Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2019/2020
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.

V piatok 27. 09. 2019 si naši žiaci nenechali ujsť príležitosť a zúčastnili sa Dňa otvorených dverí na Ústavnom súde.
V dňoch 23. 09. 2019 až 26. 09. 2019 sa na našej škole v rámci Týždňa dobrovoľníctva uskutočnila zbierka trvanlivých potravín, drogérie, omaľovaniek, farbičiek, spoločenských hier, školských potrieb, krmiva a potrieb do psieho útulku.

Dňa 26. 09. 2019 sa uskutočnil Kahoot! kvíz pri príležitosti Medzinárodného dňa Európskych jazykov. Študenti si cez aplikáciu Kahoot! preverili svoje vedomosti z rôznych jazykov a zároveň sa dozvedili nové fakty.

V dňoch 23. 09. - 27. 09. 2019 žiaci našej školy spolu so svojimi učiteľmi absolvovali vedecko-technickú exkurziu na trase Winterthur - Ženeva - CERN - Bern.
Dňa 19. 09. 2019 sme pomáhali v rámci podpory myšlienky dobrovoľníctva maľovať plot T-Systems Športovo-zábavnému areálu na Alejovej ulici.

Dňa 18.09.2019 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili 10. ročníka festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevyhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR v Pribeníku.

Dňa 18. 09. 2019 sa študenti kvinty A, kvinty B a kvinty C zúčastnili podujatia k Európskemu dňu jazykov, ktoré sa konalo v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ.

Študenti septimy A Michal KOLCUN, Martin NEMJO a Tomáš PAVLÍK sa zapojili do kvízu o Európskej Únii a v silnej konkurencii desiatich tímov z celého kraja obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

Študenti oktávy A, oktávy B a IV. A navštívili 12. a 17. 09. 2019 koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim - Brezinka.

Jesenné účelové cvičenie žiakov prímy až kvárt prebiehalo v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2. Počasie vyšlo na výbornú a veríme, že žiaci a učitelia si teto dopoludnie užili.


Dňa 03. 09. 2019 boli ocenení v Hanušovciach nad Topľou naši úspešní absolventi programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) na bronzovej a striebornej úrovni.
Veríme, že v tomto školskom roku ich rady rozšíria ďalší naši študenti.

Slávnostným príhovorom pána riaditeľa PhDr. Ľubomíra SOBEKA sa oficiálne začal školský rok 2019/2020 v našej alma mater.

V dňoch 28. až 30. 08. 2019 sa 14 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili RNDr. Viera VODIČKOVÁ a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
12
JÚN
Alejová víťazom 10. ročníka Derby!

Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/

ČO NÁS ČAKÁ ...


PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

V školskom roku 2019/2020 ponúkame možnosť vybrať si krúžok z týchto záujmových útvarov.

Kliknutím na tento odkaz TU si môžete prečítať ich prehľad.

EXKURZIA DO VEREJNEJ KNIŽNICE
Cieľová skupina: I. A, I. B, kvinta A, kvinta B a kvinta C
Zodpovedná: PaedDr. Jaroslava Mamčaková

NÁVŠTEVA ARCHÍVU MESTA KOŠICE
Termín: 14. 10. 2019
Cieľová skupina: sexta B
Zodpovedná: Mgr. Jana Vargová

Termín: 15. 10. 2019
Cieľová skupina: II. A
Zodpovedná: Mgr. Mária Sadovská

Termín: 16. 10. 2019
Cieľová skupina: sexta A
Zodpovedná: Mgr. Alica Pšaková

HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ EXKURZIA DO NIŽNEJ MYŠLE

Termín: 29. 10. 2019
Cieľová skupina: príma
Zodpovedná: Mgr. Alica Pšaková

HISTORICKO-GEOGRAFICKÁ EXKURZIA DO STAREJ ĽUBOVNE
Termín: 29. 10. 2019
Cieľová skupina: sekunda A, sekunda B
Zodpovedná: Mgr. Jana Vargová

INTERAKTÍVNA MATEMATICKÁ VÝSTAVA V PREŠOVE
Termín: 29. 10. 2019
Cieľová skupina: tercia A, tercia B
Zodpovedné: RNDr. Jana Krajčiová, PhD. a RNDr. Tímea Krajňáková
ZENIT - ŠKOLSKÉ KOLO

Kategória A, B v programovaní
Termín: 16. 10. 2019

Kategória A. B v elektronike
Termín: 18. 10. 2019
Zodpovední: Ing. Kamil Hnath, RNDr. Jana Plichtová
TÝZDEŇ ZDRAVIA 2019

Termín: 21. 10. - 25. 10. 2019
Cieľová skupina: všetci žiaci a učitelia školy
Zodpovedný: Mgr. Slavomír Dzugas
ŠTUDENTSKÁ KVAPKA KRVI

BUĎ ODVÁŽNY A DARUJ KRV!

Termín: 24. 10. 2019

Cieľová skupina: dobrovoľníci z radov plnoletých študentov a zamestnanci školy

Zodpovedný: Mgr. Slavomír Dzugas

ŠKOLSKÝ TURNAJ V PIŠKVORKÁCH

Termín: 23. 10. 2019
Cieľová skupina: nielen milovníci matematiky
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková
JESENNÝ ZBER PAPIERA

Termín: 22. 10. - 24. 10. 2019
Zodpovedná: Mgr. Zuzana Dolhyová
ALEJÁCKA PARTY

Slávnostné prijatie žiakov prímy do Alejáckej rodiny
Cieľová skupina: príma - kvarta B
Termín: 28. 10. 2019
Miesto: KSC, Jedlíkova 7, Košice
Zodpovedná: PaeDdr. Iveta Bednarčíková
JESENNÉ PRÁZDNINY

Termín: 30. 10. - 04. 11. 2019

Sponzori