Gymnázium, Alejová 1, Košice

Chemická olympiáda

CHÉMIA

 

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Chemická olympiáda má na Slovensku bohatú históriu. Prebieha od roku 1963. V školskom roku 2013/2014 sa uskutoční už jubilejný 50 – ty ročník. Súťaží sa v týchto kategóriách:

KATEGÓRIA A – žiaci III. ročníka, IV. ročníka, septimy a oktávy
KATEGÓRIA B – žiaci II. ročníka, sexty
KATEGÓRIA C – žiaci I. ročníka, kvinty
KATEGÓRIA Dg – žiaci kvarty, tercie

Súťažné úlohy jednotlivých kategórií si môžete stiahnuť: http://www.iuventa.sk/sk/Olympiady/Olympiady-a-sutaze/CHO/50-rocnik-CHO-2013-2014/Sutazne-ulohy-a-riesenia.alej

Termíny domácich kôl, školských a ďalších postupových kôl nájdete na: http://www.iuventa.sk/files/documents/2_olympiady/v%C5%A1eobecn%C3%A9/term%C3%ADnovn%C3%ADk/term%C3%ADnovn%C3%ADk%20pops%201314%20v281013.pdfŠKOLSKÝ ROK 2012/2013

ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori