Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2018/2019
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2018/2019
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2018/2019
MATURITA 2019
základné informácie
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2017/2018

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
Dňa 19. 09. 2019 sme pomáhali v rámci podpory myšlienky dobrovoľníctva maľovať plot T-Systems Športovo-zábavnému areálu na Alejovej ulici.

Dňa 18.09.2019 sa žiaci tercie A a tercie B zúčastnili 10. ročníka festivalu tvorivosti a spolupráce zdravotne znevyhodnených a zdravých detí MOSTY BEZ BARIÉR v Pribeníku.

Dňa 18. 09. 2019 sa študenti kvinty A, kvinty B a kvinty C zúčastnili podujatia k Európskemu dňu jazykov, ktoré sa konalo v priestoroch Filozofickej fakulty UPJŠ.

Študenti septimy A Michal KOLCUN, Martin NEMJO a Tomáš PAVLÍK sa zapojili do kvízu o Európskej Únii a v silnej konkurencii desiatich tímov z celého kraja obsadili krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

Študenti oktávy A, oktávy B a IV. A navštívili 12. a 17. 09. 2019 koncentračný a vyhladzovací tábor Osvienčim - Brezinka.

Jesenné účelové cvičenie žiakov prímy až kvárt prebiehalo v Športovo-zábavnom areáli na Alejovej 2. Počasie vyšlo na výbornú a veríme, že žiaci a učitelia si teto dopoludnie užili.


Dňa 03. 09. 2019 boli ocenení v Hanušovciach nad Topľou naši úspešní absolventi programu DofE (Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu) na bronzovej a striebornej úrovni.
Veríme, že v tomto školskom roku ich rady rozšíria ďalší naši študenti.

Slávnostným príhovorom pána riaditeľa PhDr. Ľubomíra SOBEKA sa oficiálne začal školský rok 2019/2020 v našej alma mater.

V dňoch 28. až 30. 08. 2019 sa 14 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení. Spolu s nimi tri dni plné programu strávili RNDr. Viera VODIČKOVÁ a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, PhD.
12
JÚN
Alejová víťazom 10. ročníka Derby!

Dňa 12. 06. 2019 sa uskutočnilo 3. kolo Derby (matematickej súťaže tímov študentov košických gymnázií na Alejovej ulici a na Poštovej ulici). Zásluhou Mateja VASKYHO, Lenky HAKE, Michala KOLCUNA a Martina NEMJA sa naša škola stala víťazom 10. ročníka. Putovnú kocku pre víťazov budete môcť opäť obdivovať u nás vo vitrínke. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina: https://ics.upjs.sk/~krajci/mo/
Opäť skvelý úspech. Družstvo žiakov našej školy v zložení: Lenka HAKE (sexta B), Michaela RUSNÁKOVÁ (sexta A), Tomáš PAVLÍK (sexta A) a Patrik RUSNÁK (septima B) získalo v 5. ročníku medzinárodnej matematickej súťaži v modelovaní čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
Dňa 31. 5. 2019 sa uskutočnila matematická súťaž družstiev MAMUT. Našu školu reprezentovali dve družstvá žiakov prímy. V areáli Základnej školy Mateja Lechkého v Košiciach s veľkým nasadením riešili ľahké, stredné i ťažké matematické a niekedy aj športové úlohy. Odmenou im bolo pekné umiestnenie.
2. miesto obsadilo družstvo Príma A v zložení: Eva KRAJČIOVÁ, Jakub ČANÍK, Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ a Rastislav HRUBÝ.
3. miesto obsadilo družstvo Príma B v zložení: Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN, Denis KANDRÁČ, Dominik ANDRÁS a Richard FERENCZ. Srdečne blahoželáme!
27
MÁJ
Matej VASKY členom víťazného tímu
V medzinárodnom kole trojstretnutia CPS (Česko, Poľsko a Slovensko) juniorov Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo po 6 najlepších riešiteľov za každú krajinu. Matej VASKY, žiak kvarty C, bol členom družstva (ďalšími členmi boli Onderková Vendula – Česko a Buraczewski Antoni – Poľsko), ktoré sa umiestnilo na 1. mieste. Matej nesklamal ani v súťaži jednotlivcov. Srdečne blahoželáme!
Petra PSOTOVÁ, žiačka tercie A zaznamenala dňa 21. 05. 2019 v medzinárodnej recitačnej súťaže v ruskom jazyku Živá klasika obrovský úspech. S počtom 49 bodov z celkového počtu 50, sa Petra spolu s Kendrou Kurisman z Estónska a Ivanom Teleginom z Azerbajdžanu stali víťazmi finále súťaže z celkového počtu 120 súťažiacich z vyše 60 krajín sveta. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


PONUKA ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV

V školskom roku 2019/2020 ponúkame možnosť vybrať si krúžok z týchto záujmových útvarov.

Kliknutím na tento odkaz TU si môžete prečítať ich prehľad.
23
SEP
Exkurzia do CERNu

V dňoch 23. 09. - 27. 09. 2019 sa uskutoční vedecko-technické poznávacie podujatie pre študentov našej školy na trase Winterthur - Ženeva - CERN - Bern.
Za organizáciu podujatia zodpovedá RNDr. Mária Horváthová.
23
SEP
Týždeň dobrovoľníctva
V dňoch 23. 09. 2019 až 26. 09. 2019 sa na našej škole rámci Týždňa dobrovoľníctva uskutoční zbierka trvanlivých potravín, drogérie, omaľovaniek, farbičiek, spoločenských hier, školských potrieb, krmiva a potrieb do psieho útulku.

Pomoc je určená neziskovým organizáciám OZ Maják nádeje, Detská onkológia Košice, Psí útulok, Arcidiecézna charita Košice.

Zbierať budeme každý deň od pondelka (23. 09. 2019) do štvrtka (26. 09. 2019) pred vyučovaním a počas veľkej prestávky pri vrátnici. Vopred srdečne ďakujeme za Vaše príspevky! Miestny spolok Gymnázium Alejová.

Sponzori