Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
Dňa 06. 11. 2019 sa na našej škole uskutočnil 7. ročník školského kola recitačnej súťaže v prednese anglickej poézie a prózy SHAKESPEARE MEMORIAL.

Víťazmi školského kola v jednotlivých kategóriách sa stali: Veronika KUGLOVÁ (príma), Michaela VARGOVÁ (príma), Bianka GURSKÁ (kvarta B), Petra PSOTOVÁ (kvarta A), Andrej PANKUCH (oktáva A). Srdečne blahoželáme!
06
NOV
Šifrovanie v Pythone
V stredu 6. 11. 2019 sa v priestoroch InfoUSA, Štátna vedecká knižnica uskutočnil workshop pre stredoškoláčky so záujmom o IT technológie a informatiku. Organizovali ho Aj Ty v IT a Veľvyslanectvo USA. 

Témou bolo hlavne využitie robotiky a umelej inteligencie na riešenie rôznych problémov. Prednášali dve úžasné mladé študentky MIT, štvrtej najlepšej univerzity v USA, ktoré sa snažili priblížiť, ako vyzerá ich práca v IT a motivovať dievčatá, aby sa nebáli tiež vydať touto cestou. Súčasťou workshopu bolo upravovanie zdrojového kódu stránky Facebooku, kedy vzniklo aj pár naozaj vtipných výsledkov. O workshop prejavili záujem naše dve žiačky: Sophia HORŇÁKOVÁ zo sexty B a Lenka HAKE zo septimy B.
Dňa 05. 11. 2019 v rámci Týždňa vedy a techniky sa naši žiaci zúčastnili na Dni otvorených dverí Neurobiologického ústavu SAV. Návšteva ústavu bola užitočným doplnením hodín semináru z biológie.
05
NOV
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Dňa 05. 11. 2019 absolvovali žiaci tercií a kvárt školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry v kategórii C. Podali naozaj skvelé výkony. Do okresného kola postupuje Andrea SOMOŠOVÁ z kvarty B. Srdečne blahoželáme a v okresnom kole držíme palce!
Už niekoľko rokov sa naša škola úspešne zapája do projektu: Záložka do knihy spája školy. Cieľom projektu je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu, podporiť čítanie a navzájom si odovzdať naše pocity zhmotnené v podobe malých výtvarných dielok – záložiek do kníh. Rozhodli sme sa, že aj toho roku to nebude inak.

Dňa 29. 10. 2019 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili unikátnej interaktívnej matematickej výstavy v Prešove. Žiaci mali možnosť presvedčiť sa, že násobenie, delenie, grafy, kružnice a logika dokážu byť zábavné.
Žiaci sekundy A a sekundy B navštívili 29. 10. 2019 významnú kultúrnu a historickú pamiatku Ľubovniansky hrad a najmladší skanzen na Slovensku.
Exkurzia bola zakončená v skanzene prehliadkou rusínskej a goralskej ľudovej architektúry.
Dňa 29. 10. 2019 sa žiaci prímy zúčastnili dejepisnej exkurzie do Nižnej Myšle, kde navštívili Myšľanské obecné múzeum a archeologickú lokalitu otomanskej kultúry Várhegy, ktorá sa nazýva aj slovenské Mykény.
Dňa 29. 10. 2019 sa uskutočnila ďalšia beseda s úspešnými absolventmi nášho gymnázia. Tentoraz boli našimi hosťami Matej BELICA a Tomáš SLEBODNÍK, absolventi školy v roku 2005.

Dňa 28. 10. 2019 sa v Kultúrno - spoločenskom centre na Jedlíkovej ulici konala Alejácka party, počas ktorej starší študenti našej alma mater slávnostne privítali nováčikov z prímy.
Dňa 24. 10. 2019 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže Festival vedy a techniky v Žiline. Našu školu úspešne reprezentovali  Stanislav JOCHMAN z oktávy A a Peter BORTÁK z kvinty A. Obaja sa rozhodli vytvoriť súťažné tímy s kamarátmi z iných škôl. Oba tímy postúpili do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 06. - 09. 11. 2019 v Bratislave. Chlapcom srdečne blahoželáme k postupu a držíme palce v celoštátnom kole!
Keďže darovanie krvi je na našom gymnáziu už tradíciou, vybrala sa skupina odvážnych študentov III., IV. ročníka, septím a oktáv spolu s dvoma pedagógmi 24. 10. 2019 pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Za zodpovednú prípravu pred úspešným darovaním im patrí veľká vďaka.
16. október bol na Konferencii Organizácie spojených národov v Ríme v roku 1979 vyhlásený za Svetový deň výživy. Tradične sme si ho pripomenuli podujatím pod názvom Alejácky týždeň zdravia, ktoré úspešne prebehlo v dňoch 21. - 25. 10. 2019. Pripravili sme pestrú paletu akcií...

ČO NÁS ČAKÁ ...


9
NOV
V zeleni stúh nádej skrytá je ...
... a nielen nádej. Ale aj srdečný úsmev na tvárach žiakov, ich triednych učiteliek a prizvaných hostí, ako i nefalšovaná radosť ducha tých, ktorým tieto sviatočné dni zelených stužiek patria:

16. 11. 2019 - IV. A
30. 11. 2019 - oktáva B
19
NOV
Rok 2019 ...
... rok historických jubileí

Celoškolská dejepisná súťaž s vyššie uvedenou tematikou sa uskutoční v priebehu 5. - 7. vyučovacej hodiny dňa 19. 11. 2019. Viac informácií poskytne Mgr. Jana VARGOVÁ.
19
NOV
Olympiáda v anglickom jazyku
Školské kolo olympiády pre žiakov prímy až kvarty B sa uskutoční dňa 19. 11. 2019.
Žiaci kvinty A až IV. A si svoje zručnosti a vedomosti v anglickom jazyku môžu preveriť dňa 20. 11. 2019.
Bližšie informácie podajú Mgr. Gabriela HREŽOVÁ a Mgr. Zuzana HUSÁROVÁ.
19
NOV
Piškvorky
Oblastný turnaj je plánovaný na 19. 11. 2019. Jeho víťazov čaká postup do krajského kola turnaja, ktorý sa uskutoční dňa 28. 11. 2019. Bližšie informácie poskytne RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ.
20
NOV
Imatrikulácia 2019

Slávnostné prijatie prvákov štvorročného štúdia do cechu študentského na našej alma mater pod taktovkou Žiackej školskej rady s pestrým programom a bohatou tombolou pripravujeme na deň 20. 11. 2019 v príjemných priestoroch GES KLUBU na Novomeského 13 v Košiciach. Tešíme sa na spoločnú príjemnú zábavu!
20
NOV
Mix volejbalový turnaj
Pre milovníkov volejbalu odporúčame čím skôr sa prihlásiť do súťažného školského zápolenia vo volejbale. Prihlášky a bližšie informácie poskytne Mgr. Lórant LIPÁN.
21
NOV
Matematický viacboj
Matematickú súťaž pre košické gymnáziá s dlhoročnou tradíciou pripravujú RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD. a RNDr. Marián MACKO. Spolu s nimi pevne veríme, že sa jej zúčastní čo najviac súťažných tímov.
21
NOV
Liga 4x4
Tento deň bude príznačný ozajstným matematickým súťažením. S radosťou privítame aj žiakov základných škôl z Košíc i jeho okolia, aby zábavnou formou si vyskúšali svoje matematické danosti a schopnosti v tradičnej LIGE 4x4. Bližšie informácie sprostredkujú  RNDr. Beáta VAVRINČÍKOVÁ a RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ.
21
NOV
Návšteva filmového predstavenia
Názov predstavenia: upresní sa v pondelok, 18. 11. 2019
Miesto: CINEMAX, OC OPTIMA

príma až kvarta B
07:50 - zraz žiakov a pedagogického dozoru pred budovou školy
08:30 - 10:00 - filmové predstavenie
rozchod žiakov domov pred budovou školy

kvinta A až IV. A
10:10 - zraz žiakov a pedagogického dozoru pred OC OPTIMA
10:30 - 12:00 - filmové predstavenie
12:10 - rozchod žiakov domov pred OC OPTIMA / pred budovou školy
22
NOV
Návšteva divadelného predstavenia
Názov predstavenia: Mária Stuartová
Miesto: Štátne divadlo Košice
Termín: 22. 11. 2019
Čas: 19:00 hod.
Zraz učiteľov a žiakov pred budovou divadla o 18:30 hod.
22
NOV
Junior náboj
Dňa 22. 11. 2019 sa uskutoční 8. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už šiestykrát zrealizuje aj v priestoroch našej školy. Viac informácií poskytne RNDr. Marián MACKO.
25
NOV
Správna voľba povolania
V dňoch 25. - 26. 11. 2019 sa v priestoroch SOŠ na Ostrovského 1 pod záštitou predsedu KSK v spolupráci s Magistrátom mesta Košice uskutoční prezentácia stredných škôl "Tvoja budúcnosť - Tvoja voľba". Nadšenci z radov našich študentov poskytnú podrobné informácie o našej alma mater žiakom 9. ročníka základných škôl.
26
NOV
Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry
Školské kolo olympiády v kategórii B sa uskutoční dňa 26. 11. 2019 pod patronátom PaedDr. Jaroslavy MAMČAKOVEJ a Mgr. Márii SADOVSKEJ.
29
NOV
Lomihlav
V piatok 29. 11. 2019 sa na pôde našej školy uskutoční matematická súťaž družstiev Lomihlav. Z našej školy sa jej zúčastnia dve družstvá žiakov tercií a kvárt. Držíme im palce.

Sponzori