Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary


neodmysliteľnou súčasťou mimoškolských aktivít našich žiakov.

 
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori