Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2007/2008FESTIVAL PRE ŽIAKOV ZŠ ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ NA LUNÍKU 9
foto

11. 9. 2007 na našu školu zavítali hostia z  GYMNÁZIA Sv. FRANTIŠKA ASSISKÉHO V LEVOČI a GYMNÁZIA V SNINE (spolu šesť študentov a traja učitelia), aby si navzájom vymenili skúsenosti z doterajšieho pôsobenia v projekte.
Po dvoch dňoch spoločného plánovania usporiadali  festival  pre 90 detí zo  ZŠ Ľudmily Podjavorinskej na Luníku 9 v Košiciach v zrenovovaných priestoroch Všešportového areálu MČ Košice Juh na Alejovej ulici.
Počas záverečného ceremoniálu manažérka Britskej Rady pani Anna KOVÁČOVÁ odovzdala našim mladým lídrom BRONZOVÉ A STRIEBORNÉ DIPLOMY za splnenie všetkých podmienok na ich získanie.EURÓPSKY TÝŽDEŇ MIESTNEJ DEMOKRACIE
foto

Dňa 6. 10. 2007 skupina 10 študentov reprezentovala našu školu a jej medzinárodné projekty na stretnutí  predstaviteľov MČ Košice - Juh so zástupcami škôl.JESSENNÝ FESTIVAL PRE QS AMERICKÚ ŠKOLU - DETÍ PRACOVNÍKOV USS
foto

Dňa 6. 11. 2007 pripravili členovia DREAMS AND TEAMS festival  pre QS AMERICKÚ ŠKOLU DETÍ PRACOVNÍKOV USS v telocvični SPŠH a pre NOVOMESKÉHO 2 V KOŠICIACH. USS je po BRITSKEJ RADE naším najštedrejším sponzorom a preto sme tento festival venovali práve týmto deťom. Akcie sa spolu zúčastnilo 90 detí.NÁVŠTEVA DETSKÉHO DOMOVA NA URALSKEJ ULICI
foto

Návšteva DETSKÉHO DOMOVA NA URALSKEJ ULICI sa uskutočnila 9. 12. 2007.PREDVIANOČNÝ FESTIVAL PRE KRÍZOVÉ CENTRUM EMAUSY
foto

16. 12. 2007 členovia DREAMS AND TEAMS pripravili vianočný festival pre KRÍZOVÉ CENTRUM EMAUSY pre matky s deťmi pri ARTIDIECÉZNEJ CHARITE NA ALEJOVEJ ULICI. Študenti strávili s jeho obyvateľmi nedeľné popoludnie plné hier, šantenia, rozprávok a kreslenia. Niekoľko veselých Mikulášov spolu s anjelom rozdali vianočné darčeky päťdesiatim deťom a ich mamkám.VALENTÍNSKY FESTIVAL PRE KRÍZOVÉ CENTRUM EMAUSY
foto

14. 2. 2008 členovia DREAMS AND TEAMS pripravili Valentínsky festival pre KRÍZOVÉ CENTRUM EMAUSY pre matky s deťmi pri ARTIDIECÉZNEJ CHARITE NA ALEJOVEJ ULICI a deti z DETSKÉHO DOMOVA URALSKÁ.ZÁKLADNÁ ŠKOLA PETZVALOVA
foto

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori