Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2019.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2020/2021
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2020/2021
MATURITA 2021
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...Milí Alejáci, máme pre vás jedinečný vianočný darček!

Ste zvedaví, čo to je??? Tak ešte predtým, kým to prezradíme, trocha „historického vývoja“...

Aj napriek tomu, že koronavírus na istý čas vyprázdnil školské triedy, my sme v našej snahe zlepšovať vám prostredie školy nepoľavili. Tentoraz sme sa zamerali na átrium.

Vďaka šikovným rukám vašich učiteľov telesnej výchovy Lóranta LIPÁNA a Ladislava TURČANA a nášho školníka Mareka OLAJOŠA vyrástol krásny altánok. Patrí im vďaka nás všetkých, rovnako ako nemenovanému sponzorovi, ktorý na tento účel poskytol finančné prostriedky.

No a teraz si pozrite aj obrazovú prílohu o tom, ako to celé vznikalo.

Je predvianočné obdobie a ľuďom sa viac otvárajú srdcia pre tých, ktorí sú sami alebo sa ocitli v nepríjemných životných situáciách.
Vianoce v nás vyvolávajú mnoho pocitov a v tomto období zvlášť túžime po pokoji a kruhu rodiny. Preto pomáhame tým, ktorí čaro Vianoc v rodinnom kruhu zažiť nemôžu.

Učitelia a zamestnanci nášho gymnázia vyzbierali 410 €, šatstvo, porcelán, školské potreby, hry, sladkosti, obuv, drogériu, aby počas vianočných sviatkov obdarovali konkrétnu rodinu a ďalších obyvateľov Dorky.

Štastné a veselé Vianoce!
17
DEC
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

Dňa 17. 12. 2020 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie B.

UMIESTNENIE

1. miesto: Lucia ROŠKOVÁ, kvinta B
2. miesto: Veronika NEMJOVÁ, sexta B
3. miesto: Zuzana KUDLÁČOVÁ, sexta A

Srdečne blahoželáme!
16
DEC
Školské kolo súťaže Ruské slovo
Dňa 16. 12. 2020 v dopoludňajších hodinách sa dištančnou formou konalo školské kolo súťaže Ruské slovo v prednese v ruskom jazyku.
Téma 15. ročníka je „Družná rodina“. V krajskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 14. 01. 2021, budú našu školu reprezentovať už ostrieľaní recitátori Olívia GAÁLOVÁ z kvarty B, Laura MARKOVIČOVÁ a Zuzana KOZÁROVÁ zo septimy B.
Medzi nové talenty, ktorá sme objavili, patrí Robert MARCIN z kvarty B a dvaja primáni, ktorí sa učia ruský jazyk iba tri mesiace - Julka ŠOGANIČOVÁ a Radovan JAVORSKÝ.
Naši žiaci sa v posledných rokoch umiestnili na popredných miestach v celoslovenských kolách súťaže a veríme, že sa im bude dariť aj v tomto školskom roku.
11
DEC
Školské kolo Olympiády v ruskom jazyku

Predmetová komisia druhého cudzieho jazyka predstavuje víťazov školského kola Olympiády v ruskom jazyku, ktoré prebehlo dištančnou formou dňa 11. 12. 2020.

Kategória A1 - Róbert MARCIN (kvarta B)
Kategória A2 - Olívia GAÁLOVÁ (kvarta B)
Kategória B1 - Petra PSOTOVÁ (kvinta A)
Kategória B2 - Zuzana KOZÁROVÁ (septima B)

Srdečne blahoželáme a želáme úspešné zvládnutie krajského kola!

Medzinárodná matematická súťaž družstiev NÁBOJ 2020 sa v tomto školskom roku uskutočnila 11. 12. 2020 on-line formou. Naši žiaci prejavili o súťaž veľký záujem, o čom svedčí aj účasť rekordných 7 družstiev z našej školy. Nás teší, že aj napriek veľkému počtu súťažiacich družstiev, sa naše družstvá umiestnili na popredných miestach.

Dňa 10. 12. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády. Zúčastnili sa ho žiaci prím, sekundy a tercií, niektorí aj vo viacerých kategóriách.
Dňa 08. 12. 2020 sa netradičnou online formou konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnilo sa ho 23 žiakov zo sexty C, septimy A, septimy B, z oktávy A a oktávy B. Z nich bolo 21 úspešných.
Všetci úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa bude konať 12. 01. 2021. Srdečne blahoželáme!
03
DEC
Školské kolo Dejepisnej olympiády

Dňa 03. 12. 2020 sa konalo netradične online formou školské kolo Dejepisnej olympiády pre žiakov prím až kvárt.

UMIESTNENIE

KATEGÓRIA F
1. miesto: Maxim SKIČKA, príma B
2. miesto: Michal CIBUR, príma B a Ondrej KONÍK, príma A
3. miesto: Sophie MITROVÁ, príma A

KATEGÓRIA E
1. miesto: Michal FERDINANDY, sekunda

KATEGÓRIA C
1. miesto: Adam CHYTIL, kvarta B

Víťazi jednotlivých kategórií budú reprezentovať našu školu v okresnom kole. Srdečne blahoželáme!
03
DEC
Školské kolo Geografickej olympiády

Dňa 03. 12. 2020 sa online formou uskutočnilo školské kolo Geografickej olympiády.

UMIESTNENIE

KATEGÓRIA F
1. miesto: Michal VODIČKA, sekunda
2. miesto: Tomáš GELETKA, sekunda
3. miesto: Michal FERDINANDY, sekunda

KATEGÓRIA E
1. miesto: Artur PANKUCH, tercia A
2. miesto: Richard VODIČKA, kvarta A
3. miesto: Anna RAJCZYOVÁ, kvarta B

Súťažiacim srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v okresnom kole.
03
DEC
Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry


Dňa 03. 12. 2020 sa v online podobe uskutočnilo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry kategórie A. Súťažiaci z tretieho, štvrtého ročníka, septím a oktáv v počte 15 riešili testové otázky a tvorili texty k vybranému slohovému útvaru.

UMIESTNENIE

1. miesto: Martin NEMJO, oktáva A
2. miesto: Simona GIBALOVÁ, septima A
3. miesto: Tatiana PITOŇÁKOVÁ, oktáva B

Víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať na krajskom kole OSJL. Poďakovanie patrí všetkým súťažiacim, ktorí podali výborné výkony. Víťaz však môže byť len jeden.

Tretí rok sa na Slovensku koná výzva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok? Cieľom tejto výzvy je pripraviť čarovné krabičky s drobnými darčekmi, ktoré potešia babku alebo dedka v domove dôchodcov. A vedzte, takáto krabička môže byť jediným darčekom, ktorý tento rok dostanú.

Sme radi, že aj žiaci a učitelia našej školy sa zapojili do tejto krásnej akcie. Vďaka ich ušľachtilému činu sme spolu vyzbierali 85 čarovných krabičiek.

Všetkým vám srdečne ďakujeme. Vážime si vašu ochotu a štedrosť.
01
DEC
Brloh – Malé finále


Počas novembra prebehli 3 domáce kolá Brněnskej logickej hry - Brloh. Zapojilo sa do nej takmer 360 tímov z rôznych základných škôl a osemročných gymnázií z Česka a Slovenska. Každé kolo prinieslo sadu 10 logických úloh, hlavolamov, šifier, s ktorými si vaši spolužiaci trápili hlavy.

Dňa 01. 12. 2020 prebehlo Malé finále tejto súťaže. Do neho sa dostalo už len 241 najúspešnejších tímov a z toho 4 boli Alejácke:

tím Krvorion: kvarta A
4. miesto: SR
26. miesto: ČR + SR
Veronika VODIČKOVÁ, Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Matúš LIBÁK

tím Bifľoši: tercia B
11. miesto: SR
135. miesto: ČR + SR
Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Ján STUPÁK

tím Hlavný uzáver plynu: sekunda
13. miesto: SR
189. miesto: ČR + SR
Ján MAGDO, Michal FERDINANDY, Jakub HORVÁTH, Tomáš GELETKA

tím Spice Girls: tercia B
15. miesto: SR
233. miesto: ČR + SR
Natália ŽATKOVÁ, Karin SABOVÁ, Michaela VARGOVÁ, Lívia KADELOVÁ

Do Veľkého finále postúpilo len 7 najlepších tímov zo základných škôl a 7 najlepších tímov z osemročných gymnázií. Ani jeden náš tím, žiaľ, do Veľkého finále nepostúpil.
Nevadí. Na budúci rok máte všetci možnosť zapojiť sa opäť.
27
NOV
Attomat 5

V piatok 27. 11. 2020, podvečer sa uskutočnilo už 5. kolo online súťaže Attomat. Tejto súťaže v riešení logických úloh sa zúčastnilo spolu 350 detí zo Slovenska, Moravy aj Čiech.

Alejku svojimi výsledkami potešili títo súťažiaci:

KATEGÓRIA 6 - 108 súťažiacich
18. miesto: Lukáš HÚDEK, príma A
40. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, príma A
52. miesto: Daniel Ryan TAKÁČ, príma A
60. miesto: Benjamín MARKO, príma A

KATEGÓRIA 7 - 65 súťažiacich
6. miesto: Tomáš GELETKA, sekunda

KATEGÓRIA 8 - 89 súťažiacich
13. miesto: Oliver SEMAN, tercia B

KATEGÓRIA 9 - 88 súťažiacich
5. miesto: Ondrej KRÁLIK, kvarta A
6. miesto: Richard VODIČKA, kvarta A

Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Ako "prečítať" vysvedčenie svojho dieťaťa ...

Vážení rodičia a milí žiaci!

Naša milá pani školská psychologička nás požiadala, aby sme zverejnili niekoľko rád a tipov na tému: Ako "prečítať" vysvedčenie svojho dieťaťa.
Veríme, že to bude pre vás zaujímavé a motivačné čítanie. Jej odporúčania nájdete TU.
Tipy a rady ....

... ako zvládnuť úskalia dištančného vzdelávania.

Zobraziť viac
Stredná pre teba ...
Košický samosprávny kraj vydal obsiahleho sprievodcu strednými školami v Košickom samosprávnom kraji v elektronickej podobe pod názvom Tvoj pomocník pri výbere strednej školy.
Kliknutím na tento link získate základné informácie o našej škole.
Informácia pre záujemcov o štúdium

V školskom roku 2021/2022 škola otvára dve triedy osemročného štúdia a jednu triedu štvorročného štúdia.

V OSEMROČNOM ŠTÚDIU
1 triedu pre žiakov so všeobecným intelektuálnym nadaním (experimentálne štúdium) – 22 žiakov
1 triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky – 28 žiakov

V ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU
1 triedu pre 25 žiakov s dvoma profiláciami:
  • Programovacie a interaktívne prostredia
  • Sociálne zručnosti a sebaprezentácia

Nakoľko epidemiologická situácia nám nedovoľuje privítať záujemcov o štúdium na našej alma mater v rámci Dňa otvorených dverí, pripravujeme jeho náhradu netradičnou formou, o ktorej vás budeme čoskoro informovať.

Stačí len sledovať naše sociálne siete: webovú stránku, Facebook a Instagram. Sme presvedčení, že vám aj takouto formou poskytneme všetky potrebné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: gymnazium.alejova@galeje.sk.

V školskom roku 2020/2021 sme začali v osemročnom štúdiu s experimentálnym overovaním študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Sme radi, že aj v školskom roku 2021/2022 môžeme záujemcom z radov piatakov opäť ponúknuť túto možnosť. Prihlášky je potrebné podať na riaditeľstve základnej školy do 20. 02. 2021.
Sme jednou z dvoch škôl s takouto triedou na Slovensku, jedinou v našom kraji.
Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky zverejnilo plán návratu žiakov do škôl (viď infografika). Prinášame stručný prehľad doterajších informácií:

Všetci žiaci pokračujú od 11. 01. 2021 v dištančnom vzdelávaní ako pred vianočnými prázdninami.

Od 18. 01. 2021 je predpoklad začať s prezenčným vyučovaním žiakov maturitných ročníkov s podmienkou absolvovania testovania jednak zamestnancov školy, jednak žiakov týchto ročníkov a ich zákonného zástupcu . Bližšie informácie poskytneme podľa aktuálnej situácie, resp. podľa pokynov MŠVVaŠ.

Od 25. 01. 2021 sa predpokladá začiatok prezenčného vyučovania všetkých žiakov školy na základe výsledkov testovania zamestnancov školy, žiakov a ich zákonných zástupcov. Aj v tomto prípade bližšie informácie poskytneme podľa aktuálnej situácie, resp. podľa pokynov MŠVVaŠ.

Škola získala povolenie RÚVZ na zriadenie mobilného odberného miesta, preto testovanie zamestnancov, žiakov a ich zákonných zástupcov (aspoň jedného z nich) bude prebiehať v dňoch 22. – 24. 01. 2021 v priestoroch telocvične školy. Na tento účel pripravujeme harmonogram testovania, ktorý bude rodičom a žiakom školy včas poskytnutý prostredníctvom triednych učiteľov.

Ďakujeme veľmi pekne prihláseným záujemcom o pomoc pri zabezpečení testovania z radov rodičov a zamestnancov školy.
Naďalej privítame pomoc ďalších rodičov, najmä z radov zdravotníckych pracovníkov, ktorí by nám pri testovaní vedeli pomôcť.
Veľmi si to vážime.

Zároveň vás prosíme o trpezlivosť a vopred ďakujeme za spoluprácu.

PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy

Viac informácií: TU.
Rozhodnutia ministra školstva

vydané dňa 04. 01. 2021 (zobraziť viac)

vydané dňa 05. 01. 2021 s účinnosťou od 11. 01. 2021 (zobraziť viac)
Infografika
Návrat do škôl 2021

Materiál „Návrat do škôl 2021“ je primárne určený zriaďovateľom základných škôl, stredných škôl a školských zariadení a pre ich riaditeľov. Slúži na rýchlu orientáciu pri zabezpečovaní prezenčného vzdelávania v školách a prevádzky v školských zariadeniach pre žiakov podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

Zobraziť viac
Covid automat
Covid školský semafor

Cieľom manuálu je stanoviť základné prevádzkové podmienky stredných škôl, špeciálnych stredných škôl, odborných učilíšť a praktických škôl (ďalej len „stredná škola“) a školských internátov/internátnych priestorov pre stredné školy (ďalej aj „školské internáty“) po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a potreby dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Manuál upravuje iba tie prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia (sú upravené nad rámec) od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských, hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.

Zobraziť viac
Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii

Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

Zobraziť viac
Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia

Kliknutím na Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia v prípade dištančného vzdelávania získate podrobné informácie o jeho realizácii a spôsobe hodnotenia.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori