Gymnázium, Alejová 1, Košice

Integrácia očami detí

Literárna a výtvarná súťaž pre deti a mládež základných škôl, špeciálnych základných škôl, detských domovov a stredných škôl, ktorú vyhlasuje Špeciálna základná škola v Malom Slivníku.

Súťažné kategórie:
1. kategória: deti od 6 – 10 rokov
2. kategória: deti od 11 – 15 rokov
3. kategória: mládež od 16 – 18 rokov

V literárnej súťaži možno využiť rôzne slohové útvary (úvahu, interview, fejtón, esej a pod.). Práca musí korešpondovať s témou.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori