Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2021.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(nové tlačivo a viac info)

INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2022/2023
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2022/2023
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2022/2023
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2022/2023
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2022/2023
MATURITA 2023
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2021/2022
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Momentálne nie je voľná žiadna pracovná pozícia.
GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Dňa 13. 12. 2022 sa v Prezidentskom paláci v Bratislave konalo slávnostné vyhodnotenie Medzinárodných predmetových olympiád a súťaží spojené s prijatím úspešných reprezentantov Slovenska u prezidentky SR Zuzany ČAPUTOVEJ. Súčasťou slávnostného vyhodnotenia bolo odovzdávanie ocenení a spoločný neformálny raut.

Sme veľmi radi a hrdí, že tohto slávnostného stretnutia s prezidentkou SR sa zúčastnili i dvaja naši žiaci: Adrián MIKOLAJ, žiak septimy A a Matej VASKY, žiak oktávy C. Srdečne blahoželáme!
INEKO hodnotenie školy
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO zverejnil rebríček škôl za školský rok 2020/2021.
A ako sme sa umiestnili my? Výborne!
Gymnázium, Alejová 1, Košice dosiahla celkové hodnotenie 7,3. V slovnom hodnotení to znamená - škola s výbornými výsledkami žiakov.
V kategórii: Gymnázia v celoslovenskom meradle sme sa umiestnili na 28. mieste a v rámci Košického samosprávneho kraja je naša škola tretím najlepším gymnáziom.

Celý rebríček škôl nájdete tu: https://skoly.ineko.sk/
22
DEC
Poďakovanie
V tomto predvianočnom čase sa naša škola opäť zapojila v spolupráci s OZ MAJÁK NÁDEJE do charitatívneho predaja výrobkov. Pre potreby rodín v núdzi sa nám podarilo vyzbierať 717 €. Srdečná vďaka patrí všetkým zúčastneným zamestnancom, žiakom i rodičom.

Znenie listu
V dňoch 16. – 17. 12. 2022 absolvovali študenti našej školy už tradičnú predvianočnú exkurziu pod názvom „Advent vo Viedni“. Po ťažkých pandemických rokoch sme mali opäť možnosť okúsiť ako vyzerá, chutí a vonia rakúska metropola. Vďaka skvelému sprievodcovi sme sa oboznámili nielen s históriu hlavného mesta nášho juhozápadného suseda, ale dozvedeli sme sa zaujímavosti aj z oblasti kultúry, politiky, gastronómie a úplne bežného života Viedenčanov.
Dňa 15. 12. 2022 sa uskutočnila súťaž SPELLING BEE CONTEST 2022. Je to súťaž v hláskovaní anglických slov a realizujeme ju pre vybraných žiakov z tried príma a sekunda. Zúčastnilo sa jej 12 žiakov a najlepšie si s komplikovanými anglickými slovami poradili nasledovní žiaci:


1. miesto: Hoang Long Jakub NGUYEN HUU (príma A)
2. miesto: Michaela OVČIARKOVÁ (sekunda A)
3. miesto: Daniel NADZON (sekunda B)

Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník súťaže.
15
DEC
Víťazi školského kola Olympiády v ruskom jazyku

Predmetová komisia druhého cudzieho jazyka predstavuje víťazov školského kola 51. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa konalo 15. 12. 2022 v aule našej školy.KATEGÓRIA A1

1. miesto: Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka sekundy B
KATEGÓRIA A2
1. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, žiačka sekundy A
KATEGÓRIA B2
1. miesto: Peter NEDBÁLEK, žiak oktávy B

Srdečne blahoželáme a víťazom želáme úspešné zvládnutie krajského kola.
Dňa 14. 12. 2022 sa uskutočnilo školské kolo 17. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktorého ústrednou témou v tomto školskom roku je „Svet prírody“.
V krajskom kole v januári 2023 sa naša škola predstaví v piatich kategóriách. V kategórii SŠ vystúpia ostrieľané víťazky celoslovenských kôl v predchádzajúcich ročníkoch súťaže Petra PSOTOVÁ s prózou (septima A) a Olívia GAÁLOVÁ s poéziou (sexta B).
V kategórii ZŠ nás budú reprezentovať talentovaní mladší žiaci - Julka ŠOGANIČOVÁ s poéziou (tercia B), Tamarka DRANČÁKOVÁ s poéziou (sekunda B) a Peter ĎURICA s prózou (sekunda A).
Veríme, že aj v tomto školskom roku budú naši žiaci patriť k favoritom súťaže. Všetkým držíme palce v ďalších kolách!
Dňa 13. 12 2022 boli zverejnené výsledky Internetovej Matematickej olympiády, ktorej sa dňa 29. 11. 2022 zúčastnilo 200 tímov z Česka a Slovenska. Spomedzi šiestich našich zúčastnených tímov najlepšie dopadli nasledujúce tri:
9. miesto: Richard VODIČKA, Matúš LIBÁK, Ondrej KRÁLIK, Leo OROS, Juraj KRAMÁR, Veronika VODIČKOVÁ, Abigail BEBLAVÁ (sexta A)
22. miesto: Matej VASKY, Barbora MARCINČÁKOVÁ, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA, Tomáš PROKS, Jakub ĽUPTÁČIK, Adam VLČEK (oktáva C)
33. miesto: Michal KATRIŇÁK, Jakub ČANÍK, Teodor BARČA, Eva KRAJČIOVÁ, Artur PANKUCH, Rastislav HRUBÝ, Michal PETRIČKO (sexta A)

Srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky sú zverejnené na stránke: https://mathing.fme.vutbr.cz/aktualni/vysledky
Dňa 13. 12. 2022 sa uskutočnilo už 11. kolo online súťaže Attomat. Tentokrát sa súťaže v riešení logických úloh zúčastnilo vyše 200 žiakov a študentov.
09
DEC
MaCHeR
Dňa 9. 12. 2022 sa žiaci karty zúčastnili matematicko-chemickej online súťaže MaCHeR. Z 255 dvojčlenných tímov z celého Slovenska sa umiestnili na 8. mieste Janka URBÁNOVÁ - Jakub PROCIVŇÁK a na 11. mieste Michal VODIČKA - Boris KÖRÖŠ. Prvých 20 tímov postupuje do 2. a 3. kola, ktoré sa bude konať v Martine.

Srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalších kolách!
V piatok 09. 12. 2022 sa na pôde našej školy konala matematická súťaž družstiev Lomihlav 2022 pre žiakov základných škôl a nižších ročníkov gymnázií osemročného štúdia. Všetky tri naše družstvá si počínali vynikajúco, získali 1., 3. a 7. miesto.
• 1. miesto: Jakub HORVÁTH, Boris KÖRÖŠ, Janka URBÁNOVÁ, Michal VODIČKA z kvarty
• 3. miesto: Nina HUDÁKOVÁ, Lukáš HÚDEK, Tomáš SAKSUN, Daniel Ryan TAKÁČ z tercie A
• 7. miesto: Maxim BOCZEK, Michal FERDINANDY, Tomáš GELETKA, Andrea KAVČIAKOVÁ z kvarty
Všetkým srdečne blahoželáme!
Celkové výsledky nájdete na stránke: https://matik.strom.sk/media/uploads/poradie_export_2.pdf
Vo štvrtok 08. 12. 2022 sa v Brne uskutočnilo Grandfinále majstrovstiev škôl v piškvorkách v kategórii Junior. Prebojovalo sa doň 29 tímov z Česka a 3 tímy zo Slovenska. Náš tím z kvarty v zložení Tomáš GELETKA, Michal FERDINANDY a Rodan LEVICKÝ sa v každom kole prekrížikoval a prekrúžkoval na lepšiu pozíciu, aby napokon v silnej konkurencii obsadil krásne 6. miesto. Srdečne blahoželáme!
08
DEC
Víťazstvo v celoslovenskom kole Shakespeare´s Memorial
Dňa 08. 12. 2022 sa v Zichovom paláci v Bratislave konalo celoslovenské kolo recitačnej súťaže v anglickom jazyku pod názvom Shakespeare´s Memorial. Naša Janka URBÁNOVÁ z kvarty s úryvkom z knihy Matilda od Roalda Dahla získala krásne 1. miesto v kategórii žiakov ZŠ (próza). Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vynikajúcu reprezentáciu našej školy.

ČO NÁS ČAKÁ ...


PF 2023
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori