Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2020.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2020/2021
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2020/2021
MATURITA 2021
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Skvelý úspech! Absolútnym víťazom medzinárodnej súťaže Matematický expres – MatX sa stalo družstvo nášho gymnázia v zložení: Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS, Richard VODIČKA (všetci kvarta A). V prvej desiatke celkového poradia skončili ešte ďalšie tri naše družstvá. A to nie je všetko. V troch ďalších kategóriách získali naši žiaci v rámci medzinárodného poradia spolu dve prvé, jedno druhé a jedno tretie miesto. Srdečne blahoželáme!
07
APR
Celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A

Úspešnými riešiteľmi Celoštátneho kola Matematickej olympiády kategórie A sa stali aj dvaja žiaci našej školy Lenka HAKE z oktávy B a Matej VASKY zo sexty C.
Srdečne im blahoželáme a držíme prsty na výberovom sústredení.

Výsledky: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo
Aj v 43. ročníku krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti naši žiaci svojimi peknými umiestneniami potvrdili svoju kreativitu, odbornú pripravenosť a jazykovú zručnosť počas samotnej obhajoby svojich prác. Získali tri druhé a tri tretie miesta. Štyria z nich postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!

Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9 sa tento rok konalo online a zúčastnilo sa ho aj 17 žiakov našej školy, z nich 15 bolo úspešných. Víťazom krajského kola sa stal Richard VODIČKA z kvarty A.
Srdečne blahoželáme!

Skvelý úspech! Víťazom celoslovenského kola medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2020 sa stalo družstvo nášho gymnázia v zložení: Lenka HAKE (oktáva B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (sexta C), Veronika NEMJOVÁ (sexta B), Matej VASKY (sexta C). Druhé družstvo, tvorené žiakmi kvinty A, sa umiestnilo na 7. mieste. Srdečne blahoželáme!
06
APR
Školské kolo súťaže Živá klasika
Olívia GAÁLOVÁ (kvarta B) je víťazkou školského kola súťaže Živá klasika v recitácii ruskej prózy, ktorá prebehla online. Postupuje do celoslovenského kola, v ktorom jej držíme palce!
Tridsať žiakov našej školy sa v mesiaci marci zúčastnilo Medzinárodnej olympiády z ruského jazyka GRAMOTEJ. Pätnásti z nich v nej obsadili prvé až tretie miesta v kategórii A2 a B1. Srdečne blahoželáme!
29
MAR
Krajské semifinále v súťaži Jazykový kvet
Naši žiaci boli úspešní v marcovom krajskom semifinále celoslovenskej súťaže "Jazykový kvet" v ruskom aj v anglickom jazyku.

Prevzatá tvorba v RUJ - kategória ZŠ: Olívia GAÁLOVÁ (kvarta B)
Prevzatá tvorba v ANJ - kategória ZŠ: Veronika KUGLOVÁ (sekunda)
Prevzatá tvorba v RUJ - kategória SŠ: Zuzana KOZÁROVÁ (septima B)

Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom finálovom kole, ktoré sa uskutoční v online prostredí v apríli 2021.

Takto sa volá súťaž pre jednotlivcov z 4. - 9. ročníka ZŠ alebo prímy až kvarty osemročného štúdia, ktorú si pre nás pripravili organizátori seminárov Malynár – Matik – Strom.
Pre súťažiacich bolo pripravených niekoľko levelov s rôznymi úlohami a dostať sa do toho vyššieho sa dalo len po vyriešení predpísaného počtu úloh.
Súťaž sa konala v pondelok popoludní a naši žiaci v nej obstáli takto...
17
MAR
Okresné kolo Fyzikálnej olympiády

Dňa 17. 03. 2021 sa uskutočnilo okresné kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E. Zúčastnili sa ho traja žiaci z našej školy a darilo sa im vynikajúco!
Ondrej KRÁLIK z kvarty A sa umiestnil na 1. mieste, Bruno BOCZEK a Richard ČUBA z kvarty B sa umiestnili na 2. až 3. mieste.
Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole!
Vzdelanie pre každého ...

https://unicefslovensko.darujme.sk/p2p/76a6131a-e124-4dcf-a0a6-c4e041a586c1/vzdelanie-pre-kazdeho/

To, čo deti na Slovensku zažívajú vo vzdelávaní počas pandémie COVID-19, zažívajú milióny detí vo svete každý deň.

Deti v mnohých krajinách stratili možnosť vzdelávať sa. V ich krajine je vojna, museli ujsť pred streľbou a bombardovaním, ich rodina nemá peniaze na školu či jedlo, boli unesené, urobili z nich vojakov, alebo im zomreli rodičia a ocitli sa na ulici.

COVID-19 im príležitosť na vzdelanie ešte viac skomplikoval. Nemajú elektrinu, internet, ani peniaze na kredit do mobilu, aby sa mohli učiť na diaľku.

Pomôžme spoločne zabezpečiť vzdelanie aj týmto deťom! Podajme im pomocnú ruku, pretože bez našej pomoci ostanú bez vzdelania a bez vzdelania stratia akúkoľvek šancu na lepšiu budúcnosť...

Pomôžme deťom k vzdelaniu! Ďakujeme!
Školská firma Tamshe a jej ponuka ...

Naša školská firma Tamshe, š. f. simuluje akciovú spoločnosť. Našim cieľom je vytvoriť kvalitné produkty a služby, ktoré poskytneme predovšetkým študentom a učiteľom našej školy, ale taktiež aj verejnosti, ktorá má o naše produkty a služby záujem.

Predmetom nášho podnikania je výroba rúšok, ktoré sú najmä v dnešnej dobe, v záujme ochrany nášho zdravia, veľmi potrebné.

Taktiež vyrábame tričká. Obe sú potlačené motívom našej školy a pochádzajú z chránenej dielne.

Spoločne ako firma veríme, že naše pôsobenie bude úspešné, našim zákazníkom prinesie radosť a uspokojenie ich potrieb a zároveň, nám ako členom firmy, poskytne cenné skúsenosti do budúcnosti.

Tamshe, š. f.

Link na objednávky:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdggF--xjo8OvzTToumVSd_Mq_Ewh75Ik9hWCg91IzqOQpGQQ/viewform?fbclid=IwAR2IzNp7_O58RKiHmXa9h7PGl-p-9Ll0TZe1pj-lSb_bqhv3R3VKjaYU6Po

V krajskom kole 50. ročníka Olympiády v ruskom jazyku naši žiaci získali jedno druhé, dve tretie a jedno štvrté miesto. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Deň otvorených dverí na ...


Petra a Laco, žiaci kvinty A, vás pozývajú na virtuálnu prehliadku našej školy. Príjemné sledovanie!
Ukážky cvičných testov

Ste zvedaví, čo všetko by ste mali ovládať zo slovenčiny či matematiky?
Pokojne si vyskúšajte naše cvičné testy.

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM
- slovenský jazyk a literatúra
- matematika

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM - EXPERIMENTÁLNA TRIEDA
- cvičný test: matematika A
- cvičný test: matematika B
- test všeobecných študijných predpokladov

ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

- slovenský jazyk a literatúra
- matematika
Informácia pre záujemcov o štúdium

V školskom roku 2021/2022 škola otvára dve triedy osemročného štúdia a jednu triedu štvorročného štúdia.

V OSEMROČNOM ŠTÚDIU
1 triedu pre žiakov so všeobecným intelektuálnym nadaním (experimentálne štúdium) – 22 žiakov
1 triedu s rozšíreným vyučovaním matematiky – 28 žiakov

V ŠTVORROČNOM ŠTÚDIU
1 triedu pre 25 žiakov s dvoma profiláciami:
  • Programovacie a interaktívne prostredia
  • Sociálne zručnosti a sebaprezentácia

TERMÍNY

PRIHLÁŠKA PRE VŠETKY ODBORY:
Zákonný zástupca podá prihlášku na riaditeľstvo ZŠ do 08. 04. 2021.

PRIJÍMACIE KONANIE

Odbory: 7902 J gymnázium (štvorročné a osemročné štúdium)

03. 05. 2021 (podľa potreby aj 04. 05. 2021) a 10. 05. 2021 (podľa potreby aj 11. 05. 2021)

Odbor: 7902 J 01 gymnázium-matematika
(experimentálna trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním)

05. 05. 2021 (podľa potreby aj 06. 05. 2021)  resp. 12. 05. 2021 (podľa potreby aj 13. 05. 2021)


Nakoľko epidemiologická situácia nám nedovoľuje privítať záujemcov o štúdium na našej alma mater v rámci Dňa otvorených dverí, pripravujeme jeho náhradu netradičnou formou, o ktorej vás budeme čoskoro informovať.

Stačí len sledovať naše sociálne siete: webovú stránku, Facebook a Instagram. Sme presvedčení, že vám aj takouto formou poskytneme všetky potrebné informácie. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na: gymnazium.alejova@galeje.sk.

V školskom roku 2020/2021 sme začali v osemročnom štúdiu s experimentálnym overovaním študijného odboru 7902 J 01 gymnázium – matematika pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.
Sme radi, že aj v školskom roku 2021/2022 môžeme záujemcom z radov piatakov opäť ponúknuť túto možnosť. Prihlášky je potrebné podať na riaditeľstve základnej školy do 08. 04. 2021.
Sme jednou z dvoch škôl s takouto triedou na Slovensku, jedinou v našom kraji.
Stredná pre teba ...
Košický samosprávny kraj vydal obsiahleho sprievodcu strednými školami v Košickom samosprávnom kraji v elektronickej podobe pod názvom Tvoj pomocník pri výbere strednej školy.
Kliknutím na tento link získate základné informácie o našej škole.
Návrat do škôl 2021

Manuál „Návrat do škôl“ je určený zriaďovateľom a riaditeľom škôl a školských zariadení. Vzhľadom k tomu, že bolo nutné upraviť dokument vo väčšom rozsahu, nezverejňujeme revíziu predchádzajúceho manuálu s vyznačenými zmenami. Odporúčame pozorné naštudovanie nového manuálu vzhľadom na meniace sa podmienky pri prezenčnej výučbe. V prípade, že škola alebo školské zariadenie prejde na prezenčnú formu resp. už takúto formu využíva, postupuje dôsledne podľa „Covid školského semaforu“ – uvedeného v manuáloch pre jednotlivé typy škôl, zverejnených na stránkach MŠVVaŠ SR v Aktuálnych témach v položke Manuál opatrení pre školy a školské zariadenia.


Zobraziť viac
Infografika
Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia

Kliknutím na Organizácia dištančného vyučovania a zásady hodnotenia v prípade dištančného vzdelávania získate podrobné informácie o jeho realizácii a spôsobe hodnotenia.
Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii

Usmernenie k hodnoteniu a klasifikácii prospechu a správania žiakov stredných škôl za prvý polrok školského roka 2020/2021

Zobraziť viac
Tipy a rady ....

... ako zvládnuť úskalia dištančného vzdelávania.

Zobraziť viac
Vision board

"Dobrých správ je v dnešných časoch málo, preto musíme aj tým zlým správam dávať úsmevné heslá".

To je voľne parafrázovaný výrok z obľúbeného vianočného filmu - S tebou mně baví svět.

Zobraziť viac
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Chceme počuť Tvoj hlas ...


Milí žiaci prvých ročníkov,


buďte súčasťou riešenia a pomôžte nám dospelým, pedagógom a rodičom lepšie pochopiť vás a vašich rovesníkov. Zapojte sa do štúdie a odpovedzte na otázky súvisiace s vašim životným štýlom.

Ďakujeme, že staviate mosty k ceste pochopenia vašej generácie.


Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=tyRm3ta4Se4&feature=share&fbclid=IwAR3jiN9LeE7-8ZWEwNfYXYTzQWGlJoJN6o8J3Fj1XlivsPjF-K01SE3_60A

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori