Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA


GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO HODNOTENIE ŠKOLY
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021.
A ako sme sa umiestnili my? Výborne!
Gymnázium, Alejová 1, Košice dosiahla celkové hodnotenie 7,3. V slovnom hodnotení to znamená - škola s výbornými výsledkami žiakov.
V kategórii: Gymnázia v celoslovenskom meradle sme sa umiestnili na 28. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola tretím najlepším gymnáziom.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených je aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY

Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
V rámci jesenného účelového cvičenia navštívili našu školu členovia Kynologickej záchrannej jednotky Košice aj s ich štvornohými pomocníkmi. Naši žiaci tak mali výbornú príležitosť oboznámiť sa s ich záslužnou prácou. Ďakujeme veľmi pekne záchranárom za informačne bohaté a zaujímavé kynologické ukážky.
Slávnostná atmosféra, recitačný a hudobný vstup žiakov, príhovor riaditeľa školy a privítanie primánov a prvákov...

V tomto duchu sa niesol prvý deň nového školského roka na Magistráte mesta Košice. V užšom triednom kolektíve sa stretli aj triedni učitelia so svojimi žiakmi počas triednických hodín.
Želáme úspešný a zdraviu prospešný školský rok 2022/2023!
Tri dni plné súťaží, tanca, smiechu, prekonaných obáv z nových ľudí, ale aj milých či nečakaných zážitkov zažívali na Zelenom brehu v dňoch od 29. - 31. 08. 2022 naši noví primáni.
Veríme, že nástup primánov do novej školy bude po sústredení o niečo jednoduchší. Tešíme sa na nich.
Medzinárodný Turnaj mladých fyzikov sa uskutočnil v dňoch 15. - 25. 07. 2022 v Temešvári. Slovenské družstvo, ktorého členom bol aj náš žiak Adrián MIKOLAJ zo sexty A, na súťaži za účasti 25 krajín dosiahlo pekné 10. miesto a bronzovú medailu. Adriánovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školy i Slovenska.
V dňoch 06. – 16. 07. 2022 sa uskutočnil v nórskom Oslo 63. ročník Medzinárodnej matematickej olympiády (IMO). Je potešiteľné, že po dvoch ročníkoch IMO uskutočnených dištančnou formou mali súťažiaci možnosť zažiť autentickú atmosféru medzinárodnej súťaže uskutočnenej prezenčne.

Súťaže sa zúčastnilo 589 súťažiacich zo 104 krajín. V šestici slovenských súťažiacich si veľmi dobre počínal aj náš Matej VASKY zo septimy C, ktorý získal bronzovú medailu.
Z dosiahnutého výsledku sa veľmi tešíme a sme hrdí na Mateja, ktorý svojím zanietením prispel k pozitívnemu zviditeľneniu nielen našej Alejky, ale aj SR v zahraničí.
V priestoroch auly SOŠA v Košiciach sa dňa 29. 06. 2022 uskutočnilo slávnostné ukončenie školského roka 2021/2022.

Jeho slávnostnú atmosféru umocnil príhovor riaditeľa školy, odovzdávanie vecných odmien najaktívnejším študentom a udelenie ceny Žiak školy za školský rok 2021/2022.

Žiakmi školy sa stali tí študenti, ktorí svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispeli k šíreniu jej dobrého mena:

Oliver SEMAN - príma až kvarta
Matej VASKY - kvinta až septima
Daniel VARGA - I. až IV. ročník

Po odovzdaní vecných odmien venovaných Radou rodičovského združenia na pódiu vystúpili členovia nášho divadelného krúžku s impozantne spracovanou, výborne herecky, dramaturgicky a režijne zvládnutou divadelnou hrou Teta na zjedenie.

Že sa umelecké stvárnenie hry páčilo celému osadenstvu, o tom svedčil i dlhotrvajúci aplauz divákov. Ďakujeme za skvelý umelecký zážitok.
Dňa 20. 05. 2022 sme opäť raz za búrlivého potlesku vyprevadili našich maturantov z tried oktávy A, oktávy B a IV. A na akademický týždeň. Aj keď to ešte stále nebola rozlúčka, na akú sme na Alejke zvyknutí, ústnu maturitnú skúšku už budú musieť zvládnuť v plnej paráde. To im nezabudol pripomenúť ani pán riaditeľ vo svojom slávnostnom príhovore.

Nechýbalo ani každoročné oceňovanie tých najaktívnejších študentov, či vyhlásenie absolventa roka 2022. Tentoraz sa ňou stala Simona GIBALOVÁ z oktávy B.

Všetkým maturantom držíme palce a želáme úspešné zvládnutie ústnej maturitnej skúšky!
Naša vynikajúca recitátorka Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala ďalší významný úspech - vyhrala 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v kategórii stredných škôl – prevzatá tvorba v ruskom jazyku.

Súťaž sa konala 10. júna 2022 v Nitre, kde si zmerali sily víťazi predchádzajúcich dvoch postupových kôl vo všetkých cudzích jazykoch, ktoré sa vyučujú na slovenských školách. Naši ruštinári už tretí rok za sebou vybojovali vo finále tejto súťaže pre Košický región prvenstvo.

Srdečne blahoželáme!
Dňa 08. 06. 2022 žiaci 3. ročníka a septím v rámci seminára z informatiky navštívili priestory Technickej univerzity Košice, kde sa konala výstava pod názvom 70 rokov TU Košice a prebiehala súťaž WRO - World Robot Olympiad Slovakia 2022.
Dňa 03. 06. 2022 sa konala celoslovenská súťaž družstiev MAMUT, ktorej sa zúčastnili 15 naši primáni. Spomedzi 53 zúčastnených družstiev sme získali 4., 9. a 19. miesto. Pri organizovaní pomáhali naši žiaci z kvinty A. Všetkým srdečne blahoželáme!
Z vyše 9000 prihlásených žiakov sa do celoslovenského kola (po krajskom a regionálnom), ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2022 na Trenčianskom hrade, dostalo 60 súťažiacich.
Našu školu reprezentovali hneď dvaja žiaci: Michal FERDINANDY z tercie (18. miesto) a Oliver SEMAN z kvarty B (20. miesto). Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Imatrikulácia 2022

 

Po dvojročnej pauze sa plní očakávania a s radosťou pripravujeme na slávnostné privítanie žiakov prvého ročníka štvorročného štúdia. Žiacky školský parlament už usilovne tvorí zábavný program IMATRIKULÁCIE 2022, ktorá sa uskutoční dňa 10. 10. 2022 v príjemných priestoroch GES klubu na Nám. L. Novomeského 13 v Košiciach.
Alejácka party 2022


Milí primáni,


aj pre vás chystáme kultúrno-spoločenské podujatie, počas ktorého budete slávnostne prijatí do našej veľkej Alejáckej rodiny. A nielen to. Pripravujeme rôzne zábavné súťaže, bohatú tombolu a popoludnie plné zábavy a tanca. Uskutoční sa 13. 10. 2022 v priestoroch Kultúrneho spoločenského centra na Jedlíkovej 7 v Košiciach.
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori