Gymnázium, Alejová 1, Košice

Galéria ocenení - 2008/2009

V PREDMETOVÝCH SÚŤAŽIACH, OLYMPIÁDACH, SOČ A ĎALŠÍCH SÚŤAŽIACH

 

 • SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA
 • ANGLICKÝ JAZYK
 • FRANCÚZSKY JAZYK
 • NEMECKÝ JAZYK
 • DEJEPIS
 • NÁUKA O SPOLOČNOSTI
 • MATEMATIKA
 • INFORMATIKA
 • FYZIKA
 • CHÉMIA
 • BIOLÓGIA
 • GEOGRAFIA
 • NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA
 • TELESNÁ VÝCHOVA
Matej DZUBÁK (sekunda)
Matej DZUBÁK (sekunda)
Peter KOVÁCS (sekunda)
Peter KOVÁCS (sekunda)
Alexander TÉNAI (sekunda)
Alexander TÉNAI (sekunda)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Vladislav VANCÁK (tercia B)
Vladislav VANCÁK (tercia B)
Martin VODIČKA (kvarta)
Martin VODIČKA (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Denisa SEMANIŠINOVÁ (kvarta)
Ema GARAJOVÁ (kvarta)
Ema GARAJOVÁ (kvarta)
Šimon SOTÁK (príma A)
Šimon SOTÁK (príma A)
Ján MICHALOV (príma A)
Ján MICHALOV (príma A)
Soňa FECISKANINOVÁ (príma A)
Soňa FECISKANINOVÁ (príma A)
Žaneta SEMANIŠINOVÁ (príma A)
Žaneta SEMANIŠINOVÁ (príma A)
Katarína KRAJČIOVÁ (sekunda)
Katarína KRAJČIOVÁ (sekunda)
Matej SMOLÁRIK (sekunda)
Matej SMOLÁRIK (sekunda)
Vladimír SABO (tercia B)
Vladimír SABO (tercia B)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Martin RAPAVÝ (tercia A)
Lenka GARLATHYOVÁ (tercia A)
Lenka GARLATHYOVÁ (tercia A)
Jana BÁTORYOVÁ (tercia A)
Jana BÁTORYOVÁ (tercia A)
Jozef JANOVEC (sekunda)
Jozef JANOVEC (sekunda)

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori