Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. V druhom ročníku udeľovania tohto ocenenia sa finalistkou stala aj RNDr. Jana PLICHTOVÁ.
Aj v tomto školskom roku sa dve družstvá z našej školy umiestnili v prvej desiatke najúspešnejších družstiev celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2018. Srdečne blahoželáme!
Dňa 08. 03. 2019 Zväz Rusov v spolupráci s Gymnáziom Novomeského 4 v Košiciach organizoval krajské kolo 13. ročníka súťaže Ruské slovo, tento krát na tému: “Kamarátstvo začína úsmevom (Дружба начинается с улыбки)". Súťaže v recitácii a v speve sa zúčastnilo 135 žiakov z tridsiatich škôl. Šiestim víťazom nášho školského kola sa podarilo vybojovať päť prvých miest a jedno tretie miesto. Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole dňa 05. 04. 2019!
Dňa 07. 03. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín kategórie III.
18 žiakov sekúnd a kvárt sa predstavilo svojimi hodnotnými umeleckými prednesmi. Víťazom srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!
01
MAR
Krajské kolo streľby družstiev starších žiakov
Dňa 01. 03. 2019 sme v krajskom kole streľby v súťaží družstiev starších žiakov získali pekné 1. miesto. Našim úspešným strelcom srdečne blahoželáme!
Dňa 28. 02. 2019 sa uskutočnilo školské kolo v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín kategórie II. Srdečne blahoželáme a držíme im palce v okresnom kole!
14
FEB
Valentínsky deň lásky na Alejke
Deň zamilovaných sme na Alejke oslávili ako sa patrí. Okrem nápoja lásky sme ponúkali valentínske koláčiky, magnetky a mydielka. To všetko pripravila naša Alley JA Firma.
13
FEB
Alejácka črievička 2019
Deň pred Valentínskym dňom lásky sa telocvičňa školy zaplnila zvedavými divákmi z radov študentov, zamestnancov a rodičov, aby si vychutnali skvelé tanenčé výkony tanečných párov počas 23. ročníka súťaže v spoločenských tancoch - ALEJÁCKA ČRIEVIČKA.
13
FEB
Krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku
V kategórii 1B v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku, ktoré sa konalo 13. 02. 2019, sa Barbora BALTOVIČOVÁ, žiačka tercie B umiestnila na peknom 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
12
FEB
Krajské kolo Olympiády zo slovenského jazyka
Zuzana KUDLÁČOVÁ, žiačka kvarty A sa v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka stala úspešnou riešiteľkou. Srdečne blahoželáme!
09
FEB
Semifinále First Lego League
Dňa 09. 02. 2019 sa v semifinálovom kole First Lego League náš GALEJE Amavet 971 tím v kategórii Teamwork umiestnil na vynikajúcom 1. mieste. Srdečne blahoželáme!
08
FEB
Krajské kolo Geografickej olympiády
Krásne 1. miestokrajskom kole Geografickej olympiády kategórie A a postup do celoslovenského kola si dňa 08. 02. 2019 vybojoval Matej GALAMB, žiak oktávy. Srdečne blahoželáme!
07
FEB
Obvodné kolo Geografickej olympiády
Dňa 07. 02. 2019 sa naši žiaci zúčastnili obvodného kola Geografickej olympiády. V oboch kategóriách sa naši žiaci umiestnili na prvých dvoch miestach. V kategórii E si svojimi vedomosťami vybojoval 1. miesto Jakub HORVAT, 2. miesto Matej VASKY a 6. miesto obsadila Barbora MARCINČÁKOVÁ (všetci z kvarty C).
V kategórii F sa na 1. mieste umiestnil Adam ŽULEVIČ z prímy A a na 2. mieste Richard VODIČKA zo sekundy A. 8. miesto patrilo Adamovi CHYTILOVI, žiakovi sekundy B. Všetkým srdečne blahoželáme!
Dňa 31. 01. 2019 sa 42 študentov našej školy vybralo do Bratislavy na hrad. Dôvod? Účasť na interaktívnej súťaži „Spoznaj Rusko XVIII. storočia“, ktorá bola vyhlásená pri príležitosti prezentácie unikátnej výstavy „Zlatý vek Peterhofu, od Petra I. po Katarínu II.“, otvorenej na Bratislavskom hrade.

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:


List absolventom - pozvánka na slávnostnú akadémiu

Aktuálny stav verejnej zbierky


Ku dňu 01. 03. 2019 sa na účte verejnej zbierky nachádza 5 085,99 €. Doteraz prispelo 25 rodičov žiakov a 14 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.

V uplynulých dňoch sme sa listom obrátili na odbor školstva Okresného úradu so žiadosťou o vysvetlenie tejto redukcie. Súčasne sme tento list odoslali na vedomie vedeniu Košického samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
21
MAR
Matematický klokan
Zodpovedná: RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ
22
MAR
Medzinárodná matematická súťaž družstiev Náboj 2019
Na pôde našej školy sa uskutoční medzinárodná matematická súťaž družstiev Náboj 2019. Našu školu bude reprezentovať jedno družstvo seniorov a dve družstvá juniorov. Prajeme im veľa úspechov!
Zodpovedná: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
24
MAR
Celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A
V dňoch 24. 03. – 27. 03. 2019 sa v Bardejove uskutoční celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A. Viktórii BREZINOVEJ, Samuelovi KRAJČIMU a Martinovi ŠTEVKOVI prajeme veľa úspechov!
27
MAR
Obvodné kolo Pytagoriády kategórie P6, P7 a P8
Na našej škole sa uskutoční obvodné kolo Pytagoriády kategórie P6, P7 a P8. Reprezentovať nás budú úspešní riešitelia školského kola. Prajeme im veľa úspechov!
Zodpovedná: Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ
28
MAR
Matematická súťaž družstiev MAT-X
Zodpovedný: RNDr. Marián MACKO
02
APR
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C
V tento deň sa uskutoční krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C. Zúčastnia sa na ňom úspešní riešitelia školského kola. Prajeme im veľa úspechov!
Zodpovedná: RNDr. Viera VODIČKOVÁ

Sponzori