Gymnázium, Alejová 1, Košice

FIT - školenie pedagogických pracovníkov


ŠKOLENIE FIT - funkčná gramotnosť pedagogických zamestnancov v informačných technológiách

Cieľová skupina:

Pedagogickí zamestnanci základných a stredných škôl:
Učitelia včítane riaditeľov a zástupcov riaditeľov, základných škôl, stredných škôl, špeciálnych škôl, učilíšť, asistent učiteľa v školách, vychovávatelia škôl, majstri a hlavní majstri odbornej výchovy, vedúci odlúčených pracovísk stredných odborných učilíšť, učilíšť a odborných učilíšť, vedúci stredísk praktického vyučovania, tréneri športových škôl a športových tried.

Základné fakty projektu:

 1. Vzdelávanie prebieha od apríla 2007 do októbra 2008 na celom území Slovenska
 2. Kurz je financovaný z prostriedkov ESF
 3. Účasť na kurzoch a registrácia na portál FITucitela.sk je BEZPLATNÁ
 4. Forma vzdelávania:
  • kombinovaná - prezenčne (osobne 8 hodín) + e-leaning cez internet z domu (z práce)
  • e-learning – (24 hodín) cez internet z domu, alebo z práce, bez osobného stretnutia
 5. Účastník kurzu po úspešnom absolvovaní kurzu získa osvedčenie FIT o funkčnej gramotnosti učiteľa v informačných technológiách akreditovaný MŠ SR.

Zameranie projektu:

 • inovácie vyučovania s efektívnou podporou IKT na predmetovej a medzipredmetovej úrovni a v oblasti projektových aktivít
 • využívanie multimédií, dostupného softvéru a edukačných programov pre potreby pedagogickej praxe - nadstavba základného vzdelávania v oblasti IKT,
 • možnosti internetu a elektronickej komunikácie v procese vyučovania a pre školské projekty
 • využitie e-learningovej formy vzdelávania v prostredí moodle

Realizátor projektu:

Metodicko-pedagogické centrum v Trenčíne za spolupráce vyše 300 multiplikátorov na ZŠ a SŠ v rámci celého Slovenska.

FIT certifikát:

Ovládanie IKT a ich aktívne využívanie je jednou z kľúčových kompetencií, ktoré sa vyžadujú na trhu práce v znalostnej ekonomike. Nie len jednoduché ovládanie práce s počítačom, ale začlenenie IKT do samotného procesu vzdelávania, povedie k osvojeniu si takých zručností, ktoré sa využívajú v každodennej praxi a v procese celoživotného vzdelávania.
Program ďalšieho vzdelávania učiteľov základných a stredných škôl v oblasti funkčnej gramotnosti v IKT je nadstavbou projektu vzdelávania učiteľov PIRŠ realizovaného s podporou projektu INFOVEK (školeni ŠCI). Cieľom je zabezpečiť základné kompetencie v oblasti integrácie moderných informačných technológií do vyučovania pre každého učiteľa v regionálnom školstve.

Funkčná gramotnosť FIT pozostáva zo zvládnutia ZÁKLADNÝCH MODULOV:

 • aktívne využívanie kancelárskych aplikácii v pedagogickej praxi (texty, tabuľky, prezentácie, ...)
 • využitie multimediálnych nástrojov IKT vo vyučovaní predmetu
 • internet a komunikácia vo vyučovacom procese
 • možnosti e-learningových aplikácií pre celoživotné vzdelávanie
 • námet vyučovacej hodiny s podporou IKT

Účastníci vzdelávania budú mať k dispozícií niekoľko NADSTAVBOVÝCH MODULOV.
Kurz je schválené MŠSR 9.marca 2007 pod číslom CD-2007-5010/10024-1:099.

Všetky materiály na portáli FIT sú pre účastníkov kurzu k dispozícii a účastník má právo ich využívať na svojich vyučovacích hodinách.

E-learningová forma kurzu:

Študujete kedy chcete, kedy máte čas, kedy máte chuť vo vami zvolenom termíne svojim vlastným tempom cez internet doma, alebo v práci. Stačí vám mať len počítač a internet (aspoň v práci) a ovládať základy práce s PC, prácu s textom a aspoň trochu s internetom. Keď sa zaregistrujete do zvoleného kurzu, v prípade nejasnosti máte možnosť komunikovať so svojim multiplikátorom v kurze a „spolužiakmi“ v kurze, ktorí vám dokážu poradiť a navigovať v ďalšej práci.
Ak máte pocit, že túto formu kurzu nemôžete vy s vašimi znalosťami práce na PC zvládnuť, nech vám k vášmu rozhodnutiu slúži odpoveď na otázku – či dokážete aspoň trochu pracovať s internetom a viete si uložiť súbor na svoj disk. Ak áno, daný kurz zvládnete pri troche snahy a záujme naučiť sa nové veci. Každý účastník si totiž pri tejto forme volí vlastné tempo práce a v prípade, že niečo nezvláda po obdržaní materiálov samostatne v danom okamihu, môže požiadať o pomoc cez internet svojho multiplikátora, „spolužiaka“ v kurze, alebo niekoho, koho má vo svojej blízkosti doma, v práci,…

Multiplikátorka RNDr. Jana PLICHTOVÁ zrealizovala:

I. kurzy E-learningovou formou cez Internet bez osobnej účasti na školení:

 • 1.9.-31.10.2008, E-391
 • 1.7.-26.8.2008, E-351
 • 1.6.-11.6.2008, E-345
 • 1.5.-11.5.2008, E-271
 • 1.4.-11.4.2008, E-270
 • 1.3.-11.3.2008, E-269
 • 1.2.-11.2.2008, E-188
 • 12.1.-22.1.2008, E-187
 • 2.1.-12.1.2008, E-186
 • 27.12.07-6.1.2008, E-185
 • 2.12.-12.12.2007, E-137
 • 18.11.-28.11.2007, E-136
 • 4.11.-14.11.2007, E-135

II. kurzy prezenčnou formou, tzv. workshopy pre Košičanov a okolie:

 • 19.1.2008, W-475
 • 20.1.2008, W-474
 • 1.2.2008, W-627
 • 6.3.2008, W-628
 • 7.3.2008, W-629
 • 7.7.2008, W-879
 • 20. a 21.10.2008, W-1307
 • 27. a 28.10.2008, W-1308
III. kurzy prezenčnou formou, tzv. veľké workshopy organizované centrálne:
 • 4.4.2008, VW-849
 • 5.4.2008, VW-856

Všetci, ktorí ste absolvovali kurz FITucitelamáte nárok využívať pracovné materiály (metodiky, pracovné listy, tématické listy,...) na svojich vyučovacích hodinách. nezabúdajte však na autorské práca jednotlivých prác. Nájdete ich na stránke www.fitucitela.sk po prihlásení sa vašim menom a heslom z priebehu kurzov.

Učitelia nášho gymnázia, ktorí absolvovali kurz FITučiteľa

 • PhDr. Ľubomír SOBEK
 • RNDr. Jana PLICHTOVÁ
 • RNDr. Ingrid HORKAVÁ
 • PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ
 • Mgr. Jana BELEŇOVÁ
 • Mgr. Gabriela CIFROVÁ
 • PaedDr. Jana ILUCOVÁ
 • Mgr. Zuzana KIRÁLYOVÁ
 • Mgr. Lenka KOHÚTOVÁ
 • Mgr. Mária KOVÁCSOVÁ
 • Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
 • RNDr. Beáta KRALOVIČOVÁ
 • Mgr. Jaroslav KURCINA
 • PaedDr. Jaroslava MAMČÁKOVÁ
 • Mgr. Ľudmila ONOFEROVÁ
 • Mgr. Ivana PETRAŠOVIČOVÁ
 • RNDr. Gabriela PODRACKÁ
 • Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
 • RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ

Bližšie informácie alebo akékoľvek otázky a nejasnosti ku kurzu: fit@galeje.sk, 0905635792

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori