Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

personalistka/hospodárka
viac info TU
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO hodnotenie školy
 
Aj v tomto roku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO rebríček škôl za školský rok 2021/2022. Ak sme po zverejnení rebríčka za školský rok 2020/2021 boli hrdí  na umiestnenie na 28. mieste v rámci Slovenska a na 3. mieste v rámci Košického samosprávneho kraja, najnovší rebríček nás oprávňuje na ešte väčšiu hrdosť.

V kategórii Gymnázia v celoslovenskom meradle sme poskočili o 14 miest, čo znamená umiestnenie na 14. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola dokonca druhým najlepším gymnáziom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili a veríme, že súčasní študenti tento skvelý výsledok nielen potvrdia, ale pomôžu posunúť naše gymnázium na ešte vyššie  priečky v rámci Slovenska.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Dňa 13. 12. 2022 sa v Prezidentskom paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie Medzinárodných predmetových olympiád a súťaží spojené s prijatím úspešných reprezentantov Slovenska u prezidentky SR Zuzany ČAPUTOVEJ. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bolo odovzdávanie ocenení a spoločný neformálny raut.

Sme veľmi radi a hrdí, že tohto slávnostného stretnutia s prezidentkou SR sa zúčastnili i dvaja naši žiaci: Adrián MIKOLAJ, žiak septimy A a Matej VASKY, žiak oktávy C. Srdečne blahoželáme!
Žiaci oktáv, IV. A, septím a III. A navštívili v dňoch 24. 04. 2023 a 02. 05. 2023 koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim - Brezinka.
Toto miesto hrôzy, utrpenia a smrti zanechalo na všetkých hlboký dojem a je silným mementom nielen minulosti, ale aj budúcnosti - dôkaz krutosti človeka voči inej ľudskej bytosti.

Ďalší program prebiehal už príjemnejšie v prekrásnom Krakowe, kde študenti navštívili hrad Wawel a centrum mesta.
Úspešnými riešiteľmi krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9 sa stali 14 žiaci našej školy (8 žiaci kvarty a 6 žiaci tercie A).
Žiaci - Jakub HORVÁTH a Michal VODIČKA (obaja kvarta) sa umiestnili na 1. mieste s plným počtom bodov.
Srdečne blahoželáme!
V piatok 21. 04. 2023 bola naša telocvičňa nabitá matematikou a súťažou.
V kategórii Juniori zvíťazilo družstvo: Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS, Oliver SEMAN a Richard VODIČKA. (Na Slovensku im patrí 3. miesto a v medzinárodnom poradí 12. miesto.)
V kategórii Seniori zvíťazilo družstvo: Barbora MARCINČÁKOVÁ, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA, Martin ŠMILŇÁK a Matej VASKY. (Na Slovensku im patrí 4. miesto a v medzinárodnom poradí 31. miesto.)
Na peknom 7. mieste v kategórii Seniori sa umiestnilo družstvo: Ladislav ANTOŽI, Tomáš HUTŇAN, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ a Jakub MÜLLER.
Na peknom 5. mieste v kategórii Juniori sa umiestnilo družstvo: Eva KRAJČIOVÁ, Bruno BOCZEK, Richard ČUBA, Lívia HÚDEKOVÁ a Veronika VODIČKOVÁ.
Srdečne blahoželáme!
21
APR
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie C
21. 04. 2023 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie C. Spomedzi 12 úspešných riešiteľov je 8 žiakov z našej školy, pričom na 1. mieste sa umiestnili Oliver SEMAN (kvinta B) a Eva KRAJČIOVÁ (kvinta A). 3. miesto získal Michal VODIČKA (kvarta).

Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Boris KÖRÖŠ (kvarta), Jakub ČANÍK (kvinta A), Ema HUDÁKOVÁ (kvinta A), Janka URBÁNOVÁ (kvarta) a Veronika JAKABOVÁ (kvinta B).

Všetkým srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=C
Skvelý úspech! Víťazom celoslovenského kola medzinárodnej matematickej bádateľskej súťaže družstiev, MATEMATICKÝ B – DEŇ 2022, sa stalo družstvo nášho gymnázia v zložení: Veronika NEMJOVÁ (oktáva B), Barbora MARCINČÁKOVÁ, Tomáš PROKS a Matej VASKY (všetci oktáva C). Druhé naše družstvo v zložení: Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS a Richard VODIČKA (všetci sexta A), obsadilo vynikajúce 2. miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
Päť našich žiakov sa v semifinálových postupových kolách jazykovo – umeleckej súťaže „Jazykový kvet“ prebojovalo do krajského finále, ktoré sa konalo 18. 04. 2023 v hoteli Centrum v Košiciach. Do tejto súťaže sa v ruskom aj anglickom jazyku veľmi úspešne zapájame už niekoľko rokov, ale tohtoročné výsledky všetkých našich reprezentantov sú to najlepšie, čo sme si mohli priať - tri prvé miesta a dve druhé miesta v troch kategóriách. Srdečná vďaka za vynikajúcu reprezentáciu našej školy a veľa šťastia v celoslovenskom kole v júni v Nitre.
Dňa 12. 04. 2023 sa konalo obvodné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7, Z8. Výborne si počínali aj naši žiaci, vo všetkých kategóriách obsadili prvé miesta. Všetkým srdečne blahoželáme!
Ich výsledky sú .... (čítajte ďalej)
V medzinárodnom študentskom hackathone v strednej Európe zabojovali aj dva naše tímy v dňoch 01. – 02. 04. 2023 v košickej Kunsthalle. Tím žiakov zo septimy A v zložení: Robert HUDÁK, Tomáš HUTŇAN, Dávid KEPIČ, Adrián MIKOLAJ získali krásne 3. miesto s návrhom riešenia pre projekt TeleComic od firmy Deutche Telecom - generácia (asistovanie pri tvorbe) komiksov pomocou AI.
Tím v zložení: Martin PETRIČKO, Teodor BARČA z kvinty A a PALOCSANYI zo septimy B získali nové skúsenosti pri riešení problému s databázami.
Srdečne blahoželáme obom tímom k výberu medzi 200 skvelých účastníkov Hack Košice 2023!
31 žiakov našej školy sa v marci 2023 zúčastnilo dištančnej Medzinárodnej olympiády z ruského jazyka GRAMOTEJ a dvadsať z nich v nej obsadilo popredné miesta - to znamená, že získali v úrovni B1 viac ako 100 bodov a v úrovni A2 viac ako 70 bodov.

KATEGÓRIA B1
1. miesto: Jakub KOLLÁR, Petra PSOTOVÁ (obaja septima A), Adriana DOMONKOŠOVÁ, Michal DVOŘÁČEK, Lenka MIKOVČÁKOVÁ (všetci III. A)
2. miesto: Martin HLIVKA (septima A), Jaroslav JANO, Richard RÚŠ (obaja III. A)
3. miesto: Samuel MINDŽÁK (septima A), Patrik HUSÁR, Martin JURKO, Michaela KIRÁLYOVÁ (všetci III. A)

KATEGÓRIA A2
1. miesto: Sarah HORŇÁKOVÁ, Júlia ŠOGANIČOVÁ (obidve tercia B)
2. miesto: Jakub HUTNÍK (tercia A), Filip KOLODŽEJ (tercia B)
3. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, Hugo PISKO, Andrej SEDLÁK (všetci tercia A), Olívia GAÁLOVÁ (sexta B)

Srdečne blahoželáme!
28
MAR
Víťazstvo našej S.M.M.A. firmy v celoštátnej súťaži
Zástupcovia našej študentskej firmy S.M.M.A. sa dňa 28. 03. 2023 zúčastnili celoštátnej súťaže Veľtrh podnikateľských talentov v Bratislave a zvíťazili v kategórii AT&T Manažérsky tím.
Srdečne blahoželáme!
Druhý ročník literárnej súťaže s témou Sloboda a jej podoby bol výzvou pre študentov košických a prešovských stredných škôl i osemročných gymnázií. So svojimi prácami sa zapojilo 45 študentov, aby v širokej žánrovej škále poňali danú tému vlastným originálnym spôsobom.
Práce, ktoré porota ocenila, niesli v sebe odvahu, osobný postoj k svetu a jeho zložitým ideám a ich spracovanie malo výraznú pointu.

Je nám cťou, že na tomto hodnotnom podujatí získala naša škola cenu. Daniela SURANIČOVÁ z III. A sa umiestnila na 2. mieste so svojou interpretáciou slobody žien nielen v „problematických“ krajinách, ale aj v obyčajnom školskom kolektíve.

Srdečne jej blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Otvorený list


Zástupcovia tried na Rade rodičovského združenia (ďalej ,,RRZ") zo dňa 31. 05. 2023 väčšinovým hlasovaním podporili a schválili podať otvorený list predsedovi KSK Ing. Trnkovi. Informácie v liste podporujú súčasné vedenie školy a riešia aj ďalšie smerovanie školy v budúcnosti.

Prosím o Vašu podporu, aby rozhodnutie RRZ malo zmysel, pretože naše deti sú naša budúcnosť. Im chceme vytvárať adekvátne podmienky na štúdium.

Ing. Danka Kepičová
predsedníčka výkonného výboru RRZ


Znenie celého otvoreného listu: TU

... V JÚNI 2023

04. 06. 2023 - 05. 06. 2023
Robotický Battle Alejová

05. 06. 2023 - 10. 06. 2023

Kultúrno - poznávací pobyt v Londýne

20. 06. 2023
Prijímacie skúšky do I. ročníka štvorročného denného štúdia v študijnom odbore 7902 J gymnázium pre školský rok 2023/2024

28. 06. 2023
Deň športu na Alejke

29. 06. 2023
Slávnostná rozlúčka so školským rokom 2022/2023
Vyhlásenie žiaka roka

30. 06. 2023
Odovzdávanie vysvedčení


01. 07. 2023 - 31. 08. 2023
Letné prázdniny

Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori