Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2021/2022
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2021/2022
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2021/2022
MATURITA 2022
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO HODNOTENIE ŠKOLY
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021.
A ako sme sa umiestnili my? Výborne!
Gymnázium, Alejová 1, Košice dosiahla celkové hodnotenie 7,3. V slovnom hodnotení to znamená - škola s výbornými výsledkami žiakov.
V kategórii: Gymnázia v celoslovenskom meradle sme sa umiestnili na 28. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola tretím najlepším gymnáziom.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených je aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY

Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
Dňa 08. 06. 2022 žiaci 3. ročníka a septím v rámci seminára z informatiky navštívili priestory Technickej univerzity Košice, kde sa konala výstava pod názvom 70 rokov TU Košice a prebiehala súťaž WRO - World Robot Olympiad Slovakia 2022.
Dňa 03. 06. 2022 sa konala celoslovenská súťaž družstiev MAMUT, ktorej sa zúčastnili 15 naši primáni. Spomedzi 53 zúčastnených družstiev sme získali 4., 9. a 19. miesto. Pri organizovaní pomáhali naši žiaci z kvinty A. Všetkým srdečne blahoželáme!
Z vyše 9000 prihlásených žiakov sa do celoslovenského kola (po krajskom a regionálnom), ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2022 na Trenčianskom hrade, dostalo 60 súťažiacich.
Našu školu reprezentovali hneď dvaja žiaci: Michal FERDINANDY z tercie (18. miesto) a Oliver SEMAN z kvarty B (20. miesto). Srdečne blahoželáme!
Dňa 24. 05. 2022 sa žiaci kvárt zúčastnili dejepisnej exkurzie do Údolia smrti.

Navštívili miesta, kde prebiehali najťažšie boje 2. svetovej vojny na našom území počas Karpatsko-duklianskej operácie.

Exkurzia pozostávala z návštevy Vyhliadkovej veže na slovensko-poľskej hranici, odkiaľ videli presné miesta bojov, potom sa žiaci presunuli do Údolia smrti a exkurziu ukončili návštevou Vojenského múzea vo Svidníku.
20
MÁJ
Prezentácia firmy Printify 3D v rámci Župných dní

Členovia našej firmy prezentovali 3D tlač výrobkov.

20
MÁJ
Teta na zjedenie a Župné dni
V priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v rámci Župných dní vystupovalo aj naše školské divadlo. Po úspešnej premiére sme mali skvelú reprízu. Prišli nás podporiť študenti a učitelia nášho gymnázia a pán riaditeľ. Boli sme radi, že prišli aj diváci z ulice. Ďakujeme.
Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19. 05. 2022 v Nových Zámkoch.
Cieľom súťaže bolo formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.
30. ročník celoslovenskej súťaže priniesol pre našich žiakov vynikajúce umiestnenia: hlavnú cenu a dve čestné uznania. Srdečne blahoželáme!
18
MÁJ
CPSJ

V dňoch 15. – 18. 05. 2022 sa v Karlove pod Pradědom konalo Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov, ktorého sa zúčastnili šiesti Slováci, medzi nimi Richard VODIČKA z kvinty A. Obsadil pekné 6. miesto v kategórii jednotlivcov a 3. miesto v kategórii družstiev.

Srdečne blahoželáme!

Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_CPSJ
Naši žiaci opäť patrili k najlepším recitátorom v kategórii prevzatej tvorby v ruskom jazyku v krajskom finále súťaže v cudzích jazykoch pod názvom Jazykový kvet.
Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala 1. miesto a Olívia GAÁLOVÁ 2. miesto. Súťaž prebehla prezenčnou formou v Košiciach pre účastníkov z celého Košického regiónu. Obidvom talentovaným dievčatám srdečne blahoželáme a Petre želáme úspešné celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. 06. 2022 v Nitre.
06
MÁJ
Košice včera a dnes
Dňa 06. 05. 2022 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorú organizuje Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
Náš tím zo sexty A v zložení Petra PSOTOVÁ, Tomáš HUTŇAN a Martin HLIVKA získali skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 06. 05. 2022 sa na pôde našej školy konala celoslovenská súťaž družstiev MATBOJ. Spomedzi 45 zúčastnených družstiev sa naše štyri družstvá umiestnili na 4., 5., 6. a 13. mieste.

Uvádzame výsledky našich žiakov:
4. miesto získali Matej VASKY (septima C), Veronika NEMJOVÁ (septima B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (septima C), Adam PÓŠA (septima B)
5. miesto získali Ladislav ANTOŽI (sexta A), Jakub BLIŠŤAN (sexta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Adrián MIKOLAJ (sexta A)
6. miesto získali Richard VODIČKA (kvinta A), Leo OROS (kvinta A), Matúš LIBÁK (kvinta A), Veronika VODIČKOVÁ (kvinta A)
13. miesto získali Martin ŠMILŇÁK (sexta B), Erik JOCHMAN (sexta B), Richard ČUBA (kvinta B), Bruno BOCZEK (kvinta B)

Všetkým srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/

ČO NÁS ČAKÁ ...


Krásne slnečné prázdniny ...


                 želá kolektív zamestnancov Gymnázia, Alejová 1, Košice
Sústredenie pre budúcich primánov

TERMÍN: 29. 08. – 31. 08. 2022

MIESTO POBYTU: rekreačné zariadenie Zelený Breh (Sigord)

NÁSTUP: 29. 08. 2022 (pondelok) o 8:45 hod. pred budovou školy (Gymnázium, Alejová 1, Košice)

PRÍCHOD: 31. 08. 2022 (streda) okolo 14:30 hod. pred budovou školy

DOPRAVA: objednaným autobusom

DOKLADY:
- prehlásenie o bezinfekčnosti (nie staršie ako 2 dni),
- vyhlásene o zdravotnom stave dieťaťa (podpísané rodičom, nie lekárom),
- vyhlásenie o úhrade škôd spôsobených dieťaťom,
- súhlas so spracovaním osobných údajov,
- preukaz poistenca (stačí aj kópia).

PLATBA: 60,00€

MATERIÁLY NA STIAHNUTIE:
- vyhlásenie o bezinfekčnosti
- súhlas so spracovaním osobných údajov

VYBAVUJE:
RNDr. Viera Vodičková
tel. číslo: 0908 391 546
email: v.vodickova@galeje.sk
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori