Gymnázium, Alejová 1, Košice

Veľtrh podnikateľských talentov


školský rok: 2023/2024


Našej študentskej firme sa na Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa konal 16. 04. 2024 v Bratislave, podarilo získať vynikajúce umiestnenia v týchto kategóriách:

1. miesto: Výročná správa
2. miesto: Produkt študentskej firny
2. miesto: Marketingová prezentácia
2. miesto: Spoločensky zodpovedná študentská firma

Srdečne blahoželáme k vynikajúcemu úspechu!


Ocenení členovia firmy
Ocenení členovia firmy
Ocenení členovia firmy
Ocenení členovia firmy
Diplom víťazného tímu
Diplom víťazného tímu
1. miesto
1. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
2. miesto
Zbierka diplomov
Zbierka diplomov

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori