Gymnázium, Alejová 1, Košice

Súťaž esejí

  


druhý ročník
2011/2012
O čom sa nehovorí?
 
 
BRATISLAVSKÁ MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA LIBERÁLNYCH ŠTÚDÍ (BISLA)
VYHLASUJE SÚŤAŽ V PÍSANÍ ESEJÍ

pre študentov stredných škôl

na tému: „O čom sa nehovorí — a malo by sa.“


Do tvojich očí a uší sa neustále valí veľa slov, obrazov a zvukov. A predsa máš občas
oprávnene pocit, že svet je slepý, hluchý a nemý. Chop sa šance a napíš, o čom sa
nepíše a malo by sa. Napíš esej, ktorú môžeš napísať iba TY!

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori