Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2021/2022
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2021/2022
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2021/2022
MATURITA 2022
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

nie je voľná žiadna pracovná pozícia
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených je aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY

Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
V tomto školskom roku sa súťaž konala on-line formou. V rámci Slovenska súťažilo 413 štvorčlenných družstiev. V medzinárodnom súperení bolo do súťaže zapojených takmer 4 500 žiakov.
Vo výsledkovej listine sa nestratili ani žiaci nášho gymnázia. Súťaže sa zúčastnilo 6 našich družstiev, pričom 3 družstvá sa umiestnili v prvej dvadsiatke najúspešnejších.
13
NOV
PIŠQWORKY
V sobotu 13. 11. 2021 sa uskutočnilo 1. kolo jesennej tímovej súťaže v obľúbenej strategickej hre Piškvorky.

Súťažilo v nej 14 tímov zo Slovenska a Česka. Za našu školu si krásne 2. miesto vybojovalo zmiešané družstvo: Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Ján STUPÁK, Veronika JAKABOVÁ (všetci z kvarty B) a Ondrej KRÁLIK (z kvinty A).

Každý z nich hral 14 súbojov proti súperom zo siedmich iných tímov. A keďže prvých 7 tímov postupuje do semifinále, budeme im na konci novembra držať palce, aby sa im tam zadarilo a dostali sa až do grandfinále.
12
NOV
Okresné kolo Olympiády v slovenskom jazyku

V piatok 12. 11. 2021 sa Oliver SEMAN z kvarty B zúčastnil okresného kola Olympiády v slovenskom jazyku, v ktorom sa umiestnil na 2. mieste. Srdečne blahoželáme!
,,Udatnosť pochádza z krvi, odvaha prichádza z presvedčenia.“
Napoleon Bonaparte

... a preto sa plnoletí študenti našej školy dňa 3. 11. 2021 v priestoroch Národnej Transfúznej služby SR zapojili do Študentskej kvapky krvi 2021.
Za svoje odhodlanie a zodpovednú prípravu si zaslúžia náš obdiv a úprimné poďakovanie! 
V stredu 3. 11. 2021 sa konala matematická online súťaž Máš problém?, ktorú už po druhýkrát zorganizovalo združenie STROM.

Súťaž bola určená žiakom základných škôl a príme až kvarte osemročného štúdia.
V tomto období sa v ostatných rokoch bývalí primáni zabávali na Alejáckej party, počas ktorej boli slávnostne prijatí do Alejáckej rodiny. Avšak nepriaznivá epidemiologická situácia nám to už druhý rok neumožnila. Preto triedne učiteľky tohtoročných primánskych tried vymysleli v súlade so všetkými opatreniami malú, netradičnú "party" v triednych kolektívoch. Pevne veríme, že sa primánom tento nápad páčil a že počas zábavného popoludnia ešte viac upevnili novovznikajúce triedne kolektívy. Nuž, milí primáni, vitajte na Alejke!
Vďaka projektu Klimatické záhrady a s pomocou Ekocentrum Sosna sa nám podarilo vybudovať jazierko v areáli našej školy.

Veľká vďaka patrí Mgr. Eve VAŠKOVEJ, Mgr. Monike VEREBOVEJ, školníkovi MAŤOVI, členom Ekocentra Sosna, učiteľom z iných škôl a samozrejme našim šikovným žiakom z III. B, sexty B a kvinty B. Boli ste úžasní!
Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu a podporiť čítanie, naše pocity zhmotniť v podobe malých výtvarných dielok – záložiek. Prečítajte si viac ...
Dňa 22. 10. 2021 naši primáni úspešne zvládli Cestu do praveku a navštívili unikátnu lokalitu z doby bronzovej v Nižnej Myšli.
22
OKT
Súťaž v prvej pomoci
Dňa 22.10.2021 sa na Strednej zdravotníckej škole na Kukučínovej ulici v Košiciach uskutočnila online Súťaž v prvej pomoci.
Našu školu reprezentovali Barborka MARCINČÁKOVÁ, Zuzka LAZORIKOVÁ a Laura MIŠOVICOVÁ zo septimy C.

Z dvadsať zapojených škôl sa umiestnili na krásnom 4. mieste. Srdečne blahoželáme!
21
OKT
Hodina deťom
Študenti našej školy sa aj tento rok zapojili ako dobrovoľníci do celoslovenskej zbierky Hodina deťom 2021, ktorú zorganizovala Nadácie pre deti Slovenska. Patrí im naša vďaka za ich nasadenie, ochotu a nezištnú pomoc!
20
OKT
Charitatívny predaj výrobkov
V uplynulých dňoch sa zamestnanci našej školy a žiaci tried sekunda B, tercia a kvinta A zapojili do charitatívneho predaja výrobkov, ktorý už tradične organizujeme v spolupráci s OZ Maják nádeje. Výťažok z predaja vo výške 497,70 € poputuje na pomoc košickým rodinám v núdzi.
Škole bol zaslaný Ďakovný list. Viac TU.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Pravidlá pre školy v školskom roku 2021/2022

Na základe platného COVID AUTOMATU, ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a následnej platnej regionálnej charakteristiky sa žiaci vyučujú podľa pravidiel platných v jednotlivých okresoch.


Vision board

"Dobrých správ je v dnešných časoch málo, preto musíme aj tým zlým správam dávať úsmevné heslá".

To je voľne parafrázovaný výrok z obľúbeného vianočného filmu - S tebou mně baví svět.

Zobraziť viac
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Chceme počuť Tvoj hlas ...


Milí žiaci prvých ročníkov,


buďte súčasťou riešenia a pomôžte nám dospelým, pedagógom a rodičom lepšie pochopiť vás a vašich rovesníkov. Zapojte sa do štúdie a odpovedzte na otázky súvisiace s vašim životným štýlom.

Ďakujeme, že staviate mosty k ceste pochopenia vašej generácie.


Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=tyRm3ta4Se4&feature=share&fbclid=IwAR3jiN9LeE7-8ZWEwNfYXYTzQWGlJoJN6o8J3Fj1XlivsPjF-K01SE3_60A
Ako si chrániť svoje psychické zdravie v čase pandémie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori