Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2017.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Cena Dionýza Ilkoviča s podporou PosAm sa udeľuje za rozvoj mimoškolskej činnosti pre žiakov základných a stredných škôl v predmetoch matematika, fyzika, chémia a informatika. V druhom ročníku udeľovania tohto ocenenia sa finalistkou stala aj RNDr. Jana PLICHTOVÁ.
16
JAN
Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku
Dňa 16. 01. 2019 sa uskutočnilo okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku. Žiak Šimon ŠVÁB (sekunda B) sa v kategórii 1A umiestnil na 3. mieste, žiačka Barbora BALTOVIČOVÁ (tercia B) v kategórii 1B a žiak Matej GALAMB (oktáva) v kategórii 2B sa umiestnili na krásnom 1. mieste, čím si zaistili postup do krajského kola. Ďakujeme im za reprezentáciu školy a postupujúcim želáme veľa šťastia.
10
JAN
Regionálne kolo FLL
Dňa 10. 01. 2019 náš tím GALEJE AMAVET 971 v regionálnom kole First Lego League sa vďaka 1. miestu v kategórii Tímová práca, 2. miestu v kategórii Výskumný projekt, 2. miestu v kategórii Robot Design a 3. miestu v kategórii Robot Game celkovo umiestnil na krásnom 2. mieste, čím si zabezpečil postup do semifinále Slovensko&Česko, ktoré sa uskutoční v Bratislave. Srdečne blahoželáme!
Aj v tomto roku sme si vianočnú atmosféru pripomenuli v rámci vianočných tvorivých dielní. Žiaci sekúnd, tercií a kvínt vyrábali vianočné dekorácie pre svojich najbližších. Ponúkame niekoľko záberov z tejto zaujímavej a kreatívnej aktivity.
15
DEC
Literárna kaviareň 2018
Pred odchodom na vianočné prázdniny sa 15. 12. 2018 v aule Alejky tradične konala Literárna kaviareň, počas ktorej dominovala vianočná téma, a to sneh a ľad, rodinné stretnutia a podobne. Diváci nadšene tlieskali a tešili sa súčasne na prázdniny.
Dňa 13. 12. 2018 sa na pôde našej školy konalo školské kolo Pytagoriády. Víťazom kategórie P6 je Matej ŠIMKO z prímy A. V kategóriách P7 aj P8 zvíťazil Ondrej KRÁLIK zo sekundy A. Srdečne blahoželáme!
Dňa 13. 12. 2018 navštívili študenti septimy B Východoslovenskú galériu v Košiciach.
12
DEC
Brloh
Veľké finále logickej hry Brloh, do ktorého sa zapojilo 655 tímov z Česka aj Slovenska, sa uskutočnilo 12. 12. 2018 v Brne.
Po 150 minútach usilovného zdolávania logických úloh a znalostí českého jazyka a českej kultúry obhájil náš Krvorion (Ondrejko KRÁLIK, Riško VODIČKA, Veronika VODIČKOVÁ a Katka FARBULOVÁ zo sekundy A) krásne 4. miesto v tvrdej konkurencii 13 českých družstiev. Srdečne blahoželáme!
Dňa 11. 12. 2018 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Úspešnými boli 12 žiaci našej školy, ktorí sa tak prebojovali do krajského kola, ktoré bude 15. 01. 2019. Držíme im palce!
11
DEC
Šaliansky Maťko
V školskom kole v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, ktoré sa uskutočnilo 11. 12. 2018, si prvenstvo vybojoval Adam CHYTIL, žiak sekundy B a na 2. mieste sa umiestnila Natália ŽATKOVÁ, žiačky prímy A. Srdečne blahoželáme!
Dňa 06. 12. 2018 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd Vianočná dvanástka.
Družstvo v zložení Michal LIŠKO (kvarta B), Peter NEDBÁLEK (kvarta B), Veronika NEMJOVÁ (kvarta B), Matej VASKY (kvarta C) získalo 30. 11. 2018 v matematickej súťaži družstiev Lomihlav 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Mráz a vietor privítali účastníkov krajského turnaja, ktorý sa konal v stredu 28. 11. 2018 na našej škole. Semifinále prinieslo tie najtvrdšie súboje. Drsnými súbojmi sa tímy Áčkari a Galeje 1 prebojovali do finále. Z víťazstva sa nakoniec tešili Áčkari z Prešova.
Dňa 27. 11. 2018 sa štyria študenti Alley JA Firmy zúčastnili súťaže Inovatin Camp. Súťaž sa konala pod záštitou Junior Achievement a AT&T.

ČO NÁS ČAKÁ ...


30 ROKOV ALEJKY ...

... a s nimi späté pripravované akcie a podujatia:


Aktuálny stav verejnej zbierky

Ku dňu 31. 12. 2018 sa na účte verejnej zbierky nachádza 3 255,99 €. Doteraz prispelo 20 rodičov žiakov a 10 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.
DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 2019
Máte piataka alebo deviataka, ktorý by rád študoval na našej škole? Neváhajte a príďte na Deň otvorených dverí! Uskutoční sa 05. 02. 2019 v priestoroch našej alma mater, počas ktorého pripravujeme celý rad zaujímavých aktivít, prehliadku priestorov a dôležité informácie pre rodičov.
Tešíme sa na stretnutie!
28
JAN
Klasifikačná porada
Hodnotenie výchovno-vzdelávacích výsledkov, prospechu a správania za I. polrok školského roku 2018/2019 so začiatkom o 15:00 hod.
29
JAN
Týždeň boja proti rasizmu
V rámci tohto týždňa pripravujeme pre žiakov septím a III. A triedy návštevu Synagógy na Puškinovej ulici v Košiciach. Bližšie informácie poskytne Mgr. Veronika KLADEKOVÁ.
29
JAN
Školské kolá Matematickej olympiády
Riešitelia školského kola Matematickej olympiády kategórie B a kategórie C budú môcť preukázať svoje matematické schopnosti a zručnosti preveriť dňa 29. 01. 2019. Viac informácií poskytne RNDr. Viera VODIČKOVÁ.
29
JAN
Ruské slovo
Pre záujmcov o súťaže v ruskom jazyku pripravujeme recitačnú súťaž Ruské slovo, ktorá sa uskutoční 29. 01. 2019 so začiatkom o 13:30 hod. Podrobnejšie informácie poskytne PaedDr. Iveta BEDNARČÍKOVÁ.
30
JAN
Okresné kolá Matematickej olympiády
Okresné kolo Matematickej olympiády kategórie Z5 a kategórie Z9 sa uskutoční dňa 30. 01. 2019. Viac informácií poskytne Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ.
30
JAN
Školské kolo Biblickej olympiády
V rámci predmetu náboženská výchova každoročne sa naši žiaci zapájajú do Biblickej olympiády. Tohtoročné školské kolo sa uskutoční dňa 30. 01. 2019 a viac informácií poskytne Mgr. Mariana ZAŤKOVÁ.
31
JAN
Polročné hodnotenie študijných výsledkov žiakov
V rámci slávnostných triednických hodín, ktoré sa uskutočnia na 6. vyučovacej hodine, si žiaci prevezmú z rúk svojich triednych učiteľov výpis známok za I. polrok školského roku 2018/2019, ktorý bude zrkadlom ich cieľavedomej, systematickej prípravy a jej výsledkov za uplynulé obdobie.

Sponzori