Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2023


Veronika NEMJOVÁ, žiačka oktávy C
ABSOLVENTKA ŠKOLY 2023


Najväčšie úspechy, ktoré žiačka dosiahla:

kvinta B (2018/2019)
• 2. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2A
• 8. miesto v celoslovenskom kole medzinárodnej on-line matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet v kategóriiMiddle School
• 28. miesto v celoslovenskom kole a 172. miesto v medzinárodnom kole súťaže Náboj -2018 kategórie Juniori
• úspešný riešiteľ celoslovenskej súťaže iBobor kategórie Junior

sexta B (2019/2020)
• úspešný riešiteľ medzinárodnej online matematickej súťaže družstiev PurpleComet! MathMeet v kategórii Middle School

septima B (2020/2021)
• 1. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2B
• 3. miesto v celoštátnom kole Olympiády vo francúzskom jazyku
• reprezentácia školy v krajskom kole SOČ
• 5. miesto v krajskom kole Dejepisnej súťaže česko-slovenských gymnázií

oktáva B (2021/2022)
• Čestné uznanie v medzinárodnej súťaži Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko
• aktívna práca v školskom časopise XY
• 2. miesto v okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku kategórie 2B
• 6. miesto v medzinárodnej Olympiáde vo francúzskom jazyku
• 5. miesto v krajskom kole Olympiády vo francúzskom jazyku kategórie 2B


Ďalší ocenení

Pochvalu od riaditeľa školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:


Emanuel ANTOL, oktáva C

• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Matematický B-deň
• 3. miesto v krajskom kole SOČ
• úspešnú reprezentáciu školy v matematických, informatických a fyzikálnych súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

Peter BORTÁK, oktáva B

• 3. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku
• 3. miesto v celomestskej súťaži vo vlastnej tvorbe Via Litera
• účasť v 7. ročníku esejistickej súťaže Pravda a lož na internete
• práca v školskom časopise XY
• reprezentácia školy v matematických a informatických súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

Lea JANTOŠOVIČOVÁ oktáva A

• 3. miesto v celoslovenskom kole ekonomickej súťaže Eurofondue 2021
• 5. miesto v krajskom kole a účasť v celoštátnom kole Matematickej olympiády
• účasť v krajskom kole SOČ
• výborný prospech počas štúdia

Radoslav JOCHMAN, oktáva A

• 4. miesto na celoslovenskej úrovni matematickej súťaže družstiev Purple Comet! Math Meet
• účasť v krajskom kole SOČ
• úspešnú reprezentáciu školy v matematických, informatických a fyzikálnych súťažiach
• výborný prospech počas štúdia

Zuzana KOZÁROVÁ, oktáva B

• 1. miesto v okresnom a 3. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku
• 1. miesto v krajskom a celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo
• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník
• 1. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku
• aktívna práca v školskom časopise XY
• reprezentácia školy v krajskom kole SOČ

Laura MARKOVIČOVÁ, oktáva B

• 1. miesto v celoštátnom kole súťaže Živá klasika
• 1. miesto v okresnom kole, 2. miesto v krajskom kole a 2. miesto v celoštátnom kole súťaže Ruské slovo
• 3. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku

Anežka MÁRTONFIOVÁ, IV.A

• 2. miesto v celoslovenskom kole SOČ
• výborný prospech

Ondrej OVČAR, oktáva A

• 2. miesto v krajskom kole Majstrovstiev škôl v piškvorkách
• 6. miesto v krajskom kole Turnaja mladých fyzikov
• úspešná reprezentácia školy v matematických, informatických a fyzikálnych
súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni
• výborný prospech počas štúdia

Daniela STUPAROVÁ, oktáva A

• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže iBobor
• 1. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži IT konferencia v praxi URGENT
• 1. miesto a cena poroty za Eko projekt - Trenčiansky robotický deň
• 3. miesto v celoslovenskej robotickej súťaži Robotický Battle na Alejovej
• účasť v krajskom kole SOČ

Marek ŠTEFANKO, oktáva B

• 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže družstiev Matematický B-deň
• 3. miesto v medzinárodnom kole Olympiády v ruskom jazyku
• 3. miesto v krajskom kole SOČ
• dobrovoľníctvo v čase pandémie Covid-19
• reprezentácia školy v matematických a informatických súťažiach na celoslovenskej a medzinárodnej úrovni

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori