Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2023.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(tlačivo za rok 2023)
VISEGRAD 4 GEN GRANT

projekt Moje zdravieINFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2023/2024
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2023/2024
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2023/2024
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2023/2024
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2023/2024
MATURITA 2024
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice

Dodatok č. 1
Dodatok č. 2
Dodatok č. 3
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Nie je voľná žiadna pracovná pozícia.

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO - zverejnil na www.ineko.sk aktuálne rebríčky škôl na Slovensku v školskom roku 2022/2023.

A naše výsledky?
V rámci Košického samosprávneho kraja sme stále druhé najlepšie gymnázium.

V celoslovenskom hodnotení gymnázií sme mierne klesli na 18. miesto, ale naďalej je naše hodnotenie:

8,0 - škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov


17
MAJ
IQ olympiáda v školskom roku 2023/2024
Daniel Ryan TAKÁČ (kvarta A) sa v regionálnom kole (Košický a Prešovský kraj) IQ olympiády umiestnil na druhom mieste. Zároveň postupuje do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční v Levoči dňa 3. júna 2 024. Danielovi Ryaenovi držíme palce a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy.
16
MAJ
Finále Alejáckeho kvízu 2024
Dňa 16. 05. 2024 sa v našej škole uskutočnilo letné (posledné) kolo Alejáckeho kvízu, počas ktorého sme spoznali celkového víťaza 1. ročníka Alejáckeho kvízu.

1. miesto: učiteľský tím Tichí zabijaci (v stálom zložení: Janka KRÁLIKOVÁ a Janka VARGOVÁ)
2. miesto: tím Stratení (Hugo KASANICKÝ, Marko ČAČUNDA, Ernest TOKÁR, žiaci II. A)
3. miesto obsadil tím Pedro žuvačky (Martin FEDOROČKO, Marek BABUŠČÁK, Adam HORVÁTH, žiaci sekundy A)

Tichí zabijaci obsadili aj 1. miesto v letnom kole, tím Stratení 2. miesto a na 3. mieste letného kola sa umiestnil tím Fantázia v zložení Richard FERENCZ (sexta B), Marek HUDÁK (sexta B), Dominik KUBOVČÍK (I. A)

Srdečne blahoželáme!

Organizátori Alejáckeho kvízu: Jaroslav KURCINA (učiteľ), Oliver SEMAN, Veronika JAKABOVÁ a Karin SABOVÁ (sexta B).
Žiaci septím a III. A sa v dňoch 29. 04. - 30. 04. 2024 zúčastnili dejepisnej exkurzie do Osvienčimu a Krakova.

Na svojej ceste navštívili Wadowice, rodné mesto najznámejšieho Poliaka, pápeža sv. Jána Pavla II.
Potom sa presunuli do bývalého nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim - Brezinka (Auschwitz-Birkenau), kde mohli vidieť a počuť o hrôzach spáchaných počas druhej svetovej vojny.
Druhý deň sa niesol v príjemnej atmosfére spoznávania krásneho kráľovského mesta Krakov, ktoré je výkladnou skriňou Poľska.
Počasie bolo nádherné a slnečné, nálada vynikajúca.
Koncom apríla 2024 bolo vyhodnotené krajské kolo Matematickej olympiády kategórií B a kategórie C, ktoré sa konali 09. 04. 2024. V oboch kategóriách sme získali 1. miesto. V kategórii C ho získali Boris KÖRÖŠ a Michal VODIČKA (obaja z kvinty), v kategórii B ho získala Eva KRAJČIOVÁ zo sexty A. Srdečne blahoželáme!
Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany ČAPUTOVEJ sa v dňoch 16. 04. 2024 - 18. 04. 2024 v Omšení konalo celoštátne kolo Olympiády ľudských práv.
Osem samosprávnych krajov reprezentovalo 62 súťažiacich, medzi ktorými bol aj náš študent zo septimy A Samuel TORHÁNY.
Samuel svojimi vedomosťami, komunikačnými a argumentačnými zručnosťami sa stal jednoznačným víťazom tohto celého podujatia.
Srdečne blahoželáme a tešíme zo skvelého úspechu!
17
APR
Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E
Dňa 17. 04. 2024 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E.
Andrej SEDLÁK sa umiestnil na krásnou 3. mieste. Úspešnou riešiteľkou sa stala a na peknom 7. mieste skončila Nina HUDÁKOVÁ. Obaja žiaci navštevujú triedu kvarta A. Tešíme sa z ich úspechu a srdečne blahoželáme.

Jedno prvé a dve druhé miesta v krajskom kole.


Po marcovom krajskom výberovom kole (semifinále) jazykovo umeleckej súťaže Jazykový kvet 16. 04. 2024 naši traja žiaci absolvovali aj jej krajské finále, ktoré sa konalo v Košiciach v hoteli Centrum. Peter ĎURICA (tercia A) a Júlia ŠOGANIČOVÁ (kvarta B) obsadili druhé miesto v recitácii prevzatej tvorby v ruskom jazyku v kategórii 5 - 9. ročník ZŠ. Olívia GAÁLOVÁ zo septimy B so svojou ukážkou „Dinka“ od známej ruskej autorky Michejevoj zvíťazila v kategórii žiakov stredných škôl a bude reprezentovať náš región v celoštátnom kole súťaže v júni 2024 v Nitre.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu našej školyI
16
APR
Prvé a tri druhé miesta na Veľtrhu podnikateľských talentov
Našej študentskej firme sa na Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa konal 16. 04. 2024 v Bratislave, podarilo získať vynikajúce umiestnenia v týchto kategóriách:

1. miesto: Výročná správa
2. miesto: Produkt študentskej firny
2. miesto: Marketingová prezentácia
2. miesto: Spoločensky zodpovedná študentská firma

Srdečne blahoželáme k vynikajúcemu úspechu!
Kvízu Osobnosti vedy a techniky sa zúčastnilo 13 tímov, ktoré sa na základe indícií snažili nájsť správnu osobnosť a vylúštiť tajničku. V štvorročnom štúdiu vyhral tím z II. A (Hugo, Ernest, Marko), 2. miesto patrí tímu z I. A (Lucia, Sára, Samuel) a 3. miesto obsadil tím IV. A triedy (Lenka, Michaela, Jaroslav). V osemročnom štúdiu vyhral tím zo septimy B (Marko, Matúš, Richard), nasledovaný septimou A (Ondrej, Matúš, Leo) a sextou B (Veronika, Oskar, Marek). Srdečne blahoželáme!
Matematický B – DEŇ 2023
Skvelý úspech! Víťazom celoslovenského kola medzinárodnej matematickej bádateľskej súťaže družstiev, MATEMATICKÝ B – DEŇ 2023, sa stalo družstvo nášho gymnázia v zložení: Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS a Richard VODIČKA (všetci septima A). Druhé naše družstvo v zložení: Eva KRAJČIOVÁ (sexta A), Veronika JAKABOVÁ, Oliver SEMAN (obaja sexta B), Martin ŠMILŇÁK (oktáva B), obsadilo vynikajúce štvrté miesto.

Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy!

(Súťaž síce prebehla už v decembri 2023, ale výsledky boli zverejnené až v tomto týždni.)
20
MAR
Celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A
V celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 17. 03. až 20. 03. 2024 v Bratislave, získal Martin ŠMILŇÁK (oktáva B) strieborné pásmo a Richard VODIČKA (septima A) bronzové pásmo.
Prebojovali sa tak na výberové sústredenie, v ktorom sa rozhodne o postupe do medzinárodného kola Matematickej olympiády. Obom chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži.

Celkové poradie: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo
19
MAR
Vstúpili sme do sveta intríg, vášne a geniality
Dňa 19. 03. 2024 sme sa opäť zúčastnili divadelného predstavenia v Národnom divadle Košice. 35-členný kolektív rodičov, učiteľov a žiakov si pozrel divadelnú hru AMADEUS od anglického dramatika a scenáristu Petra Shaffera.

V tejto výnimočnej inscenácii sme sa ocitli v 18. storočí, kedy politické machinácie a rivalita sprevádzali génia hudby Wolfganga Amadea MOZARTA a jeho rivala, skladateľa Antonia SALIERIHO. Podobne ako v majstrovskom filme Miloša FORMANA, aj táto inscenácia odhalila temné stránky slávy a vášne, zvukovo a vizuálne prevedené do vynikajúcej podoby so skvelými predstaviteľmi Ivanom KRÚPOM v úlohe Salieriho a Tomášom DIROM v úlohe Amadea.

ČO NÁS ČAKÁ ...


... V MÁJI 2024

02. 05. 2024, 06. 02. 2024, 09. 05. 2024

Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025


09. 05. 2024
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky žiakov maturitných tried za 2. polrok školského roka 2023/2024

Zodpovední: vedenie školy a triedni učitelia

09. 05. 2024 - 10. 05. 2024

Dobročinná aktivita s OZ Maják
Trieda: kvinta
Zodpovedný: Mgr. Slavomír Dzugas


10. 05. 2024
Slávnostná rozlúčka so žiakmi maturitných tried pred nástupom na akademický týždeň
Miesto: divadelná sála, SKC, Jedlíkova 7, Košice
Zodpovedná: Mgr. Mária Kovácsová

16. 05. 2024
4. kolo Alejáckeho kvízu
Zodpovedný: Mgr. Jaroslav Kurcina

17. 05. 2024
Dobročinná zbierka Modrý gombík

Triedy: septima A, septima B, III. A
Zodpovedný: Mgr. Slavomír Dzugas

20. 05. 2024 - 22. 05. 2024
Ústna forma internej časti maturitnej skúšky
Triedy: oktáva A, oktáva B, IV. A
Zodpovedné: vedenie školy

20. 05. 2024 - 22. 05. 2024
Kurz pohybových aktivít pobytovou formou
Miesto: Tatranská Lomnica
Triedy: sexta A, sexta B, II. A
Zodpovedný: PaedDr. Miroslav Petrov

21. 05. 2024
Divadelné predstavenie Nezlomní
Miesto: CINEMAX Optima
Triedy: kvinta, septima A, septima B, I. A, III. A
Zodpovedná: Mgr. Zuzana Husárová

22. 05. 2024
Miesto: CVČ Popradská
Triedy: príma A, príma B
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

22. 05. 2024
Miesto: STM, Hlavná
Triedy: sekunda A, sekunda B
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

22. 05. 2024
Miesto: CVČ Popradská
Triedy: tercia A, tercia B
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

22. 05. 2024
Miesto: Steel park
Triedy: kvarta A, kvarta B
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

22. 05. 2024 - 24. 05. 2024

Kurz ochrany života a zdravia pobytovou formou
Miesto: Tatranská Lomnica

Triedy: septima A, septima B, III. A
Zodpovedný: PaedDr. Miroslav Petrov

23. 05. 2024
Okresné kolo Archimediády
Trieda: sekunda A
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

28. 05. 2024
Miesto: CVČ Popradská

Triedy: kvinta A, I. A
Zodpovedná: RNDr. Beáta Vavrinčíková

28. 05. 2024
Účelové cvičenie
Triedy: príma A - kvarta B


29. 05. 2024
Účelové cvičenie
Triedy: kvinta - II. A

30. 05. 2024
Deň detí
Triedy: príma A - kvarta B
Zodpovedné: RNDr. Beáta Vavrinčíková, RNDr. Viera Vodičková


Pripravujeme:

Exkurzia do Kechneca
Triedy: septima A, septima B, III. A
Zodpovedná: RNDr. Denisa Hrehorová

Kultivácia klimatickej záhrady v spolupráci so školskou firmou
Miesto: exteriér školy
Zodpovedné: Mgr. Eva Vašková, Mgr. Monika Verebová
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori