Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovenčina online


Prehľad dôležitých informácií potrebných pre maturitnú skúšku získate kliknutím na tento link.

I. ročník
II. ročník
III. ročník
IV. ročník
Maturitné okruhy
Autori
Povinné čítanie
Druhy lyriky
Básnické figúry a trópy
Učebnice a materiály

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori