Gymnázium, Alejová 1, Košice

Matematický viacboj


NAŠE AKTIVITY
 
 
 
ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Dňa 16. 11. 2017 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia.
Záverečné výsledky boli nasledovné:
1. miesto obsadilo družstvo z Gymnázia, Šrobárova, Košice,
2. miesto patrilo družstvu z Gymnázia, Opatovská, Košice,
3. miesto získalo družstvo z Gymnázia, Kováčska, Košice.


ŠKOLSKÝ ROK 2015/2016

foto a výsledková listina
12. 11. 2015 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 5 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Súťaž sa skladala z dvoch navzájom prepletených častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a zo slovných šarád.
Záverečné výsledky boli nasledovné:
Na 1. mieste skončilo družstvo z Gymnázia Poštová 9, Košice, 2. miesto patrilo družstvu z Gymnázia, Opatovská cesta 7, Košice, no a 3. miesto získalo družstvo z Gymnázia, Alejová 1, Košice.


ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015
(foto)
(výsledková listina)
19. 11. 2014 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 7 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá. Súťaž sa skladala z dvoch navzájom prepletených častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a z vyriešenia sudoku.
VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
Záverečné výsledky boli veľmi tesné. Prvé dve družstvá získali rovnaký počet bodov, tak víťazom sa stalo družstvo s väčším počtom bodov za vyriešené úlohy.
1. miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského
2. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice
3. miesto: Gymnázium, Šrobárova 1, Košice

ŠKOLSKÝ ROK 2013/2014
(foto)
(výsledková listina)

19. 11. 2013 pri príležitosti Dňa študentstva a 25. výročia založenia Gymnázia, Alejová 1, Košice zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
Pozvanie prijalo 7 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá. Súťaž sa skladala z dvoch častí: z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja a zo slovných šarád.

VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
1. miesto: družstvo z Gymnázia, Alejová 1, Košice
2. miesto: družstvo z Gymnázia, Šrobárova 1, Košice
3. miesto: družstvo z Gymnázia sv. Tomáša Akvinského, Košice
 
ŠKOLSKÝ ROK 2012/2013
(foto)

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 9 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Na začiatku dostalo každé družstvo tri úlohy. Za každú vyriešenú úlohu si mohli vybrať novú a získať vyplnené políčko na riešenie SUDOKU.
 
VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
1. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. miesto: Gymnázium, Alejová 1, Košice
3. miesto: Gymnázium sv. Tomáša Akvinského,  Zbrojničná 3, Košice

 
ŠKOLSKÝ ROK 2011/2012
(foto)
(výsledková listina)

16. 11. 2011 pri príležitosti Dňa študentstva zorganizovala naša škola tradičnú súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Aj tohto roku pozvanie prijalo 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá. Súťaž sa skladala z dvoch častí: zo slovných šarád a z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja.
VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
1. miesto: Gymnázium, Poštová 9, Košice
2. miesto: Gymnázium, Zbrojničná, Košice
3. miesto: Evanjelické gymnázium J. A. Komenského, Škultétyho 10, Košice
 
ŠKOLSKÝ ROK 2010/2011
(foto)
Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študenstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Pozvanie prijalo 10 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Na začiatku dostalo každé družstvo tri úlohy. Za každú vyriešenú úlohu si mohli vybrať novú a získať vyplnené políčko na riešenie SUDOKU.
VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
1. miesto: Gymnázium Košice, Poštová
2. miesto: Gymnázium Košice, Trieda SNP
3. miesto: Gymnázium Košice, Zbrojničná

ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
(foto)

Dňa 12. 11. 2009 zorganizovala naša škola pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
Pozvanie prijalo 8 škôl, ktoré vyslali trojčlenné družstvá na súboj dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia. Súťaž sa skladala z dvoch častí: zo slovných šarád a z riešenia zábavných úloh formou štafetového náboja.
VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
1. miesto: Gymnázium Exnárova
2. miesto: Gymnázium Alejová
3.miesto: Gymnázium Trebišovská
 
CELKOVÉ VÝSLEDKY SÚ UVEDENÉ V TABUĽKE.
ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009
(foto)
 
15. ročník súťaže košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ, tentokrát s mottom: Šípim šípku.
POČET ZÚČASTNENÝCH SÚŤAŽNÝCH DRUŽSTIEV: 9
VÝSLEDNÉ HODNOTENIE:
1. miesto: Gymnázium Exnárova
2. miesto: Gymnázium Alejová
3.miesto: Gymnázium Poštová
CELKOVÉ VÝSLEDKY SÚ UVEDENÉ V TABUĽKE.
NAŠE GYMNÁZIUM REPREZENTOVALI ŽIACI SEPTIMY:
  • Jana BARANOVÁ
  • Róbert TÓTH
  • Monika VAĽKOVÁ

 

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori