Gymnázium, Alejová 1, Košice

Deň detí 2014

Dňa 29. 05. 2014 žiaci kvarty A a kvarty B pripravili súťaže pre 140 svojich mladších spolužiakov pri príležitosti DŇA DETÍ. Mladší žiaci súťažili v dvoj až trojčlenných družstvách. Museli splniť úlohy na 21 stanovištiach, za čo získali čísla do políčok sudoku. Sladkosť dostal každý súťažiaci, no najrýchlejšie mali úlohy splnené a sudoku vyriešené tieto družstvá:

PRÍMA A
1. BIALKO, PALGUT, VASS
2. FEŇO, RUSNÁKOVÁ, FITZGERALDOVÁ
3. PAVLÍK, BEDNÁROVSKÝ, BARABAS

PRÍMA B
1. FEKETEOVÁ, ŠPILÁKOVÁ, FÁBEROVÁ
2. VAVRÍK, BABUŠČÁK
3. ERDÖDY, VEREB, BUŠOVSKÝ

SEKUNDA A
1. KARIČKA, BERTKO, SZAMOSI
2. KUPČÍKOVÁ, KARIČKOVÁ
3. UNGVARSKÝ, ŠTEFANKO, CIGLANSKÝ

SEKUNDA B
1. SUSZTAY, UŠALA
2. BELÁK, GEMBICKÝ
3. DANKOVÁ, ŠIMONOVÁ, CHYLOVÁ

TERCIA
1. CSONKA, ŠALAGOVIČ, CHABA
2. IGLODYOVÁ, DURŇÁK, BABINSKÁ
3. KRAJČI, SZABO, MIČKO

Všetkým srdečne blahoželáme!

Sponzori