Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  "Super finále" na Červenom námestí v Moskve v deň narodenín veľkého ruského spisovateľa A. S. Puškina zavŕšilo vyše mesačný maratón výberových kôl 8. ročníka recitačnej súťaže v ruskom jazyku „Živá klasika“.
  Našim dvom žiakom Laure MARKOVIČOVEJ zo sexty B a Ladislavovi ANTOŽIMU z kvarty A sa v silnej konkurencii recitátorov z ruských rodín žijúcich v zahraničí nepodarilo prebojovať až do finále.
  No skutočnosť, že práve oni dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na tomto významnom podujatí, je pre našu školu veľká česť a obidvaja súťažili so cťou. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.
  11
  JÚN
  BRLOH - extra
  Máme za sebou ďalšiu súťaž v riešení šifier, hlavolamov a rébusov, ktorú pre Vás prichystali organizátori súťaže Brloh z Masarykovej univerzity v Brne.

  Nebolo to jednoduché, pretože niektoré úlohy vyžadujú znalosť českej histórie a českej kultúry, čo je pre nás, Slovákov, už ťažšie.

  Napriek tomu máme pekné umiestnenia, z ktorých sa veľmi tešíme.
  Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

  Pripájame aj výsledkovú listinu.
  21
  MÁJ
  Attomat 2
  Dňa 21. 05. 2020 sa uskutočnilo už 2. kolo súťaže Attomat.
  Zapojilo sa do nej 17 žiakov našej Alejky a najlepšie sa umiestnili:
  - v kategórii príma: Tomáš GELETKA
  - v kategórii sekunda: Oliver SEMAN
  - v kategórii tercia: Richard VODIČKA
  - v kategórii open: Matej VASKY

  Z účasti všetkých sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

  Pripájame aj výsledkovú listinu.
  V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

  Janka URBÁNOVÁ
  z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
  Srdečne blahoželáme!
  30
  APR
  Purple Comet 2020
  Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
  Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

  Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

  Viac info: TU
  17
  APR
  Attomat
  Dňa 17. 04. 2020 prebehla online súťaž v riešení logických úloh. Bola určená všetkým, ktorí majú záujem precvičiť si mozgové závity. Úlohy v súťaži boli zaujímavé a čas pri nich ubiehal veľmi rýchlo. Súťaže sa zúčastnilo 676 úžasných ľudí zo Slovenska aj Čiech.

  Ponúkame konečné umiestnenie našich žiakov i niektorých učiteľov v tejto silnej konkurencii: LINK
  17
  APR
  Výsledky 42. ročníka KK SOČ
  V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našu školu reprezentovalo 10 študentov s 8 prácami.
  Adam ŽUPČÁN, žiak III. A sa získal 3. miesto v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Vplyv porúch učenia na psychiku dieťaťa.“
  Filip TUMIDALSKÝ a Jakub LUKÁČ, žiaci septimy B sa umiestnili na krásnom 1. mieste v odbore: Informatika s prácou „Tvorba počítačových hier.“ Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!
  08
  APR
  Dvaja naši víťazi celoštátneho kola Živá klasika 2019/2020
  Po minuloročnom obrovskom úspechu Petry PSOTOVEJ z tercie A, ktorá v konkurencii 120 súťažiacich zo 60 krajín sveta v Arteku vyhrala medzinárodné kolo súťaže Živá klasika, odborná porota pozostávajúca zo známych ruských režisérov, hercov a literátov vybrala do medzinárodného kola 2020 dvoch našich žiakov.
  Sú nimi Laura MARKOVIČOVÁ zo sexty B a Ladislav ANTOŽI z kvarty A, ktorí do súťaže vo februári 2020 poslali videá s nahrávkami svojej recitácie úryvkov prozaických diel v ruskom jazyku.
  Ich nominácia je pre našu školu veľkou cťou, keďže medzinárodného kola sa môžu z každej účastníckej krajiny zúčastniť maximálne dvaja víťazi celonárodných kôl z neruského prostredia. Srdečne blahoželáme!

  Prestížnu súťaž mladých recitátorov prózy s názvom Živá klasika usporadúva rovnomenný fond Živá klasika pod patronátom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Je určený pre žiakov ruských škôl a tiež zahraničných záujemcov vo veku 10 – 17 rokov, ktorí sa jej každoročne zúčastňujú diaľkovou formou od decembra do februára.

  Záverečné kolo súťaže v Medzinárodnom detskom stredisku Artek na Kryme je plánované v jesenných mesiacoch po prekonaní súčasnej epidémie.
  Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
  Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
  Srdečne blahoželáme!
  V celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 dosiahlo družstvo žiakov nášho gymnázia v zložení: Filip BALTOVIČ (sexta B), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B) pekný úspech, keď obsadilo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Naši žiaci zopakovali významný úspech z minulého roku a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2020, získali pre našu školu a región dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto v piatich kategóriách v prednese ruskej poézie a prózy. Srdečne blahoželáme!
  Lyžiarske výcvikové kurzy bežali v plnom prúde pod vedením našich vyučujúcich telocviku, pedagogického dozoru a pod bdelým okom zdravotníka.
  Žiaci prvého ročníka štvorročného štúdia, žiaci kvínt a tercií osemročného štúdia absolvovali všetko, čo k takému kurzu patrí: teoretický i praktický výcvik a nechýbala ani spoločenská zábava.
  Ponúkame pár záberov.
  V utorok 25. 02. 2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia konal 9. ročník súťaže Matematický kufor. Vyhrali to dievčatá z I. A. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II pre žiakov prímy. Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodnom kole. Viac info ...
  Vo februári sa konalo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22. 04. 2020 v Prešove, nás budú zastupovať Richard VODIČKA, žiak tercie A a Robert MARCIN, žiak tercie B.
  V súťaži IGePeHa - boj, ktorá sa konala dňa 19. 02. 2020 v Michalovciach, sme získali niekoľko pekných ocenení. Srdečne blahoželáme! Viac info ...
  Dňa 18. 02. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnil Pilotný projekt Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl a žiakov gymnázií s osemročným štúdiom za významnej podpory Občianskeho združenia Olymp a Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 9 košických škôl.
  Medzi vyhodnoteniami jednotlivých častí súťaže sa súťažiacim so svojimi zaujímavými prednáškami predstavili vzácni hostia - Petra PAUEROVÁ, ktorá je mládežníckou delegátkou OSN a občiansky aktivista Mgr. Jakub IVANČO. Viac info ...
  14
  FEB
  3. miesto v krajskom kole postupovej súťaže v streľbe
  Dňa 14. 02. 2020 sa v Rožňave uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní. Náš tím v zložení - Adam CHYTIL, Martin KOZÁR a Juraj STEINER - si vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  13
  FEB
  Celoštátne kolo súťaže ZENIT
  V dňoch 11. 02. - 13. 02. 2020 sa v priestoroch SOŠ automobilovej, na Moldavskej ceste 2 v Košiciach konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike v kategórii B. Úlohou žiakov bolo navrhnúť, vyrobiť a oživiť vlastný plošný spoj podľa priloženej dokumentácie.
  Peter BORTÁK z kvinty A v konkurencii žiakov odborných škôl získal pekné 5. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 12. 02. 2020 sa vybraní žiaci študentských firiem zúčastnili súťaže Inovation Camp, ktorú organizuje JA Slovensko v spolupráci s AT&T.
  Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch so žiakmi z rôznych škôl Slovenska.
  Erik TOMKO, žiak septimy B so svojím tímom získal za kreatívne a efektívne splnenie výzvy 1. miesto. Kristián LAURINC, žiak septimy B sa spolu so svojím tímom umiestnil na 2. mieste. Víťazom blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori