Gymnázium, Alejová 1, Košice

Projekt EPAS
AMBASÁDORSKÉ ŠKOLY EURÓPSKEHO PARLAMENTU


Európsky parlament ako jedna z hlavných inštitúcií Európskej únie pripravil vzdelávací program pre stredné školy Ambasádorská škola Európskeho parlamentu (European Parliament Ambassador School), ktorého cieľom je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európskej únii, podnietiť zvýšenie ich záujmu o európske dianie i o aktívne zapájanie sa doň, vrátane vyššej účasti mladých na euro voľbách v roku 2019.

Európsky parlament je jediným nadnárodným zhromaždením s rozhodovacími právomocami, ktorého členovia a členky sú priamo volení a volené v jednotlivých členských štátoch Európskej únie.

Do projektu sa zapojilo aj 10 žiakov našej školy. Junior ambasádormi sú: Dalibor BERNÁR, Viktória FÁBEROVÁ, Anna FREMENTITISOVÁ, Matúš HADŽEGA, Patrik HALÁSZ, Kristián LAURINC, Martina MAGDOŠKOVÁ, Erik TOMKO, Marco SÁSFAI a Lenka ŠÁNDOROVÁ.

Junior ambasádori pripravili pre žiakov našej školy a Košičanov veľa zaujímavých aktivít, na ktoré sa môžete tešiť v najbližších mesiacoch.

Dňa 29. 09. 2017 bola našej škole v priestoroch UK v Bratislave udelená plaketa Ambasádorská škola. Ocenenie sme získali od Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku za aktívne šírenie povedomia o EÚ v školskom roku 2016/2017.
Plaketu prevzali Viktória FÁBEROVÁ z kvinty A a Patrik HALÁSZ z kvinty B.


Sprístupnenie najdôležitejších informácií o EÚ
v rámci predmetu sociálne zručnosti a sebaprezentácia
Zaujímavosti o Európskej únii
Téza: "Voľby do Európskeho parlamentu by mali byť povinné"

Informácie a praktické rady o krajinách EÚ
Dodržiavanie ľudských práv v Európe a vo svete
Ako to funguje v Európskom parlamente
Prečo ľudia hladujú?
Problém migrácie

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori