Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2021/2022
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2021/2022
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2021/2022
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2021/2022
MATURITA 2022
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2020/2021
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

nie je voľná žiadna pracovná pozícia
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
INEKO HODNOTENIE ŠKOLY
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021.
A ako sme sa umiestnili my? Výborne!
Gymnázium, Alejová 1, Košice dosiahla celkové hodnotenie 7,3. V slovnom hodnotení to znamená - škola s výbornými výsledkami žiakov.
V kategórii: Gymnázia v celoslovenskom meradle sme sa umiestnili na 28. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola tretím najlepším gymnáziom.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
Medzinárodný deň študentstva sa už tradične spája s oceňovaním študentov Košického kraja, ktorí počas svojho štúdia dosahujú vynikajúce výsledky a svojimi znalosťami, schopnosťami a talentom sa stáli známymi nielen doma, ale aj v zahraničí.

Sme veľmi radi, že v dvadsiatke ocenených je aj náš Matej VASKY, žiak septimy C. Srdečne blahoželáme a do ďalších rokov želáme veľa skvelých výsledkov. Ku gratulácii sa pripojili aj jeho spolužiaci prostredníctvom krátkeho videoklipu v podaní Jakuba HORVATA.

Oceňovanie študentov Košického samosprávneho kraja 2021 - záznam
https://www.youtube.com/watch?v=74A0hVREEJY

Zdroj: KSK (@Košický samosprávny kraj)
20
MÁJ
Prezentácia firmy Printify 3D v rámci Župných dní

Členovia našej firmy prezentovali 3D tlač výrobkov.

20
MÁJ
Teta na zjedenie a Župné dni
V priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v rámci Župných dní vystupovalo aj naše školské divadlo. Po úspešnej premiére sme mali skvelú reprízu. Prišli nás podporiť študenti a učitelia nášho gymnázia a pán riaditeľ. Boli sme radi, že prišli aj diváci z ulice. Ďakujeme.
Naši žiaci opäť patrili k najlepším recitátorom v kategórii prevzatej tvorby v ruskom jazyku v krajskom finále súťaže v cudzích jazykoch pod názvom Jazykový kvet.
Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala 1. miesto a Olívia GAÁLOVÁ 2. miesto. Súťaž prebehla prezenčnou formou v Košiciach pre účastníkov z celého Košického regiónu. Obidvom talentovaným dievčatám srdečne blahoželáme a Petre želáme úspešné celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. 06. 2022 v Nitre.
06
MÁJ
Košice včera a dnes
Dňa 06. 05. 2022 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorú organizuje Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
Náš tím zo sexty A v zložení Petra PSOTOVÁ, Tomáš HUTŇAN a Martin HLIVKA získali skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 06. 05. 2022 sa na pôde našej školy konala celoslovenská súťaž družstiev MATBOJ. Spomedzi 45 zúčastnených družstiev sa naše štyri družstvá umiestnili na 4., 5., 6. a 13. mieste.

Uvádzame výsledky našich žiakov:
4. miesto získali Matej VASKY (septima C), Veronika NEMJOVÁ (septima B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (septima C), Adam PÓŠA (septima B)
5. miesto získali Ladislav ANTOŽI (sexta A), Jakub BLIŠŤAN (sexta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Adrián MIKOLAJ (sexta A)
6. miesto získali Richard VODIČKA (kvinta A), Leo OROS (kvinta A), Matúš LIBÁK (kvinta A), Veronika VODIČKOVÁ (kvinta A)
13. miesto získali Martin ŠMILŇÁK (sexta B), Erik JOCHMAN (sexta B), Richard ČUBA (kvinta B), Bruno BOCZEK (kvinta B)

Všetkým srdečne blahoželáme!
Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/
3
MÁJ
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B
Dňa 03. 05. 2022 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády, ktoré sa konalo 05. 04. 2022.

Na 1. mieste sa umiestnil Martin ŠMILŇÁK zo sexty B.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Ladislav ANTOŽI (sexta A), Richard VODIČKA (kvinta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Tomáš HUTŇAN (sexta A), Erik JOCHMAN (sexta B), Michael KOLESÁR (sexta B), Jakub KUKURA (sexta A), Katarína SEDLÁKOVÁ (sexta A), Ondrej KRÁLIK (kvinta A), Jakub MǗLLER (sexta A).

Srdečne blahoželáme!

Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=B
29
APR
Turnaj mladých fyzikov
V dňoch 27. 04. - 29. 04. 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže družstiev Turnaj mladých fyzikov. Študenti sexty A Adrián MIKOLAJ, Ladislav ANTOŽI a Jakub MÜLLER vytvorili zmiešané družstvo s dvoma študentami z Gymnázia na Šrobárovej ulici a umiestnili sa na 3. mieste. Adrián a Laco postupujú na sústredenie na medzinárodné kolo. Srdečne blahoželáme!
Dňa 29. 4. 2022 sa na pôde našej školy konala matematická súťaž družstiev LOMIHLAV.
V konkurencii 49 tímov z celého Slovenska všetky naše tri tímy dosiahli vynikajúce umiestnenia, a to prvé, tretie a šieste miesto.
1. miesto: Oliver SEMAN (kvarta B), Eva KRAJČIOVÁ (kvarta A), Michal VODIČKA (tercia), Janka URBÁNOVÁ (tercia)

3. miesto:
Jakub ČANÍK
(kvarta A), Artur PANKUCH (kvarta A), Boris KÖRÖŠ (tercia), Jakub HORVÁTH (tercia)

6. miesto:
Nina HUDÁKOVÁ
(sekunda A), Daniel Ryan TAKÁČ (sekunda A), Nina SLUKOVÁ (kvarta A), Denis KANDRÁČ (kvarta B)
Srdečne blahoželáme!
Dňa 29. 04. 2022 sa uskutočnila premiéra komédie Teta na zjedenie. Divadelný krúžok nášho gymnázia pod vedením Mgr. Márie SADOVSKEJ previedol svoje umenie v Kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice Sever. Na premiére sa zúčastnil aj riaditeľ školy PhDr. Ľubomír SOBEK. Študenti zožali veľký úspech od divákov, ktorí sa dobre bavili.
Pekný úspech sme zaznamenali aj v tejto súťaži registrovanej na MŠVVaŠ SR:
1. miesto v tvorbe prezentácie so sprievodným slovom získal žiak sekundy B Radovan JAVORSKÝ, ktorý sa dňa 28. 04. 2022 zúčastnil aj slávnostného odovzdávania cien v Nitre.

3. miesto dosiahla aj žiačka Veronika KUGLOVÁ z tercie tvorbou animovanej prezentácie.
Obidvaja boli odmenení hodnotnými cenami a diplomom. Obidvom žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme.
27
APR
Výberové sústredenie Matematickej olympiády kategórie A
Matej VASKY zo septimy C postupuje z 1. miesta výberového sústredenia na IMO (medzinárodnú Matematickú olympiádu), ktorá sa tohto roku bude konať v nórskom Osle. Srdečne blahoželáme a držíme Matejovi palce!

Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_vyber

ČO NÁS ČAKÁ ...


Výsledkové listiny prijímacieho konania

Vážení rodičia,


nižšie zverejňujeme výsledkové listiny prijímacieho konania po I. a II. termíne prijímacích skúšok v študijných odboroch pre školský rok 2022/2023:

Po skončení prijímacích skúšok ste dostali informáciu o prijatí/neprijatí vášho dieťaťa na štúdium na našej škole.

V prípade prijatia na štúdium je potrebné vyplniť tlačivo Potvrdenie o nastúpení alebo nenastúpení žiaka na štúdium v termíne od 18. 05. 2022 do 23. 05. 2022. Uvedené tlačivo nájdete v EduPage alebo na tomto linku: TU.

Vyplnené tlačivo je potrebné odoslať mailom na adresu školy: gymnazium.alejova@galeje.sk.
Potvrdenie je nutné zaslať aj v prípade negatívnej odpovede.

Ďakujeme za spoluprácu.

PhDr. Ľubomír Sobek
riaditeľ školy
Virtuálna prehliadka školy

Milí piataci, milí deviataci a vážení rodičia!

Epidemiologická situácia nám, bohužiaľ, nedovoľuje privítať vás v priestoroch našej školy, preto sme si dovolili pre vás pripraviť krátku virtuálnu prehliadku školy. Sprevádzať vás budú Peťa a Laco, žiaci sexty A. Želáme vám príjemné sledovanie. (Kliknite si na obrázok.)

 
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori