Gymnázium, Alejová 1, Košice

Záujmové útvary


neodmysliteľnou súčasťou mimoškolských aktivít našich žiakov.

 
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania
Vedúci krúžkov, termín a miesto konania

Sponzori