Gymnázium, Alejová 1, Košice
2% DANE Z PRÍJMU
Vážení rodičia, dovoľujeme si uchádzať sa o Vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z Vašich daní za rok 2023.
Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred ĎAKUJEME za rozhodnutie venovať Vaše 2% práve nám.
(tlačivo za rok 2023)
VISEGRAD 4 GEN GRANT

projekt Moje zdravieINFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika

štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
INFORMÁCIE A KRITÉRIÁ K PRIJÍMACIEMU KONANIU
PRE ŠKOLSKÝ ROK 2025/2026

osemročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 01 gymnázium-matematika
štvorročné štúdium
   7902 J gymnázium
   7902 J 05 gymnázium-informatika
ZÁSADY HODNOTENIA A KLASIFIKÁCIE
v školskom roku 2023/2024
ŠKOLSKÝ PORIADOK
v školskom roku 2023/2024
PLÁN PRÁCE ŠKOLY
v školskom roku 2023/2024
PEDAGOGICKÝ ZBOR
v školskom roku 2023/2024
PREDMETOVÉ KOMISIE
v školskom roku 2023/2024
MATURITA 2024
základné informácie
video o maturite
SPRÁVA
o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2022/2023
KOLEKTÍVNA ZMLUVA
medzi Základnou organizáciou OZ PŠaV pri Gymnáziu, Alejová 1, 041 49 Košice a Gymnáziom, Alejová 1, 041 49 Košice

Príloha č. 1
Príloha č. 2
VOĽNÉ PRACOVNÉ MIESTA

Nie je voľná žiadna pracovná pozícia.

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE
oficiálna stránka

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE

GYMNÁZIUM, ALEJOVÁ 1, KOŠICE


ČO SA STALO ...


Prečo práve Alejka ...

... takto spomínajú na svoju alma mater naši absolventi vo svojich videovizitkách ...
... nielen spomínajú, ale aj prezrádzajú zo svojej úspešnej profesijnej kariéry ...

Sme na vás veľmi pyšní!

Pavel DIKO, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Branislav JENDROĽ, absolvent v roku 1993 (zobraziť viac ...)
Bohuslav DZURILLA, absolvent v roku 2010
(zobraziť viac ...)
Škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy - INEKO - zverejnil na www.ineko.sk aktuálne rebríčky škôl na Slovensku v školskom roku 2022/2023.

A naše výsledky?
V rámci Košického samosprávneho kraja sme stále druhé najlepšie gymnázium.

V celoslovenskom hodnotení gymnázií sme mierne klesli na 18. miesto, ale naďalej je naše hodnotenie:

8,0 - škola s vynikajúcimi výsledkami žiakov


Kvízu Osobnosti vedy a techniky sa zúčastnilo 13 tímov, ktoré sa na základe indícií snažili nájsť správnu osobnosť a vylúštiť tajničku. V štvorročnom štúdiu vyhral tím z II. A (Hugo, Ernest, Marko), 2. miesto patrí tímu z I. A (Lucia, Sára, Samuel) a 3. miesto obsadil tím IV. A triedy (Lenka, Michaela, Jaroslav). V osemročnom štúdiu vyhral tím zo septimy B (Marko, Matúš, Richard), nasledovaný septimou A (Ondrej, Matúš, Leo) a sextou B (Veronika, Oskar, Marek). Srdečne blahoželáme!
20
MAR
Celoštátne kolo Matematickej olympiády kategórie A
V celoštátnom kole Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 17. 03. až 20. 03. 2024 v Bratislave, získal Martin ŠMILŇÁK (oktáva B) strieborné pásmo a Richard VODIČKA (septima A) bronzové pásmo.
Prebojovali sa tak na výberové sústredenie, v ktorom sa rozhodne o postupe do medzinárodného kola Matematickej olympiády. Obom chlapcom srdečne blahoželáme a držíme palce v ďalšej súťaži.

Celkové poradie: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_celostatne_kolo
19
MAR
Vstúpili sme do sveta intríg, vášne a geniality
Dňa 19. 03. 2024 sme sa opäť zúčastnili divadelného predstavenia v Národnom divadle Košice. 35-členný kolektív rodičov, učiteľov a žiakov si pozrel divadelnú hru AMADEUS od anglického dramatika a scenáristu Petra Shaffera.

V tejto výnimočnej inscenácii sme sa ocitli v 18. storočí, kedy politické machinácie a rivalita sprevádzali génia hudby Wolfganga Amadea MOZARTA a jeho rivala, skladateľa Antonia SALIERIHO. Podobne ako v majstrovskom filme Miloša FORMANA, aj táto inscenácia odhalila temné stránky slávy a vášne, zvukovo a vizuálne prevedené do vynikajúcej podoby so skvelými predstaviteľmi Ivanom KRÚPOM v úlohe Salieriho a Tomášom DIROM v úlohe Amadea.
Naša škola sa v tomto školskom roku po prvýkrát zapojila do medzinárodného projektu VISEGRAD 4 GEN GRANT, ktorého cieľom je nadväzovanie kontaktov so susediacimi krajinami V4, spoznávanie ich kultúry a zvykov, ale predovšetkým spoločná tvorivá, vzdelávacia a športová činnosť.

Štartovacím podujatím projektu pod názvom „MOJE ZDRAVIE“ bola online konferencia v dňoch 14. 03. 2024 a 15. 03. 2024, organizovaná v spolupráci s partnerskou školou TECHNIKUM WETERYNARYJNE V MESTE KIELCE V POĽSKU.
Projekt je FINANCOVANÝ Z VYŠEHRADSKÉHO FONDU PROGRAMU V4 GEN.
07
MAR
Jarné kolo Alejáckeho kvízu
Dňa 07. 03. 2024 sa v popoludňajších hodinách uskutočnil 1. ročník Alejáckeho kvízu. Jarného kola sa zúčastnilo 10 trojčlenných tímov, z toho jeden učiteľský. Po vyše dvojhodinovom napínavom priebehu súťaže sa na vrcholových priečkach umiestnili:
 
tím Pedro Žuvačky (Marek BABUŠČÁK, Martin FEDOROČKO, Adam HORVÁTH, žiaci sekundy A), ktorý obsadil tú najvyššiu priečku - 1. miesto

tím Tretiacke Trio (Tomáš Atilla KENDE, Juraj KRAMÁR, Hong Anh NGUYEN XUAN, žiaci III. A), ktorý si vybojoval 2. miesto

tím Banán (Eva KRAJČIOVÁ, žiačka sexty A, Veronika VODIČKOVÁ, žiačka septimy A a RNDr. Jana KRAJČIOVÁ, ktorý skončil na 3. mieste.

 
Víťazným tímom srdečne blahoželáme!
 
Organizátori Alejáckeho kvízu v zložení Mgr. Jaroslav KURCINA, Oliver SEMAN, Veronika JAKABOVÁ a Karin SABOVÁ, žiaci sexty B sa tešia na letné kolo, v ktorom spoznáme absolútneho víťaza Alejáckeho kvízu.
Reagujeme na potreby pracovného trhu
Správy RTVS z regiónov

utorok 06. 02. 2024, 18:00

zdroj: https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/3328/449090#610


DOD na Alejovej ...

Kliknutím na obrázok
si môžete pozrieť krátky zostrih z Dňa otvorených dverí na našej alma mater.Zdroj:
YOUTUBE.COM
AHOJ.TV
Súťaž v prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín toho roku oslavuje svoje 70. narodeniny. 21. 02. 2024 sme boli svedkami kvalitnej umeleckej prehliadky kategórie II – žiakov prímy a kategórie IV – žiakov stredných škôl. V kategórii II v prednese prózy postupuje do okresného kola Stella SOKOLOVÁ, žiačka prímy B. V kategórii IV v prednese prózy nás v okresnom kole budú reprezentovať Ema ŠTUPÁKOVÁ, žiačka I. A a v prednese poézie Samuel TORHÁNY, žiak septimy A. Srdečne blahoželáme!
14
FEB
Vynikajúce výsledky v krajskom kole olympiády v ANJ
Dňa 14. 02. 2024 v krajskom kole Olympiády v anglickom jazyku Janka URBÁNOVÁ z kvinty zvíťazila v kategórii 2A a postupuje do celoštátneho kola. V kategórii 2A Lydka MIKUŠÁKOVÁ zo sekundy B obsadila krásne 2. miesto.

Dievčatám srdečne blahoželáme a Janke želáme veľa úspechov v celoslovenskom kole súťaže, ktoré sa bude konať 07. 04. 2024 v Bratislave.
V novembri sa tejto vedomostnej súťaže zúčastnilo 42 žiakov, ktorí si vyberali dve súťažné témy zo šiestich ponúknutých. Ukázalo sa, že najlepšie vedomosti máme z angličtiny, pretože v téme Do you speak English? sú najlepšie výsledky v jednotlivých kategóriách.
Sme radi, že v našej škole máme toľko expertov na rôzne témy a všetkým blahoželáme k výborným výsledkom!
Dňa 09. 02. 2024 naši žiaci opäť s veľkým úspechom reprezentovali našu školu a košický región. V celoštátnom kole súťaže Ruské slovo obsadili prvé miesta v troch kategóriách:
Júlia ŠOGANIČOVÁ, žiačka kvarty B v II. kategórii v prednese poézie (8. – 9. roč. ZŠ)
Peter ĎURICA, žiak tercie B v II. kategórii v prednese prózy (8. – 9. roč. ZŠ)
Olívia GAÁLOVÁ, žiačka septimy B v III. kategórii v prednese prózy (SŠ)

18. ročníka súťaže v recitácii a speve v ruskom jazyku pod názvom „Svet povolaní“ sa v Centre voľného času na Popradskej ulici v Košiciach zúčastnilo 200 žiakov zo ZŠ a SŠ z rôznych kútov celého Slovenska.

Našim víťazom srdečne blahoželáme a ďakujeme za skvelú reprezentáciu našej školy a regiónu.
09
FEB
Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A 2024
Vo februári bolo vyhodnotené krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A, ktoré sa konalo 12. 01. 2024. Takmer tretina spomedzi všetkých úspešných riešiteľov je z našej školy. Na 1. mieste sa umiestnil Richard VODIČKA zo septimy A.

Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli:
4. miesto: Martin ŠMILŇÁK (oktáva B)
5. miesto: Matúš LIBÁK (septima A)
10. miesto: Teodor BARČA (sexta A), Ondrej KRÁLIK (septima A)
12. miesto: Eva KRAJČIOVÁ (sexta A), Leo OROS (septima A), Michal VODIČKA (kvinta)

Srdečne blahoželáme a tým najlepším držíme palce na celoštátnom kole.
Celkové výsledky: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A

ČO NÁS ČAKÁ ...


V školskom roku 2024/2025 otvárame

Prijímacie skúšky pre školský rok 2024/2025

Zákonní zástupcovia podávajú prihlášku do 20. 03. 2024 prostredníctvom EduPage alebo v listinnej podobe.

Prihlášku podpisujú obaja zákonní zástupcovia (v prípade nezadováženia podpisu druhého zákonného zástupcu je potrebné podať čestné prehlásenie - NA STIAHNUTIE).

Na každý študijný odbor podáva zákonný zástupca samostatne vyplnenú a podpísanú prihlášku. V prípade, že uvažujete o obidvoch študijných odboroch v osemročnom alebo štvorročnom dennom štúdiu, je potrebné podať dve samostatné prihlášky.

OSEMROČNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 7902 J 01 gymnázium – matematika


1 trieda s počtom žiakov 18
trieda pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
potrebné predložiť správu zo psychologického vyšetrenia vydanú príslušným CPPPaP

Prijímacie skúšky z predmetov:
matematika, logika, test všeobecných študijných predpokladov

1. termín: 29. 04. 2024 (prípadne 30. 04. 2024)
2. termín: 09. 05. 2024 (prípadne 10. 04. 2024)

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

2 triedy s počtom žiakov 18 (spolu 36 žiakov)

Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúry a matematika

1. termín: 02. 05. 2024 (prípadne 03. 05. 2024)
2. termín: 06. 05. 2024 (prípadne 07. 05. 2024)

ŠTVORROČNÉ DENNÉ ŠTÚDIUM

Študijný odbor: 7902 J 05 gymnázium – informatika

1 trieda s počtom žiakov 21

Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika

1. termín: 02. 05. 2024 (prípadne 03. 05. 2024)
2. termín: 06. 05. 2024 (prípadne 07. 05. 2024)

Študijný odbor: 7902 J 00 gymnázium

1 trieda s počtom žiakov 31

Prijímacie skúšky z predmetov: slovenský jazyk a literatúra a matematika

1. termín: 02. 05. 2024 (prípadne 03. 05. 2024)
2. termín: 06. 05. 2024 (prípadne 07. 05. 2024)

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. 05. 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. 05. 2024 (do 23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

Bližšie informácie poskytujeme na:

telefónnom čísle 055 729 66 85
mailovej adrese gymnazium.alejova@galeje.skOtvárame nový študijný odbor v štvorročnom štúdiu
... V APRÍLI 2024

03. 04. 2024

Na pôde našej školy sa uskutoční okresné kolo Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8. Reprezentovať nás bude 13 primánov, 17 sekunďanov a 11 terciánov.

Zodpovedná: Mgr. Jana Králiková

04. 04. 2024
V tento deň bude prebiehať 8. ročník medzinárodnej matematickej súťaže družstiev Purple Comet Math meet! Súťažia 6-členné tímy žiakov kvárt a vyšších ročníkov gymnázia. Porovnať si svoje výsledky môžu s asi 4000 súťažiacimi zo 67 krajín.

Zodpovedná: Mgr. Jana Králiková

Od 01. 04 do 05. 04. a od 08. 04. do 12. 04. 2024
Dva naše tímy žiakov septimy A, sexty A, sexty B a oktávy B budú súťažiť v bádateľskej tímovej súťaži IMMC.

Zodpovedný: RNDr. Marián Macko

09. 04. 2024
Hodnotenie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu, správania a dochádzky za 3. štvrťrok školského roka 2023/2024.
Zodpovední: vedenie školy atriedni učitelia

09. 04. 2024
sa uskutoční krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C, v ktorom bude našu školu reprezentovať 5 žiakov kvarty A, 12 žiakov kvinty, 1 žiak 1. A, 8 žiakov sexty A a 4 žiaci sexty B.

Zodpovedná: RNDr. Viera Vodičková

09. 04. 2024
Na pôde našej školy sa uskutoční okresné kolo Pytagoriády kategórií P3, P4 a P5.
Zodpovedná: Mgr. Jana Králiková


10. 04. 2024
Na pôde našej školy bude prebiehať okresné kolo Pytagoriády kategórií P6, P7 a P8. Reprezentovať nás bude 9 primánov, 8 sekunďanov a 11 terciánov.

Zodpovedná: Mgr. Jana Králiková

15. 04. - 19. 04. 2024
Výmenný pobyt V4 GEN GRANT
trieda: kvinta
Zodpovedná: Mgr. Alena Bačišinová

16. 04. 2024
V tento deň sa uskutoční Palma STROM, súťaž v programovaní určená študentom stredných škôl.
Zodpovedná: RNDr. Jana Plichtová

18. 04. 2024
Dobročinná zbierka Deň narcisov
triedy: septima A, septima B, III. A
Zodpovedný: Mgr. Slavomír Dzugas

19. 04. 2024

sa na pôde našej školy uskutoční medzinárodná matematická súťaž družstiev Náboj 2024. Našu školu budú reprezentovať dve družstvá seniorov a jedno družstvo juniorov.
Zodpovedná: RNDr. Jana Krajčiová


19. 04. 2024
Školské kolo Chemickej olympiády kategórie C
triedy: kvinta, I. A
Zodpovedné: RNDr. Denisa Hrehorová, RNDr. Henrieta Kaľavská

22. 04. - 29. 04. 2024
sa v Bratislave uskutoční výberové stretnutie, v ktorom budú dvaja naši žiaci Martin ŠMILŇÁK a Richard VODIČKA bojovať o postup na Medzinárodnú matematickú olympiádu (IMO) alebo na Stredoeurópsku matematickú olympiádu (MEMO).


24. 04. 2024
Súťaže v programovaní PythonCup a ScrathCup zamerané pre žiakov prímy A – kvarty B.

Zodpovedná: RNDr. Jana Plichtová

24. 04. 2024
Pripravujeme podujatie s názvom Zabavme sa s mikrobitmi pre rodičov našich žiakov.
Zodpovedná: RNDr. Jana Plichtová


29. 04. - 30. 04. 2024
Historicko-geografická exkurzia Oswiencim - Krakow
triedy: septima A, septima B, III. A
Zodpovedná: Mgr. Jana Vargová
Kto je školský psychológ?

PARTNEROM pre všetkých účastníkov vzdelávacieho procesu
- pozorným a trpezlivým POSLUCHÁČOM
- SPRIEVODCOM a KONZULTANTOM pri riešení problémov
- ZRKADLOM vzniknutých situácií a postojov
- no predovšetkým je ČLOVEKOM s ČASOM pre vás

Zobraziť viac
Ako si chrániť svoje psychické zdravie?

  • Príjmi svoje pocity
  • Precíť svoje pocity
  • Zameraj sa na seba
  • Buď láskavý k sebe aj k ostatným
  • Zostaň v kontakte
Linka detskej dôvery - linka, ktorá má uši pre všetky deti
0907 401 749

Viac sa dozviete TU.
Pomoc CPPPaP

Milí žiaci, študenti, rodičia a pedagógovia,

súčasná situácia sa naďalej nás všetkých vo väčšej či menšej miere negatívne dotýka. Naše pracovisko v nej môže realizovať všetky osobné intervencie s klientmi pri dodržaní štandardných hygienických opatrení. Naďalej sme tu pre vás v našej bežnej práci a starostlivosti o deti a rodiny a v tejto krízovej situácii aj pri starostlivosti o vás.

Viac info kliknutím TU.
Pomoc školskej psychologičky

Milí žiaci a rodičia,

aktuálna spoločenská situácia pred nás neustále stavia nové výzvy a zároveň nepriaznivo vplýva na naše psychické zdravie a výkon.

Ak potrebujete poradiť ako efektívnejšie zvládať svoje emócie, dištančné vzdelávanie a učenie, aktuálnu pandemickú situáciu, alebo sa potrebujete porozprávať s niekým, kto by pochopil vaše emócie, môžete kedykoľvek kontaktovať školskú psychologičku na e-mail adrese: skolsky.psycholog@galeje.sk alebo na: l.klasova@galeje.sk a dohodnúť si spoločne termín konzultácie.

Dôležité je, aby ste v ťažkostiach nezostávali sami. Riešenia existujú a akékoľvek nepriaznivé situácie netrvajú večne.

Veríme, že práve rozhovorom s niekým komu veríte (napr. kamarát, rodič, učiteľ) alebo s niekým nestranným (napr. školský alebo poradenský psychológ) sa budete cítiť inak. Práve otvorením témy, ktorá vás ťaží, možno postupne zistíte, že je nás viac takých, ktorí zažívame podobné emócie a výzvy, nás nevynímajúc.

S pozdravom

PhDr. Lucia Klasová, v.r.

Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori