Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019 / 2020

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2019/2020
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
Dňa 16. 01. 2020 sa v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach konalo krajské kolo recitačnej a speváckej súťaže Ruské slovo. Jej 14. ročník bol zasvätený 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 a zúčastnilo sa ho 110 žiakov z 32 škôl Košického regiónu.
Sedem reprezentantov našej školy zopakovalo úspech z minulého roku a pod vedením učiteľky ruského jazyka Mgr. Aleny BAČIŠINOVEJ získalo mimoriadne dobré výsledky - päť prvých a dve druhé miesta. Srdečne blahoželáme!
16
JAN
Vynikajúce výsledky v okresnom kole ONEJ
Naša škola dosiahla vynikajúci úspech aj v Olympiáde z nemeckého jazyka. Dňa 16. 01. 2020 sa stali víťazmi okresného kola vo svojich kategóriách Andrea SOMOŠOVÁ z kvarty B a Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A a postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme!
15
JAN
Mimoriadne úspešný 30. ročník okresného kola OANJ
Dňa 15. 01. 2020 sa uskutočnil už 30. ročník okresného kola Olympiády v anglickom jazyku a bol pre nás mimoriadne úspešný.
Reprezentovali nás piati žiaci: Janka URBÁNOVÁ, žiačka prímy A v kategórii 1A, Barbora BALTOVIČOVÁ, žiačka kvarty B v kategórii 1B, Zuzana KOZÁROVÁ, žiačka sexty B v kategórii 2A, Dávid ERDÖDY, žiak septimy B v kategórii 2B a Veronika CUĽBOVÁ, žiačka septimy B v kategórii 2C2.

I napriek silnej konkurencii naši žiaci predviedli úžasné výkony a štyria z nich si svojím víťazstvom zabezpečili postup do krajského kola. Veronika CUĽBOVÁ sa v kategórii anglofónnych umiestnila na krásnom 2. mieste.

Tieto umiestnenia potvrdili pripravenosť našich žiakov konkurovať tým najlepším v celom okrese. Srdečne im blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
09
JAN
Naše úspechy v regionálnom turnaji FFL
Dňa 09. 01. 2020 sa uskutočnil regionálny turnaj First Lego League, v ktorom náš tím získal 2. miesto v kategórii Robot Design a 3. miesto v kategórii Tímová práca. Srdečne blahoželáme!
Stalo sa už tradíciou na Alejke, že sa pred odchodom na vianočné prázdniny uskutoční Literárna kaviareň.
17. 12. 2019 sa v aule školy prezentovali hudobníci, speváci a recitátori. Aula bola preplnená a nadšene reagovala. Študenti sa dostali do vianočnej nálady a tešia sa na zimné prázdniny.
Dňa 17. 12. 2019 sa uskutočnilo vyhodnotenie školského kola Matematickej olympiády kategórie A.

Všetci 17 účastníci sa stali úspešnými riešiteľmi a postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 14. 01. 2020.
Srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v ďalšom kole!
Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v ruskom jazyku. Všetkým súťažiacim ďakujeme za účasť a postupujúcim do krajského kola prajeme veľa šťastia.
13
DEC
Školské kolo Biologickej olympiády v kategórii C
Dňa 13. 12. 2019 sa uskutočnilo školské kolo Biologickej olympiády kategórie C (teoreticko-praktická časť) pre žiakov tercií a kvárt.
Do okresného kola postupujú žiačky, ktoré obsadili prvé a druhé miesto: Anna RAJCZYOVÁ z tercie B a Bianka GURSKÁ z kvarty B. Tretie miesto obsadili s rovnakým počtom bodov: Barbora BALTOVIČOVÁ z kvarty B, Katarína SEDLÁKOVÁ z kvarty A a Šimon ŠVÁB z tercie B. Srdečne blahoželáme!
Víťazka medzinárodnej súťaže Živá klasika Petra PSOTOVÁ z kvarty A sa v mesiacoch november a december 2019 podelila so svojimi zážitkami a skúsenosťami so žiakmi našej školy na dvoch besedách.
Dňa 11. 12. 2019 sa uskutočnila prehliadka recitátorov v ruskom jazyku, ktorí budú reprezentovať našu školu na krajskom kole súťaže Ruské slovo.
V tomto školskom roku je súťaž venovaná 75. výročiu oslobodenia od fašizmu a vystúpia v nej šiesti víťazi triednych kôl z tercie A, kvarty A a sexty B.
Piati z nich dosiahli v minulom školskom roku významné úspechy na krajskom a celoslovenskom kole a my im držíme palce, aby sa im darilo aj v tomto školskom roku.
Dňa 11. 12. 2019 si najmladší žiaci zmerali svoje matematické sily v školskom kole Pytagoriády.
Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a najlepším držíme prsty v obvodnom kole, ktoré sa uskutoční 25. 03. 2020.
Ponúkame výsledkové listiny jednotlivých kategórií.
... tradičná matematická súťaž plná zaujímavých úloh pre záujemcov matematiky.
45 súťažiacich z prímy a sekúnd muselo vyriešiť 12 maľovaných krížoviek, vyriešiť 12 úloh a nakoniec zostaviť veľký vianočný obrázok. Na to všetko dozerali a pomáhali im starší spolužiaci z tercie A, kvinty C a oktávy A.
Celkovým víťazom sa stalo družstvo TIELIV (Timea PAYEROVÁ, Eva KRAJČIOVÁ, Lívia KADELOVÁ), ktoré vyriešilo všetky úlohy bez jedinej opravy. Srdečne blahoželáme!
Žiačky prímy - Janka URBÁNOVÁ a Veronika KUGLOVÁ úspešne reprezentovali Košický kraj na 24. ročníku recitačnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare´s Memorial. Súťaž sa konala dňa 05. 12. 2019 v Zichyho Paláci v Bratislave. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


DOD pre deviatakov ZŠ
ČO VÁS ČAKÁ?
- informácie o štúdiu
- prezentácia školy spojená s prehliadkou
- ukážkové testy zo slovenčiny
- ukážkové testy z matematiky
- návšteva vyučovacích hodín
- stánky s vedeckými aktivitami
- diskusia s členmi projektu DofE
- predstavenie projektu JA Firma
- prezentácia Arduina

TEŠÍME SA NA VÁS DŇA 04. 02. 2020
v čase od 09:00 do 13:00 hod.

DOD pre piatakov ZŠ

ČO VÁS ČAKÁ?

- informácie o štúdiu
- prezentácia školy spojená s prehliadkou
- testy a zaujímavosti zo slovenčiny
- testy a zaujímavosti z matematiky
- cudzie jazyky hrou
- zaujímavá príroda
- Lego hrou
- prezentácia Arduina

TEŠÍME SA NA VÁS DŇA 04. 02. 2020
v čase od 15:00 do 18:00 hod.
28
JAN
Návšteva ortodoxnej synagógy
Návšteva ortodoxnej synagógy na Puškinovej ulici pri príležitosti Týždňa boja proti rasizmu a Dňa spomienky na obete holokaustu.
termín: 28. 01. a 29. 01. 2020
cieľová skupina: septima A, septima B a III. A
zodpovedný: Mgr. Jana Vargová
28
JAN
Školské kolo Matematickej olympiády
kategórie: B a C
termín: 28. 01. 2020
zodpovedný: RNDr. Marián Macko
29
JAN
Okresné kolo Matematickej olympiády
kategórie: Z5 a Z9
termín: 29. 01. 2020
zodpovedná: Mgr. Jana Králiková
Školské kolo Biblickej olympiády
termín: 30. 01. 2020
zodpovedná: Mgr. Mariana Zaťková a ThLic. Michal Mucha
31
JAN
Slávnostné triednické hodiny
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky za I. polrok školského roku 2019/2020 sa uskutoční 31. 01. 2020 (piatok) počas 6. vyučovacej hodiny, kedy si žiaci osobne prevezmú polročný výpis známok z rúk triedneho učiteľa.
03
FEB
Polročné prázdniny
Všetkým žiakom našej Alejky želáme príjemný prázdninový deň plný pokoja a oddychu.

Sponzori