Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň detí 2015

Dňa 29. 05. 2015 sa oslavoval Deň detí. Asi 160 žiakov prímy, sekundy a tercie sa snažilo nájsť výherný kupón. Ten bol dobre ukrytý. Indície k nájdeniu výherného kupónu mali žiaci kvarty, ktorí si pre svojich mladších spolužiakov pripravili 22 stanovíšť.  Mladší žiaci, rozdelení do trojčlenných družstiev, museli vyriešiť matematické úlohy, zvládnuť náročné otázky kvízu, vyhrať boj na meče, vymyslieť super dlhé slovo a mnoho ďalších úloh. Nakoniec zo získaných indícií našli cestu k výhernému kupónu. Ten si museli samozrejme aj vykopať. A až potom ich čakala zaslúžená odmena. Atmosféra bola výborná a ťažko posúdiť, či sa lepšie zabávali súťažiaci alebo žiaci kvarty ako zadávatelia úloh.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori