Gymnázium, Alejová 1, Košice

Humanitný projekt 2011/2012
Hlavnou myšlienkou HUMANITNÉHO PROJEKTU  je viesť žiakov k tomu, aby nemysleli len na seba, svoje záujmy či potreby, ale aby mali snahu a ochotu pomôcť ľuďom, ktorí to veľmi potrebujú. Veď medzi ľuďmi je vzácne nielen to, čo vedia, ale aj to, že malými skutkami dokážu pomáhať a tak trochu meniť svet.
Základom projektu je dobrovoľné zapojenie študentov všetkých tried do ponúknutých aktivít, ktoré zohľadňujú predovšetkým vekové osobitosti.
Každá trieda si vyberie jednu z ponúknutých aktivít (samostatný nápad je vítaný) a v naplánovanom období realizácie aktivity zvolený zámer aj realizuje. Pri výbere aktivít pomáhajú aj triedni učitelia.
 
Za spracovanie a realizáciu HUMANITNÉHO PROJEKTU V ŠKOLSKOM ROKU 2011/2012 zodpovedajú:   
 
Mgr. Július KAĽAVSKÝ (zapojenosť žiakov IV. ročníka)
Mgr. Martina BARTKOVIČOVÁ (zapojenosť žiakov III. ročníka)
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ (zapojenosť žiakov ostatných ročníkov)


 
v rámci jednotlivých tried
v rámci jednotlivých tried

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori