Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO hodnotenie školy
 
Aj v tomto roku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO rebríček škôl za školský rok 2021/2022. Ak sme po zverejnení rebríčka za školský rok 2020/2021 boli hrdí  na umiestnenie na 28. mieste v rámci Slovenska a na 3. mieste v rámci Košického samosprávneho kraja, najnovší rebríček nás oprávňuje na ešte väčšiu hrdosť.

V kategórii Gymnázia v celoslovenskom meradle sme poskočili o 14 miest, čo znamená umiestnenie na 14. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola dokonca druhým najlepším gymnáziom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili a veríme, že súčasní študenti tento skvelý výsledok nielen potvrdia, ale pomôžu posunúť naše gymnázium na ešte vyššie  priečky v rámci Slovenska.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Dňa 13. 12. 2022 sa v Prezidentskom paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie Medzinárodných predmetových olympiád a súťaží spojené s prijatím úspešných reprezentantov Slovenska u prezidentky SR Zuzany ČAPUTOVEJ. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bolo odovzdávanie ocenení a spoločný neformálny raut.

Sme veľmi radi a hrdí, že tohto slávnostného stretnutia s prezidentkou SR sa zúčastnili i dvaja naši žiaci: Adrián MIKOLAJ, žiak septimy A a Matej VASKY, žiak oktávy C. Srdečne blahoželáme!
31
DEC
V angličtine sme výborne uspeli ...
Mesiace december a január boli bohaté na súťaže v anglickom jazyku. Naši žiaci opäť nesklamali a umiestnili sa na vynikajúcich miestach.

celoslovenské kolo Shakespeare Memorial
1. miesto: Janka URBÁNOVÁ, žiačka kvarty


okresné kolo v Olympiáde z anglického jazyka

1. miesto: Janka URBÁNOVÁ, žiačka kvarty
1. miesto: Nina SEKERÁKOVÁ, žiačka sexty B
2. miesto: Martin MIKUŠÁK, žiak septimy B
2. miesto: Daniela SWALES, žiačka kvinty B

Srdečne blahoželáme!
31
DEC
Aj v nemčine sa nám darilo ...
Žiaci našej školy dosiahli veľmi pekné výsledky v okresnom kole Olympiády v nemeckom jazyku.

KATEGÓRIA 1B
2. miesto: Jakub PROCIVŇÁK, žiak kvarty, postup do krajského kola
3. miesto: Janka URBÁNOVÁ, žiačka kvarty

KATEGÓRIA 2A
1. miesto: Bruno BOCZEK, žiak sexty B, postup do krajského kola
3. miesto: Mária HODYOVÁ, žiačka sexty B

KATEGÓRIA 2B
1. miesto: Kateryna DUDUKA, žiačka IV. A, postup do krajského kola

Našim skvelým reprezentantom blahoželáme a postupujúcim držíme palce!
27
DEC
Prvenstvo v okresnom kole súťaže Šaliansky Maťko
Dňa 27. 01. 2023 sa realizovalo okresné kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí – Šaliansky Maťko – v ktorom našu školu reprezentoval Ladislav KLIMENT z triedy príma A.

Svojím pôsobivým umeleckým prednesom si porotu získal natoľko, že v najsilnejšej 3. kategórii získal prvenstvo a priamy postup do krajského kola.

Lackovi srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia!
27
JAN
Návšteva Ortodoxnej synagógy a Galérie Ľudovíta Felda
Medzinárodný deň pamiatky obetí holokaustu si pripomenuli naši tretiaci a septimáni v Ortodoxnej synagóge a Galérii Ľudovíta Felda na Puškinovej ulici.

27. januára 1945 bol oslobodený koncentračný a vyhladzovací tábor Auschwitz-Birkenau, symbol najväčšej hrôzy a zverstiev 2. svetovej vojny.

Preto sa aj my pripájame k výzve #weremember aby sme nezabudli!
Deň bez tašiek potvrdil, že Alejáci sú veľmi kreatívni.

Ďakujeme Školskému parlamentu za výborne pripravenú akciu.
22
DEC
Poďakovanie
V tomto predvianočnom čase sa naša škola opäť zapojila v spolupráci s OZ MAJÁK NÁDEJE do charitatívneho predaja výrobkov. Pre potreby rodín v núdzi sa nám podarilo vyzbierať 717 €. Srdečná vďaka patrí všetkým zúčastneným zamestnancom, žiakom i rodičom.

Znenie listu
V dňoch 16. – 17. 12. 2022 absolvovali študenti našej školy už tradičnú predvianočnú exkurziu pod názvom „Advent vo Viedni“. Po ťažkých pandemických rokoch sme mali opäť možnosť okúsiť ako vyzerá, chutí a vonia rakúska metropola. Vďaka skvelému sprievodcovi sme sa oboznámili nielen s históriu hlavného mesta nášho juhozápadného suseda, ale dozvedeli sme sa zaujímavosti aj z oblasti kultúry, politiky, gastronómie a úplne bežného života Viedenčanov.
Dňa 15. 12. 2022 sa uskutočnila súťaž SPELLING BEE CONTEST 2022. Je to súťaž v hláskovaní anglických slov a realizujeme ju pre vybraných žiakov z tried príma a sekunda. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov a najlepšie si s komplikovanými anglickými slovami poradili nasledovní žiaci:


1. miesto: Hoang Long Jakub NGUYEN HUU (príma A)
2. miesto: Michaela OVČIARKOVÁ (sekunda A)
3. miesto: Daniel NADZON (sekunda B)

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
15
DEC
Víťazi školského kola Olympiády v ruskom jazyku

Predmetová komisia druhého cudzieho jazyka predstavuje víťazov školského kola 51. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo 15. 12. 2022 v aule našej školy.KATEGÓRIA A1

1. miesto: Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka sekundy B
KATEGÓRIA A2
1. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, žiačka sekundy A
KATEGÓRIA B2
1. miesto: Peter NEDBÁLEK, žiak oktávy B

Srdečne blahoželáme a víťazom želáme úspešné zvládnutie krajského kola.
Dňa 14. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktorého ústrednou témou v tomto školskom roku je „Svet prírody“.
V krajskom kole v januári 2023 sa naša škola predstaví v piatich kategóriách. V kategórii SŠ vystúpia ostrieľané víťazky celoslovenských kôl v predchádzajúcich ročníkoch súťaže Petra PSOTOVÁ s prózou (septima A) a Olívia GAÁLOVÁ s poéziou (sexta B).
V kategórii ZŠ nás budú reprezentovať talentovaní mladší žiaci - Julka ŠOGANIČOVÁ s poéziou (tercia B), Tamarka DRANČÁKOVÁ s poéziou (sekunda B) a Peter ĎURICA s prózou (sekunda A).
Veríme, že aj v tomto školskom roku budú naši žiaci patriť k favoritom súťaže. Všetkým držíme palce v ďalších kolách!
Dňa 13. 12 2022 boli zverejnené výsledky Internetovej Matematickej olympiády, ktorej sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnilo 200 tímov z Česka a Slovenska. Spomedzi šiestich našich zúčastnených tímov najlepšie dopadli nasledujúce tri:
9. miesto: Richard VODIČKA, Matúš LIBÁK, Ondrej KRÁLIK, Leo OROS, Juraj KRAMÁR, Veronika VODIČKOVÁ, Abigail BEBLAVÁ (sexta A)
22. miesto: Matej VASKY, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA, Tomáš PROKS, Jakub ĽUPTÁČIK, Adam VLČEK (oktáva C)
33. miesto: Michal KATRIŇÁK, Jakub ČANÍK, Teodor BARČA, Eva KRAJČIOVÁ, Artur PANKUCH, Rastislav HRUBÝ, Michal PETRIČKO (sexta A)

Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky sú zverejnené na stránke: https://mathing.fme.vutbr.cz/aktualni/vysledky

ČO NÁS ČAKÁ ...


Stredná pre teba ...

Ak ste zvedaví na Alejku a uvažujete o štúdiu na našej škole, neváhajte a pripojte sa na nižšie uvedený link.
Link: https://www.strednapreteba.sk/online-informacne-dni

Radi vám odpovieme na všetky otázky a podelíme sa s vami o naše skúsenosti.

Informácie nájdete aj na našom webovom sídle, facebooku, Instagrame, prípadne telefonicky na čísle 055 729 66 86
.

Tešíme sa na vás!
Správna voľba povolania
... VO FEBRUÁRI 2023


07. 02. 2023 - 08. 02. 2023
Správna voľba povolania
zodpovedná: Mgr. Zuzana Husárová

09. 02. 2023
školské kolo Chemickej olympiády kategórie D
zodpovedná: RNDr. Henrieta Kaľavská

14. 02. 2023
Valentínska pošta
zodpovední: RNDr. Tímea Krajňáková a školský parlament

20. 02. 2023 - 24. 02. 2023
kurz pohybových aktivít - lyžiarsky výcvikový kurz
triedy: sexta A, sexta B, II. A
zodpovedný: PaedDr. Miroslav Petrov

Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori