Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. V druhom ročníku udeľovania tohto ocenenia sa finalistkou stala aj RNDr. Jana PLICHTOVÁ.
13
FEB
Alejácka črievička 2019
Deň pred Valentínskym dňom lásky sa telocvičňa školy zaplnila zvedavými divákmi z radov študentov, zamestnancov a rodičov, aby si vychutnali skvelé tanenčé výkony tanečných párov počas 23. ročníka súťaže v spoločenských tancoch - ALEJÁCKA ČRIEVIČKA.
13
FEB
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
V kategórii 1B v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 13. 02. 2019, sa Barbora BALTOVIČOVÁ, žiačka tercie B umiestnila na peknom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
12
FEB
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka
Zuzana KUDLÁČOVÁ, žiačka kvarty A sa v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!
09
FEB
Semifinále First Lego League
Dňa 09. 02. 2019 sa v semifinálovom kole First Lego League náš GALEJE Amavet 971 tím v kategórii Teamwork umiestnil na vynikajúcom 1. mieste. Srdečne blahoželáme!
08
FEB
Krajské kolo Geografickej olympiády
Krásne 1. miestokrajskom kole Geografickej olympiády kategórie A a postup do celoslovenského kola si dňa 08. 02. 2019 vybojoval Matej GALAMB, žiak oktávy. Srdečne blahoželáme!
07
FEB
Obvodné kolo Geografickej olympiády
Dňa 07. 02. 2019 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. V oboch kategóriách sa naši žiaci umiestnili na prvých dvoch miestach. V kategórii E si svojimi vedomosťami vybojoval 1. miesto Jakub HORVAT, 2. miesto Matej VASKY a 6. miesto obsadila Barbora MARCINČÁKOVÁ (všetci z kvarty C).
V kategórii F sa na 1. mieste umiestnil Adam ŽULEVIČ z prímy A a na 2. mieste Richard VODIČKA zo sekundy A. 8. miesto patrilo Adamovi CHYTILOVI, žiakovi sekundy B. Všetkým srdečne blahoželáme!
Dňa 31. 01. 2019 sa 42 študentov našej školy vybralo do Bratislavy na hrad. Dôvod? Účasť na interaktívnej súťaži „Spoznaj Rusko XVIII. storočia“, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti prezentácie unikátnej výstavy „Zlatý vek Peterhofu, od Petra I. po Katarínu II.“, otvorenej na Bratislavskom hrade.
V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie A sme mali 9 úspešných riešiteľov (Samuel KRAJČI, Viktória BREZINOVÁ, Martin ŠTEVKO, Martin NEMJO, Lenka HAKE, Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin MIHÁLIK, Andrej PANKUCH, Patrik RUSNÁK). Srdečne im blahoželáme!
Dňa 30. 01. 2019 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórie Z9. Spomedzi 21 úspešných riešiteľov bolo 16 riešiteľov z našej školy, 1. miesto získal Matej VASKY z kvarty C. Srdečne blahoželáme!
Dňa 28. a 29. 01. 2019 navštívili žiaci septím a III. A pri príležitosti Medzinárodného dňa pamiatky obetí holokaustu Ortodoxnú synagógu a Galériu Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici.
16
JAN
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16. 01. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiak Šimon ŠVÁB (sekunda B) sa v kategórii 1A umiestnil na 3. mieste, žiačka Barbora BALTOVIČOVÁ (tercia B) v kategórii 1B a žiak Matej GALAMB (oktáva) v kategórii 2B sa umiestnili na krásnom 1. mieste, čím si zaistili postup do krajského kola. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a postupujúcim želáme veľa šťastia.
10
JAN
Regionálne kolo FLL
Dňa 10. 01. 2019 náš tím GALEJE AMAVET 971 v regionálnom kole First Lego League sa vďaka 1. miestu v kategórii Tímová práca, 2. miestu v kategórii Výskumný projekt, 2. miestu v kategórii Robot Design a 3. miestu v kategórii Robot Game celkovo umiestnil na krásnom 2. mieste, čím si zabezpečil postup do semifinále Slovensko&Česko, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Srdečne blahoželáme!
Aj v tomto roku sme si vianočnú atmosféru pripomenuli v rámci vianočných tvorivých dielní. Žiaci sekúnd, tercií a kvínt vyrábali vianočné dekorácie pre svojich najbližších. Ponúkame niekoľko záberov z tejto zaujímavej a kreatívnej aktivity.

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:


List absolventom

Aktuálny stav verejnej zbierky


Ku dňu 31. 12. 2018 sa na účte verejnej zbierky nachádza 3 255,99 €. Doteraz prispelo 20 rodičov žiakov a 10 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.

V uplynulých dňoch sme sa listom obrátili na odbor školstva Okresného úradu so žiadosťou o vysvetlenie tejto redukcie. Súčasne sme tento list odoslali na vedomie vedeniu Košického samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
25
FEB
Súťaž: Umenie je komunikácia
Je určená pre ôsmakov a deviatakov základných škôl, ktorí sú komunikatívni a chcú sa zdokonaľovať v oblasti komunikačných zručností.
Zodpovedná: Mgr. Mária SADOVSKÁ
Viac informácií: TU
18
FEB
Jarné prázdniny
Chvíle oddychu v čase od 18. 02. do 24. 02. 2019
25
FEB
Lyžiarsky kurz
Termín: 25. 02. - 01. 03. 2019
Triedy: kvinta A, kvinta B, I. A
Zodpovedný: PaedDr. Miroslav PETROV
26
FEB
Do You Know ...?
Dňa 26. 02. 2019 na 5. a 6. vyučovacej hodine sa uskutoční vedomostný kvíz Do You Know...? pre žiakov prímy A a prímy B, ktorí si medzi sebou zmerajú sily vo vedomostiach z anglického jazyka, ako aj z iných oblastí. Tešíme sa na Vás!
Zodpovedná: Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ
27
FEB
Valentínska kvapka krvi
Zodpovedný: Mgr. Slavomír DZUGAS
28
FEB
Školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II
Zodpovedná: Mgr. Miriam SAKMÁROVÁ

Sponzori