Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2021/2022
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2021/2022
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2021/2022
MATURITA 2022
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

nie je voľná žiadna pracovná pozícia
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených je aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY

Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
Dňa 01. 12. 2021 sa v online priestore konala medzinárodná matematická súťaž družstiev MathRace. Spomedzi 78 zúčastnených družstiev boli tri družstvá z našej školy a uspeli so cťou.
Ako rozvíjame finančnú a podnikateľskú gramotnosť na hodinách občianskej náuky extra

V rámci národného projektu na zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti sme sa so žiakmi na hodinách občianskej náuky extra rozbehli s projektom ROZBEHNI SA! Tento projekt je určený pre stredoškolákov a podporuje ho aj Košický samosprávny kraj.
V tomto školskom roku sa nám podaril veľký úspech: jeden tím z našej školy – dievčatá Natália ŠLAUKOVÁ a Ela Sofia MÚDRA z II. A - sa dostal medzi 47 najlepších nápadov (spomedzi 208) a získal profi podporu pri rozbiehaní svojho nápadu. Srdečne blahoželáme našim úspešným dievčatám!
V dňoch 26. 11. 2021 a 01. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa ho 18 žiakov z tried tercia, kvinta B, septima B a III. A.
Písomná časť sa konala online formou dňa 26. 11. 2021 a o pár dní, teda 01. 12. 2021 školské kolo olympiády pokračovalo ústnou časťou, tentokrát prezenčne v škole.
Do okresného kola postupujú žiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na 1. a 2. mieste v kategóriách 1B, 2A.
V kategórii 2B postupuje do okresného kola len víťazka tejto kategórie.
Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť. Víťazom a postupujúcim do okresného kola srdečne blahoželáme a želáme im veľa šťastia.
Aj tento rok sa naša škola zapojila do charitatívnej zbierky Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok.

Do zbierky sa s veľkým nadšením zapojili triedy príma B, tercia, kvinta B, sexta A a septima B. Sme presvedčení, že ich krabičky potešia starkých v Domovoch sociálnych služieb počas vianočných sviatkov. Žiakom spomínaných tried patrí naše úprimné poďakovanie.


Počas novembra prebehli 3 domáce kolá Brněnskej logickej hry - Brloh.
Zapojilo sa do nej 536 tímov z rôznych základných škôl a osemročných gymnázií z Česka a Slovenska.
30. 11. 2021 prebehlo Malé finále tejto súťaže. Do neho sa dostalo už len 270 najúspešnejších tímov a z toho 6 boli alejáckych.
Do Veľkého finále postúpilo len 7 najlepších tímov zo základných škôl a 7 najlepších tímov z osemročných gymnázií. Žiaľ, konkurencia českých tímov bola prisilná. Ani jeden náš tím do Veľkého finále nepostúpil.
Nevadí. Úsilie našich žiakov sa odrazilo na nádherných slovenských umiestneniach. Srdečne blahoželáme!
V tomto školskom roku sa uskutočnil 1. ročník súťaže o najkrajšiu jesennú výzdobu triedy. Žiaci usilovne pracovali, tvorili, s nadšením skrášľovali a vyzdobovali svoje triedy.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za ich snahu a víťazom srdečne blahoželáme!
V rámci projektu Erasmus+ sa Mgr. Zuzana Husárová, Mgr. Jana Vargová a koordinátorka projektu Energy is the future of the world Mgr. Eva Vašková v týždni od 22. 11. 2021 do 26. 11. 2021 zúčastnili pracovného stretnutia s partnermi projektu vo francúzskom meste Roanne.
Dňa 25. 11. 2021 prebehli krajské kolá súťaže Zenit v programovaní a Zenit v elektronike. Našu školu zastupovali štyria žiaci v programátorskej súťaži a jeden v elektronike. A sme veľmi radi, že si počas súťaže počínali výborne a získali krásne umiestnenia. Srdečne blahoželáme Matejovi VASKYMU k postupu do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 15. - 17. 02. 2022 v Brezne.
Školského kola Olympiády v anglickom jazyku sa tohto roku zúčastnilo 40 žiakov. Srdečne všetkým blahoželáme! Víťazom jednotlivých kategórii, ktorí postupujú do okresného kola, držíme palce.
V tomto školskom roku sa súťaž konala on-line formou. V rámci Slovenska súťažilo 413 štvorčlenných družstiev. V medzinárodnom súperení bolo do súťaže zapojených takmer 4 500 žiakov.
Vo výsledkovej listine sa nestratili ani žiaci nášho gymnázia. Súťaže sa zúčastnilo 6 našich družstiev, pričom 3 družstvá sa umiestnili v prvej dvadsiatke najúspešnejších.
V tomto školskom roku sa uskutočnila v dňoch od 22. 10. 2021 do 08. 11. 2021. Samotná obhajoba projektov prebehla v online prostredí dňa 15. 11. 2021.
Do celoslovenskej súťaže Špongia v programovaní počítačových hier na zvolenú tému sa prihlásili aj 3 tímy z našej školy (14 žiakov prímy B, kvinty A a sexty A).
Obe vekovo staršie skupiny zastúpené žiakmi kvinta A a sexta A odviedli krásnu prácu až do zdarného záveru.
V silnej konkurencii Tím AE zo sexty A skončil na krásnom 2. mieste.
Tím Sigma z kvinty A sa umiestnil na veľmi peknom 4. mieste. Srdečne všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme!
13
NOV
PIŠQWORKY
V sobotu 13. 11. 2021 sa uskutočnilo 1. kolo jesennej tímovej súťaže v obľúbenej strategickej hre Piškvorky.

Súťažilo v nej 14 tímov zo Slovenska a Česka. Za našu školu si krásne 2. miesto vybojovalo zmiešané družstvo: Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Ján STUPÁK, Veronika JAKABOVÁ (všetci z kvarty B) a Ondrej KRÁLIK (z kvinty A).

Každý z nich hral 14 súbojov proti súperom zo siedmich iných tímov. A keďže prvých 7 tímov postupuje do semifinále, budeme im na konci novembra držať palce, aby sa im tam zadarilo a dostali sa až do grandfinále.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Motivačný adventný kalendár
Pridaj sa k nám, chráň seba i ostatných a pomôž rozhýbať Slovensko!

Krajská rada žiackych školských rád Košického kraja (ďalej len KR ŽŠR KK) prišla s nápadom vytvoriť rovesnícku kampaň na podporu očkovania v tejto neľahkej pandemickej dobe.
Natočili video, kde hovoria o výhodách očkovania a tiež zdieľajú svoje vlastné skúsenosti.

LINK: https://fb.watch/9IGpbw-H_1/SPOLU dokážeme viac :)
Pravidlá pre školy - aktualizované od 26. 11. 2021

Školský semafor pre všetky druhy škôl

Manuál je aktualizovaný k 26. 11. 2021 z dôvodu vyhlásenia núdzového stavu na základe uznesenia vlády SR, vydania vyhlášok Úradu verejného zdravotníctva a zverejnenia nového rozhodnutia ministra.

Ministerstvo aktualizovalo tiež prílohy:

Príloha č. 1 - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
Príloha č. 1a - Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti návštevníka
Príloha č. 3 - Oznam podmienok vstupu do priestorov školy a školských zariadení


Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Chceme počuť Tvoj hlas ...


Milí žiaci prvých ročníkov,


buďte súčasťou riešenia a pomôžte nám dospelým, pedagógom a rodičom lepšie pochopiť vás a vašich rovesníkov. Zapojte sa do štúdie a odpovedzte na otázky súvisiace s vašim životným štýlom.

Ďakujeme, že staviate mosty k ceste pochopenia vašej generácie.


Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=tyRm3ta4Se4&feature=share&fbclid=IwAR3jiN9LeE7-8ZWEwNfYXYTzQWGlJoJN6o8J3Fj1XlivsPjF-K01SE3_60A
Ako si chrániť svoje psychické zdravie v čase pandémie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori