Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt 2006/2007


REALIZOVANÉ AKTIVITYPRÍMA A, PRÍMA B     


Adopcia zvieraťa v ZOO Kavečany

Na adopciu lamy prispel každý žiak školy sumou 5.- Sk a samotnú adopciu zabezpečila Mgr. Anna Fedurcová. Keďže žiaci daných tried sú mladší a nemôžu organizovať finančné zbierky, rozhodli sa pripraviť zaujímavé projekty s témou LAMA, ktoré skrášľujú nástenné panely chodieb našej školy.

SEKUNDA                       

Žiaci pripravili vianočnú a veľkonočnú výzdobu do jedného z geriatrických centier v Košiciach a tak starým a chorým ľuďom skrášlili okná milými papierovými ozdobami.

TERCIA        

Žiaci tejto triedy pomáhali pri zbere vrchnákov z PET fliaš na pomoc invalidnému dievčatku. Zbierku organizovala ZŠ Gemerská, kde náš žiak M. Chmelař vrchnáky odnášal. Trieda pripravila z vlastnej iniciatívy program ku Dňu matiek v geriatrickom centre, za ktoré boli opatrované ženy veľmi vďačné.

KVARTA

V septembri 2006 sa žiaci zapojili do finančnej zbierky organizovanej neziskovým združením Domov v rodine. Zbierka bola zameraná na pomoc náhradným rodinám, ktoré sa starajú o deti z detských domovov.
Vyzbieraná suma: 5 115.-Sk

KVINTA

Študenti kvinty sa v apríli 2007 zúčastnili finančnej zbierky Deň narcisov, ktorá je už tradične organizovaná Ligou proti rakovine.
Vyzbieraná suma: 31 900.-Sk

SEXTA A

Študenti tejto triedy pomohli zorganizovať materiálnu zbierku pre Azylové centrum na Alejovej ulici. Zozbierali hračky, šatstvo, kuchynský riad a zbierku odniesli do centra . Časť študentov pracuje v projekte Dreams and Teams, kde pomáhajú organizovať festivaly pre telesne postihnutých.

SEXTA B

Študenti sexty B sa zapojili do finančnej zbierky organizovanej Ligou za duševné zdravie s názvom Modrá nezábudka.
Vyzbieraná suma: 21 658.-Sk

SEPTIMA

Skupina žiakov tejto triedy pracuje v projekte Dreams and Teams, v rámci ktorého zorganizovali športové podujatia pre deti z detských domovov. Jedno zo športových podujatí bolo pripravené aj pre deti na detskej onkológii v Košiciach.

OKTÁVA A

V novembri 2006 skupina žiakov oktávy A pomohla pri organizovaní materiálnej zbierky pre Azylové centrum na Alejovej ulici v Košiciach. Traja študenti sa zúčastnili Maturitnej kvapky krvi.

OKTÁVA B

Jeden študent triedy sa zúčastnil Maturitnej kvapky krvi.

1. A

Trieda sa zapojila do finančnej zbierky Modrý gombík, ktorú organizuje medzinárodná organizácia UNICEF na pomoc deťom v rozvojových krajinách.
Vyzbieraná suma: 26 187.-Sk

2. A

Trieda sa aktivizovala pri finančnej zbierke Biela pastelka organizovanej Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.
Vyzbieraná suma: 12 719,50.-Sk

3. A

Skupina študentov z tejto triedy pomáhala pri finančnej zbierke Dni nezábudiek spolu s triedou sexta B.

4. A

Maturitnej kvapky krvi sa zúčastnila jedna žiačka.


Prostredníctvom vyššie uvedených finančných zbierok študenti nášho gymnázia spolu vyzbierali 97 579,50.-Sk.

S radosťou môžeme konštatovať, že aj keď je škola v situácii, kedy by sama potrebovala či už materiálnu alebo finančnú injekciu, dokáže vďaka snahe svojich študentov a pedagógov pomáhať ľuďom v núdzi a to nielen finančne, materiálne, ale aj psychicky.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori