Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A zaznamenala dňa 21. 05. 2019 v medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku Živá klasika obrovský úspech. S počtom 49 bodov z celkového počtu 50, sa Petra spolu s Kendrou Kurisman z Estónska a Ivanom Teleginom z Azerbajdžanu stali víťazmi finále súťaže z celkového počtu 120 súťažiacich z vyše 60 krajín sveta. Srdečne blahoželáme!
17
MÁJ
Rozlúčka maturantov so školou 2019
V piatok 17. mája 2019 sme sa rozlúčili s našimi maturitnými triedami oktávou pod vedením triednej učiteľky Mgr. Moniky VEREBOVEJIV. A pod vedením triedneho učiteľa PaedDr. Daniela DZIAKA.

Úprimné príhovory, zaujímavý kultúrny program v podaní maturantov i mladších spolužiakov z tercií, odovzdávanie kvetín, oceňovanie najúspešnejších, lesk sĺz v očiach a spomienky učiteľov či študentov sa postarali o slávnostnú atmosféru na rozlúčke pred odchodom na akademický týždeň.

Želáme všetkým maturantom šťastnú ruku pri žrebovaní maturitného zadania a veríme, že počas odpovedí zúročia všetky získané vedomosti. Veľa šťastia!
07
MÁJ
Košice včera a dnes

Dňa 07. 05. 2019 sa tím septimy B v zložení Alena CHYLOVÁ, Filip BELÁK a Martin KOZÁK zúčastnili 19. ročníka dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, v ktorej získali skvelé 2. miesto.
Srdečne blahoželáme!
V Dobrom Trolejbuse sme dňa 05. 05. 2019 prezentovali naše dobrovoľnícke aktivity, do ktorých sa v rámci nášho Humanitného projektu zapájame už do školského roku 2006/2007. Predstavili sme ich trochu netradične, porozprávali o tom, čo robíme a prečo sme sa rozhodli pre dobrovoľníctvo.

Viac info na: https://srdcevmeste.sk/dobry-trolejbus/
02
APR
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B

Víťazom krajského kola Matematickej olympiády kategórie B sa stala žiačka sexty B Lenka HAKE. Medzi úspešných riešiteľov sa zaradili aj traja žiaci zo sexty A Martin NEMJO, Michaela RUSNÁKOVÁ a Michal KOLCUN. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 29. 04. – 03. 05. 2019 sa 39 žiakov našej školy spolu so štyrmi vyučujúcimi (Mária KOVÁCSOVÁ, Jana KRAJČIOVÁ, Jaroslava MAMČÁKOVÁ a Viera VODIČKOVÁ) vybralo vychutnať si atmosféru najmultikulturálnejšieho mesta na svete – Amsterdamu.
Ak vás zaujíma, ako sa mali a čo všetko videli a zažili, prečítajte si pár nasledujúcich riadkov a prezrite si priložené fotografie.
V 19. ročníku celoslovenskej robotickej súťaže organizovanej Fakultou elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave, ktorá sa konala dňa 27. 04. 2019, naši chlapci Stanislav JOCHMAN zo septimy A a Peter BORTÁK z kvarty A získali medailové ocenenia – jedno prvé a jedno druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
26
APR
Krajské kolo Chemickej olympiády
Dňa 26. 04. 2019 našu školu v krajskom kole Chemickej olympiády kategórie D úspešne reprezentovala Veronika NEMJOVÁ, ktorá obsadila krásne 5. miesto spomedzi 25 súťažiacich. Srdečne blahoželáme!
25
APR
Cenné umiestnenia v celoštátnom kole SOČ

Dňa 25. 04. 2019 sa konalo celoštátne kolo SOČ. Naši žiaci Andrej PANKUCH a Martin MÜLLER, obaja zo septimy A získali v odbore - 03 Chémia, potravinárstvo s prácou "Rozpúšťanie magnezitu v kyseline chlorovodíkovej" krásne 2. miesto. V odbore - História, filozofia, právne vedy s prácou "Ľahké opevnenie v Slanských vrchoch" obsadil Martin KOZÁK zo septimy B 4. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 24. 4. 2019 sa žiaci našej školy zúčastnili súťaže Hlavolamy, ktorú ako súčasť Študentskej vedeckej konferencie zorganizovala Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach. V konkurencii 72 študentov stredných škôl 2. miesto vybojovala Lenka HAKE zo sexty B a 3. miesto obsadil Tadeáš KAMINSKÝ z kvinty A.
Srdečne blahoželáme!
V regionálnom kole súťaže Mladý Európan naši žiaci Martin KOZÁK, Jakub GEMBICKÝ a Filip BELÁK zo septimy B získali bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!
Úspešnými riešiteľmi krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa stali 7 žiaci našej školy, pričom Matej VASKY, žiak kvarty C, sa umiestnil na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!
16
APR
Regionálne kolo SŠ v orientačnom behu
Dňa 16. 04. 2019 si naše družstvo v regionálnom kole v orientačnom behu v kategórii školských družstiev vybojovalo krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Harmonogram prijímacích skúšok pre školský rok 2019/2020
Verejná zbierka na rekonštrukciu chemického laboratória

Rada rodičovského združenia pri Gymnáziu na Alejovej č. 1, 041 49 Košice organizuje verejnú zbierku na rekonštrukciu chemického laboratória.
Zbierka je registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 801-2018-033134 a prebieha v termíne od 01. 09. 2018 do 30. 06. 2019.

Ku dňu 23. 04. 2019 sa na účte verejnej zbierky nachádza 6 207,99 €. Doteraz prispelo 35 rodičov žiakov a 16 absolventov. Za každý príspevok veľmi pekne ďakujeme a veľmi si to ceníme. Budeme radi, ak prispejú aj ďalší rodičia a absolventi našej školy.
26
MÁJ
Kurzy pohybových aktivít
Plavecký kurz
Termín: 26. 05. 2019 - 29. 05. 2019
Cieľová skupina: sexta A, sexta B, II. A
Zodpovedný: PaedDr. Miroslav PETROV

Kurz ochrany života a zdravia
Termín: 29. 05. 2019 - 31. 05. 2019
Cieľová skupina: septima A, septima B, III. A
Zodpovedný: PaedDr. Miroslav PETROV
27
MÁJ
Riaditeľské voľno
Riaditeľ Gymnázia, Alejová 1, Košice v súlade so zákonom 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), podľa § 150 ods. 5 udeľuje na deň 27. 05. 2019 (pondelok) riaditeľské voľno pre triedy prímy až kvinty, septimy, I. A a III. A z organizačných dôvodiv.
27
MÁJ
Ústne maturitné skúšky 2019
V dňoch 27. 05. 2019 až 30. 05. 2019 sa žiaci končiacich ročníkov podrobia prvej skúške dospelosti - maturitnej skúške. Želám im veľa šťastia pri jej zvládnutí!
Maturitný rozpis je zverejnený na: https://gymalke.edupage.org/maturita/
28
MÁJ
Organizované podujatia pre žiakov počas ÚFIČ MS 2019

28. 05. 2019

Vzdelávací projekt: Kuba – dve tváre slobody
Cieľová skupina: prímy až kvarta B
Miesto konania: kino ÚSMEV
Zraz žiakov: 09:45 hod. pred budovou kina Úsmev
Začiatok: 10:00 hod.
Koniec: 11:00 hod.
Rozchod: pred budovou kina Úsmev

Vzdelávací projekt: Kuba – dve tváre slobody
Cieľová skupina: kvarta C až kvinty, septimy, I. A a III. A
Miesto konania: kino ÚSMEV
Zraz žiakov: 11:15 hod. pred budovou kina Úsmev
Začiatok: 11:30 hod.
Koniec: 12:30 hod.
Rozchod: pred budovou kina Úsmev
Zodpovedná: Mgr. Barloková

29
MÁJ
Organizované podujatia pre žiakov počas ÚFIČ MS 2019
29. 05. 2019

Divadelné podujatie: Dvořák – Hudba života

Miesto konania: Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske námestie 8, Košice

Cieľová skupina: prímy až tercie
Zraz žiakov: 08:45 hod. pred budovou DKC Veritas
Začiatok: 09:00 hod.
Koniec: 10:05 hod.
Rozchod žiakov: pred budovou DKC Veritas

Divadelné podujatie: Dvořák – Hudba života
Miesto konania: Dominikánske kultúrne centrum Veritas, Dominikánske námestie 8, Košice

Cieľová skupina: kvarty až kvinty, I. A
Zraz žiakov: 10:30 hod. pred budovou DKC Veritas
Začiatok: 10:45 hod.
Koniec: 11:50 hod.
Rozchod: pred budovou DKC Veritas
Zodpovedná: Mgr. Barloková

30
MÁJ
Deň detí 2019
Tradičné matematické dopoludnie pre žiakov prímy až kvarty organizované PK matematiky. Viac info poskytnú Mgr. Jana KRÁLIKOVÁ a RNDr. Marián MACKO.
03
JÚN
Škola v prírode


V dňoch 03. 06. - 07. 06. 2019 sa žiaci sekundy A a sekundy B zúčastnia vytúženej a zaslúženej Školy v prírode v Hoteli Plejsy v Krompachoch. Želáme im pekný pobyt a nezabudnuteľné zážitky.
05
JÚN
Celoštátne kolo 40. ročníka Pytagoriády
V dňoch 05. – 06. 06. 2019 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutoční celoštátne kolo 40. ročníka Pytagoriády. Zúčastnia sa ho žiaci sekundy A Ondrej KRÁLIK a Richard VODIČKA. Želáme im veľa úspechov!

Sponzori