Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2023.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(tlačivo za rok 2023)
VISEGRAD 4 GEN GRANT

projekt Moje zdravieINFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2023/2024
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2023/2024
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2023/2024
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2023/2024
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2023/2024
MATURITA 2024
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO - zverejnil na www.ineko.sk aktuálne rebríčky škôl na Slovensku v školskom roku 2022/2023.

A naše výsledky?
V rámci Košického samosprávneho kraja sme stále druhé najlepšie gymnázium.

V celoslovenskom hodnotení gymnázií sme mierne klesli na 18. miesto, ale naďalej je naše hodnotenie:

8,0 - škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov


Olívia GAÁLOVÁ, žiačka septimy B vybojovala pre našu školu a košický región vynikajúce 1. miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet v ruskom jazyku v kategórii SŠ. Súťaž sa konala 14. 06. 2024 v Nitre.
Olívii srdečne blahoželáme a ďakujeme za jej mimoriadne úspešnú reprezentáciu našej školy v jazykových súťažiach.
07
JÚN
Dilongova Trstená
Dňa 07. 06. 2024 sa konala celoslovenská recitačná súťaž na počesť významného trstenského rodáka, básnika, prozaika, dramatika, mnohostranného spisovateľa, Rudolfa DILONGA DILONGOVA TRSTENÁ.

Našu školu reprezentoval žiak septimy A Samuel TORHÁNY, ktorý v rámci svojej kategórie získal krásne III. miesto.
Srdečne blahoželáme!
Po roku sa pre žiakov tercie A a tercie B opäť uskutočnila naša tradičná exkurzia za históriou a literatúrou na Oravu a do Martina a za fyzikálnymi pokusmi, ktorými propaguje fyziku profesor Pavol Beňuška na Gymnáziu V. Paulínyho Tótha v Martine.
Konala sa v dňoch 06. 06. - 07. 06. 2024.
06
JÚN
Živá klasika 2024
Naši žiaci už šiesty rok za sebou úspešne reprezentovali našu krajinu na medzinárodnej postupovej súťaži v recitácii ruskej prózy pod názvom Živá klasika.
V tomto roku porota zložená z odborníkov ocenila recitáciu Petra ĎURICU (tercia A), ktorý sa prebojoval až do semifinále. Spolu s Petrom našu Alejku reprezentovala aj Julka ŠOGANIČOVÁ, žiačka kvarty B.
Obidvom našim recitátorom ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy v početných jazykových súťažiach a želáme veľa ďalších úspechov.
05
JÚN
Pán Puntilla a jeho sluha Matti
Dňa 05. 06. 2024 sa 52-členný kolektív rodičov, učiteľov a žiakov zúčastnil divadelného predstavenia od nemeckého dramatika Bertolta Brechta, z roku 1940, ktoré vzniklo podľa poviedok a návrhu hry fínskej autorky Helly Wuolijoki.

Prostredníctvom špecifického humoru autor nastolil aj otázky spoločenských vzťahov. Moderné režijné a výtvarné spracovanie, spolu s vynikajúcimi hereckými výkonmi a živou hudbou, boli zárukou nevšedného divadelného zážitku.
Michal KLOBUŠNÍK, Filip KOMJÁTI, Zoran PŠENICA, Marko VASIĽ a Jozef ZELEŇÁK z prímy A vybojovali 2. miesto v matematickej súťaži družstiev, ktorá sa uskutočnila 31. 05. 2024 na ZŠ Lechkého v Košiciach.

Srdečne blahoželáme!
Deň detí sme v našej škole oslávili trošku skôr, 30. 05. 2024. Starší žiaci z kvarty A a kvarty B pripravili pre tých mladších množstvo zaujímavých a veselých aktivít. Nie je však jasné, kto sa zabával viac. Po rozšifrovaní záverečného textu všetci získali odmenu.
Najrýchlejší bol tím z tercie B v zložení Jakub FRANKO, Lukáš HORVÁTH, Pavol KUŠNIRIK.
Srdečne blahoželáme a do videnia o rok!
17
MAJ
Súťaž juniorov v matematike CPSJ 2024
Skvelý úspech! Víťazom medzinárodnej matematickej súťaže juniorov, CPSJ 2 024 (Česko – Poľsko - Slovensko), v kategórií jednotlivcov, sa stal Michal VODIČKA, žiak kvinty. Členom víťazného družstva v kategórií zmiešaných družstiev bol ďalší žiak kvinty, Boris KÖRÖŠ.

Boris KÖRÖŠ v kategórií jednotlivcov obsadil 17. miesto a Michal VODIČKA bol členom družstva, ktoré v kategórii zmiešaných družstiev obsadilo výborné 3. miesto. Družstvá sú pre kategóriu zmiešaných družstiev vytvorené náhodným výberom jedného súťažiaceho zo Slovenska, jedného z Poľska a jedného súťažiaceho z Čiech.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu Slovenska a školy!
17
MAJ
IQ olympiáda v školskom roku 2023/2024
Daniel Ryan TAKÁČ (kvarta A) sa v regionálnom kole (Košický a Prešovský kraj) IQ olympiády umiestnil na druhom mieste. Zároveň postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Levoči dňa 3. júna 2 024. Danielovi Ryaenovi držíme palce a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
16
MAJ
Finále Alejáckeho kvízu 2024
Dňa 16. 05. 2024 sa v našej škole uskutočnilo letné (posledné) kolo Alejáckeho kvízu, počas ktorého sme spoznali celkového víťaza 1. ročníka Alejáckeho kvízu.

1. miesto: učiteľský tím Tichí zabijaci (v stálom zložení: Janka KRÁLIKOVÁ a Janka VARGOVÁ)
2. miesto: tím Stratení (Hugo KASANICKÝ, Marko ČAČUNDA, Ernest TOKÁR, žiaci II. A)
3. miesto obsadil tím Pedro žuvačky (Martin FEDOROČKO, Marek BABUŠČÁK, Adam HORVÁTH, žiaci sekundy A)

Tichí zabijaci obsadili aj 1. miesto v letnom kole, tím Stratení 2. miesto a na 3. mieste letného kola sa umiestnil tím Fantázia v zložení Richard FERENCZ (sexta B), Marek HUDÁK (sexta B), Dominik KUBOVČÍK (I. A)

Srdečne blahoželáme!

Organizátori Alejáckeho kvízu: Jaroslav KURCINA (učiteľ), Oliver SEMAN, Veronika JAKABOVÁ a Karin SABOVÁ (sexta B).
Žiaci septím a III. A sa v dňoch 29. 04. - 30. 04. 2024 zúčastnili dejepisnej exkurzie do Osvienčimu a Krakova.

Na svojej ceste navštívili Wadowice, rodné mesto najznámejšieho Poliaka, pápeža sv. Jána Pavla II.
Potom sa presunuli do bývalého nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim - Brezinka (Auschwitz-Birkenau), kde mohli vidieť a počuť o hrôzach spáchaných počas druhej svetovej vojny.
Druhý deň sa niesol v príjemnej atmosfére spoznávania krásneho kráľovského mesta Krakov, ktoré je výkladnou skriňou Poľska.
Počasie bolo nádherné a slnečné, nálada vynikajúca.
Koncom apríla 2024 bolo vyhodnotené krajské kolo Matematickej olympiády kategórií B a kategórie C, ktoré sa konali 09. 04. 2024. V oboch kategóriách sme získali 1. miesto. V kategórii C ho získali Boris KÖRÖŠ a Michal VODIČKA (obaja z kvinty), v kategórii B ho získala Eva KRAJČIOVÁ zo sexty A. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Voľné pracovné miesto

V zmysle zákona NR SR č. 138/2019 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zverejňujeme informáciu o voľnom pracovnom mieste pedagogických zamestnancov na pozíciu učiteľa slovenského jazyka a literatúry v kombinácii s nemeckým jazykom.

Viac info: TU
Letný camp TECH@ART

Aj na Alejke sa môžu deti a mládež vo veku od 6 do 16 rokov zabávať a neformálne vzdelávať i počas leta od 01. - 05. 07. 2024.
Absolventi Alejky, členovia klubu AMAVET 971 GALEJE, mladí nadšenci pre prácu s technológiami a umením, pripravili TECH@ART camp s dennou dochádzkou.
Na každého účastníka sa tešia Emo, Stano, Tomáš, Rišo.

E-prihlášky: https://lnk.sk/hmku

... V JÚNI 2024

03. 06. 2024
Robotický Battle na Alejovej
Zodpovedná: RNDr. Jana Plichtová

04. 06. - 07. 06. 2024
Škola v prírode
Triedy: sekunda A, sekunda B
Zodpovedné: RNDr. Mária Horváthová, RNDr. Nicol Nehilová

04. 06. - 08. 06. 2024
Kultúrno - poznávací pobyt (Salzburg)
Triedy: kvinta - septima B, I. A - III. A
Zodpovední: Mgr. Slavomír Dzugas, Mgr. Soňa Tichá, Mgr. Jana Vargová

06. 06. - 07. 06. 2024
Literárno - fyzikálna exkurzia (Orava - Martin)
Triedy: tercia A, tercia B
Zodpovedné: RNDr. Jana Krajčiová, PhD., Mgr. Miriam Sakmárová, RNDr. Beáta Vavrinčíková

13. 06. - 15. 06. 2024
Dejepisná exkurzia (Dukla)
Triedy: kvarta A, kvarta B
Zodpovedná: Mgr. Jana Vargová

10. 06. 2024
3. kolo matematickej súťaže DERBY
Triedy: kvinta - septima B
Zodpovedná: RNDr. Jana Krajčiová, PhD.

14. 06. 2024
Noc v škole
Triedy: kvinta - septima B, I. A - III. A
Zodpovední: Školský parlament, Mgr. Jana Vargová

18. 06. 2024
Klíma park
Triedy: príma A, príma B
Zodpovedné: Mgr. Zuzana Husárová, Mgr. Soňa Tichá

20. 06. 2024
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov za 2. polrok školského roka 2023/2024

Zodpovední: vedenie školy a triedni učitelia

21. 6. 2024 - 27. 06. 2024
Triedne výlety
Zodpovední: triedni učitelia

25. 06. 2024

Návšteva súdneho pojednávania
Trieda: III. A
Zodpovedná: Mgr. Mária Sadovská

28. 06. 2024
Slávnostné ukončenie školského roka a slávnostné triednické hodiny
Zodpovedné: Mgr. Miriam Sakmárová a triedni učitelia

01. 07. 2024 - 31. 08. 2024
Letné prázdniny
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori