Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický klokan


SÚŤAŽE


MATEMATICKÝ KLOKAN


Matematický klokan je medzinárodná matematická súťaž pre žiakov základných a stredných škôl. Jej cieľom je propagovať a popularizovať matematiku medzi všetkými žiakmi, nielen medzi talentami. Uskutočňuje sa spravidla v marci.

Súťažné kategórie pre žiakov našej školy:
 • Benjamín 6 - II. ročník osemročného štúdia
 • Benjamín 7 - III. ročník osemročného štúdia
 • Kadet 9 - IV. ročník osemročného štúdia
 • Junior G12 - V. a VI. ročník osemročného štúdia, I. a II. ročník štvorročného štúdia
 • Študent G34 - VII. a VIII. ročník osemročného štúdia, III. a IV. ročník štvorročného štúdia

V každej kategórii riešia žiaci test s 24 úlohami s výberom odpovede. Čas na vypracovanie testu je vo všetkých  kategóriách 60 minút.

Hodnotenie:
 • 1. až 8. úloha: 3 body
 • 9. až 16. úloha: 4 body
 • 17. až 24. úloha: 5 bodov
 • neriešená úloha: 0 bodov
 • nesprávna odpoveď: -1 bod
 • bonus na začiatok: 24 bodov
 • maximum bodov: 120 bodov

zo všetkých súťažiacich v Slovenskej republike, ktorí získajú plný počet bodov, bude vyžrebovaný jeden výherca notebooku!

Výsledky súťaže sú zverejňované na internetovej stránke firmy EXAM, ktorá túto súťaž na Slovensku organizuje (www.exam.sk).
Informácie o priebehu súťaže Matematický klokan vo Francúzsku a v ďalších krajinách možno získať na stránke asociácie KSF na adrese www.mathkang.org.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori