Gymnázium, Alejová 1, Košice

Galéria ocenení - 2008/2009

V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH, SOČ A ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH

 

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • FRANCÚZSKY JAZYK
 • NEMECKÝ JAZYK
 • DEJEPIS
 • NÁUKA O SPOLOČNOSTI
 • MATEMATIKA
 • INFORMATIKA
 • FYZIKA
 • CHÉMIA
 • BIOLÓGIA
 • GEOGRAFIA
 • NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
 • TELESNÁ VÝCHOVA
Michal ROMÁNEK (kvarta)
Michal ROMÁNEK (kvarta)
Martin MANDUĽÁK (oktáva A)
Martin MANDUĽÁK (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Jakub JURSA (oktáva A)
Jakub JURSA (oktáva A)
Jakub ŠALAGOVIČ (kvinta)
Jakub ŠALAGOVIČ (kvinta)
Jakub ŠALAGOVIČ (kvinta)
Jakub ŠALAGOVIČ (kvinta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Ján HOFFMANN (sexta)
Okresné kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
Okresné kolo BIBLICKEJ OLYMPIÁDY
Jozef JANOVEC (sekunda)
Jozef JANOVEC (sekunda)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Oliver URAZ (oktáva)
Oliver URAZ (oktáva)
Denisa BÁLINTOVÁ (septima)
Denisa BÁLINTOVÁ (septima)
Martin MANDUĽÁK (oktáva A)
Martin MANDUĽÁK (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Jakub JURSA (oktáva A)
Jakub JURSA (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Tomáš KUZMA (oktáva A)
Martin VASKO (oktáva B)
Martin VASKO (oktáva B)
Viktor MARIŠČÁK (kvinta)
Viktor MARIŠČÁK (kvinta)
Viktor MARIŠČÁk (kvinta)
Viktor MARIŠČÁk (kvinta)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori