Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2004/2005PRAHA
foto

V JANUÁRI 2005 školiteľka z VEĽKEJ BRITÁNIE z YOUTH SPORTS TRUST Sue BURGES vyškolila na päťdňovom kurze v Prahe spolu 14 SLOVENSKÝCH a ČESKÝCH TÚTOROV - koordinátorov projektu DREAMS AND TEAMS.

Prvé štyri slovenské školy vybrané Britkou Radou do projektu boli:
  • Gymnázium Juraja Papánka v Bratislave,
  • Športové gymnázium v Banskej Bystrici,
  • Bilingválne gymnázium anglické v Sučanoch,
  • GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
Školenia sa zúčastnili a certifikát tútora DREAMS AND TEAMS získali:
  • Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
  • Mgr. Eva VAŠKOVÁ


ASHINGTON
foto

V MARCI 2005 riaditelia štyroch slovenských škôl spolu s koordinátormi projektu na svojich školách navštívili svoje partnerské školy v Severnom Anglicku v oblasti Northumberland, kde sa dohodli na všestrannej vzájomnej spolupráci založenej na vzájomnej komunikácii učiteľov a študentov prostredníctvom výmeny listov, e-mailov, IKT, videokonferencií, spoločných projektov, výmenných pobytov a príprave spoločných športových festivalov. Našou partnerskou školou je ASHINGTON SPORTS COLLEGE.


BANSKÁ BYSTRICA

V MÁJI 2005 ôsmi slovenskí tútori vyškolili na päťdňovom kurze v Banskej Bystrici pod dozorom školiteľky Sue BURGES z Britskej Rady päť študentov z každej školy, ktorí na tomto školení dostali úlohu získavať pre projekt a zaškoliť na jeho realizáciu ďalších mladých ľudí. Na záver školenia študenti spoločne pripravili prvý slovensky festival pre deti zo ZÁKLADNEJ ŠKOLY v BANSKEJ BYSTRICI.


ALEJKA


15 členná skupina mladých lídrov DREAMS AND TEAMS uskutočnila PRVÝ ŠPORTOVÝ FESTIVAL na našej škole pre študentov prímy a sekundy. Zámerne sme sa rozhodli vyskúšať organizáciu najprv na domácej pôde a zároveň získať medzi našini najmladšími spolužiakmi budúcich mladých lídlov. Medzi našimi hosťami, ktorí prijali naše pozvanie, bol aj primátor mesta Košice JUDr. Zdenko Trebuľa a manažérka Britskej Rady v Košiciach pani Anna KOVÁČOVÁ.


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori