Gymnázium, Alejová 1, Košice

Sociálne zručnosti a sebaprezentáciaProfilácia Sociálne zručnosti a sebaprezentácia (SZS) nie je založená iba na obsahu vyučovacích hodín, ale aj na realizácii rôznych praktických aktivít. Zameriava sa na výchovu ku kritickému mysleniu.
  1. Triedy profilácie majú možnosť na vlastnej koži zažiť, ako taký výberový pohovor do práce vyzerá. Každý žiak si odskúša pracovný pohovor.
  2. Ďalšou aktivitou je komunikačný a argumentačný workshop. Žiaci si vyskúšajú tréning vo dvojici a v tíme. Súčasne sa zúčastňujú rôznych negociácií, porád a riešia problémy.
  3. Počas rolových hier žiaci získajú informácie o tom, čo je mediácia, aké sú jej výhody a nevýhody, aké typy sporov rieši.
  4. Prirodzenou súčasťou SZS je výchova k spoločenskému správaniu sa a vystupovaniu. Žiaci pracujú individálne a tímovo a tvoria rôzne projekty.
  5. Dnes je dôležité zvládať prácu na sociálnych sieťach a weboch, preto sa týmto témam venuje veľká pozornosť a témy sa riešia prakticky.


PREHĽAD AKTIVÍT


AKO V PRAXI

PREZENTÁCIA PROJEKTU

REKLAMÁCIA JEDLA

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori