Gymnázium, Alejová 1, Košice

Školský rok 2010/2011
ŠKOLSKÉ KOLO V KATEGÓRII C

DÁTUM KONANIA: 26. 10. 2010
SÚŤAŽIACI: 9 žiakov z triedy III. OA, III. OB

HODNOTIACA KOMISIA:
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ

Školské kolo pozostávalo z troch častí: Prvá časť a druhá časť - písomná, tretia časť – písomná + ústna.

Školské kolo bolo na dobrej úrovni. Žiaci preukázali výborné, v niektorých prípadoch veľmi dobré vedomosti.

PORADIE:   
1. miesto: Žaneta SEMANIŠINOVÁ (v obvodnom kole OSJL získala 2. miesto)
2. miesto: Kristína MIŠLANOVÁ
3. miesto: Adam KOLLÁR
 
ŠKOLSKÉ KOLO V KATEGÓRII B
 
DÁTUM KONANIA: 24. 11. 2010

SÚŤAŽIACI: 12 žiakov z tried V. OA, V. OB, I. A, I. B, II. A, II. B

HODNOTIACA KOMISIA:
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ
Mgr. Lucia MATISOVÁ
Mgr. Miroslava ŠTEFANCOVÁ

Školské kolo pozostávalo z troch častí: Prvá časť a druhá časť- písomná, tretia časť – písomná + ústna.

PORADIE:
1. miesto: Katarína LÖRINCOVÁ (v krajskom kole OSJL obsadila 6. miesto a stala sa úspešnou riešiteľkou)
2. miesto: Lenka GARLATYOVÁ
3. miesto: Zuzana TVRDOŇOVÁ
 
Motto Olympiády zo SJL
Motto Olympiády zo SJL
Otvorenie
Otvorenie
Vedomostný test
Vedomostný test
Testovanie
Testovanie
Testovanie
Testovanie
Plagát
Plagát
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Rečnícke prejavy
Náš hosť
Náš hosť
Práca poroty
Práca poroty
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát
Výsledok 2. časti - reklamný plagát

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori