Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2006

Rastislav Oľhava

Rastislav OĽHAVA
,
žiak oktávy A

Úspechy, ktoré tento študent dosiahol:
 • popredné umiestnenia v Chemickej olympiáde krajského kola
 • spolupráca pri oprave žiackych riešení korešpondenčného seminára MATIK
 • spolupráca pri príprave úloh a komentárov na realizáciu súťaží družstiev LOMIHLAV žiakov základných škôl
 • výrazná a úspešná reprezentácia školy v rôznych matematických súťažiach okresného, krajského a celoslovenského kola
 • popredné umiestnenia na Majstrovstvách SR a Majstrovstvách sveta školských družstiev CLASSIC a MIDDLE

Ďalší ocenení


Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:

Jakub BERAN, žiak oktávy A

 • za 2. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • za 6. miesto v celoslovenskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • za aktívnu účasť v organizovaní matematického korešpondenčného seminára MATIK pre žiakov základných škôl

Tamara BODNÁROVÁ, žiačka oktávy A
 • za vynikajúce študijné výsledky a vzornú dochádzku počas celého osemročného štúdia

Lucia JÁSZAYOVÁ, žiačka oktávy A
 • za vynikajúce študijné výsledky a vzornú dochádzku počas celého osemročného štúdia
 • za zodpovedný prístup k povinnostiam predsedníčky Študentskej rady

Peter KOBAN, žiak oktávy A
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A

Zuzana MOLNÁROVÁ, žiačka oktávy A
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • za aktívnu účasť v organizovaní matematického korešpondenčného seminára MATIK pre žiakov základných škôl

Rastislav OĽHAVA, žiak oktávy A
 • za 4. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • za úspešnú reprezentáciu školy v celoslovenskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • za aktívnu účasť v organizovaní matematického korešpondenčného seminára MATIK pre žiakov základných škôl
 • za 5. - 6. miesto v kategórii družstiev na Majstrovstvách sveta v orientačnom behu
 • za 15. miesto v kategórii jednotlivcov na Majstrovstvách sveta v orientačnom behu

Slávka BERTOVÁ, žiačka oktávy B
 • za úspešnú reprezentáciu školy v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku
 • za vynikajúce študijné výsledky a vzornú dochádzku počas celého osemročného štúdia

Veronika KRAUSOVÁ, žiačka oktávy B
 • za vzornú reprezentáciu školy na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach
 • za vynikajúce študijné výsledky a vzornú dochádzku počas celého osemročného štúdia

Ivan SUKUBA, žiak oktávy B
 • za 3. miesto v krajskom kole Fyzikálnej olympiády
 • za vynikajúce študijné výsledky a vzornú dochádzku počas celého osemročného štúdia

 

Jakub Beran
Jakub Beran
Tamara Bodnárová
Tamara Bodnárová
Lucia Jászayová
Lucia Jászayová
Peter Koban
Peter Koban
Zuzana Molnárová
Zuzana Molnárová
Slávka Bertová
Slávka Bertová
Veronika Krausová
Veronika Krausová
Ivan Sukuba
Ivan Sukuba

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori