Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. V druhom ročníku udeľovania tohto ocenenia sa finalistkou stala aj RNDr. Jana PLICHTOVÁ.
Družstvo v zložení Michal LIŠKO (kvarta B), Peter NEDBÁLEK (kvarta B), Veronika NEMJOVÁ (kvarta B), Matej VASKY (kvarta C) získalo 30. 11. 2018 v matematickej súťaži družstiev Lomihlav 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Mráz a vietor privítali účastníkov krajského turnaja, ktorý sa konal v stredu 28. 11. 2018 na našej škole. Semifinále prinieslo tie najtvrdšie súboje. Drsnými súbojmi sa tímy Áčkari a Galeje 1 prebojovali do finále. Z víťazstva sa nakoniec tešili Áčkari z Prešova.
Dňa 27. 11. 2018 sa štyria študenti Alley JA Firmy zúčastnili súťaže Inovatin Camp. Súťaž sa konala pod záštitou Junior Achievement a AT&T.
V nedeľu, 25. 11. 2018 sme sa zúčastnili Hraveniska - festivalu hier a zábavy pre deti i dospelých.
Dňa 23. 11. 2018 sa uskutočnil 7. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už piatykrát uskutočnila aj v priestoroch našej školy. A darilo sa aj naším súťažným družstvám.
Dňa 22. 11. 2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil už 12. ročník matematickej súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev z košických základných škôl a 6 družstiev z okresu Košice – okolie. Vzhľadom na nečakanú odstávku dodávky vody bola naša škola zatvorená, a tak sa súťaž konala v náhradných priestoroch SOŠ na Ostrovského 1. I napriek tomu, súťaž prebehla bez akýchkoľvek problémov. Zaslúženými víťazmi sa stali družstvo ZŠ Kežmarská 28 a družstvo ZŠ s MŠ Bohdanovce. Srdečne blahoželáme!
Krásne 3. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Shakespeare´s Memorial, ktorá sa konala dňa 21. 11. 2018, pre našu školu vybojoval Šimon ŠVÁB, žiak sekundy B. Srdečne blahoželáme!
Dňa 21. 11. 2018 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
V oblastnom turnaji Majstrovstiev škôl v Piškvorkách súťažilo v stredu 21. 11. 2018 na našej škole 13 tímov. Zápasy sa odohrávali veľmi rýchlo a bezproblémovo, v priateľskej nálade aj keď s určitou dávkou súťaživosti. Do zápasov vstupovali lepšie domáci, ktorí od úvodných minút tlačili do "obranného pásma" svojich súperov.
V chodbách mozgu sa odohráva neskutočné množstvo úžasných vecí.
Dňa 20. 11. 2018 v chodbách Alejky tomu nebolo inak. Vyše 90 žiakov rozhodlo potrápiť svoj mozog aj svoje nohy, aby zvládlo rozlúštiť niekoľko indícií.
V dňoch 13. – 15. 11. 2018 prebehla celoslovenská online súťaž iBobor, ktorej sa zúčastnilo 77 928 súťažiacich z 979 škôl. Z našej školy to bolo 245 súťažiacich.
Družstvo v zložení Jakub FARBULA (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Martin NEMJO (sexta A) a Filip CSONKA (oktáva) skončilo 26. 10. 2018 v matematickej súťaži družstiev Košický Matboj na 5. mieste. Srdečne blahoželáme!
V pondelok 19. 11. 2018 sa rekordných deväť 3-členných tímov zúčastnilo dejepisnej súťaže Rok historických výročí. Súťažiaci predviedli svoje vedomosti, zručnosti a šikovnosť v štyroch súťažných kolách.

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019
Máte piataka alebo deviataka, ktorý by rád študoval na našej škole? Neváhajte a príďte na Deň otvorených dverí! Uskutoční sa 05. 02. 2019 v priestoroch našej alma mater, počas ktorého pripravujeme celý rad zaujímavých aktivít, prehliadku priestorov a dôležité informácie pre rodičov.
Tešíme sa na stretnutie!
11
DEC
Šaliansky Maťko
Dňa 11. 12. 2018 sa uskutoční školské kolo v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko. Bližšie informácie poskytne PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ.
11
DEC
Školské kolo Matematickej olympiády kategórie A
V utorok 11. 12. 2018 sa bude konať školské kolo Matematickej olympiády kategórie A.
13
DEC
Matematický B-deň
Vo štvrtok 13. 12. 2018 sa tri tímy z našej školy zúčastnia matematickej bádateľskej súťaže Matematický B-deň.

Sponzori