Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:

AKTUÁLNY STAV VEREJNEJ ZBIERKY


Ku dňu 28. 03. 2019 sa na účte verejnej zbierky nachádza 5 196,99 €. Doteraz prispelo 29 rodičov žiakov a 15 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.
V regionálnom kole súťaže Mladý Európan naši žiaci Martin KOZÁK, Jakub GEMBICKÝ a Filip BELÁK zo septimy B získali bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!
Úspešnými riešiteľmi krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa stali 7 žiaci našej školy, pričom Matej VASKY, žiak kvarty C, sa umiestnil na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!
16
APR
Regionálne kolo SŠ v orientačnom behu
Dňa 16. 04. 2019 si naše družstvo v regionálnom kole v orientačnom behu v kategórii školských družstiev vybojovalo krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
12
APR
Majstrovstvá SR žiakov a mládeže v streľbe
Patrik SOBOTKA sa dňa 12. 04. 2019 stal bronzovým strelcom na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov a mládeže v streľbe. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!
Víťazmi obvodných kôl Matematickej olympiády sa stali Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ, Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Leo OROS a Barbora BALTOVIČOVÁ. Srdečne blahoželáme!
Dňa 08. 04. 2019 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z kvarty A, kvarty B, kvarty C a sekundy A. Na 3. mieste sa umiestnil Matej VASKY z kvarty C.
07
APR
Európska dievčenská matematická olympiáda
V dňoch 07. 04. – 13. 04. 2019 sa v Kyjeve uskutočnil 8. ročník Európskej dievčenskej matematickej olympiády, ktorej sa po prvý raz zúčastnilo aj Slovensko. Do našej reprezentačnej štvorice sa prebojovala aj Viktória BREZINOVÁ z oktávy, ktorá získala Čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
Viac info na: https://www.egmo.org/
V celoslovenskom finále súťaže RUSKÉ SLOVO dňa 05. 04. 2019 naši piati reprezentantivíťazi krajského kola vybojovali pre našu školu a región vynikajúce výsledky: dve prvé miesta, jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Srdečne blahoželáme!
Dňa 05. 04. 2019 sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Dve práce sa umiestnili na 1. mieste a postupujú do celoštátneho kola a jedna práca sa umiestnila na 3. mieste. Autorom prác srdečne blahoželáme!
03
APR
2. miesto v regionálnej postupovej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína
Viktória FÁBEROVÁ sa dňa 03. 04. 2019 umiestnila na krásnom 2. mieste v regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy IV. kategórie Hviezdoslavovho Kubína. Srdečne blahoželáme!
03
APR
Postup do celoštátneho kola v debate
Milan GAJTKO zo septimy A úspešne reprezentoval našu školu v štyroch postupových krajských kolách a získal dvakrát 2. miesto, 5. miesto a 1. miesto. Vďaka tomu postúpil do celoštátneho kola, kde bude debatovať na tézu: Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory. Ak bude úspešný a prebojuje sa až do finále, debatu o prvé miesto bude prezentovať v NR SR. Držme mu preto palce!
Andrea SOMOŠOVÁ, žiačka tercie B v zmiešanom tíme vyhrala v krajskom kole Východolsovenského turnaja Debatiády krásne 1. miesto. Debatovalo sa na tému: Deti by mali mať povinnosť postarať sa o svojich rodičov. Srdečne blahoželáme!
Veronika PÉTER z 1. A - 1. miesto, Ladislav ANTOŽI z tercie A - 3. miesto a Šimon ŠVÁB zo sekundy B 5. miesto v interaktívnej súťaži Spoznaj Rusko XVIII. storočia. 
Dňa 02. 04. 2019 sa všetci traja zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov na Bratislavskom hrade. Veronika a Ladislav za odmenu pocestujú v lete do Petrohradu. Víťazom srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...V uplynulých dňoch sme sa listom obrátili na odbor školstva Okresného úradu so žiadosťou o vysvetlenie tejto redukcie. Súčasne sme tento list odoslali na vedomie vedeniu Košického samosprávneho kraja a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Vážení rodičia a milí žiaci,


želáme Vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov v kruhu svojich najbližších.

                                                                                           Vedenie a zamestnanci školy

Sponzori