Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2021/2022
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2021/2022
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2021/2022
MATURITA 2022
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

nie je voľná žiadna pracovná pozícia
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
11
JAN
INEKO HODNOTENIE ŠKOLY
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021.
A ako sme sa umiestnili my? Výborne!
Gymnázium, Alejová 1, Košice dosiahla celkové hodnotenie 7,3. V slovnom hodnotení to znamená - škola s výbornými výsledkami žiakov.
V kategórii: Gymnázia v celoslovenskom meradle sme sa umiestnili na 28. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola tretím najlepším gymnáziom.

Celý rebríček škôl nájdete tu https://skoly.ineko.sk/
Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených je aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY

Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
11
JAN
VIA LITERA 2021
KULTeen

Kultúra a umenie v živote mladého človeka

Pod týmto názvom sa uskutočnila literárna súťaž pre študentov strednej školy, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci.
Ich literárne práce odborná porota vysoko hodnotila. Študentke Sophii HORŇÁKOVEJ udelila cenu Petra RAŠEVA - III. miesto v próze.
Súčasťou ceny boli rôzne darčekové predmety, ako aj darčekové poukážky na nákup kníh.
Porota odmenila aj ďalších účastníkov súťaže: Simonu GIBALOVÚ, Martina KOZÁRA a Šimona ZGOLU. Všetkým srdečne blahoželáme!
7
JAN
Klimatické záhrady
Milí Alejáci,

reportáž o našom projekte Klimatických záhrad a budovaní jazierka si môžete pozrieť v priloženom odkaze:
https://videoarchiv.markiza.sk/.../12595-klimaticke-zahrady

Realizácia jazierka bola financovaná z prostriedkov Fondu zdravia mesta Košice.


VIDEOARCHIV.MARKIZA.SK

Klimatické záhrady / Televízne noviny /Relácie A - Z / Archív Markíza
20
DEC
Majstrovstvá SR 2021 v šachu
Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu za rok 2021 v kategórií žiačok do 15 rokov obsadila Nina HUDÁKOVÁ, žiačka sekundy A, pekné 12. miesto. V tejto kategórií súťažilo 74 žiačok.
Srdečne blahoželáme!

Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť na stránke http://chess-results.com/tnr597518.aspx?lan=1&art=1
Dňa 14. 12. 2021 prebehlo školské kolo 16. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktorého ústrednou témou je „Svet rozprávok“.
V krajskom kole v januári 2022 sa naša škola predstaví v šiestich kategóriách a reprezentovať ju budú už skúsení recitátori z predošlých rokov a pridajú sa k nim aj naši malí nováčikovia.
Veríme, že aj v tomto školskom roku budú naši žiaci patriť k favoritom súťaže. Všetkým držíme palce v ďalších kolách!
9
DEC
Ďakovný list a krásne 6. miesto ...
V dňoch 07. – 09. 12. 2021 sa uskutočnila Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku. Simona GIBALOVÁ, žiačka oktávy B bola členkou slovenského tímu, ktorý v silnej konkurencii 23 krajín obsadil skvelé šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
10
DEC
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A a v kategórii B

Dňa 10. 12. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka kategórie A ,v ktorom na prvých troch miestach uspeli nasledovní študenti:

1. miesto: Radoslav JOCHMAN (oktáva A)
2. miesto: Tomáš OROLÍN (oktáva A)
3. miesto: Lea JANTOŠOVIČOVÁ (oktáva A)

V ten istý deň prebehlo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka kategórie B, v ktorom na prvých troch sa umiestnili nasledovní študenti:
1. miesto: Dávid KEPIČ (sexta A)
2. miesto: Peter LIPÁN (sexta A)
3. miesto: Jakub MÜLLER (sexta A)

Víťazom srdečne blahoželáme!
Dňa 09. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci prím až tercií.

V kategórii P6 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
• 1. miesto získala Michaela OVČIARKOVÁ (príma A),
• 2. miesto získala Lenka MOLČÁNOVÁ (príma B),
• 3. miesto získali Dorian KORČEK (príma A), Daniel NADZON (príma B) a Damián SEMAN (príma B).

V kategórii P7 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
• 1. miesto získal Peter ĎURICA (príma A),
• 2. miesto získala Nina HUDÁKOVÁ (sekunda A),
• 3. miesto získala Tamara DRANČÁKOVÁ (príma B).

V kategórii P8 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
• 1. miesto získal Boris KÖRÖŠ (tercia),
• 2. miesto získal Michal VODIČKA (tercia),
• 3. miesto získal Ján MAGDO (tercia).

O ďalších úspešných riešiteľoch v jednotlivých kategóriách sa dozviete viac ... (link hore)

Všetkým srdečne blahoželáme!
Dňa 09. 12. 2021 sa uskutočnilo už 9. kolo online súťaže Attomat 9. Tentokrát sa do tejto súťaže v riešení logických úloh zapojilo spolu 543 detí zo Slovenska, Moravy aj Čiech.
Viac sa dozviete ...
Dňa 07. 12. 2021 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov z kvinty A, sexty A, sexty B, septimy A, septimy B, septimy C, oktávy A a oktávy B. Z nich bolo 14 úspešných.
Postupujúcim do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. 01. 2022, srdečne blahoželáme!
6
DEC
Mikuláš na Alejke 2021
Dňa 06. 12. 2021 Žiacka školská rada pripravila tradičnú školskú akciu Mikuláš na Alejke. Každoročne sú to príjemne strávené chvíle pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Mikuláš, anjel a čert zavítali medzi žiakov a učiteľov. Rozdali mikulášske balíčky a sladké odmeny pre každého, kto bol v mikulášsko - vianočnom oblečení.
3
DEC
Šaliansky Maťko
Dňa 03. 12. 2021 sa realizovalo školské kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí – Šaliansky Maťko – ktoré absolvovali žiaci prímy B, sekundy A a sekundy B. Hodnotiaca komisia v zložení koordinátorky súťaže Mgr. Sone METYĽOVEJ a kolegýň Mgr. Miriam SAKMÁROVEJ a PaedDr. Heleny DUFFEKOVEJ mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi zúčastnených žiakov toho najlepšieho, ktorý by sa stal reprezentantom našej školy pri príležitosti okresného kola súťaže. Sumarizujúc všetky kritériá umeleckého prednesu, porota napokon dospela ku konečnému výsledku a určila víťaza-recitátora. Svojím pôsobivým umeleckým prednesom si porotu získala žiačka Daniela HVIŠČOVÁ z triedy príma B, ktorej úprimne želáme veľa odvahy a šťastia v okresnom kole Šalianskeho Maťka.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Novoročný vinšV novom roku kvapku smoly, lyžičku hrdosti,
hrnček radosti, kotlík úspechu,
jazierko peňazí, more šťastia,
oceán lásky a celý vesmír zdravia

želá


PhDr. Ľubomír Sobek
a kolektív zamestnancov
Gymnázia, Alejová 1, Košice
Pridaj sa k nám, chráň seba i ostatných a pomôž rozhýbať Slovensko!

Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja (ďalej len KR ŽŠR KK) prišla s nápadom vytvoriť rovesnícku kampaň na podporu očkovania v tejto neľahkej pandemickej dobe.
Natočili video, kde hovoria o výhodách očkovania a tiež zdieľajú svoje vlastné skúsenosti.

LINK: https://fb.watch/9IGpbw-H_1/SPOLU dokážeme viac :)
Pravidlá pre školy - aktualizované od 26. 11. 2021

Školský semafor pre všetky druhy škôl

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:

Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
Príloha č. 3 - Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení


Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Chceme počuť Tvoj hlas ...


Milí žiaci prvých ročníkov,


buďte súčasťou riešenia a pomôžte nám dospelým, pedagógom a rodičom lepšie pochopiť vás a vašich rovesníkov. Zapojte sa do štúdie a odpovedzte na otázky súvisiace s vašim životným štýlom.

Ďakujeme, že staviate mosty k ceste pochopenia vašej generácie.


Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=tyRm3ta4Se4&feature=share&fbclid=IwAR3jiN9LeE7-8ZWEwNfYXYTzQWGlJoJN6o8J3Fj1XlivsPjF-K01SE3_60A
Ako si chrániť svoje psychické zdravie v čase pandémie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori