Gymnázium, Alejová 1, Košice

Taktik

 

 

NAŠE AKTIVITY

 

TAKTICKÉ SUDOKU

 

V piatok 13. februára 2009 sa v rámci osláv 20. výročia vzniku školy konala nová matematická súťaž TAKTICKÉ SUDOKU. Organizovala ju RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ, učiteľka matematiky, spolu so svojimi kolegami z predmetovej komisie a s firmou TAKTIK INTERNATIONAL, s.r.o. Tú založili  bývalí absolventi matematických tried nášho gymnázia, organizátori korešpondenčného seminára TAKTIK. Počas dvoch dvojhodinoviek sa vystriedalo 32  trojčlenných družstiev žiakov tercie – kvarty, kvinty - sexty, 1. a 2.ročníka pri riešení 18 matematických úloh rôznej náročnosti. Za správne vyriešené  úlohy získavali družstvá postupne čísla do svojho sudoku, čím sa prepracovali až do finále – tým bolo práve vypĺňanie sudoku.
Súťaž  umožnila žiakom rôznych tried zmerať si svoje sily v riešení netradičných a zaujímavých úloh.

Najúspešnejšími družstvami sa stali:

1. kategória - Martin VODIČKA, Lenka RUSNÁKOVÁ, Karin STOPKOVÁ
2. kategória - Matúš STEHLÍK, Ján HOFFMANN, Július UCHNÁR
3. kategória - Matej KLÁR, Marián ČIRIP, Michal HVOZDOVIČ

V každej skupine vládla výborná pracovná atmosféra, o čom svedčia aj fotografie. Zverejňujeme aj úplnú výsledkovú listinu.

 

 

TAKTIK 

V školskom roku 2006/2007 prebehol 1. ročník celoslovenského matematického korešpondenčného seminára TAKTIK. Zapojilo sa doňho viac ako 500 žiakov z 28 škôl z celého Slovenska. Na organizácii seminára sa podieľali žiaci bývalej oktávy A - Maroš BLAHOVEC, Jaroslav BRDJAR, Tomáš DIVINEC a Valerián STEC pod patronátom triednej profesorky RNDr. Janky SUŠILOVEJ. Pri opravách úloh a niektorých prácach na počítači pomáhali aj ďalší žiaci triedy.

Najúspešnejšou základnou školou bola ZŠ Bruselská a najúspešnejšou strednou školou bolo Gymnázium Alejová 1. Všetci účastníci obdržali diplom.


V školskom roku 2008/2009 prebieha 3. ročník seminára. 

Podrobnejšie informácie nájdete na internetovej stránke www.taktik.sk.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori