Gymnázium, Alejová 1, Košice

Galéria ocenení - 2008/2009

V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH, SOČ A ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH

 

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • FRANCÚZSKY JAZYK
 • NEMECKÝ JAZYK
 • DEJEPIS
 • NÁUKA O SPOLOČNOSTI
 • MATEMATIKA
 • INFORMATIKA
 • FYZIKA
 • CHÉMIA
 • BIOLÓGIA
 • GEOGRAFIA
 • NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
 • TELESNÁ VÝCHOVA
Martin ŠRÁMEK
Martin ŠRÁMEK
Ocenenie tímu SEPTIMY
Ocenenie tímu SEPTIMY
Matej POKLEMBA (kvarta)
Matej POKLEMBA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Lenka GARLATHYOVÁ (kvarta)
Lenka GARLATHYOVÁ (kvarta)
Aleš CHOVANEC (kvarta)
Aleš CHOVANEC (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Dávid HRIADEL (kvarta)
Dávid HRIADEL (kvarta)
Matej POKLEMBA (kvarta)
Matej POKLEMBA (kvarta)
Dorota JAROŠOVÁ (sekunda)
Dorota JAROŠOVÁ (sekunda)
Katarína KRAJČIOVÁ (sekunda)
Katarína KRAJČIOVÁ (sekunda)
Dávid CHOVANEC (sekunda)
Dávid CHOVANEC (sekunda)
Peter KOVÁCS (sekunda)
Peter KOVÁCS (sekunda)
Matej KOLESÁR (sekunda)
Matej KOLESÁR (sekunda)
Matej POKORNÝ (sekunda)
Matej POKORNÝ (sekunda)
Matej DZUBÁK (sekunda)
Matej DZUBÁK (sekunda)
Peter KRAVEC (sekunda)
Peter KRAVEC (sekunda)
Martin RAPAVÝ (terciia A)
Martin RAPAVÝ (terciia A)
František KOCHJAR (príma B)
František KOCHJAR (príma B)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Martin RAPAVÝ (tercia A)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori