Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO HODNOTENIE ŠKOLY
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021.
A ako sme sa umiestnili my? Výborne!
Gymnázium, Alejová 1, Košice dosiahla celkové hodnotenie 7,3. V slovnom hodnotení to znamená - škola s výbornými výsledkami žiakov.
V kategórii: Gymnázia v celoslovenskom meradle sme sa umiestnili na 28. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola tretím najlepším gymnáziom.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Dňa 25. 11. 2022 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už tradične uskutočnila v priestoroch našej školy.
A darilo sa aj naším súťažným družstvám. Získali prvé a druhé miesto.
24
NOV
Horovov Zemplín
Hovorí sa, že nie je dôležitá krása, ani bohatstvo, ale to, čo človek urobí pre iného človeka. To rezonovalo v našich mysliach v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, ktoré dňa 24. 11. 2022 otvorilo svoje brány pre 44. ročník recitačnej súťaže Horovov Zemplín.
Pavol Horov – človek – básnik zanechal skvostné dielo, ktoré je svedectvom veľkej lásky k rodnému kraju, k matke, k ľuďom, k životu bez strachu a v pokoji. Poéziu národnú, ktorá priťahuje aj dnešnú mladú generáciu svojimi humánnymi hodnotami. Urobil pre tých druhých dosť, snáď i preto jeho posolstvo pretrvalo do dnešných dní.

24. 11. 2022 sme uvítali možnosť podporiť jeho odkaz a vyjadriť svoj vzťah k poézii. Vypočuli sme si kvalitatívny prednes druhých, no zároveň sami prispeli svojím podielom, čo sa prejavilo na pochvalných rozboroch alebo na konkrétnom umiestnení. Petra PSOTOVÁ získala 1. miesto a Samuel TORHÁNY ocenenie poroty v IV. kategórii. Víťazom srdečne blahoželáme!
24
NOV
Shakespeare´s Memorial
Po školskom kole súťaže v prednese anglickej poézie a prózy – SHAKESPEARE´S MEMORIAL sa jeho víťazi zúčastnili kola krajského v zostave: Stela JUHAROVÁ, žiačka sekundy A, Janka URBÁNOVÁ a Veronika KUGLOVÁ, žiačky kvarty, Samuel TORHÁNY, žiak sexty A a Bruno BOCZEK, žiak sexty B.

V silnej konkurencii súťažiacich z celého nášho kraja sa postup do celoslovenského kola podarilo vybojovať Janke URBÁNOVEJ. Srdečne blahoželáme a držíme palce!
24
NOV
Zenit v programovaní a v elektronike
Dňa 24. 11. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT V PROGRAMOVANÍ. 1. miesto v kategórii A získal Matej VASKY z triedy oktáva C, čím si zabezpečil aj postup do celoslovenského kola súťaže. V rovnakej kategórii na 4. mieste skončil Dávid KEPIČ zo septimy A a na 7. mieste sa umiestnil Martin ŠMILŇÁK zo septimy B.
Oliver SEMAN v kategórii B získal krásne 2. miesto. Účasť v celoslovenskom kole ho tento rok tesne minula.

V krajskom kole ZENIT v ELEKTRONIKE sme mali zastúpenie iba v kategórii A. Peter BORTÁK, žiak oktávy A zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola súťaže. Srdečne blahoželáme!
V utorok 22. 11. 2022 sa na krajskom turnaji v kategórii základné školy zišlo 10 tímov. Neporaziteľný tím z kvarty (Tomáš GELETKA, Michal FERDINANDY, Janka URBÁNOVÁ) si odniesol zaslúžené víťazstvo a pocestuje na Grandfinále do Brna. Budeme držať palce!

V stredu 23. 11. 2022 prišlo na našu školu súťažiť 20 tímov v kategórii stredné školy. Prvé dve postupové miesta putovali prekvapivo do Kráľovského Chlmca. Z našich tímov sa najlepšie – na 4. mieste umiestnili piškvorkári z oktávy A (Miroslav IVAN, Karol GRÉK, Samuel SABADKO, Peter MARUŠIAK, Adam ŠTECHO).
Školské divadlo našej Alejky opäť predviedlo veselohru Teta na zjedenie. Študenti sa pod vedením Mgr. Márie SADOVSKEJ zúčastnili na Festivale amatérskych divadiel v Košiciach, kde predviedli svoje umenie a pobavili divákov. Ďakujeme za úspešnú prezentáciu našej školy!
16
NOV
Rok historických výročí
Po dlhom čase sa opäť konala dejepisná súťaž Rok historických výročí.
Zúčastnilo sa jej šesť trojčlenných tímov. Medzi zdatnými súpermi sa podarilo uspieť tímu v zložení Lukáš MIKLOŠ, Abdul Rahman FARAH a Martin LÍŠKA.
Víťazom srdečne blahoželáme!
Dňa 14. 11. 2022 46-členná skupina učiteľov, rodičov a žiakov navštívila divadelné predstavenie: Pygmalion.
Divadlo plné nadšenými divákmi, pomocou jazykovej úpravy Milky Zimkovej slovenského jazyka do šarišského nárečia prežilo nádherné 2 a pol hodiny smiechu, ale aj vážnych momentov.
14
NOV
Poznáte slávnych matematikov?
Dokážete ich identifikovať na základe rôznych indícií? Pred takouto úlohou sa v pondelok 14. 11. 2022 ocitlo 6 trojčlenných tímov, účastníkov kvízu o slávnych matematikoch. Zaslúženým víťazom sa stalo družstvo chlapcov z III. A (Jakub BEDNÁRIK, Michal DVOŘÁČEK, Tobias KISTY). Na druhom mieste skončil tím z oktávy A (Miroslav IVAN, Peter MARUŠIAK, Adam ŠTECHO) a tretiu cenu si odniesli členovia tímu zo sexty A (Anna DZUGASOVÁ, Samuel TORHÁNY, Richard VODIČKA), ktorí o jeden bod prebehli tím zo IV. A.
Všetkým srdečne blahoželáme!
Naše družstvo v zložení Michal FERDINANDY, Boris KÖRÖŠ, Janka URBÁNOVÁ, Michal VODIČKA (všetci kvarta) obsadilo v matematickej súťaži družstiev MATBOJ 2022 v rámci Slovenska skvelé tretie miesto. Nás teší, že aj napriek veľkému počtu súťažiacich družstiev, sa aj zvyšné tri naše družstvá umiestnili vo svojich kategóriách na popredných miestach.
Vo štvrtok 10. 11. 2022 sa sedem tímov z našej školy prvýkrát zapojilo do medzinárodnej prírodovedeckej súťaže Vedecký štvorboj, kde sa popasovali s úlohami z oblasti matematiky, fyziky, chémie a biológie. Spomedzi 218 zapojených tímov sa všetky naše družstvá umiestnili v prvej polovici, pričom tím zo sexty A v zložení Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK a Leo OROS sa prebojoval do finálového kola, ktoré sa bude konať v Ostrave.
Naši žiaci Dávid KEPIČ a Ladislav ANTOŽI spolu so svojimi spolupracovníkmi Tomášom HUTŇANOM, Adriánom MIKOLAJOM a Jakubom BLIŠŤANOM tvrdo pracovali, aby sa prebojovali do celoslovenského kola Festivalu vedy a techniky – AMAVET, ktoré sa uskutočnilo v dňoch 07. – 08. 11. 2022 v Bratislave. Na súťaži prezentovali svoj vlastný produkt - študentský online kalendár súťaží. A uspeli. Stali sa víťazmi v kategórii Informatika a počítačové inžinierstvo a zároveň postúpili do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v Belgicku.
Srdečne blahoželáme k vynikajúcemu úspechu!

ČO NÁS ČAKÁ ...


DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ NA ALEJKE

Dňa 06. 12. 2022 v čase od 15:00 do 18:00 hod. otvoríme brány školy pre všetkých záujemcov o štúdium na našej alma mater.
Rodičom poskytneme potrebné informácie týkajúce sa prijímacieho konania a samotného štúdia, pre ich ratolesti pripravíme zaujímavé aktivity v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov. Sprístupnime k nahliadnutiu ukážkové testy z predchádzajúcich rokov. Chýbať nebude ani samotná prehliadka školy. Krátkym kultúrnym vstupom sa vám predstavia aj naši šikovní žiaci. A možno príde aj Mikuláš ...

Tešíme sa na stretnutie s vami!

  
PRO EDUCO 2022

V dňoch 30. 11. 2022 - 01. 12. 2022 žiaci školy budú prezentovať našu Alejku na 14. ročníku Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO, ktorý sa uskutoční v Kasárňach Kulturpark v Košiciach.

Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori