Gymnázium, Alejová 1, Košice

Prijímacia skúška bez stresu


ZOPÁR TIPOV AKO SI POČÍNAŤ BEZ STRESU NA PRIJÍMACEJ SKÚŠKE


  • prijímací pohovor je stresujúcou záťažou, ktorú úspešne zvládneš len s maximálnou koncentráciou v dobrej psychickej pohode a fyzickej kondícii, preto všetky ostatné veci ponechaj bokom

  • ak sa ocitneš v situácii, ktorá by ti bránila úspešne vykonať skúšku (napr. náhle vážne ochorenie, zložitá situácia v tvojej rodine, ...), požiadaj včas o náhradný termín

  • buď realista, poznaj svoje slabiny aj silné stránky, nikto nie je dokonalý

  • pred prijímacím pohovorom si "prehraj na nečisto" sám so sebou alebo s niekým iným dialóg zameraný na náplň skúšky (napr. priprav si odpoveď na otázku prečo chceš študovať práve daný odbor)

  • najviac koncentrácie si budú vyžadovať písomné testy

  • neupadaj do krajností vo svojom správaní, prílišné sebavedomie sa neraz hodnotí ako arogancia a naopak ochromujúca tréma pôsobí ako neznalosť

  • pozorne počúvaj otázky a formuluj jasné a stručné odpovede, kŕčovitosť a strnulosť zvládneš správnym dýchaním - naozaj to pomáha (informácie nájdeš v príslušnej literatúre alebo sa poraď so školským psychológom)

  • každá skúška sa raz skončí, nedaj sa zaskočiť čiastočným zlyhaním alebo neúspechom

  • neoddávaj sa sebaľútosti v prípade, ak ťa nepríjmu, pokús sa o šťastie na inej škole, prípadne odbore, ktorý je tiež blízky tvojim záujmom

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori