Gymnázium, Alejová 1, Košice

Vianočná dvanástka 2012

 

Minule sa naši profesori chválili, že majú radi ovocie. Pán riaditeľ má rád kivi, vyučujúci matematiky v sexte má rád olivy , telocvikár, ktorý učí v III. B, má rád nektarinky, nemčinár z II. A má rád slivky. Aké ovocie má rád matematikár z kvinty A?

Toto je jedna z dvanástich úloh, ktoré museli vyriešiť účastníci tradičnej súťaže VIANOČNÁ DVANÁSTKA.

Uskutočnila sa 06. 12. 2012 a zúčastnilo sa jej 16 trojčlenných družstiev z prímy A, prímy B a sekundy.

Úlohy preverili matematické vedomosti, logické uvažovanie, znalosť školy a tiež aj pohybovú zručnosť žiakov. Správnosť vyriešených úloh kontrolovali ich starší spolužiaci z II. A a III. C. Potom už stačilo poskladať tajničku a sladká odmena na seba nenechala čakať.

Najlepšie si počínali SMAJLÍCI zo sekundy  v zložení Samuel KRAJČI, Martin MIČKO a Martin ŠALAGOVIČ.
Najlepšie družstvo prímy bolo GUMMY BEARS v zložení Jakub GEMBICKÝ, Filip BELÁK a Patrik RUSNÁK.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

DOVIDENIA O ROK!


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori