Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2019.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2019/2020
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
Srdečne blahoželáme!
V celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 dosiahlo družstvo žiakov nášho gymnázia v zložení: Filip BALTOVIČ (sexta B), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B) pekný úspech, keď obsadilo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
Naši žiaci zopakovali významný úspech z minulého roku a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2020, získali pre našu školu a región dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto v piatich kategóriách v prednese ruskej poézie a prózy. Srdečne blahoželáme!
Lyžiarske výcvikové kurzy bežali v plnom prúde pod vedením našich vyučujúcich telocviku, pedagogického dozoru a pod bdelým okom zdravotníka.
Žiaci prvého ročníka štvorročného štúdia, žiaci kvínt a tercií osemročného štúdia absolvovali všetko, čo k takému kurzu patrí: teoretický i praktický výcvik a nechýbala ani spoločenská zábava.
Ponúkame pár záberov.
V utorok 25. 02. 2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia konal 9. ročník súťaže Matematický kufor. Vyhrali to dievčatá z I. A. Srdečne blahoželáme!
Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II pre žiakov prímy. Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodnom kole. Viac info ...
Vo februári sa konalo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22. 04. 2020 v Prešove, nás budú zastupovať Richard VODIČKA, žiak tercie A a Robert MARCIN, žiak tercie B.
V súťaži IGePeHa - boj, ktorá sa konala dňa 19. 02. 2020 v Michalovciach, sme získali niekoľko pekných ocenení. Srdečne blahoželáme! Viac info ...
Dňa 18. 02. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnil Pilotný projekt Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl a žiakov gymnázií s osemročným štúdiom za významnej podpory Občianskeho združenia Olymp a Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 9 košických škôl.
Medzi vyhodnoteniami jednotlivých častí súťaže sa súťažiacim so svojimi zaujímavými prednáškami predstavili vzácni hostia - Petra PAUEROVÁ, ktorá je mládežníckou delegátkou OSN a občiansky aktivista Mgr. Jakub IVANČO. Viac info ...
14
FEB
3. miesto v krajskom kole postupovej súťaže v streľbe
Dňa 14. 02. 2020 sa v Rožňave uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní. Náš tím v zložení - Adam CHYTIL, Martin KOZÁR a Juraj STEINER - si vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
13
FEB
Celoštátne kolo súťaže ZENIT
V dňoch 11. 02. - 13. 02. 2020 sa v priestoroch SOŠ automobilovej, na Moldavskej ceste 2 v Košiciach konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike v kategórii B. Úlohou žiakov bolo navrhnúť, vyrobiť a oživiť vlastný plošný spoj podľa priloženej dokumentácie.
Peter BORTÁK z kvinty A v konkurencii žiakov odborných škôl získal pekné 5. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 12. 02. 2020 sa vybraní žiaci študentských firiem zúčastnili súťaže Inovation Camp, ktorú organizuje JA Slovensko v spolupráci s AT&T.
Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch so žiakmi z rôznych škôl Slovenska.
Erik TOMKO, žiak septimy B so svojím tímom získal za kreatívne a efektívne splnenie výzvy 1. miesto. Kristián LAURINC, žiak septimy B sa spolu so svojím tímom umiestnil na 2. mieste. Víťazom blahoželáme!
12
FEB
Darilo sa aj v krajskom kole OANJ ...
Dňa 12. 02. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom sa Zuzana KOZÁROVÁ, žiačka sexty B umiestnila na krásnom 3. mieste v kategórii 2A. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


28. marec 2020

                          Pozdrav od pána riaditeľa
POZDRAV OD NÁS PRE VÁS
Milí Alejáci!

Takto netradične z našich príbytkov vás srdečne pozdravujeme.

Myslíme na vás a vašich rodičov, ktorí to tiež nemajú ľahké.

Verte, že chýbate!
PRERUŠENIE VYUČOVANIA AŽ DO ODVOLANIA

Rozhodnutie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR


Usmernenie k dištančnému vzdelávaniu pre učiteľov a žiakov

V škole bude v období prerušenia vyučovania prítomná kontaktná osoba, ktorá bude oprávnená komunikovať so zriaďovateľom, Okresnými úradmi (odbormi školstva) a v nevyhnutných prípadoch s ostatnou verejnosťou. Vo všetkých vyššie uvedených prípadoch bude komunikácia prebiehať výlučne elektronickou, emailovou, resp. telefonickou formou.      


Milí žiaci, rodičia a učitelia!

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling dnes na brífingu po rokovaní vlády oznámil, že prerušuje vyučovanie na školách až do odvolania.

Úplne sa ruší Testovanie T9 2020 a externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky.

Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
sa bude konať do dvoch týždňov od obnovenia vyučovania, a to v termíne do 30. 6. 2020.
Minister ubezpečil všetkých maturantov, že určite budú mať možnosť do 30. 6. 2020 zmaturovať.

Minister predpokladá, že školský rok sa skončí 30. 6. 2020 a letné prázdniny budú v obvyklom termíne.

Prihlášky na stredné školy bude možné podať do 15. 5. 2020, pričom potvrdenie od lekára nebude potrebné. Prijímacie skúšky na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. 6. 2020.

Zároveň vás žiadam, aby ste sa v nasledujúcich dňoch striktne dodržiavali všetky opatrenia vydané Ústredným krízovým štábom a zostávali doma. Vyhýbajte sa stretnutiam so spolužiakmi či kamarátmi. 

Na vzájomnú komunikáciu využívajte predovšetkým mobilné zariadenia a internet.

Želám vám pevné zdravie a veľa fyzických a duševných síl na prekonanie a úspešné zvládnutie mimoriadnej situácie.

Informácie budeme priebežne aktualizovať.

                                                                                                                                                     PhDr. Ľubomír Sobek

Sponzori