Gymnázium, Alejová 1, Košice

Cemach

 


KREATÍVNA SÚŤAŽ V SPOZNÁVANÍ MODERNÉHO IZRAELA

Súťaž  CEMACH (hebrejsky výhonok, kľúč k poznaniu) je kreatívna súťaž pre študentov českých a slovenských stredných škôl s maturitou a vybraných  základných škôl v spoznávaní moderného Izraela. Je to jediná súťaž, ktorá sa venuje spoznávaniu moderného Izraela v Českej republike.

Primárnym účelom súťaže je zoznámiť študentov so súčasným Izraelom ako moderným, úspešným a demokratickým štátom, atraktívnym z hľadiska cestovania, obchodu, vzdelávania a kultúrneho obohatenia. Okrem toho by mali súťažiaci získať poznatky užitočné v ďalšom štúdiu aj v živote.

Na projekte sa zúčastnia jednotlivci z vybraných základných a stredných škôl v ČR, SR, Izraela, Poľska a Maďarska, ktorí v priebehu školského roka vypracujú kreatívne projekty v jednej zo štyroch súťažných disciplín:
Literárna disciplína
Výtvarná disciplína
Internetová disciplína
Technická disciplína
Disciplína univerzít tretieho veku
 
PREČO SA ZÚČASTNIŤ SÚŤAŽE?

ZNALOSTI
Získate vedomosti o jednej z kľúčových krajín Blízkeho východu a informácie o štáte, veľkosťou porovnateľného s SR, ktorý dokáže vďaka podpore vzdelávania a vedy významne prispieť k ľudskému poznaniu.

SAMOSTATNOSŤ
Zlepšíte si svoju schopnosť samostatne pracovať s informačnými zdrojmi v českom, slovenskom a anglickom jazyku.

KOMUNIKÁCIA
Osvojíte si základné praktické zručnosti s komunikáciou prostredníctvom internetu a ďalších médií.

ZÁBAVA
Výhercovia súťaže získajú exkluzívny poznávací a zážitkový zájazd do Izraela v období letných prázdnin.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori