Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


Družstvo v zložení Jakub FARBULA (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Martin NEMJO (sexta A) a Filip CSONKA (oktáva) skončilo 26. 10. 2018 v matematickej súťaži družstiev Košický Matboj na 5. mieste. Srdečne blahoželáme!
Dňa 26. 10. 2018 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnili historickej exkurzie na Viniansky hrad. Mali možnosť spoznať zrúcaninu gotického hradu z 13. storočia pri obci Vinné v okrese Michalovce.
Dňa 26. 10. 2018 sa žiaci prímy A a prímy B zúčastnili dejepisnej exkurzie do Nižnej Myšle, kde navštívili Myšľanské obecné múzeum a archeologickú lokalitu Várhegy.
Deň 25. 10. 2018 sa stal dôležitým medzníkom v živote našich primánov. Zúčastnili sa totiž konkurzu do filmu, ktorý sa konal v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej ulici, počas už tradičnej Alejáckej party.
16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň už tradične pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia. Toto podujatie na škole prebehlo v dňoch 22. - 26. 10. 2018.


22
OKT
RK súťaže SŠ dievčat v bedmintone
V regionálnom kole súťaže stredných škôl družstiev dievčat v bedmintone, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 10. 2018, náš dievčenský tím získal krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
18
OKT
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A získala krásne 1. miesto na XIII. ročníku celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v III. kategórii. Srdečne blahoželáme!
Súťaže sa dňa 08. 10. 2018 zúčastnilo 6 trojčlenných tímov. Ich úlohou bolo uhádnuť slávnych matematikov na základe indícií.
V rámci tohto projektu sa na svoju alma mater vrátil jej absolvent Peter KOLESÁR, v minulosti pôsobiaci aj v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone a v súčasnosti výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva v Neulogy, aby prostredníctvom vlastných príbehov motivoval našich študentov na potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21. storočí.

Dňa 05. 10. 2018 Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci UNIVERZITNÉHO DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ponúkla návštevníkom prechádzku významnými historickými medzníkmi minulého storočia.
Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III. A, septimy A a septimy B.
03
OKT
Exkurzia do Bratislavy
V dňoch 03. - 05. 10. 2018 sa študenti oktávy a IV. A zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie do Bratislavy. Navštívili významné miesta našej histórie (hrad Devín, Staré Mesto, Bratislavský hrad) a významné miesta našej súčasnosti (NR SR a SND).
03
OKT
Beh o cenu starosti MČ Košice - Juh
V 28. ročníku atletickej súťaže Beh o cenu starostu MČ Košice - Juh sme v rôznych kategóriách chlapcov a dievčat získlali jedno prvé, tri druhé a jedno tretie miesto. Úspešným bežcom - Danielovi MALÍKOVI, Andrejovi PANKUCHOVI, Richardovi ŠALAPOVI, Lenke ŠIMONOVEJ a Borisovi DAŇKOVI srdečne blahoželáme!
Dňa 27. 09. 2018 v rámci Dňa otvorených dverí navštívili žiaci tercie B Ústavný súd SR v Košiciach.
25. september - chladné jesenné ráno. Železničná stanica. Bežné zvuky sa miešajú s hučaním rozbiehajúcich sa vlakov, pozdravmi, krákaním vrán či havranov. Zrazu sa trikrát ozvalo: „Nášmu výletu 3x sláva, hip-hip hurá!“ Čože to? Kdeže to? Prečo to?

Pre odpovede sa musíme vrátiť päť dní skôr, keď sa tá istá skupinka schádzala, a nie rozchádzala. Pasy, kufre, kartičky a obrovské očakávanie, ako to v tej Moskve bude. A veru bolo...

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:

20
NOV
Imatrikulácia 2018
Žiacka školská rada pozýva študentov Alejky na netradičnú Imatrikuláciu 2018 s netradičným programom a bohatou tombolou, počas ktorej budú prváci štvorročného štúdia prijatí do cechu študentského. Dôležitá informácia - začíname o 17:00 hod., končíme o 23:00 hod. v príjemných priestoroch GES KLUBU na Novemeského 13 v Košiciach.
20
NOV
Školský mix volejbalový turnaj
Ak radi športujete a máte chuť sa zúčastniť športovej akcie s názvom Školský mix volejbalový turnaj, neváhajte a oslovte Mgr. Lóranta LIPÁNA, ktorý súťaž organizačne zastrešuje.
21
NOV
Matematický viacboj 2018
Súťaž dôvtipu, rýchleho uvažovania a logického myslenia pre žiakov košických gymnázií známu pod názvom Matematický viacboj pripravujeme na deň 21. 11. 2018. Táto súťaž sa uskutoční pod patronátom RNDr. Jany KRAJČIOVEJ, PhD a RNDr. Mariána MACKA.
21
NOV
Piškvorky
Ďalší ročník obľúbenej súťaže Piškvorky, jeho oblastné kolo, sa uskutoční 21. 11. 2018 a jeho víťazi postúpia do krajského kola, termín ktorého je plánovaný na 28. 11. 2018. Bližšie informácie poskytne RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ.
21
NOV
Filmové predstavenia
TAJOMSTVO DOMU S HODINAMI
Cieľová skupina: žiaci prímy A až kvarty C
Miesto: CINEMAX, Moldavská 32, Košice
Začiatok predstavenia: 09:00 hod.

PRVÝ ČLOVEK
Cieľová skupina: žiaci kvinty A až IV. A
Miesto: CINEMAX, Moldavská 32, Košice
Začiatok predstavenia: 10:00 hod.

Zodpovedná: Mgr. Zuzana BARLOKOVÁ
22
NOV
Liga 4x4
Dňa 22. 11. 2018 na pôde našej alma mater radi privítame nadšencov matematiky zo základných škôl mesta Košice a jeho okolia, aby si počas už tradičnej matematickej súťaže Liga 4x4 zmerali svoje sily. Viac info poskytne RNDr. Beáta VAVRINĆÍKOVÁ.

POZVÁNKA
PRIHLÁŠKA
23
NOV
Náboj Junior
Medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ JUNIOR sa uskutoční dňa 23. 11. 2018. V prípade záujmu o bližšie informácie požiadajte RNDr. Mariána MACKA.
23
NOV
V zeleni stúh nádej skrytá je ...
... a nielen nádej. Ale aj srdečný úsmev na tvárach žiakov oktávy, ich triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJ a prizvaných hostí, ako aj nefalšovaná radosť ducha tých, ktorým tento sviatočný večer zelených stužiek patrí.
25
NOV
Hravenisko - deň plný hier a zábavy
Už po deviaty krát zažijú návštevníci Hraveniska skvelý deň plný hier a zábavy.
V nedeľu 25. novembra 2018 si to tisícky hraniachtivých detí, ale aj mladých ľudí a dospelých, namieria do Kongresových sál Hotela Centrum na Južnej trieda 2/A v Košiciach (vedľa Obchodného centra Aupark). Tam ich v čase od 10:00 do 18:00 hod. čaká atraktívny, zaujímavý, interaktívny program plný hier, zábavy, aktivít a prekvapení.
Tohto podujatia sa pod pedagogickým dozorom RNDr. Jany PLICHTOVEJ a RNDr. Beáty VAVRINČÍKOVEJ zúčastní i skupina našich žiakov, ktorá rôznymi zaujímavými aktivitami z oblasti robotiky bude prezentovať našu školu.
30
NOV
Lomihlav
Dňa 30. 11. 2018 sa uskutoční matematická súťaž Lomihlav. Bližšie informácie poskytne RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.

Sponzori