Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2019.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2020/2021
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2020/2021
MATURITA 2021
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


13
NOV
Náboj FKS

Fyzikálna súťaž družstiev Náboj FKS sa v tomto školskom roku uskutočnila online formou dňa 13. 11. 2020.
I napriek neštandardnému spôsobu vyučovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa do tejto súťaže prihlásilo rekordných 5 družstiev. Veľmi nás to potešilo. O to väčšia radosť je aj zo samotných výsledkov družstiev, nakoľko sa im veľmi darilo. Posúďte sami:

JUNIORI
V rámci Slovenska súťažilo 44 družstiev a v medzinárodnej súťaži si svoje sily zmeralo 88 družstiev.

Našim juniorom sa podarilo získať:
14. miesto v celoslovenskej súťaži a 28. miesto v medzinárodnej súťaži
Peter BORTÁK, Peter MARUŠIAK, Tomáš PROX, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA

25. miesto v celoslovenskej súťaži a 51. v medzinárodnej súťaži
Michal LIŠKO, Peter Lukáš NEDBÁLEK, Michal HÁJEK, Adam ŠTECHO, Miro IVAN

30. miesto v celoslovenskej súťaži a 60. v medzinárodnej súťaži
Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Adrián MIKOLAJ

SENIORI
V rámci Slovenska sa zapojilo 44 družstiev a v medzinárodnej súťaži sa v konkurenčnom boji stretlo 111 družstiev.

V tejto kategórii sa našim tímom podarilo získať:
15. miesto v celoslovenskej súťaži a 42. miesto v medzinárodnej súťaži
Bohuš LÍŠKA, Filip BALTOVIČ, Ondrej OVČÁR, Tomáš OROLÍN, Radoslav JOCHMAN

18. miesto v celoslovenskej súťaži a 49. v medzinárodnej súťaži
Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin NEMJO, Lenka HAKE, Erik SEDLÁK, Martin POLYÁCSKO

Výsledky súťaže ponúkame kliknutím na link: https://physics.naboj.org/?country=SK

Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!
11
NOV
Logická olympiáda 2020

Dňa 11. 11. 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády 2020. Zúčastnilo sa ho 55 súťažiach z 2. stupňa základných škôl a príslušných tried gymnázií osemročného denného štúdia z celého Slovenska.
 
Za našu školu do tohto kola postúpili Richard Vodička z kvarty A a Robert Marcin z kvarty B. Richard Vodička sa umiestnil na 15. mieste a Robert Marcin na 44. mieste.
Srdečne blahoželáme!

Kompletná výsledková listina je na stránke: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2020.html
11
NOV
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C

TERMÍN: 11. 11. 2020
SPÔSOB PREZENTÁCIE: online
ODBORNÁ POROTA:
PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ, Mgr. Mária SADOVSKÁ

SÚŤAŽIACI
tercia A: Anna KUCHTOVÁ, Artur PANKUCH
tercia B: Alex FUKSZ, Denis KANDRÁČ
kvarta A: Abigail BEBLAVÁ, Katarína FARBULOVÁ, Veronika VODIČKOVÁ
kvarta B: Richard ČUBA, Laura Monika HLEBAŠKOVÁ, Adam CHYTIL, Róbert MARCIN, Anna RAJCZYOVÁ

VÝSLEDKY
1. miesto: Veronika VODIČKOVÁ, kvarta A
2. miesto: Anna RAJCZYOVÁ, kvarta B
3. miesto: Anna KUCHTOVÁ, tercia A

Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za ich aktívnu účasť. Bola to naša online premiéra, ktorú sme spolu úspešne zvládli.
Minulý školský rok vyhlásila základná škola Belehradská, pod záštitou IT Akadémie, súťaž v tvorbe prezentácií, krátkych videí a animácií s názvom Moje obľúbené miesto na Zemi.
Naša škola v apríli poslala do súťaže 21 prác žiakov minuloročných sekúnd. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu však nemohli súťažiaci svoje práce prezentovať pred porotou ani minulý školský rok, ani teraz na jeseň.
Odborná komisia teda posúdila a vyhodnotila práce „na diaľku“. Vybrala z nich tri najlepšie a nás veľmi potešilo, že sú to práce našich žiakov ...
V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov prenikať do tajov chémie.

Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov.

Poďakovanie pána riaditeľa v plnom znení so zábermi z chemického laboratória: TU.
25
JÚN
Attomat 3
Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré.
Toto si pravdepodobne povedali organizátori seminára Pikomat a 25. 06. 2020 zorganizovali 3. kolo matematickej súťaže Attomat pre záujemcov zo Slovenska a Česka.

Väčšina detí už síce žije v prázdninovom móde a na školu a riešenie úloh už ani nepomyslia, no predsa sa našli aj takí, ktorí sa do súťaže zapojili. Z našej školy to boli ...
Prvé miesto Petry PSOTOVEJ, žiačky kvarty A v kategórii próza a tretie miesto Zuzany KOZÁROVEJ v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník v meste Lučenec uzatvárajú sériu výnimočných úspechov našich ruštinárov v tomto školskom roku. Vo všetkých súťažiach, do ktorých sa zapojili, vybojovali pre našu školu popredné miesta na celoštátnej úrovni. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 18. 06. - 19. 06. 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov. Spojený tím Košice (Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Alejová, Gymnázium Park mládeže), ktorého členom bol náš študent Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A, sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
Aj v celoslovenskom kole súťaže „Jazykový kvet“ naši recitátori potvrdili svoje kvality a v kategórii: Ruský jazyk – prevzatá tvorba získali prvé a druhé miesto.

Petra PSOTOVÁ
vybojovala prvé miesto a Ladislav ANTOŽI obsadil druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
"Super finále" na Červenom námestí v Moskve v deň narodenín veľkého ruského spisovateľa A. S. Puškina zavŕšilo vyše mesačný maratón výberových kôl 8. ročníka recitačnej súťaže v ruskom jazyku „Živá klasika“.
Našim dvom žiakom Laure MARKOVIČOVEJ zo sexty B a Ladislavovi ANTOŽIMU z kvarty A sa v silnej konkurencii recitátorov z ruských rodín žijúcich v zahraničí nepodarilo prebojovať až do finále.
No skutočnosť, že práve oni dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na tomto významnom podujatí, je pre našu školu veľká česť a obidvaja súťažili so cťou. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.
11
JÚN
BRLOH - extra
Máme za sebou ďalšiu súťaž v riešení šifier, hlavolamov a rébusov, ktorú pre Vás prichystali organizátori súťaže Brloh z Masarykovej univerzity v Brne.

Nebolo to jednoduché, pretože niektoré úlohy vyžadujú znalosť českej histórie a českej kultúry, čo je pre nás, Slovákov, už ťažšie.

Napriek tomu máme pekné umiestnenia, z ktorých sa veľmi tešíme.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

Pripájame aj výsledkovú listinu.
21
MÁJ
Attomat 2
Dňa 21. 05. 2020 sa uskutočnilo už 2. kolo súťaže Attomat.
Zapojilo sa do nej 17 žiakov našej Alejky a najlepšie sa umiestnili:
- v kategórii príma: Tomáš GELETKA
- v kategórii sekunda: Oliver SEMAN
- v kategórii tercia: Richard VODIČKA
- v kategórii open: Matej VASKY

Z účasti všetkých sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

Pripájame aj výsledkovú listinu.
V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

Janka URBÁNOVÁ
z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
Srdečne blahoželáme!
30
APR
Purple Comet 2020
Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

Viac info: TU

ČO NÁS ČAKÁ ...


02
DEC
Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok?


Milí žiaci, vážení rodičia a učitelia,

blížia sa najkrajšie sviatky v roku - vianočné sviatky. Určite sa na ne všetci veľmi tešíme. Nie každý má však šťastie prežiť tieto krásne chvíle s rodinou. Korona uväznila tisícky dôchodcov v domovoch seniorov. Mnohí z nich svojich blízkych počas Vianoc buď vôbec neuvidia alebo - čo je ešte smutnejšie - nikoho už ani nemajú.

Tretí rok sa na Slovensku koná výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Cieľom tejto výzvy je pripraviť čarovné krabičky s drobnými darčekmi, ktoré potešia babku alebo dedka v domove dôchodcov. A vedzte, takáto krabička môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

Čo môže byť ukryté v krabičke?
- niečo teplé: káva, čaj, horúca čokoláda ...
- niečo slané: tyčinky, kukuričné chrumky, krekry ...
- niečo voňavé: sprchový gél, krém na ruky, balzam na pery ...
- niečo mäkké: ponožky, rukavice, uterák ...
- niečo sladké: keksík, perníčky, DIA sladkosti, ovocné taštičky ...
- niečo pre potešenie: krížovky, dobrá kniha, kresbičky, pozdrav, pohľadnica ...

Je potrebné zvlášť zabaliť spodnú a vrchnú časť krabice.

Krabičky môžete priniesť do školy 02. 12. 2020 v čase od 14:00 hod. do 18:00 hod. S úsmevom pod rúškom vás budú túžobne očakávať panie učiteľky Zuzana SUDOROVÁ a Jana VARGOVÁ.

Všetky potrebné informácie nájdete na stránke www.kolkolasky.sk.

Nuž, ako ste sa rozhodli? Veríme, že sa do tejto úžasnej akcie radi zapojíte. Tešíme sa na vás a vaše čarovné krabičky!

Dištančné vzdelávanie od 26. 10. 2020

Minister školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) rozhodol s účinnosťou od 26. 10. 2020 o mimoriadnom prerušení školského vyučovania až do odvolania. Rozhodnutie ministra školstva si môžete otvoriť - TU.

Jesenné prázdniny sa v školskom roku 2020/2021 uskutočnia vo všetkých školách v termínoch 30. 10. 2020, 02. 11. 2020, 06. 11. 2020 a 09. 11. 2020.

Na základe rozhodnutia ministra školstva škola prechádza na dištančnú výučbu vo všetkých triedach, teda od 26. 10. 2020 aj v triedach I. až IV. ročníka osemročného denného štúdia (príma A až kvarta B).

Podrobnejšie informácie k spôsobu dištančného vzdelávania získate TU.
Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia

Kliknutím na Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia v prípade dištančného vzdelávania získate podrobné informácie o jeho realizácii a spôsobe hodnotenia.
Ponuka záujmových útvarov

Klinknutiím na tento link sa môžete oboznámiť s ponukou záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021. Termín odovzdania vzdelávacieho poukazu a nahlásenie záujmu o príslušný záujmový útvar triednemu učiteľovi je do 17. 09. 2020 (vrátane).

Link: Ponuka záujmových útvarov v školskom roku 2020/2021
Preventívne opatrenia pre stredné školy a školské internáty k začiatku školského roka

Ich cieľom je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl (gymnázií, stredných odborných škôl, stredných športových škôl, škôl umeleckého priemyslu, konzervatórií), pracovísk praktického vyučovania, jazykových škôl a školských internátov po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní.

Stredné školy a školské internáty v čase od 02. 09. 2020 do 14. 09. 2020

Stredné školy a školské internáty v čase od 16. 09. 2020

Zelená fáza - infografika

Oranžová fáza - infografika

Červená fáza - infografika

OZNAMY PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV A ŽIAKOV

Podmienky vstupu do školy

Vyhlásenie zákonného zástupcu alebo plnoletého žiaka o bezinfekčnosti - NEW
Predkladá sa po každom prerušení dochádzky žiaka do strednej školy v trvaní viac ako tri dni.
Info k obnove platnosti preukazu ISIC EURO26 v septembri

Vážení rodičia,

aby Vaše deti mohli aj v školskom roku 2020/2021 využívať svoj Preukaz žiaka ISIC/EURO˂26 na všetky zľavy a výhody doma i v zahraničí, je potrebné predĺžiť jeho platnosť. Ak ste tak neurobili, postupujte podľa krokov uvedených v informačnom liste Info k obnove platnosti preukazu ISIC EURO26 v septembri.

Táto informácia sa týka všetkých tried, okrem prímy A, prímy B a I. A.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori