Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2016/2017Dňa 02. 06. 2017 sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali 1. miesto (Jakub BLIŠŤAN, Jakub MÜLLER, Katarína SEDLÁKOVÁ, Dávid KEPIČ, Patrik PECHA z prímy A) a 4. miesto (Bianka GURSKÁ, Erik JOCHMAN, Barbora BALTOVIČOVÁ, Martin ŠMILŇÁK a Michael KOLESÁR z prímy B). Súťaž prebieha zábavno-súťažnou formou a je spojená so športovými a logickými hrami. Súťažiacim srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://malynar.strom.sk/media/uploads/mamut/2017/mamutporke2017.pdf

15. 05. 2017

Matematický korešpondenčný seminár PIKOMAT
Matej VASKY, žiak sekundy C sa stal po 4 kolách celkovým víťazom matematického korešpondenčného seminára PIKOMAT v kategórií sekunda. Darilo sa aj trom žiakom – Michaela RUSNÁKOVÁ (kvarta A), Jakub FARBULA (kvarta B) a Lenka HAKE (kvarta B), ktorí sa vo svojej kategórii kvarta, umiestnili do 6. miesta. Srdečne blahoželáme! Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť na stránke: http://www.pikomat.sk/poradie.html#Sekunda

Dňa 05. 05. 2017 odovzdala doc. PaedDr. Soňa ČERETKOVÁ, PhD. diplom Viktórii BREZINOVEJ, Natálii TÓTHOVEJ, Maxovi ÖRHALMIMU a Marekovi KOMANOVI diplom za 3. miesto v 3. ročníku bádateľskej matematickej súťaže IM2C.
Počas piatich dní 24. 04. – 28. 04. 2017 sa títo štyria študenti našej školy popasovali s problémom v 3. ročníku matematickej bádateľskej súťaži družstiev IM2C (International Mathematical Modeling Challenge). V rámci Slovenska obsadili pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!

Dňa 05. 05. 2017 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie B, ktoré sa konalo 11. 04. 2017. O 1. miesto sa delia Martin ŠTEVKO a Samuel KRAJČI. Na 3. mieste sa umiestnila Viktória BREZINOVÁ. 5., 6. a 7. miesto obsadili v tomto poradí: Martin MIHÁLIK, Filip CSONKA a Martin MIČKO, všetci zo sexty. Všetkým srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/MO-KK-B.pdf

V stredu 03. 05. 2017 sa 53 žiakov nižších ročníkov gymnázia s osemročným štúdiom pokúsilo v popoludňajších hodinách uniknúť z pevnosti Alejard.

Dňa 01. 05. 2017 boli zverejnené výsledky medzinárodnej on-line matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet. Žiaci našej školy v nej získali jedno prvé a tri druhé miesta v rámci Slovenska.
Dňa 19. 04. 2017 sa v kategórii High school on-line matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet na 1. mieste umiestnilo družstvo zo sexty v zložení Viktória BREZINOVÁ, Martin ŠTEVKO, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Filip CSONKA.
V kategórii Middle school súťaže, ktorá na našej škole prebehla 27. 04. 2017, sa na 2. mieste umiestnili tri družstvá, a to:
• tím zo sekundy C v zložení Eduard FEKETE, Laura MIŠOVICOVÁ, Matej VASKY, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Lukáš MAJERNÍK a Adam VLČEK,
• tím z tercie B v zložení Simona GIBALOVÁ, Sára ŠOLTÉSZOVÁ, Filip BALTOVIČ, Michal ŠEDIVÝ a Jakub MIČKO,
• tím z kvarty B v zložení Jakub FARBULA, Dominik BABUŠČÁK, Dávid ERDÖDY, Erik SEDLÁK a Filip BUŠOVSKÝ. Srdečne blahoželáme!

V dňoch 23. – 29. 04. 2017 sa na základe výsledkov celoštátneho kola konalo v Bratislave výberové sústredenie Matematickej olympiády kategórie A. Samuel KRAJČI zo sexty získal 12. miesto, čím si vybojoval účasť v stredoeurópskej matematickej olympiáde MEMO, ktorá sa bude konať 21. – 27. 08. 2017 v Litve. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce.
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php

28. 04. 2017
Do regionálneho kola IQ olympiády, ktoré sa konalo dňa 28. 04. 2017 na PF UPJŠ v Košiciach, sa dostali štyria naši žiaci – Lenka HAKE a Jakub FARBULA z kvarty B, Bohuš LIŠKA z tercie B a Martin BIALKO z kvarty A.
Lenka HAKE (3. miesto) a Jakub FARBULA (20. miesto) sú vďaka krásnemu umiestneniu pozvaní aj do celoslovenského kola, ktoré sa bude konať 15. 05. 2017 na Oravskom hrade. Držíme im palce!

Dňa 25. 04. 2017 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C, ktoré sa konalo 11. 04. 2017. Medzi úspešných riešiteľov patria Samuel Benko (kvinta A), Michaela Rusnáková (kvarta A), Adam Szamosi (kvinta A), Lenka Šimonová (kvinta B), Andrej Pankuch (kvinta A), Martin Polyácsko (kvarta B).

Všetkým srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/MO-KK-C.pdf


19. 04. 2017

Aj v tomto školskom roku sa mimoriadne darilo žiakom našej školy v celoslovenskom kole medzinárodnej súťaže Matematický klokan. Piatim zo zúčastnených žiakov sa podarilo vyriešiť úlohy so 100 % úspešnosťou a preto sa stali vo svojich kategóriách víťazmi:
v kategórií Školák 6 - Michael KOLESÁR a Martin ŠMILŇÁK, žiaci prímy B,
v kategórií Benjamín 7 - Matej VASKY, žiak sekundy C,
v kategórií Benjamín 8 - Alexandra BÁLINTOVÁ a Daniela STUPAROVÁ, žiačky tercie A..
Za pozornosť stojí aj to, že všetci naši zúčastnení žiaci (okrem dvoch) v kategórií Benjamín 8 dosiahli percentil úspešnosti nad 90 %. Umiestnili sa teda medzi 10 % najlepších riešiteľov v rámci celého Slovenska.
Ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy!

Dňa 10. 04. 2017 boli zverejnené výsledky 2. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici), ktoré sa konalo 5. apríla 2017. Víťazom sa stala Viktória BREZINOVÁ zo sexty. K bodovému hodnoteniu prispeli Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK a Martin ŠTEVKO (všetci zo sexty). Toto kolo vyhralo Gymnázium, Poštová o 4 body. Po dvoch kolách je bodový stav vyrovnaný. O víťazstve rozhodne posledné kolo.
Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/

Dňa 07. 04. 2017 sa na pôde našej školy konala medzinárodná súťaž družstiev Náboj 2017. V tomto ročníku súťaž okrem Košíc prebiehala aj v Bratislave, Prahe, Opave, Passau, Linzi, Krakowe, Wroclavi, Varšave, Gdyni, Budapešti a Veszpréme. V jednotlivých miestach sa súťaž vyhodnocuje zvlášť a v celkovom záverečnom poradí si môžu študenti porovnať svoje výsledky aj s ostatnými tímami vo svojej krajine, aj v medzinárodnom rebríčku.
V silnej konkurencii súťažili aj štyri tímy z nášho gymnázia.
Družstvo juniorov v zložení: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin ŠTEVKO, Filip CSONKA a Martin MIHÁLIK zo sexty obsadilo v Košiciach 2. miesto. V slovenskom poradí obsadili 3. miesto, v medzinárodnom poradí 8. miesto.
5. miesto v Košiciach (18. miesto v slovenskom poradí) získalo družstvo juniorov v zložení: Erik BERTA (sexta), Vratislav MADÁČ (sexta), Martin MIČKO (sexta), Patrik RUSNÁK (kvinta B), Jakub GEMBICKÝ (kvinta B).
41. miesto v slovenskom poradí získalo družstvo juniorov v zložení: Samuel BENKO (kvinta A), Filip HAKE (kvinta A), Stanislav JOCHMAN (kvinta A), Lenka ŠIMONOVÁ (kvinta B), Adam SZAMOSI (kvinta A).
Družstvo seniorov v zložení: Martin SPIŠÁK, Ján POPELÁŠ, Max ÖRHALMI, Matúš ZAKUCIA, Adam PETÍK zo septimy A skončilo v košickej časti na 3. mieste (na Slovensku im patrí 12. miesto). Srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://math.naboj.org/

Dňa 06. 04. 2017 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9, ktoré sa uskutočnilo 21. 03. 2017. Na 1. mieste sa umiestnili Jakub FARBULA (kvarta B) a Lenka HAKE (kvarta B). Úspešnými riešiteľmi boli aj Filip BALTOVIČ (tercia B), Martin POLYÁCSKO (kvarta B), Martin NEMJO (kvarta A), Tomáš PAVLÍK (kvarta A), Michaela RUSNÁKOVÁ (kvarta A), Bohuš LÍŠKA (tercia B), Erik SEDLÁK (kvarta B), Filip BUŠOVSKÝ (kvarta B), Lea JANTOŠOVIČOVÁ (tercia A), Dominika NGUYEN (kvarta B), Filip BRUTOVSKÝ (tercia A). Všetkým srdečne blahoželáme.
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/MO-KK-Z9.pdf

Dňa 04. 04. 2017 sa uskutočnilo okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8, kde sme získali krásne výsledky.
V kategórii Z6 všetci naši zúčastnení žiaci boli na 1. mieste: Michal KOLESÁR (príma B), Katarína KOPANCOVÁ (príma B), Jakub KUKURA (príma A), Peter LIPÁN (príma A), Petra PSOTOVÁ (príma A), Katarína SEDLÁKOVÁ (príma A).
V kategórii Z7 sa na 1. mieste umiestnila Barbora MARCINČÁKOVÁ (sekunda C), 2. miesto obsadil Matej VASKY (sekunda C) a na 3. mieste boli Zuzana KUDLÁČOVÁ (sekunda A), Veronika NEMJOVÁ (sekunda B) a Jakub HORVAT (sekunda C). Úspešnými riešiteľmi boli aj Lukáš MAJERNÍK (sekunda C), Michal LIŠKO (sekunda B) a Peter BORTÁK (sekunda A).
V kategórii Z8 sme získali päť prvých miest: Filip BALTOVIČ (tercia B), Bohuslav LÍŠKA (tercia B), Sára ŠOLTÉSZOVÁ (tercia B), Lea JANTOŠOVIČOVÁ (tercia A) a Ondrej OVČAR (tercia A). Úspešnými riešiteľmi boli aj Filip BRUTOVSKÝ (tercia A), Daniela STUPAROVÁ (tercia A), Tadeáš KAMINSKÝ (tercia A), Lukáš BEHUN (tercia A), Simona GIBALOVÁ (tercia B), Radoslav JOCHMAN (tercia A), Jakub MIČKO (tercia B), Teodor SEPEŠI (tercia A), Sophia HORŇÁKOVÁ (tercia B), Alexandra BÁLINTOVÁ (tercia A), Duc LE VIET TRI (tercia A). Všetkým srdečne blahoželáme.
Celkové výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke: výsledková listina kategórií Z6, Z7, Z8.

V dňoch 26. – 29. 03. 2017 sa v Žiline konalo celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnili sa ho dvaja naši študenti. Samuel KRAJČI zo sexty získal pekné 9. miesto. Vybojoval si tým účasť na výberovom sústredení, ktoré bude 21. – 28. 04. 2017 v Bratislave. Srdečne blahoželáme a držíme mu palce.
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo

Dňa 24. 03. 2017 prišla doc. PaedDr. Soňa ČERETKOVÁ, PhD. osobne odovzdať diplom družstvu v zložení Viktória BREZINOVÁ (sexta), Marek KOMAN (septima A), Max ÖRHALMI (septima A), Natália TÓTHOVÁ (septima B) za 8. miesto v slovenskom kole medzinárodnej matematickej tímovej súťaže Matematický B-deň 2016. Srdečne blahoželáme.

V utorok 28. 02. 2017 sa pre žiakov štvorročného štúdia konal 6. ročník súťaže Matematický kufor. Trojčlenné družstvá súťažili v riešení úloh aj v šarádení rôznych slov súvisiacich s matematikou.
1. miesto získalo družstvo z III. B zložené zo študentov: Matej KLAJBER, Peter LAKATOŠ a Tomáš HUDÁK.
Na 2. mieste skončilo družstvo z II. A, 3. miesto obsadili študenti z III. B. Srdečne blahoželáme!

Dňa 31. 01. 2017 sa uskutočnilo školské kolo Matematickej olympiády kategórií C a B.
V kategórii C na 1. mieste skončili: Martin POLYÁCSKO (kvarta B) a Patrik RUSNÁK (kvinta B).
V kategórii B 1. miesto obsadili: Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin MIHÁLIK, Martin ŠTEVKO (všetci zo sexty). Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete v nasledujúcej tabuľke: ŠK MO kategórie C a B

Dňa 24. 01. 2017 sa konalo okresné kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE Z9. Spomedzi 26 úspešných riešiteľov bolo 20 z našej školy. Na 1. mieste skončili Martin POLYÁCSKO a Lenka HAKE (obaja z kvarty B), ktorí získali plný počet bodov. Za zmienku stojí aj fakt, že pre siedmych úspešných riešiteľov z tercie A a tercie B to bola kategória vyššia, ako im prislúcha. Všetkým srdečne blahoželáme.
Celkové výsledky si môžete pozrieť v nasledujúcej tabuľke: Výsledková listina okresného kola Matematickej olympiády Z9.

Dňa 10. 01. 2017 sa konalo krajské kolo MATEMATICKEJ OLYMPIÁDY KATEGÓRIE A. O náročnosti tohto kola svedčí aj fakt, že spomedzi 42 účastníkov boli len piati úspešní. O to viac nás teší, že jedným z nich bol Martin SPIŠÁK, študent septimy A, ktorý sa umiestnil na 5. mieste. Srdečne blahoželáme.
Výsledková listina:
https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/vysledky/MO-A-KK.pdf

Dňa 08. 12. 2016 sa uskutočnilo školské kolo matematickej súťaže PYTAGORIÁDA, v ktorej sa hodnotí tak presnosť, ako aj rýchlosť počítania. V tomto školskom roku boli veľmi úspešní žiaci oboch prím. Až 34 z nich sa stalo úspešnými riešiteľmi.
Víťazmi školského kola Pytagoriády sa v jednotlivých kategóriách stali: kategória P6: Dominik ČABRÁK, žiak prímy B, kategória P7: Zuzana KUDLÁČOVÁ, žiačka sekundy A, kategória P8: Teodor SEPEŠI, žiak tercie A. Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky školského kola si môžete pozrieť v nasledujúcich výsledkových listinách:
Pytagoriáda P6
Pytagoriáda P7
Pytagoriáda P8

Dňa 02. 12. 2016 sa v telocvični školy uskutočnil ďalší ročník matematickej súťaže LOMIHLAV štvorčlenných družstiev žiakov siedmeho až deviateho ročníka základných škôl alebo sekundy až kvarty gymnázií s osemročnou formou štúdia. Družstvo v zložení: Katarína HELMECIOVÁ (tercia A), Radoslav JOCHMAN (tercia A), Filip BALTOVIČ (tercia B) a Jakub MIČKO (tercia B) obsadilo krásne 3. miesto a družstvo v zložení: Michal KOLCUN (kvarta A), Michaela RUSNÁKOVÁ (kvarta A), Jakub FARBULA (kvarta B) a Lenka HAKE (kvarta B) skončilo na 4. mieste. Srdečne blahoželáme! Organizátorom súťaže bolo združenie STROM v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach.

Dňa 29. 11. 2016 sa tri štvorčlenné družstvá zložené zo žiakov sexty, septimy A a septimy B zapojili do celoslovenského kola matematickej bádateľskej súťaže. Jej téma bola veľmi zaujímavá: Výborná sada hracích kociek. Viac informácií nájdete tu: Matematický B - deň 2016.

Dňa 25. 11. 2016 sa uskutočnil 5. ročník medzinárodnej matematicko-fyzikálnej súťaže JUNIOR NÁBOJ štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Zvládli sme to veľmi dobre nielen organizačne, ale aj súťažne. Ponúkame k nahliadnutiu výsledkovú listinu: https://junior.naboj.org/. Viac informácií nájdete tu: https://www.galeje.sk/info_o_skole/uvod/junior-naboj.

V utorok 22. 11. 2016 poobede prebehla ŠIFROVACIA SÚŤAŽ. Jej súčasťou bola orientácia pomocou mobilu, orientácia podľa svetových strán, bolo potrebné poznať našu abecedu a ešte nájsť psa. Viac informácií nájdete tu: https://www.galeje.sk/info_o_skole/uvod/sifrovacia-sutaz.

Dva naše tímy sa 16. 11. 2016 zúčastnili krajského kola Majstrovstiev škôl v piškvorkách. Tím Galeje 1 v zložení Marek KOMAN (septima A), Jakub VOJČÍK, Patrik RUSNÁK, Dávid UŠALA, Juraj ROMAN (všetci kvinta B) sa umiestnil na výbornom 2. mieste. Srdečne blahoželáme!

Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola 16. 11. 2016 súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ. Viac informácií nájdete tu: https://www.galeje.sk/tradicie/matematicky_viacboj/matematickyviacboj/

Dňa 16. 11. 2016 sme zorganizovali už jubilejný, 10. ročník súťaže LIGA 4 x 4. Pozvanie na súťaž prijalo 7 základných škôl z Košíc a 13 základných škôl z okolia. Viac informácií nájdete tu: Zhodnotenie súťaže a výsledková listina.

Dňa 14. 11. 2016 sa uskutočnilo 1. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou žiakov Viktória BREZINOVÁ, Samuel KRAJČI, Martin SPIŠÁK, Martin ŠTEVKO a Natália TÓTHOVÁ naša škola vyhrala a vedie o 4 body. Blahoželáme!
Výsledková listina:
https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/


Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori