Gymnázium, Alejová 1, Košice

Create and Control


školský rok: 2017/2018

Projekt Create & Control, podporený Štrukturovaným dialógom v rámci programu Erasmus +, aeuroposlancom Ivanom ŠTEFANCOM, je určená pre žiakov stredných škôl kombinujúca prvky modelových zasadnutí a vytvárania fiktívnej krajiny, v ktorej sú súťažiaci vystavení vnútorným a vonkajším politickým problémom, ktoré musia riešiť vo svojom tíme či s ostatnými súťažiacimi, s ktorými sa budú pravidelne stretávať na zasadnutiach určených na prezentáciu a zosumarizovanie pokrokov ich fiktívnej krajiny.

Primárnym cieľom projektu je zamerať sa na dezinformovanosť študentov stredných škôl ohľadom vnútornej a vonkajšej politiky štátu, ekonomického a politického systému, verejnej správy krajiny a fungovania svetovej burzy, spolu so sekundárnymi cieľmi ako zlepšenie argumentácie, schopnosti vytvárania kompromisov a tímovej práce.
Všetky uvedené kompetencie pokladáme za veľmi dôležité zručnosti, ktoré by mal mať každý mladý človek, aby sa mohol stať aktívnym občanom s adekvátnym vzdelaním.

Naši študenti sa s touto úlohou popasovali výborne, o čom svedčí aj 9. miesto, ktoré v tomto projekte získali.


Jakub GEMBICKÝ
Jakub GEMBICKÝ
Ocenenie školy
Ocenenie školy

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori