Gymnázium, Alejová 1, Košice

Špecifikácia testov EČ a PFIČ MS

 

ADMINISTROVANÉ TESTY EČ MS, TÉMY A ZADANIA PFIČ MS

V školskom roku 2021/2022 budú administrované:

  • testy EČ MS z predmetov slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra,
  • centrálne zadaný súbor štyroch tém PFIČ MS z vyučovacieho jazyka (slovenský jazyk a literatúra, maďarský jazyk a literatúra, ukrajinský jazyk a literatúra) a zo slovenského jazyka a slovenskej literatúry,
  • testy EČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk úrovne B1, B2 a C1,
  • centrálne vypracované zadania PFIČ MS z predmetov anglický jazyk, francúzsky jazyk, nemecký jazyk, ruský jazyk, španielsky jazyk a taliansky jazyk úrovne B1,B2 a C1,
  • testy EČ MS z predmetu matematika.


4 CHARAKTERISTIKA TESTOV EČ MS, TÉM A ZADANÍ PFIČ MS

Slovenský jazyk a literatúra (SJL), maďarský jazyk a literatúra (MJL), ukrajinský jazyk a literatúra (UJL) a slovenský jazyk a slovenská literatúra (SJSL)
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 150 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

Anglický jazyk (AJB1), francúzsky jazyk (FJB1), nemecký jazyk (NJB1), ruský jazyk (RJB1), španielsky jazyk (SJB1) a taliansky jazyk (TJB1)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B1 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 100 minút
Formát úloh: 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou
Trvanie PFIČ MS: 60 minút
Formát úloh: 1 úloha s dlhou odpoveďou
(jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

Anglický jazyk (AJB2), francúzsky jazyk (FJB2), nemecký jazyk (NJB2), ruský jazyk (RJB2), španielsky jazyk (SJB2) a taliansky jazyk (TJB2)
Obsahom a úrovňou náročnosti zodpovedá test EČ MS a zadanie PFIČ MS úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky.
Trvanie EČ MS: 120 minút
Formát úloh: 46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

Matematika (MAT)
Trvanie EČ MS: 150 minút
Formát úloh: 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

Podrobné špecifikácie testov EČ MS, tém a zadaní PFIČ MS sú zverejnené na stránke NÚCEM.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori