Gymnázium, Alejová 1, Košice

Fyzikálna olympiáda

FYZIKA

 

SÚŤAŽE


FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA


Zadania školského kola FYZIKÁLNEJ OLYMPIÁDY pre daný školský rok sú študentom prístupné zvyčajne v októbri (KATEGÓRIA A býva prístupná už v septembri).

Úlohy študenti riešia doma a samostatne. Je možné použiť všetku dostupnú literatúru, preto sú úlohy v školskom kole dosť náročné.
Riešenia úloh školského kola zozbiera, skontroluje a opraví vyučujúci fyziky približne v polovici marca (KATEGÓRIA A je posunutá na december).

Školský koordinátor navrhne najlepších riešiteľov školského kola na postup do okresného kola, prípadne krajského kola. Krajské kolo prebieha približne v polovici apríla v budove niektorej z košických škôl.
Najlepší riešitelia krajského kola postupujú do celoštátneho kola, z ktorého opäť tí najlepší postupujú do medzinárodného kola.

Účasť vo fyzikálnej olympiáde je bezplatná.

KATEGÓRIE

KATEGÓRIA E, F - študenti kvarty
KATEGÓRIA D - študenti kvinty a I. ročníka
KATEGÓRIA C - študenti sexty a II. ročníka
KATEGÓRIA B - študenti septimy a III. ročníka
KATEGÓRIA A - študenti oktávy a IV. ročníka

Viac informácií nájdete na: http://fo.uniza.ak/


UMIESTNENIA NAŠICH ŽIAKOV

 

ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013


OBVODNÉ KOLO

KATEGÓRIA F

1. miesto: Štefan JANOČKO, tercia B

úspešný riešiteľ: Marek KOMAN, tercia A


KRAJSKÉ KOLO

KATEGÓRIA D

1. miesto: Žaneta SEMANIŠINOVÁ, kvinta A

úspešní riešitelia: Ján MICHALOV, Henrieta MICHEĽOVÁ, Kristína MIŠLANOVÁ, kvinta AFacebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori