Gymnázium, Alejová 1, Košice

Absolvent školy 2010
Róbert TÓTH, žiak VIII. OA

Úspechy, ktoré tento študent dosiahol v školskom roku 2009/2010:
 • 4. miesto v krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • 3. miesto v korešpondenčnom seminári STROM
 • 5. miesto v KMS
 • ocenenie úspešného riešiteľa v súťaži družstiev DERBY
 • 1. miesto v súťaži KOŠICKÝ MATBOJ
 • 3. miesto v súťaži družstiev BRATISLAVSKÝ NÁBOJ
 • 11. miesto v celoslovenskom kole Matematickej olympiády kategórie A
 • účastník výberového sústredenia pre medzinárodné kolo Matematickej olympiády kategórie A
 • výborný prospech počas celého štúdia

V školskom roku 2009/2010:
 • aktívne participoval na oprave žiackych riešení v korešpondenčnom seminári MATIK
 • podieľal sa na organizovaní matematických sústredení a súťaže LOMIHLAV


Ďalší ocenení


Pochvalu riaditeľom školy a vecné odmeny venované riaditeľstvom školy a Radou rodičov školy získali:                                                                             

Jana BARANOVÁ, žiačka VIII. OA
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v rôznych matematických súťažiach
 • za aktívnu účasť pri organizovaní matematických súťaží MATIK a LOMIHLAV

Denisa BÁLINTOVÁ, žiačka VIII. OA
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v Olympiáde z francúzskeho jazyka na rôznych úrovniach
 • za výborný prospech počas celého štúdia

Šimon DANKO, žiak VIII. OA
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v informatických súťažiach na rôznych úrovniach

Michaela JANČÁROVÁ, žiačka VIII. OA
 • za aktívnu pomoc pri organizovaní kultúrnych a spoločenských akcií školy

Ján LEŠKO, žiak IV. A
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za vynikajúce umiestnenia v regionálnych kolách športových súťaží

Peter SAMUELIS, žiak IV. A
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v krajských kolách športových súťaží

Ján ŠPILÁK, žiak VIII. OA
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v Olympiáde z anglického jazyka na rôznych úrovniach

Matúš UCHNÁR, žiak VIII. OA
 • za úspešnú reprezentáciu školy a za viacnásobné vynikajúce umiestnenia v informatických súťažiach na rôznych úrovniach

Monika VAĽKOVÁ, žiačka VIII. OA
 • za úspešnú reprezentáciu školy v rôznych matematických súťažiach
 • za aktívnu účasť pri organizovaní matematických súťaží MATIK a LOMIHLAV
 • za výborný prospech počas celého štúdia

 

Jana BARANOVÁ
Jana BARANOVÁ
Denisa BÁLINTOVÁ
Denisa BÁLINTOVÁ
Šimon DANKO
Šimon DANKO
Michaela JANČÁROVÁ
Michaela JANČÁROVÁ
Ján LEŠKO
Ján LEŠKO
Peter SAMUELIS
Peter SAMUELIS
Ján ŠPILÁK
Ján ŠPILÁK
Matúš UCHNÁR
Matúš UCHNÁR
Monika VAĽKOVÁ
Monika VAĽKOVÁ

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori