Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


Družstvo v zložení Jakub FARBULA (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Martin NEMJO (sexta A) a Filip CSONKA (oktáva) skončilo 26. 10. 2018 v matematickej súťaži družstiev Košický Matboj na 5. mieste. Srdečne blahoželáme!
Dňa 26. 10. 2018 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnili historickej exkurzie na Viniansky hrad. Mali možnosť spoznať zrúcaninu gotického hradu z 13. storočia pri obci Vinné v okrese Michalovce.
Dňa 26. 10. 2018 sa žiaci prímy A a prímy B zúčastnili dejepisnej exkurzie do Nižnej Myšle, kde navštívili Myšľanské obecné múzeum a archeologickú lokalitu Várhegy.
Deň 25. 10. 2018 sa stal dôležitým medzníkom v živote našich primánov. Zúčastnili sa totiž konkurzu do filmu, ktorý sa konal v priestoroch Kultúrno-spoločenského centra na Jedlíkovej ulici, počas už tradičnej Alejáckej party.
16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Na našej škole sme si tento deň už tradične pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia. Toto podujatie na škole prebehlo v dňoch 22. - 26. 10. 2018.


22
OKT
RK súťaže SŠ dievčat v bedmintone
V regionálnom kole súťaže stredných škôl družstiev dievčat v bedmintone, ktorá sa uskutočnila dňa 22. 10. 2018, náš dievčenský tím získal krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
18
OKT
Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas
Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A získala krásne 1. miesto na XIII. ročníku celoslovenskej súťaži v prednese slovenskej rozprávky Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas v III. kategórii. Srdečne blahoželáme!
Súťaže sa dňa 08. 10. 2018 zúčastnilo 6 trojčlenných tímov. Ich úlohou bolo uhádnuť slávnych matematikov na základe indícií.
V rámci tohto projektu sa na svoju alma mater vrátil jej absolvent Peter KOLESÁR, v minulosti pôsobiaci aj v diplomatických službách ako Radca pre obchod a inovácie na Veľvyslanectve SR vo Washingtone a v súčasnosti výkonný riaditeľ a predseda predstavenstva v Neulogy, aby prostredníctvom vlastných príbehov motivoval našich študentov na potrebu rozvoja zručností nevyhnutných pre život v 21. storočí.

Dňa 05. 10. 2018 Katedra histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach v rámci UNIVERZITNÉHO DŇA OTVORENÝCH DVERÍ ponúkla návštevníkom prechádzku významnými historickými medzníkmi minulého storočia.
Tohto podujatia sa zúčastnili aj žiaci III. A, septimy A a septimy B.
03
OKT
Exkurzia do Bratislavy
V dňoch 03. - 05. 10. 2018 sa študenti oktávy a IV. A zúčastnili kultúrno-poznávacej exkurzie do Bratislavy. Navštívili významné miesta našej histórie (hrad Devín, Staré Mesto, Bratislavský hrad) a významné miesta našej súčasnosti (NR SR a SND).
03
OKT
Beh o cenu starosti MČ Košice - Juh
V 28. ročníku atletickej súťaže Beh o cenu starostu MČ Košice - Juh sme v rôznych kategóriách chlapcov a dievčat získlali jedno prvé, tri druhé a jedno tretie miesto. Úspešným bežcom - Danielovi MALÍKOVI, Andrejovi PANKUCHOVI, Richardovi ŠALAPOVI, Lenke ŠIMONOVEJ a Borisovi DAŇKOVI srdečne blahoželáme!
Dňa 27. 09. 2018 v rámci Dňa otvorených dverí navštívili žiaci tercie B Ústavný súd SR v Košiciach.
25. september - chladné jesenné ráno. Železničná stanica. Bežné zvuky sa miešajú s hučaním rozbiehajúcich sa vlakov, pozdravmi, krákaním vrán či havranov. Zrazu sa trikrát ozvalo: „Nášmu výletu 3x sláva, hip-hip hurá!“ Čože to? Kdeže to? Prečo to?

Pre odpovede sa musíme vrátiť päť dní skôr, keď sa tá istá skupinka schádzala, a nie rozchádzala. Pasy, kufre, kartičky a obrovské očakávanie, ako to v tej Moskve bude. A veru bolo...

ČO NÁS ČAKÁ ...


OZNAM PRE RODIČOV A ŽIAKOV ŠKOLY
Z dôvodu havárie vodovodného potrubia a jeho opravy je nevyhnutná odstávka vody. Dňa 22. 11. 2018 (štvrtok) sa ruší vyučovací proces a škola bude zatvorená. V priebehu zajtrajška budeme rodičov a žiakov školy prostredníctvom oznamu na tomto webovom sídle informovať o ďalšom vývine situácie.
Za porozumenie a pochopenie ďakujeme.
PhDr. Ľubomír Sobek, riaditeľ školy.
30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:

22
NOV
Liga 4x4
Dňa 22. 11. 2018 na pôde našej alma mater radi privítame nadšencov matematiky zo základných škôl mesta Košice a jeho okolia, aby si počas už tradičnej matematickej súťaže Liga 4x4 zmerali svoje sily. Viac info poskytne RNDr. Beáta VAVRINĆÍKOVÁ.

Súťaž bude prebiehať v náhradných priestoroch. Zraz o 09:00 hod. pred budovou školy.

23
NOV
Náboj Junior
Medzinárodná súťaž družstiev NÁBOJ JUNIOR sa uskutoční dňa 23. 11. 2018. V prípade záujmu o bližšie informácie požiadajte RNDr. Mariána MACKA.
23
NOV
V zeleni stúh nádej skrytá je ...
... a nielen nádej. Ale aj srdečný úsmev na tvárach žiakov oktávy, ich triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJ a prizvaných hostí, ako aj nefalšovaná radosť ducha tých, ktorým tento sviatočný večer zelených stužiek patrí.
25
NOV
Hravenisko - deň plný hier a zábavy
Už po deviaty krát zažijú návštevníci Hraveniska skvelý deň plný hier a zábavy.
V nedeľu 25. novembra 2018 si to tisícky hraniachtivých detí, ale aj mladých ľudí a dospelých, namieria do Kongresových sál Hotela Centrum na Južnej trieda 2/A v Košiciach (vedľa Obchodného centra Aupark). Tam ich v čase od 10:00 do 18:00 hod. čaká atraktívny, zaujímavý, interaktívny program plný hier, zábavy, aktivít a prekvapení.
Tohto podujatia sa pod pedagogickým dozorom RNDr. Jany PLICHTOVEJ a RNDr. Beáty VAVRINČÍKOVEJ zúčastní i skupina našich žiakov, ktorá rôznymi zaujímavými aktivitami z oblasti robotiky bude prezentovať našu školu.
30
NOV
Lomihlav
Dňa 30. 11. 2018 sa uskutoční matematická súťaž Lomihlav. Bližšie informácie poskytne RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.

Sponzori