Gymnázium, Alejová 1, Košice

Grécko 2015

 
 
FORENSICS AND CREATIVE THEATRE
Forenzné debaty a tvorivá dramatika
 
TRETÍ KRÁTKODOBÝ VÝMENNÝ POBYT ŽIAKOV V GRÉCKU
MOBILITA C3
 
Krátkodobého výmenného pobytu sa v dňoch 01. 11. – 07. 11. 2015 zúčastnila koordinátorka projektu Mgr. Alena Bačišinová spolu so skupinou šiestich žiakov Barbara Móreová, Kristína Fecáková, Alexandra Repíková, Martin Majerčák, Ján Michalov a Ivan Vanát z oktávy.

Termín a program stretnutia bol dohodnutý na druhom výmennom pobyte v máji 2015. Riaditeľ školy a zároveň koordinátor projektu Yoannis Basdanis z gréckej partnerskej Strednej školy v Trickeri nám v septembri 2015 mailom nečakane oznámil svoju rezignáciu z postu riaditeľa školy a neskôr aj rozhodnutie svojho nástupcu nepokračovať v projekte s odvolaním sa na grécku krízu, výrazné zníženie počtu zamestnancov v škole a nedostatok skúseností nového kolektívu učiteľov s projektovou prácou.

Projektového stretnutie sa nakoniec konalo v Aténach v dohodnutom termíne v náhradných priestoroch dvoch škôl, s ktorými sa nám podarilo nadviazať kontakt: Prvého aténskeho lýcea a Bulharskej ľudovej školy.

Na stretnutie sme vycestovali na začiatku jesenných prázdnin s cieľom umožniť žiakom dôkladne spoznať hlavné mesto Grécka a jeho históriu prostredníctvom návštevy jeho významných pamiatok a  múzeí. Zároveň to bola príležitosť spoznať život a problémy súčasnej Gréckej spoločnosti, predovšetkým jej mladej generácie ešte pred oficiálnym otvorením výmenného pobytu v pondelok 02. 11. 2015.

Na dôkladnú prehliadku mesta sme zakúpili lístky na Hop – on, hop – off turistický autobus s 27 zastávkami a postupne sme navštívili Akropolu, Parthenon, Národné archeologické múzeum, Národné historické múzeum, Benaki múzeum, Chrám Dia Olympského, Dionýzovo divadlo, Antickú Agoru, Motorové múzeum a ďalšie významné miesta v Aténach.

02. 11. 2015
Stretnutie zúčastnených tímov oficiálne otvorila hlavná koordinátorka pani Margarita Dobreva z Bulharska a riaditeľ gréckej náhradnej školy – pán Georgios Gkaras. Jednotliví koordinátori predstavili svoje tímy a školy a informovali prítomných o svojich projektových aktivitách. Po tomto stretnutí účastníci spoločne vystúpili na horu Lycabettus.

03. 11. 2015
V tento deň sa zástupcovia všetkých škôl stretli na Gréckej škole - Prvom experimentálnom Lýceu s bohatou históriou. Tu predviedli ukážky z bojového umenia, gymnastiky, vzpierania a zahrali si loptové hry. Žiaci mali možnosť viesť rozhovory s gréckymi žiakmi, ktorí prejavili veľkú radosť z návštevy našej medzinárodnej skupiny na ich škole, porovnávali rôzne vzdelávacie systémy a diskutovali o problémoch v školstve v súvislosti s gréckou krízou.

Učitelia mali pracovnú poradu, na ktorej riešili otázky projektovej spolupráce a produktov, informovali partnerov o svojich aktivitách, o ktorých podávajú hlavnej koordinátorke priebežné správy každý štvrťrok. Úlohy, ktoré mala v projekte na starosti grécka škola boli rozdelené medzi partnerov. Bola zdôraznená potreba diseminácie nášho projektu, aktualizácia projektovej a všetkých školských webových stránok.

04. 11. 2015
Bol to deň prehliadok žiackych prezentácií venovaných športu v priestoroch Bulharskej nedeľnej školy Cyrila a Metoda.
Naši žiaci vystúpili vo dvojiciach s piatimi projektovými produktmi, na ktorých pracovali od septembra.
Kristína Fecáková a Ivan Vanát: Šport na Slovensku, Olympijská tradícia – Grécke Olympijské hry
Ján Michalov a Alexandra Repíková: Košice – európske mesto športu 2016
Barbara Móreová a Martin Majerčák: Šport na našej škole, Naše športové „celebrity“ (prezentácia v power pointe, video rozhovory a brožúra)

Vystúpenia všetkých našich žiakov si vyslúžili pochvalu od partnerov za obsahovú stránku, prezentačné zručnosti a vysokú úroveň ovládania anglického jazyka. Žiaci partnerských škôl mali prezentácie o vlastných športových aktivitách a výkonoch, o športe na ich školách, o športových hrách v minulosti.

05. 11. 2015
Dopoludnia sme navštívili známu Národnú grécku knižnicu. Ochotní pracovníci nás informovali o jej histórii a dali nám kartičky so základnými frázami v gréckom jazyku, ktoré sme sa snažili používať pri komunikácii s miestnymi obyvateľmi. Budova knižnice stojí vedľa Aténskej univerzity, pred ktorou sa v tento deň zhromaždilo 3000 študentov a učiteľov na pokojnom proteste proti opatreniam vlády v oblasti školstva. Žiaci využili možnosť hovoriť s účastníkmi o dôvodoch ich nespokojnosti a názoroch na fungovanie ekonomiky v EÚ. Sprievod sa so skandovaním protivládnych hesiel presunul na námestie Syntagma pred budovu parlamentu a naša skupina na pláž Kolonaki, kde žiaci hrali loptové hry a niektorí si aj zaplávali.


06. 11. 2015
Posledný deň projektového stretnutia, počas ktorého všetci účastníci dostali certifikáty o účasti podpísané riaditeľom koordinujúcej bulharskej školy pánom Radovanom Hristovom a s pečiatkou školy v Loveči. V tento deň sme navštívili Národné historické múzeum v budove starého parlamentu, ktorý pokrýva históriu krajiny od roku 1453.

07. 11. 2015
V sobotu sme kvôli vystaveniu náhradného cestovného dokladu navštívili slovenskú ambasádu. Konzulka - pani Ľubica Majzúnová strávila ako sprievodkyňa s našou skupinou celé dopoludnie. Jej postrehy a rozprávanie o doterajších skúsenostiach v Aténach, hodnotenie situácie v Grécku boli veľmi zaujímavé.

Mobilita bola pre všetkých zúčastnených žiakov novou vzdelávacou skúsenosťou, počas ktorej sa rozvíjali ich prezentačné zručnosti, komunikačné zručnosti v anglickom jazyku a orientácia v cudzom meste. Pri návštevách múzeí a historických pamiatok sa výrazne prehĺbili ich vedomosti z histórie a geografie, žiaci sa učili samostatne hospodáriť s financiami, objednať si jedlo v reštaurácii. Všetci vysoko hodnotili možnosť interakcie s medzinárodnou komunitou rovesníkov, výmenu skúseností a vytváranie nových priateľstiev.
Pre koordinátorku s kombináciou dvoch cudzích jazykov a dejepisu bola návšteva Atén s bohatou ponukou historických pamiatok a múzeí veľmi obohacujúca.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori