Gymnázium, Alejová 1, Košice

Maturita

FYZIKA

 

MATURITA


LEGISLATÍVA

Zákon č. 245/2011 Z. z. (školský zákon) - aktuálne znenie

http://www.nucem.sk/sk/filemanager/download/3441/1/zakon-c-245-2011-z-z-skolsky-zakon-aktualne-znenie

Vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov - novela 157/2013 Z. z.

http://www.nucem.sk/sk/filemanager/download/3994/1/vyhlaska-318-2008-z-z-o-ukoncovani-studia-na-strednych-skolach-v-zneni-neskorsich-predpisov-_-novela-157-2013-z-z


ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Maturitná skúška po obsahovej stránke vychádza z Cieľových požiadaviek na maturanta, ktoré nájdete v časti Dokumenty. Cieľové požiadavky na maturanta z jednotlivých predmetov vydáva a aktualizuje ŠTÁTNY PEDAGOGICKÝ ÚSTAV.
 

Viac informácií získate na stránke NÚCEM - MATURIRA 2014.


Ústnu formu internej časti maturitnej skúšky organizačne zabezpečuje každá škola v kooperácii s príslušným obvodným úradom - odborom školstva.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori