Gymnázium, Alejová 1, Košice

Imatrikulácia 2005

V orientálnom duchu sa konal slávnostný akt prijímania prvákov štvorročného štúdia - žiakov I. A triedy dňa 11. 11. 2005.

Rozmarná Šaharazáda
požiadala svojho milovaného Šáhrijára, aby prachom zapadnutým mobilom zavolal na "ALEJÁCKY SULTANÁT" a jeho vedenie požiadal o nových - ešte neostrieľaných - služobníkov, ktorí by rozmary Šaharazády s nadšením splnili. Alejácky sultanát požiadavke Šáhrijára vyhovel a 34 služobníkov k Šaharazáde na náročnú skúšku vyslal. Úlohy to boli neľahké - orientálny tanec, zapletanie vrkočov, veršovanie, ba aj jedna časovo náročná - v priebehu 2 minút vyzbierať od starších spolužiakov aspoň 15 rôznych módnych doplnkov.

So skúškou sa všetci statočne popasovali a tak si svoje miesto i postavenie na našej Alejke vybojovali. Potvrdením ich prijatia do stavu študentského boli imatrikulačné listiny a odznak s logom našej školy.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori