Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2020.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2020/2021
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2020/2021
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2020/2021
MATURITA 2021
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2019/2020
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
Gymnázium, Alejová 1, Košice
oficiálna stránka

Gymnázium, Alejová 1, Košice

Gymnázium, Alejová 1, Košice


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (oktáva B), Veronika NEMJOVÁ (sexta B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (sexta C) a Matej VASKY (sexta C) získalo v 7. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní striebornú medailu (ocenenie Meritorious), keď sa umiestnilo na 3. až 8. mieste.
Srdečne blahoželáme!
09
JÚN
Celoštátne kolo Logickej olympiády 2021
Do celoštátneho kola Logickej olympiády 2021 postúpili z našej školy dvaja žiaci. Richard VODIČKA z kvarty A sa umiestnil na 13. mieste, Eva KRAJČIOVÁ z tercie A získala 16. miesto. Srdečne blahoželáme.

Celkové výsledky nájdete na nasledujúcej stránke: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2021.html
Olívia GAÁLOVÁ z kvarty B sa spomedzi 198 účastníkov z 80 krajín sveta umiestnila na 22. mieste medzinárodnej súťaže Ruské slovo a dostala pozvánku na online letnú školu organizovanú renomovanou Šukinskou divadelnou školou od 01. 07. 2021 do 10. 07. 2021.
"HAT-TRICK" v celoslovenských súťažiach v ruskom jazyku sa podaril Zuzke KOZÁROVEJ zo septimy B, ktorá získala prvenstvo vo finále XI. ročníka súťaže Jazykový kvet. Pre Zuzku bol tento školský rok mimoriadne úspešný, keďže sa stala v kategórii stredných škôl víťazkou celoslovenských finále aj v súťažiach Ruské slovo a Puškinov pamätník.
Okrem toho obsadila prvé miesto aj v medzinárodnej súťaži v ruskom jazyku pod názvom GRAMOTEJ – kategória B 1.
Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu školy!
Zuzka KOZÁROVÁ zo septimy B sa v celoslovenskom kole 7. ročníka Puškinovho pamätníka umiestnila na prvom mieste v kategórii stredné školy - poézia. Srdečne blahoželáme!
01
JÚN
Celoštátne kolo IQ olympiády
Richard VODIČKA z kvarty A sa 01. 06. 2021 zúčastnil celoštátneho kola IQ olympiády, ktoré sa konalo v Bratislave. Umiestnil sa na peknom 9. mieste. Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na nasledujúcej stránke: https://iqolympiada.sk/?page_id=757
Naša študentka Maxima Anna Alžbeta BEDNARČÍKOVÁ, žiačka kvarty A, úspešne reprezentovala našu školu vo výtvarných súťažiach.
V celoslovenskom kole súťaže Vesmír očami detí, ktoré sa konalo v Hurbanove, získala vo svojej kategórii úžasné 1. miesto, v krajskom kole krásne 3. miesto.
V celoslovenskej súťaži Rusko mojimi farbičkami - ideme, ktorá sa konala v Bratislave, zvíťazila v nominácii Najlepší výkres.
K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme!
Niektorí žiaci z kvarty A a kvarty B sa ochotne zapojili do splnenia úlohy, v rámci ktorej sme v areáli školy vysadili nové ovocné stromčeky – čerešňu, slivku a jabloň. Z výsadby stromčekov mali žiaci obrovskú radosť.
Veríme, že výsadbou nových stromčekov pomôžeme zmierniť dopady klimatickej krízy!
14
MÁJ
Regionálne kolo IQ olympiády
V regionálnom kole sa vynikajúco umiestnil Richard VODIČKA, ktorý postupuje do celoslovenského kola. Prehľad umiestnení našich žiakov ponúkame na tomto linku: TU.
Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a Richardovi držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré (ak pandemická situácia dovolí) sa bude konať na Bratislavskom hrade.
14
MÁJ
Školské kolo Logickej olympiády
Logická  olympiáda, ktorú organizuje Prešovská univerzita, je určená žiakom s všeobecným intelektovým nadaním. Rieši sa 13 úloh počas 40 minút, bez použitia kalkulačiek. O poradí rozhoduje počet získaných bodov za úlohy. Maximum je 21 bodov.
Aj v tejto súťaži si naši žiaci počínali veľmi dobre. Svedčí o tom i skutočnosť, že do celoslovenského finále postupuje Richard VODIČKA a Eva KRAJČIOVÁ. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina TU.
12
MÁJ
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
Dňa 12. 05. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Študent sexty B Adam PÓŠA sa umiestnil na 1. mieste v kategórii C. Študenti kvinty A Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Ladislav ANTOŽI a Adrián MIKOLAJ sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii D. Srdečne blahoželáme!
Po dlhých šiestich mesiacoch sa od utorka 11. 05. 2021 konečne vracajú do lavíc žiaci všetkých tried. Hoci dištančná výučba prebiehala podľa hodnotenia rodičov i žiakov úspešne, predsa len nenahradí vyučovanie v školských laviciach. Dúfajme, že nám vydrží až do konca školského roka bez ďalšieho prerušenia.

Tak, ako na jeseň, ani tentoraz sme počas obdobia, kedy bola škola bez žiakov, nezaháľali a snažili sme sa pripraviť pre našich žiakov ešte príjemnejšie pracovné prostredie v interiéri i v exteriéri školy.
Olívia GAÁLOVÁ z kvarty B postúpila do semifinále medzinárodnej súťaže Živá klasika v recitácii ruskej prózy, ktoré bude prebiehať 11. 05. 2021. v priamom prenose na Youtube Kanáli organizátorov v sociálnych sieťach Facebook a Vkontakte.
Odborná porota zložená z významných ruských režisérov, hercov, pedagógov, spisovateľov a scenáristov v sobotu 08. 05. 2021 vybrala 30 účastníkov s najvyšším počtom bodov. Olívia získala 47 bodov z celkového počtu 50. Srdečne blahoželáme a držíme palce v semifinále !

ČO NÁS ČAKÁ ...


Organizácia vyučovania


Vážení rodičia a milí žiaci!


V súvislosti s návštevou Svätého Otca v Košiciach bude organizácia vyučovania nasledovná:

13. 09. 2021 - dištančné vzdelávanie

14. 09. 2021 - riaditeľské voľno

15. 09. 2021 - deň pracovného pokoja

16. 09. - 17. 09. 2021 - prezenčné vzdelávanie podľa platného rozvrhu hodín

Rozvrh hodín bude zverejnený 11. 09. 2021 na stránke: gymalke.edupage.org. a oboznámiť sa s ním môžete po prihlásení sa.

Zároveň si dovoľujeme pripomenúť, že pred nástupom na prezenčné vyučovanie (15. 09. 2021) bude potrebné vyplniť Vyhlásenie o bezpríznakovosti prostredníctvom EduPage.

Vopred ďakujeme za pochopenie.

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy
Ponuka záujmových útvarov

V školskom roku 2021/2022 ponúkame možnosť vybrať si krúžok z týchto záujmových útvarov.
V prípade záujmu je potrebné podpísaný vzdelávací poukaz zákonným zástupcom / plnoletým žiakom odovzdať triednemu učiteľovi najneskôr do 20. 09. 2021.

Kliknutím na tento odkaz TU si môžete prečítať ich prehľad.
Pravidlá pre školy v školskom roku 2021/2022

Na základe platného COVID AUTOMATU, ŠKOLSKÉHO SEMAFORU a následnej platnej regionálnej charakteristiky sa žiaci vyučujú podľa pravidiel platných v jednotlivých okresoch.


Vision board

"Dobrých správ je v dnešných časoch málo, preto musíme aj tým zlým správam dávať úsmevné heslá".

To je voľne parafrázovaný výrok z obľúbeného vianočného filmu - S tebou mně baví svět.

Zobraziť viac
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Chceme počuť Tvoj hlas ...


Milí žiaci prvých ročníkov,


buďte súčasťou riešenia a pomôžte nám dospelým, pedagógom a rodičom lepšie pochopiť vás a vašich rovesníkov. Zapojte sa do štúdie a odpovedzte na otázky súvisiace s vašim životným štýlom.

Ďakujeme, že staviate mosty k ceste pochopenia vašej generácie.


Viac informácií nájdete: https://www.youtube.com/watch?v=tyRm3ta4Se4&feature=share&fbclid=IwAR3jiN9LeE7-8ZWEwNfYXYTzQWGlJoJN6o8J3Fj1XlivsPjF-K01SE3_60A
Ako si chrániť svoje psychické zdravie v čase pandémie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori