Gymnázium, Alejová 1, Košice

Slovensko 2015

 
 
FORENSICS AND CREATIVE THEATRE
Forenzné debaty a tvorivá dramatika
 
DRUHÝ KRÁTKODOBÝ VÝMENNÝ POBYT SKUPÍN ŠTUDENTOV NA SLOVENSKU
MOBILITA C2

Druhý krátkodobý pobyt skupín žiakov sa konal v dňoch 03. - 08. 05. 2015 a zúčastnilo sa ho 16 učiteľov a 27 žiakov z našich šiestich partnerských škôl. Učitelia boli ubytovaní v centre mesta v hoteli Gloria Palace spolu s piatimi žiakmi z Bulharska, ostatní žiaci bývali v rodinách našich žiakov, čo im umožnilo spoznať život a zvyky slovenskej rodiny.

04. 05. 2015
Po oficiálnom otvorení stretnutia riaditeľom školy PhDr. Ľubomírom Sobekom v aule nasledovali krátke príhovory koordinátorov všetkých zúčastnených škôl, ktorí predstavili svoje skupiny a školy. Žiak septimy Daniel Onduš v 15 minútovej powerpointovej prezentácii priblížil hosťom systém vzdelávania na Slovensku, konkrétne na našej škole, hovoril o úspechoch našich žiakov a ich pestrých mimoškolských aktivitách. Prezentáciu na záver spestrila vtipná videonahrávka – projektový produkt žiakov IV. A pod názvom „Návrat do Alma Mater“. Skupina prvých siedmich žiakov začala debatný maratón a vystúpili so svojimi 7 – 10 minútovými prezentáciami rečníckeho formátu oratories.

Po prehliadke našich školských priestorov sa všetci opäť presunuli do auly, kde im skupina štyroch žiakov z Erasmu+ klubu v krátkej scénke, do ktorej boli zakonponované aj videonahrávky o niekoľkých významných pamiatkach, predstavila Košice ako turistickú destináciu. Prehliadka Košíc bola hlavnou náplňou popoludnia, počas ktorého študenti v úlohách sprievodcov mestom oboznámili našich hostí s pamätihodnosťami, históriou a súčasnosťou nášho mesta. Vo voľnom čase navštívili stánky na Hlavnej ulici a pozreli si program pri Dolnej bráne pri príležitosti osláv Dňa mesta Košice. Prvý deň návštevy uzavrela slávnostná večera na uvítanie v hoteli Gloria Palace.

05. 05. 2015
Hlavným programom dňa bol prvý medzinárodný forenzný turnaj 'Oratories', v ktorom postupne vystúpilo spolu 31 rečníkov za prítomnosti obecenstva z radov žiakov a učiteľov našej školy. Prestávku sme využili na zasadenie Stromu priateľstva v átriu školy. Okrem toho študenti v skupinách konzultovali prípravu D+T festivalu pri príležitosti Dňa Európy a skúšali scénku - program na vystúpenie pri Dolnej bráne pri príležitosti mestských Osláv Dňa Európy organizovaných Magistrátom mesta Košice.

V popoludňajších hodinách v  priestoroch Info USA v Štátnej vedeckej knižnici naši študenti previedli hostí výstavou posterov získaných od Jad Vašem v Izraeli a žiackych prác pod názvom „Ako to bolo ľudsky možné?“
Jednou z úloh našej školy v projekte je poradenstvo vo vzdelávaní o holokauste, šírenie jeho posolstva „Nikdy viac!“ Koordinátori škôl dostali vzdelávací balíček – materiály o vzdelávaní o holokauste obsahujúce publikáciu Najlepšie projekty o holokauste, DVD Sila ľudskosti a materiály o Gizi Fleischmannovej.

Večer sa v hoteli Gloria Palace konal medzinárodný gala program plný hier a zábavy spojený s diskotékou a možnosťou naučiť sa zopár slovenských folklórnych tancov (karička, čardáš, odzemok).

06. 05. 2015
Účastníci výmenného pobytu spolu s veľkou skupinou našich žiakov zapojených do projektu absolvovali vo dvoch autobusoch celodenný výlet, počas ktorého navštívili Spišský hrad, Levoču a Studenovodské vodopády v Tatrách. Kvôli silnej búrke, ktorá nás zastihla v Tatrách sme sa vrátili do Košíc v skorých večerných hodinách.

07. 05. 2015
Pri príležitosti Dňa Európy sme v Športovo – zábavnom areáli na Alejovej ulici zorganizovali Medzinárodný festival, v ktorom sa najprv predstavili víťazi školskej súťaže "Alejka hľadá talent" s piesňami, tancom a hrou na hudobné nástroje. Tanečné vystúpenia predviedli aj zahraniční študenti.

Po kultúrnej časti nasledoval medzinárodný športový festival, cieľom ktorého bolo okrem zábavy odovzdanie skúseností z nášho predchádzajúceho projektu Dreams and Teams zameraného na budovanie vodcovských zručností prostredníctvom organizácie športovo – zábavného podujatia. Zúčastnili sa ho žiaci prímy A a prímy B, ktorí plnili úlohy na stanovištiach predstavujúcich jednotlivé partnerské krajiny.
V závere akcie riaditeľ školy odovzdal osvedčenia o účasti všetkým účastníkom druhého výmenného pobytu. Žiaci si zahrali v priestoroch areálu minigolf a futbal.

Večer sa naši hostia zúčastnili Galaprogramu – slávnostného ukončenia Dňa mesta Košice pri Magistráte spojeného s koncertom a ohňostrojom. Učitelia sa stretli na spoločnej rozlúčkovej večeri.

08. 05. 2015
Ráno sa účastníci výmenného pobytu zaujímajúci sa o históriu zúčastnili pietnej spomienky na verejnom cintoríne pri príležitosti výročia konca II. svetovej vojny. Na porade koordinátorov v hoteli Gloria Palace sa hodnotil priebeh výmenného pobytu a diskutovalo sa o ďalších plánoch, stretnutiach, stratégiách a študentských projektových produktoch. Väčšina partnerov cestovala v piatok domov, len taliansky tím zostal do soboty a absolvoval podujatia organizované Magistrátom mesta Košice v rámci osláv Dňa mesta Košíc.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori