Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
12
JÚN
Alejová víťazom 10. ročníka Derby!

Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach s veľkým nasadením riešili ľahké, stredné i ťažké matematické a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
2. miesto obsadilo družstvo Príma A v zložení: Eva KRAJČIOVÁ, Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ a Rastislav HRUBÝ.
3. miesto obsadilo družstvo Príma B v zložení: Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Dominik ANDRÁS a Richard FERENCZ. Srdečne blahoželáme!
27
MÁJ
Matej VASKY členom víťazného tímu
V medzinárodnom kole trojstretnutia CPS (Česko, Poľsko a Slovensko) juniorov Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo po 6 najlepších riešiteľov za každú krajinu. Matej VASKY, žiak kvarty C, bol členom družstva (ďalšími členmi boli Onderková Vendula – Česko a Buraczewski Antoni – Poľsko), ktoré sa umiestnilo na 1. mieste. Matej nesklamal ani v súťaži jednotlivcov. Srdečne blahoželáme!
Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A zaznamenala dňa 21. 05. 2019 v medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku Živá klasika obrovský úspech. S počtom 49 bodov z celkového počtu 50, sa Petra spolu s Kendrou Kurisman z Estónska a Ivanom Teleginom z Azerbajdžanu stali víťazmi finále súťaže z celkového počtu 120 súťažiacich z vyše 60 krajín sveta. Srdečne blahoželáme!
V piatok 17. mája 2019 sme sa rozlúčili s našimi maturitnými triedami oktávou pod vedením triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJIV. A pod vedením triedneho učiteľa PaedDr. Daniela DZIAKA.
Želáme všetkým maturantom šťastnú ruku pri žrebovaní maturitného zadania a veríme, že počas odpovedí zúročia všetky získané vedomosti. Veľa šťastia!
Dňa 14. 05. 2019 sa pri príležitosti osláv 220. výročia narodenia A. S. Puškina uskutočnilo v Lučenci celoštátne kolo súťaže v prednese ruskej poézie a prózy PUŠKINOV PAMÄTNÍK. V ňom sa zo 42 súťažiach umiestnil náš Laco ANTOŽI na krásnom 2. mieste a za odmenu v auguste pocestuje na päťdňový exkluzívny zájazd do Peterburgu. Srdečne blahoželáme!
Uskutočnilo sa 07. 05. 2019 na pôde UPJŠ. Úspešnými riešiteľmi regionálneho kola sa stali Leo OROS – 2. miesto a Peter BORTÁK – 30. miesto.
Leo si svojím výborným umiestnením zabezpečil postup na celoslovenské kolo IQ olympiády, ktoré sa bude konať 27. 05. 2019 v priestoroch Sobášneho paláca v Bytči. Srdečne blahoželáme!
07
MÁJ
Košice včera a dnes

Dňa 07. 05. 2019 sa tím septimy B v zložení Alena CHYLOVÁ, Filip BELÁK a Martin KOZÁK zúčastnili 19. ročníka dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, v ktorej získali skvelé 2. miesto.
Srdečne blahoželáme!
V Dobrom Trolejbuse sme dňa 05. 05. 2019 prezentovali naše dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa v rámci nášho Humanitného projektu zapájame už do školského roku 2006/2007. Predstavili sme ich trochu netradične, porozprávali o tom, čo robíme a prečo sme sa rozhodli pre dobrovoľníctvo.

Viac info na: https://srdcevmeste.sk/dobry-trolejbus/
02
APR
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B

Víťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie B sa stala žiačka sexty B Lenka HAKE. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj traja žiaci zo sexty A Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Michal KOLCUN. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 29. 04. – 03. 05. 2019 sa 39 žiakov našej školy spolu so štyrmi vyučujúcimi (Mária KOVÁCSOVÁ, Jana KRAJČIOVÁ, Jaroslava MAMČÁKOVÁ a Viera VODIČKOVÁ) vybralo vychutnať si atmosféru najmultikulturálnejšieho mesta na svete – Amsterdamu.
Ak vás zaujíma, ako sa mali a čo všetko videli a zažili, prečítajte si pár nasledujúcich riadkov a prezrite si priložené fotografie.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Letné IT tábory

Leto je v plnom prúde a my sme pre vás opäť pripravili letné tábory:

IT TÁBOR S POBYTOM
(pre deti a mládež nadané na ROBOTIKU alebo TANEC)

Kedy: 18. - 24. 08. 2019
Kde: Drienica, nad bazénom
Téma: MUZIKÁLY 3 - MAMMA MIA

Cieľ:
začiatočníci - naučiť sa a zdokonaliť sa v robotike, v tanečných technikách
pokročilejší - príprava na súťaže a prezentácie robotiky a tanca
E-prihlášky: do 20. 06. 2019 https://lnk.sk/entE
vedúci a animátori: odborníci v danej oblasti zo Slovenska a Čiech

V prípade vážneho záujmu o IT tábor vyplňte E-prihlášku a uhraďte požadovanú sumu na osobu na účet podľa pokynov v prihláškach.

Prihlásiť sa môžete do naplnenia kapacity tábora, najneskôr však do 20. 06. 2019.

Na všetkých účastníkov IT táborov sa tešia vedúci i naši mladí animátori.

Termín: 28. – 30. 08. 2019
Miesto pobytu: rekreačné zariadenie Zelený Breh (Sigord)
Nástup: 28. 08. 2019 (streda) o 08:45 pred budovou školy (Alejová 1, Košice)
Príchod: 30. 08. 2019 (piatok) okolo 14:30 pred budovu školy

Sponzori