Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2019.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2019/2020
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Aktuálne nemáme žiadne voľné pracovné miesto
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
25
JÚN
Attomat 3
Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré.
Toto si pravdepodobne povedali organizátori seminára Pikomat a 25. 06. 2020 zorganizovali 3. kolo matematickej súťaže Attomat pre záujemcov zo Slovenska a Česka.

Väčšina detí už síce žije v prázdninovom móde a na školu a riešenie úloh už ani nepomyslia, no predsa sa našli aj takí, ktorí sa do súťaže zapojili. Z našej školy to boli ...
Prvé miesto Petry PSOTOVEJ, žiačky kvarty A v kategórii próza a tretie miesto Zuzany KOZÁROVEJ v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník v meste Lučenec uzatvárajú sériu výnimočných úspechov našich ruštinárov v tomto školskom roku. Vo všetkých súťažiach, do ktorých sa zapojili, vybojovali pre našu školu popredné miesta na celoštátnej úrovni. Srdečne blahoželáme!
V dňoch 18. 06. - 19. 06. 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov. Spojený tím Košice (Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Alejová, Gymnázium Park mládeže), ktorého členom bol náš študent Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A, sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
Aj v celoslovenskom kole súťaže „Jazykový kvet“ naši recitátori potvrdili svoje kvality a v kategórii: Ruský jazyk – prevzatá tvorba získali prvé a druhé miesto.

Petra PSOTOVÁ
vybojovala prvé miesto a Ladislav ANTOŽI obsadil druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
"Super finále" na Červenom námestí v Moskve v deň narodenín veľkého ruského spisovateľa A. S. Puškina zavŕšilo vyše mesačný maratón výberových kôl 8. ročníka recitačnej súťaže v ruskom jazyku „Živá klasika“.
Našim dvom žiakom Laure MARKOVIČOVEJ zo sexty B a Ladislavovi ANTOŽIMU z kvarty A sa v silnej konkurencii recitátorov z ruských rodín žijúcich v zahraničí nepodarilo prebojovať až do finále.
No skutočnosť, že práve oni dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na tomto významnom podujatí, je pre našu školu veľká česť a obidvaja súťažili so cťou. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.
11
JÚN
BRLOH - extra
Máme za sebou ďalšiu súťaž v riešení šifier, hlavolamov a rébusov, ktorú pre Vás prichystali organizátori súťaže Brloh z Masarykovej univerzity v Brne.

Nebolo to jednoduché, pretože niektoré úlohy vyžadujú znalosť českej histórie a českej kultúry, čo je pre nás, Slovákov, už ťažšie.

Napriek tomu máme pekné umiestnenia, z ktorých sa veľmi tešíme.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

Pripájame aj výsledkovú listinu.
21
MÁJ
Attomat 2
Dňa 21. 05. 2020 sa uskutočnilo už 2. kolo súťaže Attomat.
Zapojilo sa do nej 17 žiakov našej Alejky a najlepšie sa umiestnili:
- v kategórii príma: Tomáš GELETKA
- v kategórii sekunda: Oliver SEMAN
- v kategórii tercia: Richard VODIČKA
- v kategórii open: Matej VASKY

Z účasti všetkých sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

Pripájame aj výsledkovú listinu.
V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

Janka URBÁNOVÁ
z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
Srdečne blahoželáme!
30
APR
Purple Comet 2020
Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

Viac info: TU
17
APR
Attomat
Dňa 17. 04. 2020 prebehla online súťaž v riešení logických úloh. Bola určená všetkým, ktorí majú záujem precvičiť si mozgové závity. Úlohy v súťaži boli zaujímavé a čas pri nich ubiehal veľmi rýchlo. Súťaže sa zúčastnilo 676 úžasných ľudí zo Slovenska aj Čiech.

Ponúkame konečné umiestnenie našich žiakov i niektorých učiteľov v tejto silnej konkurencii: LINK
17
APR
Výsledky 42. ročníka KK SOČ
V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našu školu reprezentovalo 10 študentov s 8 prácami.
Adam ŽUPČÁN, žiak III. A sa získal 3. miesto v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Vplyv porúch učenia na psychiku dieťaťa.“
Filip TUMIDALSKÝ a Jakub LUKÁČ, žiaci septimy B sa umiestnili na krásnom 1. mieste v odbore: Informatika s prácou „Tvorba počítačových hier.“ Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!
08
APR
Dvaja naši víťazi celoštátneho kola Živá klasika 2019/2020
Po minuloročnom obrovskom úspechu Petry PSOTOVEJ z tercie A, ktorá v konkurencii 120 súťažiacich zo 60 krajín sveta v Arteku vyhrala medzinárodné kolo súťaže Živá klasika, odborná porota pozostávajúca zo známych ruských režisérov, hercov a literátov vybrala do medzinárodného kola 2020 dvoch našich žiakov.
Sú nimi Laura MARKOVIČOVÁ zo sexty B a Ladislav ANTOŽI z kvarty A, ktorí do súťaže vo februári 2020 poslali videá s nahrávkami svojej recitácie úryvkov prozaických diel v ruskom jazyku.
Ich nominácia je pre našu školu veľkou cťou, keďže medzinárodného kola sa môžu z každej účastníckej krajiny zúčastniť maximálne dvaja víťazi celonárodných kôl z neruského prostredia. Srdečne blahoželáme!

Prestížnu súťaž mladých recitátorov prózy s názvom Živá klasika usporadúva rovnomenný fond Živá klasika pod patronátom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Je určený pre žiakov ruských škôl a tiež zahraničných záujemcov vo veku 10 – 17 rokov, ktorí sa jej každoročne zúčastňujú diaľkovou formou od decembra do februára.

Záverečné kolo súťaže v Medzinárodnom detskom stredisku Artek na Kryme je plánované v jesenných mesiacoch po prekonaní súčasnej epidémie.
Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


Slnečné letné prázdniny
Všetkým žiakom a zamestnancom našej školy želáme príjemné prežitie letných prázdnin a dovoleniek, veľa teplých slnečných lúčov a pohodových dní.

Tešíme sa na vás v septembri!
Príhovor riaditeľa školy pred odchodom na letné prázdniny


Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!


Školský rok 2019/2020, ktorý sa dnešným dňom končí, sa nepochybne zapíše do histórie školstva na Slovensku. Pandémia COVIDu 19 a s ňou spojené opatrenia doň nečakane zasiahli a poznačili jeho priebeh. Kým ešte do konca februára nič nenasvedčovalo tomu, že by mala nastať nejaká zmena zabehnutých vzdelávacích postupov, marec všetko zmenil. Vyučovanie prešlo na dištančnú formu, na ktorú nikto, ani učitelia, ani rodičia, ani žiaci neboli zvyknutí a pripravení. Museli sme sa všetci učiť za pochodu.

Vážení rodičia!
Chcem sa vám poďakovať, že ste nám, učiteľom, pomáhali, hoci ste to sami nemali ľahké a vyskúšali ste si aj učiteľský chlebíček. Ale možno práve to prispeje k tomu, že nás budete viac chápať a pomáhať nám aj naďalej v spoločnom úsilí vychovať z našich detí múdrych a vzdelaných mladých ľudí, ktorí nám to jedného dňa určite v tom najpozitívnejšom zmysle vrátia.

Vážení kolegovia!
Ďakujem vám za váš aktívny a pozitívny prístup k dištančnému vzdelávaniu. Vždy ste sa usilovali zodpovedne pristupovať k svojim pracovným povinnostiam, učili ste sa pracovať s novými počítačovými aplikáciami, aby ste v rámci možností svojich predmetov čo najefektívnejšie prezentovali vašim žiakom nové učivo. A popri tom viacerí z vás boli aj učiteľmi svojich detí a museli ste si čas starostlivo rozdeliť medzi školu a domácnosť. Nebolo to jednoduché, ale zvládli ste to veľmi dobre.

Milí žiaci!
Po tomto polroku vie každý z vás sám najlepšie posúdiť, či mu viac vyhovuje prezenčná, alebo dištančná forma štúdia. Väčšina z vás pracovala od prvej chvíle aktívne a plnila si svoje povinnosti zodpovedne. No a výsledky tejto práce sa prejavili dobrými známkami na vysvedčeniach. Žiaľ, boli medzi vami aj takí, ktorí si dištančné vzdelávanie pomýlili s prázdninami a výsledkom sú komisionálne skúšky, ktoré budú musieť absolvovať a zvládnuť na to, aby mohli postúpiť do vyššieho ročníka.
Musím sa však poďakovať tým z vás, ktorí sa aj v druhom polroku zapájali do rôznych súťaží na krajskej i celoslovenskej úrovni a dosiahli v nich výborné výsledky. Tradične boli títo žiaci ocenení na slávnostnom ukončení školského roka. Keďže v tomto školskom roku spoločný záver školského roka nebudeme mať, ocenenia odložíme na september a na otvorenie nového školského roka.
Ani my sme v škole počas tohto polroka nezaháľali. Určite ste všetci zaregistrovali, že máme úplne nové chemické laboratórium, ktoré by nám mohli závidieť aj na lekárskej fakulte, ako sa pred nedávnom vyjadrila jedna členka rady školy. No a v telocvični máme nové sklopné basketbalové koše a svojmu účelu už môže naplno slúžiť aj pohybové štúdio. Podarilo sa nám takmer dokončiť trávnaté futbalové ihrisko, na ktorom do septembra vyrastú bránky a budú natiahnuté vytyčovacie čiary, takže v prípade priaznivého počasia si na ňom na jeseň budete môcť aj zahrať. A to ešte stále nie je všetko. V týchto dňoch nám pribudli nové lavice do odborných učební v rámci projektu ESF a do septembra pribudnú aj počítače. Verím, že novú tvár postupne dostane aj ďalšia časť budovy školy, ale to je skôr úloha pre prvý polrok nového školského roka. Takže naozaj je na čo sa tešiť v novom školskom roku.

Vážení rodičia, vážení kolegovia, milí žiaci!
Želám vám všetkým krásne prežitie letných mesiacov plných slnečných dní, aby ste si dobre oddýchli a nabrali dostatok síl do nového školského roka. Želám nám všetkým, aby sme sa čo najskôr zbavili koronavírusu, aby sme toto obdobie zvládli pri plnom zdraví a v septembri sa opäť stretli v školských laviciach či na triednych aktívoch rady rodičovského združenia. Už teraz sa tešíme na stretnutie s vami, lebo ste nám veľmi chýbali.


PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy
Sústredenie pre deti a mládež so záujmom o ROBOTIKU a TANEC

KEDY: 13. - 19. 07. 2020
KDE: Drienica (v samostatnej budove priamo nad bazénom - iba naša skupina, izolovaná od ostatných hostí)
TÉMA: ŽIVLY - zem, voda, oheň, vzduch
CIEĽ: 
začiatočníci - naučiť sa a zdokonaliť sa v robotike, v tanečných štýloch a technikách
pokročilejší - príprava na súťaže a prezentácie robotiky a tanca
E-PRIHLÁŠKY a platba: https://lnk.sk/entE do 10. 07. 2020 
vedúci a animátori: odborníci v danej oblasti zo Slovenska a Čiech
 
Ak radi staviate Lego, ARDUINO, Raspberry Pi, programujete, fotografujete, vytvárate videa,  tancujete, alebo sa to chcete práve teraz naučiť, alebo aspoň radi trávite čas v kolektíve mladých ľudí a niečo manuálne tvoríte, máme pre vás jedinečnú ponuku

Pýtate sa, prečo by ste sa mali zúčastniť práve nášho sústredenie? U nás sa môžete zábavnou formou veľa naučiť a ešte aj dozvedieť o robotických i tanečných akciách a súťažiach od ich priamych účastníkov.

V prípade seriózneho záujmu o letné sústredenie s pobytom, vyplňte E-prihlášku a uhraďte požadovanú sumu na osobu na účet podľa pokynov v prihláške. 

Prihlásiť sa môžete do naplnenia kapacity tábora, najneskôr však do 10. 07. 2020.

Do dňa nástupu na pobyt nevyhnutne potrebujete:
  • Vyplniť, dať potvrdiť lekárom a doniesť so sebou potvrdenie o bezinfekčnosti dieťaťa a prostredia, v ktorom sa bude nachádzať tesne pred pobytom. Potvrdenie nesmie byť staršie ako 3 dni pred dátumom nástupu.
  • Dodržať predpisy podľa pokynov vlády a úradu verejného zdravotníctva ohľadom opatrení COVID 19.
  • Podpísať a pri nástupe odovzdať papiere s pokynmi a GDPR.
  • Doniesť lieky aj s popisom dávkovania a odovzdať ich v označenom obale zdravotníkovi.

Jana Plichtová

organizátorka letného sústredenia
PRIJÍMACIE SKÚŠKY

OSEMROČNÉ ŠTÚDIUM

Výsledky prijímacieho konania
Počet prihlásených - 96
Počet prijatých - 44
počet zapísaných žiakov - 35
počet voľných miest - 9

Ďalšie informácie pre rodičov uchádzačov

1. Rozhodnutia o výsledku prijímacieho konania doručíme zákonným zástupcom uchádzača cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage) a poštou doporučenou zásielkou do vlastných rúk.

2. V zmysle odsekov 1.4. a 1.5. Rozhodnutia ministra školstva č. 2020/12091:1-A2200 zákonný zástupca uchádzača do 30. júna 2020 doručí Gymnáziu, Alejová 1, Košice záväzné potvrdenie o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na adresu martinkovamonika0509@gmail.com, osobne alebo poštou na adresu strednej školy. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

Vzor záväzného potvrdenia o nastúpení žiaka alebo nenastúpení žiaka na štúdium (kliknite).

3. Po potvrdení nástupu zákonný zástupca oznámi škole voľbu voliteľných predmetov (druhý cudzí jazyk, etická/náboženská výchova) odoslaním vyplnenej prihlášky (kliknite). Škola pre svojich žiakov zabezpečuje vydávanie medzinárodných preukazov žiaka ISIC/EURO<26 – informačný leták (kliknite). Vyplnenú a potvrdenú žiadosť a sumu 20,00 € je potrebné doručiť na školu (kliknite).

4. Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia podľa § 68 ods. 4 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Vzor odvolania: (kliknite).

5. Na vaše otázky radi zodpovieme:
• telefonicky: 055/7296686 (riaditeľ školy), 055/7296685 (zástupkyne RŠ),
• e-mailom: gymnázium.alejova@galeje.sk,
• prípadne osobne.

V Košiciach 30. 06. 2020

PhDr. Ľubomír Sobek, v. r.
riaditeľ školy


ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM

Výsledky prijímacieho konania 7902 J gymnázium
Počet prihlásených - 77
Počet prijatých - 54
počet zapísaných žiakov po 1. kole - 20
počet voľných miest po 1. kole - 11
počet voľných miest po 2. kole - 7
počet zapísaných žiakov po 2. kole - 24


Na vaše otázky radi zodpovieme:
• telefonicky: 055/7296686 (riaditeľ školy), 055/7296685 (zástupkyne riaditeľa školy),
• e-mailom: gymnázium.alejova@galeje.sk,
• prípadne osobne.


PhDr. Ľubomír Sobek, v. r.
riaditeľ školy
V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov prenikať do tajov chémie.

Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov.

Poďakovanie pána riaditeľa v plnom znení so zábermi z chemického laboratória: TU.

Teraz je opäť obdobie, kedy môžete venovať 2% z príjmu svojich daní na účet Rady rodičovského združenia pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice.
Preto si opäť dovoľujeme uchádzať sa o vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z vašich daní za rok 2019.

Veríme, že aj tentoraz tak radi urobíte a my vám opäť budeme môcť dať podobne úspešný dôkaz o tom, že vaše prostriedky boli vynaložené naozaj účelne. Veď vždy je čo zlepšovať a zveľaďovať.

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred úprimne ďakujeme za rozhodnutie venovať vaše 2% z príjmu daní práve nám. Viac info získate na kliknutím na tento link: (nové tlačivo a pokyny).

Sledujte nás aj na Instagrame

Sledujte nás na Instagrame

 

Sponzori