Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


V regionálnom kole súťaže Mladý Európan naši žiaci Martin KOZÁK, Jakub GEMBICKÝ a Filip BELÁK zo septimy B získali bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!
Úspešnými riešiteľmi krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa stali 7 žiaci našej školy, pričom Matej VASKY, žiak kvarty C, sa umiestnil na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!
16
APR
Regionálne kolo SŠ v orientačnom behu
Dňa 16. 04. 2019 si naše družstvo v regionálnom kole v orientačnom behu v kategórii školských družstiev vybojovalo krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
12
APR
Majstrovstvá SR žiakov a mládeže v streľbe
Patrik SOBOTKA sa dňa 12. 04. 2019 stal bronzovým strelcom na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov a mládeže v streľbe. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!
Tohtoročné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo 11. 04. 2019, opäť preverilo šikovnosť žiakov tried príma A, príma B, sekunda A a sekunda B v hláskovaní anglických slov. Svoju zručnosť si otestovalo spolu 10 žiakov.
10
APR
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E
Adam PÓŠA sa stal úspešným riešiteľom krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie E, ktoré sa uskutočnilo 10. 04. 2019. Srdečne blahoželáme!
Víťazmi obvodných kôl Matematickej olympiády sa stali Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ, Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Leo OROS a Barbora BALTOVIČOVÁ. Srdečne blahoželáme!
Dňa 08. 04. 2019 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z kvarty A, kvarty B, kvarty C a sekundy A. Na 3. mieste sa umiestnil Matej VASKY z kvarty C.
07
APR
Európska dievčenská matematická olympiáda
V dňoch 07. 04. – 13. 04. 2019 sa v Kyjeve uskutočnil 8. ročník Európskej dievčenskej matematickej olympiády, ktorej sa po prvý raz zúčastnilo aj Slovensko. Do našej reprezentačnej štvorice sa prebojovala aj Viktória BREZINOVÁ z oktávy, ktorá získala Čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
Viac info na: https://www.egmo.org/
V celoslovenskom finále súťaže RUSKÉ SLOVO dňa 05. 04. 2019 naši piati reprezentantivíťazi krajského kola vybojovali pre našu školu a región vynikajúce výsledky: dve prvé miesta, jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Srdečne blahoželáme!
Dňa 05. 04. 2019 sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Dve práce sa umiestnili na 1. mieste a postupujú do celoštátneho kola a jedna práca sa umiestnila na 3. mieste. Autorom prác srdečne blahoželáme!
03
APR
2. miesto v regionálnej postupovej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína
Viktória FÁBEROVÁ sa dňa 03. 04. 2019 umiestnila na krásnom 2. mieste v regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy IV. kategórie Hviezdoslavovho Kubína. Srdečne blahoželáme!
03
APR
Postup do celoštátneho kola v debate
Milan GAJTKO zo septimy A úspešne reprezentoval našu školu v štyroch postupových krajských kolách a získal dvakrát 2. miesto, 5. miesto a 1. miesto. Vďaka tomu postúpil do celoštátneho kola, kde bude debatovať na tézu: Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory. Ak bude úspešný a prebojuje sa až do finále, debatu o prvé miesto bude prezentovať v NR SR. Držme mu preto palce!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Harmonogram prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020

13. 05. 2019
1. kolo, 1. termín prijímacej skúšky do I. ročníka osemročného a štvorročného denného štúdia

16. 05. 2019
1. kolo, 2. termín prijímacej skúšky do I. ročníka osemročného a štvorročného denného štúdia

20. 05. 2019
zverejnenie výsledkov prijímacích skúšok do I. ročníka osemročného a štvorročného denného štúdia

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na osemročné štúdium pre školský rok 2019/2020

Informácie a kritériá k prijímaniu žiakov na štvorročné štúdium pre školský rok 2019/2020


Stanovisko k zníženiu plánu výkonov pre prijímacie konanie na osemročné štúdium v školskom roku 2019/2020
Verejná zbierka na rekonštrukciu chemického laboratória

Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej č. 1, 041 49 Košice organizuje verejnú zbierku na rekonštrukciu chemického laboratória.
Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 801-2018-033134 a prebieha v termíne od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019.

Ku dňu 23. 04. 2019 sa na účte verejnej zbierky nachádza 6 184,99 €. Doteraz prispelo 29 rodičov žiakov a 15 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.

Sponzori