Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2018.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2020 / 2021

osemročné štúdium
štvorročné štúdium

PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2019/2020
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2019/2020
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2019/2020
MATURITA 2020
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2018/2019

ČO SA STALO ...


Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
Dňa 18. 02. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnil Pilotný projekt Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl a žiakov gymnázií s osemročným štúdiom za významnej podpory Občianskeho združenia Olymp a Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 9 košických škôl.
Medzi vyhodnoteniami jednotlivých častí súťaže sa súťažiacim so svojimi zaujímavými prednáškami predstavili vzácni hostia - Petra PAUEROVÁ, ktorá je mládežníckou delegátkou OSN a občiansky aktivista Mgr. Jakub IVANČO. Viac info ...
14
FEB
3. miesto v krajskom kole postupovej súťaže v streľbe
Dňa 14. 02. 2020 sa v Rožňave uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní. Náš tím v zložení - Adam CHYTIL, Martin KOZÁR a Juraj STEINER - si vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Dňa 12. 02. 2020 sa vybraní žiaci študentských firiem zúčastnili súťaže Inovation Camp, ktorú organizuje JA Slovensko v spolupráci s AT&T.
Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch so žiakmi z rôznych škôl Slovenska.
Erik TOMKO, žiak septimy B so svojím tímom získal za kreatívne a efektívne splnenie výzvy 1. miesto. Kristián LAURINC, žiak septimy B sa spolu so svojím tímom umiestnil na 2. mieste. Víťazom blahoželáme!
12
FEB
Darilo sa aj v krajskom kole OANJ ...
Dňa 12. 02. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom sa Zuzana KOZÁROVÁ, žiačka sexty B umiestnila na krásnom 3. mieste v kategórii 2A. Srdečne blahoželáme!
11
FEB
Úspešné krajské kolo ONEJ ...
Dňa 11. 02. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom sme získali jedno prvé a jedno tretie miesto.
Filip BRUTOVSKÝ sa v kategórii 2A umiestnil na krásnom 1. mieste. Andrea SOMOŠOVÁ v kategórii 1B obsadila 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
Lyžiarske výcvikové kurzy bežia v plnom prúde pod vedením našich vyučujúcich telocviku, pedagogického dozoru a pod bdelým okom zdravotníka.
Druhý turnus žiakov kvínt práve prebieha. Veríme, že svahy v Tatranskej Lomnici sú poriadne zasnežené a že všetci zúčastnení si ich naplno užívajú.
Ponúkame pár záberov.
05
FEB
Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C
Dňa 05. 02. 2020 boli zverejnené výsledky školského kola Matematickej olympiády kategórie B a C.
Víťazmi kategórie C sa stali Matej VASKY z kvinty C a Richard VODIČKA z tercie A. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Barbora MARCINČÁKOVÁ, Peter BORTÁK, Hana LUČANSKÁ, Veronika NEMJOVÁ, Adam VLČEK, Ladislav ANTOŽI, Bianka GURSKÁ, Adam ŠTECHO, Adam PÓŠA, Peter NEDBÁLEK, Ján TOMČOVČÍK, Tomáš PROKS, Eduard FEKETE, Jakub ĽUPTÁČIK, Šimon KENTOŠ, Ondrej KRÁLIK, Barbora BALTOVIČOVÁ, Jakub MÜLLER, Dávid KEPIČ, Zuzana KUDLÁČOVÁ, Matej POKORNÝ a Peter MARUŠIAK.

Víťazom kategórie B sa stal Filip BALTOVIČ zo sexty B. Úspešnými riešiteľmi sú aj Daniela STUPAROVÁ, Marek ŠTEFANKO, Ondrej OVČAR, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Peter BORTÁK, Teodor SEPEŠI, Radoslav JOCHMAN, Filip BRUTOVSKÝ, Tadeáš KAMINSKÝ, Lukáš BEHUN a Bohuslav LÍŠKA.

Všetci úspešní riešitelia (24 z kategórie C a 12 z kategórie B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
Výsledková listina na stiahnutie TU.
30
JAN
Alejáci úspešní aj v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
Aj v tomto školskom roku sa našim žiakom mimoriadne darilo v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9. Víťazom sa stal Ondrej KRÁLIK (tercia A), na 2. mieste sa umiestnil Richard VODIČKA (tercia A) a tretí skončil Dávid KEPIČ (kvarta A). Nezaostali ani ďalší naši žiaci (Ladislav ANTOŽI (kvarta A), Martin ŠMILŇÁK (kvarta B), Peter LIPÁN (kvarta A), Barbora BALTOVIČOVÁ (kvarta B), Bianka GURSKÁ (kvarta B), Katarína SEDLÁKOVÁ (kvarta A), Jakub KUKURA (kvarta A) a Jakub MŰLLER (kvarta A), ktorí sa ako úspešní riešitelia umiestnili na 5. – 14. mieste v poradí. Úspech našich žiakov podčiarkuje aj to, že spomedzi 15 úspešných riešiteľov obvodného kola bolo 11 z našej školy. Úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
28
JAN
Alejáci úspešní aj v krajskom kole MOA ...
Dňa 28. 01. 2020 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. Krásne 2. miesto vybojovala Lenka HAKE zo septimy B. 4. miesto obsadil Matej VASKY z kvinty C. K úspešným riešiteľom patrí aj Martin NEMJO zo septimy A a Patrik RUSNÁK z oktávy B.

Najúspešnejší riešitelia postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A
Dňa 27. 01. 2020 si celý svet pripomenul 75. výročie oslobodenia najväčšieho nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim.
Aj naši študenti si na tieto udalosti zaspomínali. Žiaci septimy a III. A navštívili ortodoxnú synagógu na Puškinovaj ulici a žiaci kvarty B Pamätník holokaustu na Idanskej ulici.
V sobotu 25. 01. 2020 sa náš divadelný krúžok zúčastnil Divadelného festivalu v CVČ Domino v Košiciach s hrou Made in chin chin.
V dobrej atmosfére a plnom hľadisku hrali študenti svoju derniéru. Maturanti týmto zavŕšili svoje účinkovanie a odovzdali žezlo mladším spolužiakom, ktorí s nimi vystupovali.
Dňa 16. 01. 2020 sa v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika v Košiciach konalo krajské kolo recitačnej a speváckej súťaže Ruské slovo. Jej 14. ročník bol zasvätený 75. výročiu víťazstva vo Veľkej vlasteneckej vojne 1941 – 1945 a zúčastnilo sa ho 110 žiakov z 32 škôl Košického regiónu.
Sedem reprezentantov našej školy zopakovalo úspech z minulého roku a pod vedením učiteľky ruského jazyka Mgr. Aleny BAČIŠINOVEJ získalo mimoriadne dobré výsledky - päť prvých a dve druhé miesta. Srdečne blahoželáme!
16
JAN
Vynikajúce výsledky v okresnom kole ONEJ
Naša škola dosiahla vynikajúci úspech aj v Olympiáde z nemeckého jazyka. Dňa 16. 01. 2020 sa stali víťazmi okresného kola vo svojich kategóriách Andrea SOMOŠOVÁ z kvarty B a Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A a postupujú do krajského kola. Srdečne blahoželáme!

ČO NÁS ČAKÁ ...


22
FEB
2. školský ples
Milí Alejáci, vážení rodičia a priatelia našej školy!

2. školský ples
už klope na dvere a jeho organizátori pevne dúfajú, že prijmete ich pozvanie a v príjemnom prostredí s pestrým programom, bohatou tombolou, skvelou hudobnou produkciou prežijete v dobrej nálade krásny a nezabudnuteľný večer.

TAK NEVÁHAJTE! TEŠÍME SA NA VÁS!
23
FEB
Lyžiarsky výcvikový kurz
Aj tento rok si Alejáci zalyžujú v lyžiarskych strediskách. Dúfajme, že počasie im bude priať a snehová nádielka bude bohatá.

III. TURNUS
Cieľová skupina: TERCIA A, TERCIA B
Termín: 23. 02 - 27. 02. 2020
Miesto: DRIENICA
Zodpovedný: Mgr. Miroslav Petrov
25
FEB
Matematický kufor
Súťaž pre milovníkov matematiky plná zaujímavých úloh je pripravovaná na deň 25. 02. 2020. Viac informácií poskytnú RNDr. Jana Krajčiová, PhD. a RNDr. Marián Macko.
27
FEB
Valentínska kvapka krvi
Táto ušľachtilá akcia, do ktorej sa tradične zapájajú žiaci a zamestnanci školy, sa uskutoční dňa 27. 02. 2020 pod patronátom Mgr. Slavomíra Dzugasa. Veríme, že svojou kvapkou krvi pomôžu tým, ktorí to najviac potrebujú.

Sponzori