Gymnázium, Alejová 1, Košice

Liga 4x4

LIGA 4x4


Už názov súťaže v mnohom napovedá o jej organizácii:
 
  • pozostáva zo štyroch kôl
  • súťažia štvorčlenné družstvá žiakov V. ročníka základných škôl
  • zapojením sa do súťaže si žiaci rozvíjajú svoje matematické schopnosti a zručnosti
  • majú možnosť stretnúť sa aj s netradičnými úlohami, či matematickými hrami
  • súťažná forma umožňuje žiakom porovnať si svoje sily s rovesníkmi, reprezentovať svoju školu a budovať a šíriť jej dobré meno
 ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015

ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori