Gymnázium, Alejová 1, Košice

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS

 

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS

V školskom roku 2023/2024 budú administrované:

  • testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry,
  • testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk úrovne B1, B2 a C1,
  • centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk úrovne B1,B2 a C1,
  • testy EČ MS z predmetu matematika.


PODROBNÉ ŠPECIFIKÁCIE TESTOV EČ MS

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - vyučovací jazyk (SJL, MJL, UJL)

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B1)

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS - cudzí jazyk (B2)

Špecifikácia testu EČ MS - MAT

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori