Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
Dňa 4. 12. 2019 sa náš terciánsky tím KRVORION ocitol v Brne, aby sa zúčastnil vyvrcholenia logickej súťaže Brloh. KRVORION, teda - Ondrej KRÁLIK, Riško VODIČKA, Veronika VODIČKOVÁ a Katka FARBULOVÁ, sa umiestnil na krásnom 2. mieste.
Blahoželáme a už teraz sa tešíme na ďalší rok súťaže!
Dňa 29. 11. 2019 sa pôde našej školy uskutočnila matematická súťaž družstiev LOMIHLAV. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov tercie a kvarty. Čarovných 99 minút riešili úlohy a hádanky.
Dňa 29. 11. 2019 sa uskutočnila na našej škole pre maturantov beseda s advokátom JUDr. Martinom PUCHALOM, PhD. na tému Právny štát.
Dňa 28. 11. 2019 sa žiaci Peter BORTÁK, Tomáš PROKS a Daniel VARGA zúčastnili krajského kola XXXVI. ročníka súťaže ZENIT v elektronike - kategória B.

Peter BORTÁK, žiak kvinty A obsadil pekné 2. miesto v konkurencii žiakov odborných škôl. Gratulujeme a držíme palce v ďalších kolách!
Dňa 22. 11. 2019 sa uskutočnil 8. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už šiestykrát uskutočnila aj v priestoroch našej školy. A darilo sa aj naším súťažným družstvám.
Dňa 21. 11. 2019 pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu (známeho aj ako Deň študentstva) zorganizovala naša škola súťaž košických gymnázií MATEMATICKÝ VIACBOJ.
Dňa 21. 11. 2019 sa v dopoludňajších hodinách uskutočnil už 13. ročník matematickej súťaže LIGA 4 x 4. Zúčastnilo sa ho 7 družstiev z košických základných škôl a 10 družstiev z okresu Košice – okolie. Zaslúženými víťazmi stali družstvo CZŠ s MŠ sv. Gorazda Juhoslovanská 2 a družstvo ZŠ Rozhanovce. Srdečne blahoželáme!
Dňa 20. 11. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo v prednese anglickej poézie a prózy SHAKESPEARE'S MEMORIAL.
Získali sme dve prvé - Veronika KUGLOVÁ, Janka URBÁNOVÁ z prímy a jedno tretie miesto - Petra PSOTOVÁ z kvarty A. Srdečne blahoželáme!
Naše žiačky Veronika KUGLOVÁ, Janka URBÁNOVÁ sa z 1. miesta prebojovali do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať 05. 12. 2019 v Zicciho paláci v Bratislave. Držíme palce vo finále!
Dňa 19. 11. 2019 sa konala už tradičná dejepisná súťaž Rok historických výročí 2019. Do súťaže sa zapojilo sedem trojčlenných družstiev.
Náročné úlohy najlepšie zvládli Simona GIBALOVÁ, Zuzana KOZÁROVÁ a Filip BALTOVIČ zo sexty B, ktorí sa po minuloročnom druhom mieste tešili z víťazstva. Srdečne blahoželáme!
15
NOV
Župan ocenil najlepších žiakov kraja
Košický samosprávny kraj ocenil najúspešnejších žiakov pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 15. 11. 2019 v priestoroch Východoslovenského múzea v Košiciach.
Ďakovné listy prevzalo 26 študentov, z toho 22 jednotlivcov a 4 kolektívy zo stredných škôl v Košiciach, Moldave nad Bodvou, Michalovciach, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Gelnici a v Kráľovskom Chlmci.

Medzi ocenenými bola aj naša žiačka Petra PSOTOVÁ, žiačka kvarty A. Srdečne blahoželáme!
Družstvo Krvorion v zložení Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Veronika VODIČKOVÁ a Katka FARBULOVÁ (všetci z tercie A) získali v Malom finále, ktoré sa uskutočnilo online 12. 11. 2019, 2.miesto v rebríčku slovenských škôl, 12. miesto v celkovom poradí. Prebojovali sa tým do Veľkého finále, ktoré bude 4. 12. 2019 v Brne. Držíme im palce!
Dňa 11. 11. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže v programovaní počítačových hier - Špongia 2019, v budove Školy pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium v Bratislave. Sme radi, že naše tímy v nej získali jedno prvé, jedno piate a jedno šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
06
NOV
Šifrovanie v Pythone
V stredu 6. 11. 2019 sa v priestoroch InfoUSA, Štátna vedecká knižnica uskutočnil workshop pre stredoškoláčky so záujmom o IT technológie a informatiku. Organizovali ho Aj Ty v IT a Veľvyslanectvo USA. 

Témou bolo hlavne využitie robotiky a umelej inteligencie na riešenie rôznych problémov. Prednášali dve úžasné mladé študentky MIT, štvrtej najlepšej univerzity v USA, ktoré sa snažili priblížiť, ako vyzerá ich práca v IT a motivovať dievčatá, aby sa nebáli tiež vydať touto cestou. Súčasťou workshopu bolo upravovanie zdrojového kódu stránky Facebooku, kedy vzniklo aj pár naozaj vtipných výsledkov. O workshop prejavili záujem naše dve žiačky: Sophia HORŇÁKOVÁ zo sexty B a Lenka HAKE zo septimy B.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Školské kolá súťaží
09. 12. 2019
Šaliansky Maťko
Zodpovedná: PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ

10. 12. 2019
Geografická olympiáda pre žiakov prímy až kvarty B
Zodpovedná: Mgr. Zuzana DOLHYOVÁ

10. 12. 2019
Matematická olympiáda kategórie A
Zodpovedná: RNDr. Viera VODIČKOVÁ

11. 12. 2019
Pytagoriáda
Zodpovední: RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD. a učitelia matematiky

13. 12. 2019
Olympiáda v ruskom jazyku
Zodpovedné: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ, PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ

13. 12. 2019
Biologická olympiáda kategórie C
Zodpovedná: RNDr. Nicol NEHILOVÁ

18. 12. 2019
Ruské slovo
Zodpovedná: Mgr. Alena BAČIŠINOVÁ
10
DEC
Vianočná dvanástka ...
... tradičná matematická súťaž plná zaujímavých úloh pre záujemcov matematiky.

Bližšie info poskytnú: RNDr. Jana KRÁLIKOVÁ, RNDr. Marián MACKO a RNDr. Viera VODIČKOVÁ
16
DEC
Príbehy našich susedov
Prehliadka z tvorby študentov pod patronátom Mgr. Zuzany DOLHYOVEJ, ktorá sa uskutoční v čase od 17:00 do 19:00 hod. v priestoroch školskej telocvične.
17
DEC
Literárna kaviareň ...
... s predstavením sa našich recitátorov i hudobníkov v príjemnej predvianočnej atmosfére.

Bližšie info poskytne Mgr. Mária SADOVSKÁ.
19
DEC
Christmas Party ...
... predvianočná party približujúca vianočné tradície anglicky hovoriacich krajín s výbornými vianočnými pochutinami pripravovaná Mgr. Ivetou ŠEŇOVOU a Mgr. Evou VAŠKOVOU.
20
DEC
Predvianočné triednické hodiny

Príchod žiakov: 09:00 hod.
Slávnostné triednické hodiny: 09:15 hod. - 10:30 hod.
Presun do Auly SOŠA: 10:35 hod. - 10:55 hod.
20
DEC
Slávnostný vianočný koncert
Začiatok koncertu: 11:00 hod.
Predpokladaný koniec: 12:00 hod.
Miesto: Aula SOŠA, Moldavská cesta 2, Košice
Po skončení koncertu je rozchod žiakov pred budovou SOŠA.
23
DEC
Vianočné prázdniny
v kruhu svojich najbližších a priateľov si s radosťou určite užijú žiaci a zamestnanci školy v čase od 23. 12. 2019 do 07. 01. 2020.

Sponzori