Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2023.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(tlačivo za rok 2023)
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2023/2024
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2023/2024
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2023/2024
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2023/2024
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2023/2024
MATURITA 2024
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice

Príloha č. 1
Príloha č. 2
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Nie je voľná žiadna pracovná pozícia.

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Reagujeme na potreby pracovného trhu
Správy RTVS z regiónov

utorok 06. 02. 2024, 18:00

zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/449090#610


DOD na Alejovej ...

Kliknutím na obrázok
si môžete pozrieť krátky zostrih z Dňa otvorených dverí na našej alma mater.Zdroj:
YOUTUBE.COM
AHOJ.TV
Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín toho roku oslavuje svoje 70. narodeniny. 21. 02. 2024 sme boli svedkami kvalitnej umeleckej prehliadky kategórie II – žiakov prímy a kategórie IV – žiakov stredných škôl. V kategórii II v prednese prózy postupuje do okresného kola Stella SOKOLOVÁ, žiačka prímy B. V kategórii IV v prednese prózy nás v okresnom kole budú reprezentovať Ema ŠTUPÁKOVÁ, žiačka I. A a v prednese poézie Samuel TORHÁNY, žiak septimy A. Srdečne blahoželáme!
14
FEB
Vynikajúce výsledky v krajskom kole olympiády v ANJ
Dňa 14. 02. 2024 v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku Janka URBÁNOVÁ z kvinty zvíťazila v kategórii 2A a postupuje do celoštátneho kola. V kategórii 2A Lydka MIKUŠÁKOVÁ zo sekundy B obsadila krásne 2. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme a Janke želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa bude konať 07. 04. 2024 v Bratislave.
V novembri sa tejto vedomostnej súťaže zúčastnilo 42 žiakov, ktorí si vyberali dve súťažné témy zo šiestich ponúknutých. Ukázalo sa, že najlepšie vedomosti máme z angličtiny, pretože v téme Do you speak English? sú najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách.
Sme radi, že v našej škole máme toľko expertov na rôzne témy a všetkým blahoželáme k výborným výsledkom!
Dňa 09. 02. 2024 naši žiaci opäť s veľkým úspechom reprezentovali našu školu a košický región. V celoštátnom kole súťaže Ruské slovo obsadili prvé miesta v troch kategóriách:
Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka kvarty B v II. kategórii v prednese poézie (8. – 9. roč. ZŠ)
Peter ĎURICA, žiak tercie B v II. kategórii v prednese prózy (8. – 9. roč. ZŠ)
Olívia GAÁLOVÁ, žiačka septimy B v III. kategórii v prednese prózy (SŠ)

18. ročníka súťaže v recitácii a speve v ruskom jazyku pod názvom „Svet povolaní“ sa v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach zúčastnilo 200 žiakov zo ZŠ a SŠ z rôznych kútov celého Slovenska.

Našim víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a regiónu.
09
FEB
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A 2024
Vo februári bolo vyhodnotené krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 12. 01. 2024. Takmer tretina spomedzi všetkých úspešných riešiteľov je z našej školy. Na 1. mieste sa umiestnil Richard VODIČKA zo septimy A.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:
4. miesto: Martin ŠMILŇÁK (oktáva B)
5. miesto: Matúš LIBÁK (septima A)
10. miesto: Teodor BARČA (sexta A), Ondrej KRÁLIK (septima A)
12. miesto: Eva KRAJČIOVÁ (sexta A), Leo OROS (septima A), Michal VODIČKA (kvinta)

Srdečne blahoželáme a tým najlepším držíme palce na celoštátnom kole.
Celkové výsledky: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A
Úspešnými riešiteľmi okresného kola Matematickej olympiády kategórie Z9 sa stali 18 žiaci našej školy. Víťazkou sa stala Nina HUDÁKOVÁ (kvarta A), ktorá získala plný počet bodov. Na druhom mieste sa umiestnil Daniel Ryan TAKÁČ (kvarta A) a na treťom mieste traja žiaci našej školy: Martin FEDOROČKO (sekunda A), Lukáš HÚDEK a Tomáš SAKSUN (obaja kvarta A).
Dňa 24. 01. a 26. 01. 2024 navštívíli žiaci septím a III. A Ortodoxnú synagógu na Puškinovej ulici. Zároveň si prezreli aj originálne diela významného košického výtvarníka a preživšieho holokaustu Ľudovíta FELDA. Toto zaujímavou exkurziou si pripomenuli 27. január ako Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu (International Holocaust Remembrance Day).
Julka ŠOGANIČOVÁ, žiačka kvarty B úspešne reprezentovala Slovensko v medzinárodnom kole súťaže "POÉZIA ZLATÉHO a STRIEBORNÉHO VEKU RUSKEJ LITERATÚRY", do ktorého bola vybraná odbornou porotou v online postupových kolách. Aj keď sa Julka neprebojovala až do záverečného finále v Peterburgu, patrila k jeho úspešným účastníkom a v roku 2023 je našou najúspešnejšou recitátorkou v cudzom jazyku.

"POÉZIA ZLATÉHO a STRIEBORNÉHO VEKU" je piata súťaž, v ktorej Julka na celoslovenskej úrovni obsadila 1. miesto.

Rekapitulácia ďalších Julkiných umiestnení v súťažiach v ruskom jazyku:
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo v kategórii poézia vo februári 2023,
1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v kategórii próza v júni 2023,
1. miesto v celoslovenskom kole a 6. miesto v medzinárodnom kole súťaže Živá klasika v kategórii próza v máji 2023,
1. miesto v medzinárodnej Olympiáde Gramotej na úrovni A2 v marci 2023.

Srdečne blahoželáme k vynikajúcim úspechom!
20
DEC
Návšteva divadelného predstavenia
Dňa 20. 12. 2023 v čase vianočných príprav sa 49-členný kolektív rodičov, učiteľov a žiakov zúčastnil divadelného predstavenia v Národnom divadle Košice. Pozreli si bláznivú situačnú komédiu od renomovaného anglického autora Raya Cooneya: Tom, Dick A Harry, v ktorej boli svedkami, čo všetko sa môže stať, keď sa jeden bezdetný pár rozhodne adoptovať si dieťa. Zdanlivo formálna záležitosť sa skomplikuje vo chvíli, keď sa ruku k dielu rozhodnú priložiť aj dvaja manželovi podarení bratia. Vypukne kolotoč tých najbláznivejších situácií a hlavný hrdina bude mať plné ruky práce, aby dal všetko do poriadku a zachoval si pri tom psychické zdravie. Export toho najlepšieho anglického humoru, ktorý nikoho v hľadisku nenechá chladným.
14
DEC
Školské kolo OSJL v kategórii A
Dňa 14. 12. 2023 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A. Súťaže sa zúčastnili žiaci septimy A, septimy B, oktávy A, oktávy B a tretieho ročníka štvorročného štúdia.

Súťažiaci absolvovali tri kolá. Prvá časť bola testová, týkajúca sa poznatkov z jazyka, slohu a literatúry. Druhá časť predstavovala transformáciu pôvodného textu od Sama Chalupku do spisovnej slovenčiny. Tretia časť – ústna – sa týkala diskusného príspevku na tému: Prečo ani v čase dostupných streamovacích služieb ľudia neprestali chodiť do kina? Všetky tri časti súťažiaci zvládli veľmi dobre, ale víťazom sa mohol stáť len jeden, ktorý nás bude reprezentovať aj v krajskom kole OSJL.

Na prvých troch miestach sa umiestnili:
1. miesto: Petra PSOTOVÁ, žiačka oktávy A,
2. miesto: Ingrid RUSNÁKOVÁ, žiačka oktávy B,
3. miesto: Juraj KRAMÁR, žiak III. A.

Víťazom srdečne blahoželáme!
13
DEC
Školské kolo Pytagoriády
Dňa 13. 12. 2023 si najmladší žiaci zmerali svoje matematické sily v školskom kole Pytagoriády.

V kategórii P6 zvíťazil Jozef ZELEŇÁK z prímy A, za ním skončili Filip KOMJÁTI, Marko VASIĽ, Zoran PŠENICA (všetci príma A) a Tamara VIRÁGOVÁ (príma B).

V kategórii P7 zvíťazil Martin FEDOROČKO zo sekundy A, za ním skončili Marek BABUŠČÁK a Richard SEMANIŠIN (obaja sekunda A).

V kategórii P8 sa víťazom stal žiak sekundy A Richard SEMANIŠIN, za ním skončili Michaela URDOVÁ (sekunda B) a Juraj ANDREJKO ( tercia A).

Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 10. 04. 2024.

Ponúkame výsledkovú listinu.

ČO NÁS ČAKÁ ...


V školskom roku 2024/2025 otvárame

Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025

Zákonní zástupcovia podávajú prihlášku do 20. 03. 2024 prostredníctvom EduPage alebo v listinnej podobe.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia (v prípade nezadováženia podpisu druhého zákonného zástupcu je potrebné podať čestné prehlásenie - NA STIAHNUTIE).

Na každý študijný odbor podáva zákonný zástupca samostatne vyplnenú a podpísanú prihlášku. V prípade, že uvažujete o obidvoch študijných odboroch v osemročnom alebo štvorročnom dennom štúdiu, je potrebné podať dve samostatné prihlášky.

OSEMROČNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 7902 J 01 gymnázium – matematika


1 trieda s počtom žiakov 18
trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
potrebné predložiť správu zo psychologického vyšetrenia vydanú príslušným CPPPaP

Prijímacie skúšky z predmetov:
matematika, logika, test všeobecných študijných predpokladov

1. termín: 29. 04. 2024 (prípadne 30. 04. 2024)
2. termín: 09. 05. 2024 (prípadne 10. 04. 2024)

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

2 triedy s počtom žiakov 18 (spolu 36 žiakov)

Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúry a matematika

1. termín: 02. 05. 2024 (prípadne 03. 05. 2024)
2. termín: 06. 05. 2024 (prípadne 07. 05. 2024)

ŠTVORROČNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 7902 J 05 gymnázium – informatika

1 trieda s počtom žiakov 21

Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika

1. termín: 02. 05. 2024 (prípadne 03. 05. 2024)
2. termín: 06. 05. 2024 (prípadne 07. 05. 2024)

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

1 trieda s počtom žiakov 31

Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika

1. termín: 02. 05. 2024 (prípadne 03. 05. 2024)
2. termín: 06. 05. 2024 (prípadne 07. 05. 2024)

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. 05. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. 05. 2024 (do 23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Bližšie informácie poskytujeme na:

telefónnom čísle 055 729 66 85
mailovej adrese gymnazium.alejova@galeje.skOtvárame nový študijný odbor v štvorročnom štúdiu
... VO FEBRUÁRI 2024

08. 02. 2024
Deň otvorených dverí
15:00 - 18:00

08. 02. 2024
školské kolo Chemickej olympiády kategórie D
triedy: kvarta A, kvarta B
zodpovedné: RNDr. Denisa Hrehorová, RNDr. Henrieta Kaľavská

12. 02. 2024 - 16. 02. 2024

výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz
miesto: Tatranská Lomnica, Bachledova dolina
triedy: terci A, tercia B
zodpovedný: PaedDr. Miroslav Petrov

21. 02. 2024 - 22. 02. 2024
školské kolo Hviezdoslavovho Kubína
kategórie: II., III., IV.
zodpovedné: PaedDr. Helena Duffeková, Mgr. Miriam Sakmárová, Mgr. Soňa Tichá

Valentínska kvapka krvi
termín: včas upresníme
cieľová skupina: plnoletí žiaci a zamestanci školy
zodpovedný: Mgr. Slavomír Dzugas

26. 02. 2024 - 01. 03. 2024
jarné prázdniny
Zodpovední: Mgr. Filip Fedorko, Mgr. Jana Vargová

04. 03. 2024
nástup do školyKto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori