Gymnázium, Alejová 1, Košice

Festival vedy a techniky

školský rok: 2009/2010

 
V rámci TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKYna Slovensku sa pod záštitou prezidenta SR Ivana GAŠPAROVIČA dňoch 5. - 7. 11. 2009 uskutočnil FESTIVAL VEDY A TECHNIKY, počas ktorého súťažiaci nielen odbornej porote, ale aj verejnosti a študentom pomocou posterov a počítačových prezentácií prezentovali svoje vedecko-technické projekty.

Súťaže sa s prácou ANALÝZA NAJOPTIMÁLNEJŠEJ EVAKUÁCIE Z UZAVRETÝCH PRIESTRANSTIEV zúčastnil aj Ján HOFFMANN, ktorému sa v konkurencii 78 slovenských projektov podarilo získať HLAVNÚ CENU PRÍRODOVEDECKEJ FAKULTY UK a zároveň bol odbornou porotou vybratý ako jeden z troch reprezentantov Slovenska na najväčšej medzinárodnej stredoškolskej súťaži vedeckých a technických prác Intel ISEF 2010 (INTEL INTERNATIONAL SCIENCE AND ENGINEERING FAIR), ktorá sa uskutoční  9. - 14. 5. 2010 v californskom San Jose.Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori