Gymnázium, Alejová 1, Košice

Kontakty
Škola:

GYMNÁZIUM
Alejová 1
041 49 Košice

Kód školy:                                                  681 025
IČO:                                                          
00598071

Telefónne čísla:

+421 (55) 729 66 86 - PhDr. Ľubomír SOBEK, riaditeľ školy
+421 (55) 729 66 86 - sekretariát riaditeľa školy
+421 (55) 729 66 85
- Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy
+421 (55) 729 66 85 - RNDr. Monika MARTINKOVÁ, zástupkyňa riaditeľa školy
+421 (55) 729 66 87 - ekonomické oddelenie
+421 (55) 678 57 04 - vrátnica

Faxové spojenie:
+421 (55) 729 66 86

Elektronické spojenie:
gymnazium.alejova@galeje.sk - sekretariát
l.sobek@galeje.sk - PhDr. Ľubomír SOBEK
a.godocikova@galeje.sk - Mgr. Adriána GODOČÍKOVÁ
m.martinkova@galeje.sk - RNDr. Monika MARTINKOVÁ
z.husarova@galeje.sk - Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ, výchovná poradkyňa
skolsky.psycholog@galeje.sk, l.klasova@galeje.sk - PhDr. Lucia KLASOVÁ, školská psychologička

Jedáleň:                                                    Školský inetrnát A. Garbana
             Werferova 1630/10, 040 11 Košice

             Stredná odborná škola informačných technológií
             Ostrovského 2333/1, 040 01 Košice


E-MAIL ŠKOLY:

gymnazium.alejova@galeje.sk

WEB STRÁNKA:

www.galeje.sk

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori