Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

personalistka/hospodárka
viac info TU
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO hodnotenie školy
 
Aj v tomto roku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO rebríček škôl za školský rok 2021/2022. Ak sme po zverejnení rebríčka za školský rok 2020/2021 boli hrdí  na umiestnenie na 28. mieste v rámci Slovenska a na 3. mieste v rámci Košického samosprávneho kraja, najnovší rebríček nás oprávňuje na ešte väčšiu hrdosť.

V kategórii Gymnázia v celoslovenskom meradle sme poskočili o 14 miest, čo znamená umiestnenie na 14. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola dokonca druhým najlepším gymnáziom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili a veríme, že súčasní študenti tento skvelý výsledok nielen potvrdia, ale pomôžu posunúť naše gymnázium na ešte vyššie  priečky v rámci Slovenska.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Dňa 13. 12. 2022 sa v Prezidentskom paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie Medzinárodných predmetových olympiád a súťaží spojené s prijatím úspešných reprezentantov Slovenska u prezidentky SR Zuzany ČAPUTOVEJ. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bolo odovzdávanie ocenení a spoločný neformálny raut.

Sme veľmi radi a hrdí, že tohto slávnostného stretnutia s prezidentkou SR sa zúčastnili i dvaja naši žiaci: Adrián MIKOLAJ, žiak septimy A a Matej VASKY, žiak oktávy C. Srdečne blahoželáme!
02
MAR
Tretí v krajskom finále v mix volejbale
Dňa 02. 03. 2023 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo krajské finále v mix volejbale, v ktorom sme obsadili pekné 3. miesto.

Našu školu reprezentovali títo žiaci: Peter LIPÁN, Jakub MÜLLER (septima A), Ivana KRAVCOVÁ (I. A), Veronika NEMJOVÁ (oktáva B), Oliver CHOK, Jakub MAČÁK, Michael KOLESÁR, Richard PALOCSÁNYI (septima B), Tobias KISTY, Michaela MIKLUŠOVÁ (III. A). Srdečne blahoželáme!
V dňoch 20. - 24. 02. 2023 žiaci sexty A, sexty B a II. A absolvovali výchovno-výcvikový lyžiarsky kurz v rekreačnom stredisku Drienica.
Počas týždňa si naplno vychutnávali nielen denné, ale aj nočné lyžovanie, obľúbený wellness a na záver pobytu aj vynikajúce lyžiarske podmienky v Ski Lysá.
Ďakujeme PaedDr. Miroslavovi PETROVOVI, Mgr. Lórantovi LIPÁNOVI a Mgr. Ladislavovi TURČANOVI, ako aj ďalším inštruktorom, zdravotníkovi a pedagogickému dozoru za ich profesionalitu a ľudský prístup.
Dňa 17. 02. 2023 naši ruštinári na celoslovenskom kole XVII. ročníka súťaže Ruské slovo "vybojovali pódium" vo všetkých štyroch kategóriách, v ktorých reprezentovali košický región a obsadili dve prvé a dve druhé miesta.


1. miesto: Tamarka DRANČÁKOVÁ
, žiačka sekundy B (poézia, 5. – 7. ročník ZŠ)
1. miesto: Julka ŠOGANIČOVÁ, žiačka tercie B (poézia, 8. – 9. ročník ZŠ)
2. miesto: Peter ĎURICA, žiak sekundy A (próza, 5. – 7. ročník ZŠ)
2. miesto: Petra PSOTOVÁ, žiačka septimy A (próza v kategórii SŠ)

Ústrednou témou podujatia v tomto školskom roku bol Svet prírody.
Našim víťazom srdečne blahoželáme a želáme úspechy v ďalších súťažiach, na ktoré sa pripravujú už v týchto dňoch.
16
FEB
Aj v slovenčine sme uspeli ...
Srdečne blahoželáme Lackovi KLIMENTOVI z prímy A, ktorý obsadil 3. miesto v krajskom kole súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko.
Anke KUCHTOVEJ z kvinty A, ktorá obsadila 5. miesto v krajskom kole Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii B.
A Silvii KADELOVEJ zo IV. A za 13. miesto v krajskom kole zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii A.
16
FEB
Krásne 2. miesto v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku
Vo štvrtok 16. 02. 2023 sa v priestoroch FF UPJŠ uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku.
Janka URBÁNOVÁ z kvarty, ktorá nás úspešne reprezentovala, získala krásne 2. miesto. Tešíme sa a srdečne blahoželáme!
V stredu 15. 02. 2023 sa v Bratislave konali Otvorené Majstrovstvá Slovenska 4-členných zmiešaných družstiev študentov a žiakov v zrýchlenom šachu, kde naši žiaci Lukáš GAY (sekunda A), Michal HUDÁK (príma A), Nina HUDÁKOVÁ (tercia A), Šimon LUKAČÍN (sekunda A) získali 3. miesto spomedzi 82 zúčastnených tímov.
Srdečne blahoželáme!
15
FEB
Krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku
Dňa 15. 02. 2023 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom dali o sebe vedieť aj naši žiaci.
Kateryna DUDUKA, žiačka IV. A obsadila v kategórii 2B skvelé 2. miesto. Bruno BOCZEK, žiak sexty B získal v kategórii 2A veľmi pekné 7. miesto a nestratil sa ani Jakub PROCIVŇÁK, žiak kvarty, ktorý sa v kategórii 1B umiestnil na 12. mieste. Srdečne blahoželáme!
14
FEB
Chrobák v hlave
Dňa 14. 02. 2023 sme opäť navštívili Štátne divadlo v Košiciach. Tentokrát sme si pozreli brilantnú komédiu Chrobák v hlave, kde centrálnou zápletkou je nevera verných, ktorým ktosi skrátka nasadí chrobáka do hlavy. Je to jedna z najslávnejších a najhranejších komédií na svete od Georgesa Feydeaa, klasika, ktorá nestarne, brilantná, drzá, ľahkonohá, francúzska. Situačný tresk, ktorý privodí nevinný nápad zistiť, ako je to s vernosťou manželského partnera. A už je príslovečný chrobák v príslovečnej hlave. Guľový blesk humoru a vtipu nezadržateľne letí javiskom.


Úspešnými riešiteľmi okresného kola Matematickej olympiády kategórie Z9 sa stali 17 žiaci našej školy. Žiaci: Michal VODIČKA (kvarta), Lukáš KOSTÍK a Daniel Ryan TAKÁČ (obaja tercia A) sa umiestnili na 1. mieste s plným počtom bodov.
Ďalší 6 žiaci sa umiestnili v prvej desiatke výsledkovej listiny.
Srdečne blahoželáme!
03
FEB
Úspech v regionálnom kole v mix volejbale
V piatok 03. 02. 2023 sa uskutočnilo regionálne finále v mix volejbale, v ktorom náš tím obsadil vynikajúce 2. miesto a postúpil do krajského kola.

Našu školu úspešne reprezentovali:
Alex FURMAN, Peter LIPÁN, Jakub MÜLLER (žiaci septimy A), Ivana KRAVCOVÁ (žiačka I. A), Veronika NEMJOVÁ (žiačka oktávy B), Alexandra BOBAĽOVÁ, Oliver CHOK, Jakub MAČÁK, Michael KOLESÁR, Richard PALOCSÁNYI (žiaci septimy B), Tobias KISTY, Michaela MIKLUŠOVÁ (žiaci III. A)

Srdečne blahoželáme a držíme palce v krajskom kole, ktoré sa skutoční 02. 03. 2023 v Spišskej Novej Vsi.
Tešíme sa z veľkého víťazstva našich talentovaných recitátorov, ktorí 03. 02. 2023 vybojovali štyri prvé a jedno druhé miesto v krajskom kole 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy RUSKÉ SLOVO.
Ústrednou témou podujatia v tomto školskom roku je „Svet prírody“.

1. miesto v poézii ZŠ 5. – 7. roč.: Tamara DRANČÁKOVÁ, žiačka sekundy B
1. miesto v poézii ZŠ 8. – 9. roč.: Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka tercie B
1. miesto v próze ZŠ 5. – 7. roč.: Peter ĎURICA žiak sekundy A
1. miesto v próze SŠ: Petra PSOTOVÁ, žiačka septimy A
2. miesto: v poézii SŠ: Olívia GÁALOVÁ, žiačka sexty B

Všetkým srdečne blahoželáme a želáme úspešné celoslovenské kolo, v ktorom bude dňa 17. 02. 2023 naša škola reprezentovať košický región v štyroch kategóriách.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Stredná pre teba ...

Ak ste zvedaví na Alejku a uvažujete o štúdiu na našej škole, neváhajte a pripojte sa na nižšie uvedený link.
Link: https://www.strednapreteba.sk/online-informacne-dni

Radi vám odpovieme na všetky otázky a podelíme sa s vami o naše skúsenosti.

Informácie nájdete aj na našom webovom sídle, facebooku, Instagrame, prípadne telefonicky na čísle 055 729 66 86
.

Tešíme sa na vás!
... V MARCI 2023


06. 03. 2023 - 10. 03. 2023
jarné prázdniny

13. 03. 2023 - 17. 03. 2023

kurz pohybových aktivít - lyžiarsky výcvikový kurz
trieda: kvarta
miesto pobytu: Tatranská Lomnica
zodpovedný: PaedDr. Miroslav Petrov

14. 03. 2023
EČ a PFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry

14. 03. 2023
výchovné podujatie Svet médií
zodpovedná: Mgr. Zuzana Husárová

15. 03. 2023
EČ a PFIČ MS z anglického a ruského jazyka

15. 03. 2023
prednáška na tému Kyberšikanovanie
zodpovedná: RNDr. Monika Martinková

16. 03. 2023
EČ MS z matematiky

21. 03. 2023 - 25. 03. 2023
kurz pohybových aktivít - lyžiarsky výcvikový kurz
triedy: kvinta A, kvinta B, I. A
miesto pobytu: Ždiar
zodpovedný: PaedDr. Miroslav Petrov

22. 03. 2023
celoslovenské testovanie T9 2023
trieda: kvarta

28. 03. 2023
divadelné predstavenie Pygmalion
Štátne divadlo Košice

28. 03. 2023
divadelné predstavenie Statočný cínový vojačik
Bábkové divadlo v KošiciachKto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori