Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...  Dňa 26. 09. 2019 sa uskutočnil Kahoot! kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa Európskych jazykov. Študenti si cez aplikáciu Kahoot! preverili svoje vedomosti z rôznych jazykov a zároveň sa dozvedili nové fakty.

  V dňoch 23. 09. - 27. 09. 2019 žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi absolvovali vedecko-technickú exkurziu na trase Winterthur - Ženeva - CERN - Bern.
  Dňa 19. 09. 2019 sme pomáhali v rámci podpory myšlienky dobrovoľníctva maľovať plot T-Systems Športovo-zábavnému areálu na Alejovej ulici.

  Dňa 18.09.2019 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili 10. ročníka festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevyhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR v Pribeníku.

  Dňa 18. 09. 2019 sa študenti kvinty A, kvinty B a kvinty C zúčastnili podujatia k Európskemu dňu jazykov, ktoré sa konalo v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ.

  Študenti septimy A Michal KOLCUN, Martin NEMJO a Tomáš PAVLÍK sa zapojili do kvízu o Európskej Únii a v silnej konkurencii desiatich tímov z celého kraja obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Študenti oktávy A, oktávy B a IV. A navštívili 12. a 17. 09. 2019 koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim - Brezinka.

  Jesenné účelové cvičenie žiakov prímy až kvárt prebiehalo v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2. Počasie vyšlo na výbornú a veríme, že žiaci a učitelia si teto dopoludnie užili.


  Dňa 03. 09. 2019 boli ocenení v Hanušovciach nad Topľou naši úspešní absolventi programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) na bronzovej a striebornej úrovni.
  Veríme, že v tomto školskom roku ich rady rozšíria ďalší naši študenti.

  Slávnostným príhovorom pána riaditeľa PhDr. Ľubomíra SOBEKA sa oficiálne začal školský rok 2019/2020 v našej alma mater.
  Ladislav ANTOŽI z tercie A spolu s ďalšími dvoma víťazmi celoslovenského kola recitačnej súťaže v ruskom jazyku pod názvom Puškinov pamätník dostali za odmenu päťdňový zájazd do mesta Peterburg. Delegáciu prijal gubernátor Petrohradu Alexander DMITRIJEVIČ BEGLOV.

  V dňoch 28. až 30. 08. 2019 sa 14 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili RNDr. Viera VODIČKOVÁ a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
  12
  JÚN
  Alejová víťazom 10. ročníka Derby!

  Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme!
  Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/
  Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach s veľkým nasadením riešili ľahké, stredné i ťažké matematické a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
  2. miesto obsadilo družstvo Príma A v zložení: Eva KRAJČIOVÁ, Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ a Rastislav HRUBÝ.
  3. miesto obsadilo družstvo Príma B v zložení: Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Dominik ANDRÁS a Richard FERENCZ. Srdečne blahoželáme!
  27
  MÁJ
  Matej VASKY členom víťazného tímu
  V medzinárodnom kole trojstretnutia CPS (Česko, Poľsko a Slovensko) juniorov Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo po 6 najlepších riešiteľov za každú krajinu. Matej VASKY, žiak kvarty C, bol členom družstva (ďalšími členmi boli Onderková Vendula – Česko a Buraczewski Antoni – Poľsko), ktoré sa umiestnilo na 1. mieste. Matej nesklamal ani v súťaži jednotlivcov. Srdečne blahoželáme!
  Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A zaznamenala dňa 21. 05. 2019 v medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku Živá klasika obrovský úspech. S počtom 49 bodov z celkového počtu 50, sa Petra spolu s Kendrou Kurisman z Estónska a Ivanom Teleginom z Azerbajdžanu stali víťazmi finále súťaže z celkového počtu 120 súťažiacich z vyše 60 krajín sveta. Srdečne blahoželáme!
  V piatok 17. mája 2019 sme sa rozlúčili s našimi maturitnými triedami oktávou pod vedením triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJIV. A pod vedením triedneho učiteľa PaedDr. Daniela DZIAKA.
  Želáme všetkým maturantom šťastnú ruku pri žrebovaní maturitného zadania a veríme, že počas odpovedí zúročia všetky získané vedomosti. Veľa šťastia!
  Dňa 14. 05. 2019 sa pri príležitosti osláv 220. výročia narodenia A. S. Puškina uskutočnilo v Lučenci celoštátne kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy PUŠKINOV PAMÄTNÍK. V ňom sa zo 42 súťažiach umiestnil náš Laco ANTOŽI na krásnom 2. mieste a za odmenu v auguste pocestuje na päťdňový exkluzívny zájazd do Peterburgu. Srdečne blahoželáme!
  Uskutočnilo sa 07. 05. 2019 na pôde UPJŠ. Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola sa stali Leo OROS – 2. miesto a Peter BORTÁK – 30. miesto.
  Leo si svojím výborným umiestnením zabezpečil postup na celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa bude konať 27. 05. 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Srdečne blahoželáme!
  07
  MÁJ
  Košice včera a dnes

  Dňa 07. 05. 2019 sa tím septimy B v zložení Alena CHYLOVÁ, Filip BELÁK a Martin KOZÁK zúčastnili 19. ročníka dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, v ktorej získali skvelé 2. miesto.
  Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori