Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2022.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

personalistka/hospodárka
viac info TU
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO hodnotenie školy
 
Aj v tomto roku zverejnil Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO rebríček škôl za školský rok 2021/2022. Ak sme po zverejnení rebríčka za školský rok 2020/2021 boli hrdí  na umiestnenie na 28. mieste v rámci Slovenska a na 3. mieste v rámci Košického samosprávneho kraja, najnovší rebríček nás oprávňuje na ešte väčšiu hrdosť.

V kategórii Gymnázia v celoslovenskom meradle sme poskočili o 14 miest, čo znamená umiestnenie na 14. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola dokonca druhým najlepším gymnáziom.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa o tento úspech zaslúžili a veríme, že súčasní študenti tento skvelý výsledok nielen potvrdia, ale pomôžu posunúť naše gymnázium na ešte vyššie  priečky v rámci Slovenska.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, poverená vedením gymnázia privítala žiakov a zamestnancov školy týmito slovami:

"Na prahu nového školského roka vám prajem najmä veľa síl a energie do každodenného plnenia povinností, ale aj radosti, optimizmu a nových zážitkov. Váš úspech v štúdiu záleží hlavne od vás a vášho prístupu ku školským povinnostiam a riešeniu problémov. Buďte rozvážni a učte sa novým vedomostiam so záujmom a motiváciou, nezabúdajte na spoluprácu, pomoc slabším a mladším spolužiakom a úctu k pedagógom, ktorí vám odovzdávajú svoje bohaté a častokrát celoživotné skúsenosti. Vážte si jeden druhého, vážte si odlišnosti a krásu života, ktorý prežívate“.

Slávnostného otvorenia školského roka 2023/2024 sa zúčastnila JUDr. Ivana PUCHALLOVÁ, PhD. - vedúca oddelenia správnej, sporovej, personálnej agendy a sťažností odboru školstva Košického samosprávneho kraja.
30
AUG
Sústredenie pre primánov 2023
V dňoch 28. až 30. augusta 2023 sa 34 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili panie profesorky Viera VODIČKOVÁ, Jana KRAJČIOVÁ a Beáta VAVRINČÍKOVÁ.

V príjemnom prostredí Zeleného brehu sa v predstihu naučili matematické definície, po rozlúštení šifier našli poklad, zahrali si mnoho hier, vyriešili veľa úloh a popritom veľa behali. Po rozdelení do šiestich družiniek veľmi rýchlo zistili, že na získanie bodov do Druboja sa musia naučiť medzi sebou komunikovať a čo najefektívnejšie si rozdeliť prácu.
27
AUG
MEMO 2023
V dňoch 21. – 27. augusta 2023 sa v Strečne uskutočnila Stredoeurópska matematická olympiáda (MEMO). Slovensko na nej reprezentoval aj Richard VODIČKA (septima A), ktorý získal čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
V divadelnej sále KSC na Jedlíkovej v Košiciach sa slávnostne naladení žiaci a pedagógovia Alejky dôstojným kultúrnym programom a oceňovaním najlepších žiakov rozlúčili so školským rokom 2022/2023.

Pochvalu od riaditeľa školy spojenú s knižnými poukážkami si z tejto slávnosti odnieslo veľa usilovných a šikovných žiakov.

Traja z nich okrem pochvaly a vecnej odmeny získali aj titul ŽIAK ŠKOLY 2023. Stali sa nimi tí, ktorí počas štúdia v školskom roku 2022/2023 svojimi študijnými výsledkami, angažovanosťou a reprezentáciou školy najvýraznejšie prispeli k šíreniu jej dobrého mena:

Michal VODIČKA, žiak kvarty
Richard VODIČKA, žiak sexty A
Juraj KRAMÁR, žiak II. A

Všetkým ocenením srdečne blahoželáme!
Pred odchodom na túžobne očakávané letné prázdniny si žiaci Alejky dopriali po náročnom školskom roku chvíle oddychu a šantenia v rôznych kútoch nášho Slovenska.
Triedne kolektívy spolu so svojimi triednymi učiteľmi navštívili Vyšné Ružbachy, Slovenský Raj, Nízke Tatry, Sninský kameň, Zemplínsku Šíravu, Kežmarské Žľaby, Telgárt a ďalšie zaujímavé miesta.
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS a Richard VODIČKA (všetci sexta A), a tiež druhé družstvo v zložení: Veronika NEMJOVÁ (oktáva B), Barbora MARCINČÁKOVÁ, Tomáš PROKS (obaja oktáva C) získali v 9. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní bronzovú medailu (ocenenie Honorable Mention).
Srdečne blahoželáme!
26
JÚN
Víťazka literárnej súťaže Via Litera

Víťazka
literárnej súťaže Via Litera, Daniela SURANIČOVÁ z III. A, získala možnosť publikovať v časopise Svet /z/ kníh.

Viac info na: https://online.fliphtml5.com/uftsb/swre/#p=30
Sériu mimoriadnych výsledkov našich talentovaných žiakov v cudzích jazykoch uzatvárajú dve prvé a jedno druhé miesto v celoslovenskom kole súťaže Jazykový kvet, v ktorom naše žiačky reprezentovali košický región v troch kategóriách:

1. miesto: Julka ŠOGANIČOVÁ (tercia B) v kategórii ZŠ - prevzatá tvorba v ruskom jazyku
1. miesto: Petra PSOTOVÁ (septima A) v kategórii SŠ - prevzatá tvorba v ruskom jazyku
2. miesto: Veronika KUGLOVÁ (kvarta) v kategórii ZŠ - prevzatá tvorba v anglickom jazyku

Jazykový kvet je jazykovo-umelecká akreditovaná súťaž pre deti a mládež vo veku od 4 do 19 rokov v prednese, dramatizácii a v poviedkovej tvorbe v rôznych jazykoch.
Súťaž sa realizuje od roku 2011 postupovým systémom, pri ktorom si vo finále zmerajú sily najúspešnejší reprezentanti jednotlivých krajov.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej Alejky nielen v tejto súťaži!
V dňoch od 05. 06. - 10. 06. 2023 sa naši študenti zúčastnili poznávacieho zájazdu do Londýna. Výlet začali v malebnom Amsterdame, kde pri plavbe drachtami nasali úžasnú atmosféru mesta. Prespali v Calais, aby sa na druhý deň trajektom a autobusom dostali do Londýna, kde strávili tri dni spoznávaním metropoly, plavbou po Temži, nákupmi na Oxford street, či ochutnávkou "fish&chips". Vrátili sa plný zážitkov a dojmov z nezabudnuteľného výletu.
02
JÚN
Matematická súťaž družstiev MAMUT 2023
Družstvo žiakov prímy A v zložení: Martin FEDOROČKO, Adam HORVÁTH, Michal HUDÁK, Ladislav KLIMENT a Richard SEMANIŠIN, obsadilo krásne 2. miesto v celoslovenskej matematickej súťaži družstiev MAMUT.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!
31
MÁJ
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B
V máji boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie B. Spomedzi 14 úspešných riešiteľov je 6 žiakov z našej školy, pričom na 1. mieste sa umiestnili Oliver SEMAN (kvinta B) a Richard VODIČKA (sexta A).
Ďalšími úspešnými riešiteľmi sú Ondrej KRÁLIK (sexta A), Eva KRAJČIOVÁ (kvinta A), Matúš LIBÁK (sexta A), Veronika VODIČKOVÁ (sexta A).

Všetkým srdečne blahoželáme!

Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=B
Deň detí sme na našej škole oslávili trošku skôr, 31. 05. 2023. Starší žiaci z kvarty, sexty A a sexty B pripravili pre tých mladších množstvo zaujímavých a veselých aktivít. Nie je však jasné, kto sa zabával viac.

ČO NÁS ČAKÁ ...


Slávnostné otvorenie školského roka 2023/2024


PRÍCHOD ŽIAKOV

- 08:00 hod.
- presun do kmeňových učební

HARMONOGRAM

I. SKUPINA
triedy: príma A - kvarta B

08:15 – 08:45 - slávnostné otvorenie školského roka v telocvični školy
presun do kmeňových učební spolu s triednymi učiteľmi
09:00 - 10:00 - slávnostné triednické hodiny

II. SKUPINA
triedy: kvinta - IV. A

08:15 - 09:15 - slávnostné triednické hodiny
presun do telocvične spolu s triednym učiteľom
09:30 – 10:00 - slávnostné otvorenie školského roka v telocvični školy

ROZCHOD ŽIAKOV DOMOV

- po 10:00 hod.

TEŠÍME SA NA VÁS!
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori