Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
12
JÚN
Alejová víťazom 10. ročníka Derby!

Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach s veľkým nasadením riešili ľahké, stredné i ťažké matematické a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
2. miesto obsadilo družstvo Príma A v zložení: Eva KRAJČIOVÁ, Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ a Rastislav HRUBÝ.
3. miesto obsadilo družstvo Príma B v zložení: Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Dominik ANDRÁS a Richard FERENCZ. Srdečne blahoželáme!
27
MÁJ
Matej VASKY členom víťazného tímu
V medzinárodnom kole trojstretnutia CPS (Česko, Poľsko a Slovensko) juniorov Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo po 6 najlepších riešiteľov za každú krajinu. Matej VASKY, žiak kvarty C, bol členom družstva (ďalšími členmi boli Onderková Vendula – Česko a Buraczewski Antoni – Poľsko), ktoré sa umiestnilo na 1. mieste. Matej nesklamal ani v súťaži jednotlivcov. Srdečne blahoželáme!
Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A zaznamenala dňa 21. 05. 2019 v medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku Živá klasika obrovský úspech. S počtom 49 bodov z celkového počtu 50, sa Petra spolu s Kendrou Kurisman z Estónska a Ivanom Teleginom z Azerbajdžanu stali víťazmi finále súťaže z celkového počtu 120 súťažiacich z vyše 60 krajín sveta. Srdečne blahoželáme!
V piatok 17. mája 2019 sme sa rozlúčili s našimi maturitnými triedami oktávou pod vedením triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJIV. A pod vedením triedneho učiteľa PaedDr. Daniela DZIAKA.
Želáme všetkým maturantom šťastnú ruku pri žrebovaní maturitného zadania a veríme, že počas odpovedí zúročia všetky získané vedomosti. Veľa šťastia!
Dňa 14. 05. 2019 sa pri príležitosti osláv 220. výročia narodenia A. S. Puškina uskutočnilo v Lučenci celoštátne kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy PUŠKINOV PAMÄTNÍK. V ňom sa zo 42 súťažiach umiestnil náš Laco ANTOŽI na krásnom 2. mieste a za odmenu v auguste pocestuje na päťdňový exkluzívny zájazd do Peterburgu. Srdečne blahoželáme!
Uskutočnilo sa 07. 05. 2019 na pôde UPJŠ. Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola sa stali Leo OROS – 2. miesto a Peter BORTÁK – 30. miesto.
Leo si svojím výborným umiestnením zabezpečil postup na celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa bude konať 27. 05. 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Srdečne blahoželáme!
07
MÁJ
Košice včera a dnes

Dňa 07. 05. 2019 sa tím septimy B v zložení Alena CHYLOVÁ, Filip BELÁK a Martin KOZÁK zúčastnili 19. ročníka dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, v ktorej získali skvelé 2. miesto.
Srdečne blahoželáme!
V Dobrom Trolejbuse sme dňa 05. 05. 2019 prezentovali naše dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa v rámci nášho Humanitného projektu zapájame už do školského roku 2006/2007. Predstavili sme ich trochu netradične, porozprávali o tom, čo robíme a prečo sme sa rozhodli pre dobrovoľníctvo.

Viac info na: https://srdcevmeste.sk/dobry-trolejbus/
02
APR
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B

Víťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie B sa stala žiačka sexty B Lenka HAKE. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj traja žiaci zo sexty A Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Michal KOLCUN. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 29. 04. – 03. 05. 2019 sa 39 žiakov našej školy spolu so štyrmi vyučujúcimi (Mária KOVÁCSOVÁ, Jana KRAJČIOVÁ, Jaroslava MAMČÁKOVÁ a Viera VODIČKOVÁ) vybralo vychutnať si atmosféru najmultikulturálnejšieho mesta na svete – Amsterdamu.
Ak vás zaujíma, ako sa mali a čo všetko videli a zažili, prečítajte si pár nasledujúcich riadkov a prezrite si priložené fotografie.

ČO NÁS ČAKÁ ...


2. kolo prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

Riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade rozhodol o konaní 2. kola prijímacích skúšok do prvého ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2019/2020.

Prihlášku na štúdium, potvrdenú základnou školou, je potrebné doručiť do 12. 06. 2019 na sekretariát riaditeľa školy.
Prijímacia skúška sa bude konať v utorok 18. 06. 2019.


Pre 2. kolo prijímacích skúšok platia Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2019/2020 schválené pre prvé kolo.

 
Verejná zbierka na rekonštrukciu chemického laboratória

Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej č. 1, 041 49 Košice organizuje verejnú zbierku na rekonštrukciu chemického laboratória.
Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 801-2018-033134 a prebieha v termíne od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019.

Ku dňu 31. 05. 2019 sa na účte verejnej zbierky nachádza 6 350,99 €. Doteraz prispelo 35 rodičov žiakov a 16 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.
Letné IT tábory

Leto sa nezadržateľne blíži a my sme pre vás opäť pripravili letné tábory:

IT TÁBOR S DENNOU DOCHÁDZKOU
(pre začínajúcich, mierne pokročilých aj pokročilých záujemcov o robotiku a iné IT technológie či tanec)

Kedy: 01. - 04. 07. 2019 (05. 07. 2019 - štátny sviatok) - 4 pracovné dni
Kde: Gymnázium, Alejová 1, Košice
Čas: 07:30 - 16:00 hod. (denne príchod od 07:30, odchod do 16:00 hod.).
Cena: 44 € na osobu (strava, pitný režim, pomôcky)
E-prihlášky: do 20. 06. 2019 https://lnk.sk/dqAC


IT TÁBOR S POBYTOM
(pre deti a mládež nadané na ROBOTIKU alebo TANEC)

Kedy: 18. - 24. 08. 2019
Kde: Drienica, nad bazénom
Téma: MUZIKÁLY 3 - MAMMA MIA

Cieľ:
začiatočníci - naučiť sa a zdokonaliť sa v robotike, v tanečných technikách
pokročilejší - príprava na súťaže a prezentácie robotiky a tanca
E-prihlášky: do 20. 06. 2019 https://lnk.sk/entE
vedúci a animátori: odborníci v danej oblasti zo Slovenska a Čiech

V prípade vážneho záujmu o IT tábor vyplňte E-prihlášku a uhraďte požadovanú sumu na osobu na účet podľa pokynov v prihláškach.

Prihlásiť sa môžete do naplnenia kapacity tábora, najneskôr však do 20. 06. 2019.

Na všetkých účastníkov IT táborov sa tešia vedúci i naši mladí animátori.

Sponzori