Gymnázium, Alejová 1, Košice

Prvá košická DebatiádaŠkolský rok: 2010/2011


Minuloročný úspech Debatiády organizovanej na našej škole nám vnukol myšlienku – založiť krúžok DEBATIÁDY a rozšíriť DEBATIÁDU na ďalšie školy. Tento nápad sa stretol s pochopením a s veľkým záujmom učiteľov košických škôl, pre ktorých sme dňa 26. 10. 2010 zorganizovali seminár. Na seminári sme stanovili termín PRVEJ KOŠICKEJ DEBATIÁDY. Uskutočnil sa dňa 12. 11. 2010 v priestoroch našej školy a zúčastnilo sa ho 22 tímov z nižšie uvedených škôl:

GYMNÁZIUM TREBIŠOVSKÁ
GYMNÁZIUM ALEJOVÁ
ZŠ L. NOVOMESKÉHO
ZŠ POŽIARNICKÁ
ZŠ BERNOLÁKOVA
ZŠ KROSNIANSKA
ZŠ JENISEJSKÁ
ZŠ BIDOVCE
ZŠ KOŠICKÁ POLIANKA
ZŠ FÁBRYHO

Debatovalo sa na tézu: VÝCHOVNÉ PREDMETY BY NEMALI BYŤ KLASIFIKOVANÉ. Vo finále DEBATIÁDY sa stretol tím GYMNÁZIA NA ALEJOVEJ 1 s tímom GYMNÁZIA TREBIŠOVSKÁ. Zaslúženým víťazom sa stali chlapci z GYMNÁZIA NA TREBIŠOVSKEJ ULICI. Blahoželáme a tešíme sa na jarné kolo.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori