Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt 2012/2013

 

Prosociálne správanie, mravnosť je možné nadobudnúť skúsenosťou, interakciou s inými ľuďmi, preto sa žiaci našej školy i v tomto školskom roku 2012/2013 dobrovoľne zapoja do plánovaných charitatívnych zbierok a aktivít, ktoré zohľadňujú vekové osobitosti.

 

Za spracovanie a realizáciu HUMANITNÉHO PROJEKTU V ŠKOLSKOM ROKU 2012/2013 zodpovedá:   
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ 

 

 

v rámci jednotlivých tried
v rámci jednotlivých tried

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori