Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2016/2017

ČO SA STALO ...


Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. V druhom ročníku udeľovania tohto ocenenia sa finalistkou stala aj RNDr. Jana PLICHTOVÁ.
Dňa 13. 12. 2018 navštívili študenti septimy B Východoslovenskú galériu v Košiciach.
12
DEC
Brloh
Veľké finále logickej hry Brloh, do ktorého sa zapojilo 655 tímov z Česka aj Slovenska, sa uskutočnilo 12. 12. 2018 v Brne.
Po 150 minútach usilovného zdolávania logických úloh a znalostí českého jazyka a českej kultúry obhájil náš Krvorion (Ondrejko KRÁLIK, Riško VODIČKA, Veronika VODIČKOVÁ a Katka FARBULOVÁ zo sekundy A) krásne 4. miesto v tvrdej konkurencii 13 českých družstiev. Srdečne blahoželáme!
11
DEC
Šaliansky Maťko
V školskom kole v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 11. 12. 2018, si prvenstvo vybojoval Adam CHYTIL, žiak sekundy B a na 2. mieste sa umiestnila Natália ŽATKOVÁ, žiačky prímy A. Srdečne blahoželáme!
Dňa 06. 12. 2018 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd Vianočná dvanástka.
Družstvo v zložení Michal LIŠKO (kvarta B), Peter NEDBÁLEK (kvarta B), Veronika NEMJOVÁ (kvarta B), Matej VASKY (kvarta C) získalo 30. 11. 2018 v matematickej súťaži družstiev Lomihlav 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Mráz a vietor privítali účastníkov krajského turnaja, ktorý sa konal v stredu 28. 11. 2018 na našej škole. Semifinále prinieslo tie najtvrdšie súboje. Drsnými súbojmi sa tímy Áčkari a Galeje 1 prebojovali do finále. Z víťazstva sa nakoniec tešili Áčkari z Prešova.
Dňa 27. 11. 2018 sa štyria študenti Alley JA Firmy zúčastnili súťaže Inovatin Camp. Súťaž sa konala pod záštitou Junior Achievement a AT&T.
Dňa 27. 11. 2018 sa študenti ruského jazyka zo sexty A a I. A zúčastnili peknej akcie, ktorá sa konala vo Výmenníku Važecká. Prezreli si výstavu fotografií „Príroda ruského severu“, vypočuli si rozprávanie o tejto oblasti Ruska a mali možnosť porozprávať sa s rodenou Ruskou.
Po filme „Umka“ o priateľstve chlapca a medvedíka sa naučili spievať pesničku a overili si vedomosti o prírode Ruska.
V nedeľu, 25. 11. 2018 sme sa zúčastnili Hraveniska - festivalu hier a zábavy pre deti i dospelých.
Dňa 23. 11. 2018 sa uskutočnil 7. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už piatykrát uskutočnila aj v priestoroch našej školy. A darilo sa aj naším súťažným družstvám.
Dňa 22. 11. 2018 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil už 12. ročník matematickej súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev z košických základných škôl a 6 družstiev z okresu Košice – okolie. Vzhľadom na nečakanú odstávku dodávky vody bola naša škola zatvorená, a tak sa súťaž konala v náhradných priestoroch SOŠ na Ostrovského 1. I napriek tomu, súťaž prebehla bez akýchkoľvek problémov. Zaslúženými víťazmi sa stali družstvo ZŠ Kežmarská 28 a družstvo ZŠ s MŠ Bohdanovce. Srdečne blahoželáme!
Krásne 3. miesto v krajskom kole recitačnej súťaže Shakespeare´s Memorial, ktorá sa konala dňa 21. 11. 2018, pre našu školu vybojoval Šimon ŠVÁB, žiak sekundy B. Srdečne blahoželáme!
Dňa 21. 11. 2018 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019
Máte piataka alebo deviataka, ktorý by rád študoval na našej škole? Neváhajte a príďte na Deň otvorených dverí! Uskutoční sa 05. 02. 2019 v priestoroch našej alma mater, počas ktorého pripravujeme celý rad zaujímavých aktivít, prehliadku priestorov a dôležité informácie pre rodičov.
Tešíme sa na stretnutie!
20
DEC
Christmas Party
HO HO HOOO. Vianočná nálada je už aj na našom gymnáziu. Preto organizujeme Vianočnú party pre všetkých, čo sa chcú sviatočne naladiť a zabaviť. Ponúkneme dobré jedlo, pitie, vedomostné kvízy a hry. Všetci sa spolu zabavíme, malí aj veľkí a utužíme priateľstvá. Stretneme sa 20. 12. 2018 na 5. a 6. vyučovacej hodine.
21
DEC
Divadelné predstavenie
V posledný deň pred vianočnými prázdninami organizuje škola divadelné predstavenie SLOVENSKÝ RAJ so začiatkom o 08:45 hod. v divadelnej sále KSC na Jedlíkovej 7 v Košiciach. Bližšie informácie poskytne Mgr. Zuzana BARLOKOVÁ.

Sponzori