Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Naši žiaci úspešní aj v celonárodných testovaniach
  Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) zverejnil v uplynulých dňoch na svojom webovom sídle výsledky celonárodných testovaní Testovanie T9-2019 a Maturita 2019.
  Výsledky ponúkame k nahliadnutiu v prehľadných tabuľkách.
  Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
  Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
  Srdečne blahoželáme!
  V celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 dosiahlo družstvo žiakov nášho gymnázia v zložení: Filip BALTOVIČ (sexta B), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B) pekný úspech, keď obsadilo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Naši žiaci zopakovali významný úspech z minulého roku a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2020, získali pre našu školu a región dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto v piatich kategóriách v prednese ruskej poézie a prózy. Srdečne blahoželáme!
  Lyžiarske výcvikové kurzy bežali v plnom prúde pod vedením našich vyučujúcich telocviku, pedagogického dozoru a pod bdelým okom zdravotníka.
  Žiaci prvého ročníka štvorročného štúdia, žiaci kvínt a tercií osemročného štúdia absolvovali všetko, čo k takému kurzu patrí: teoretický i praktický výcvik a nechýbala ani spoločenská zábava.
  Ponúkame pár záberov.
  V utorok 25. 02. 2020 sa pre žiakov štvorročného gymnázia konal 9. ročník súťaže Matematický kufor. Vyhrali to dievčatá z I. A. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 21. 02. 2020 sa uskutočnilo školské kolo Hviezdoslavovho Kubína kategórie II pre žiakov prímy. Všetkým srdečne blahoželáme a víťazom držíme palce v obvodnom kole. Viac info ...
  Vo februári sa konalo školské kolo Logickej olympiády pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. V celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční dňa 22. 04. 2020 v Prešove, nás budú zastupovať Richard VODIČKA, žiak tercie A a Robert MARCIN, žiak tercie B.
  V súťaži IGePeHa - boj, ktorá sa konala dňa 19. 02. 2020 v Michalovciach, sme získali niekoľko pekných ocenení. Srdečne blahoželáme! Viac info ...
  Dňa 18. 02. 2020 sa v priestoroch našej školy uskutočnil Pilotný projekt Olympiády ľudských práv pre žiakov základných škôl a žiakov gymnázií s osemročným štúdiom za významnej podpory Občianskeho združenia Olymp a Košického samosprávneho kraja. Súťaže sa zúčastnilo 9 košických škôl.
  Medzi vyhodnoteniami jednotlivých častí súťaže sa súťažiacim so svojimi zaujímavými prednáškami predstavili vzácni hostia - Petra PAUEROVÁ, ktorá je mládežníckou delegátkou OSN a občiansky aktivista Mgr. Jakub IVANČO. Viac info ...
  14
  FEB
  3. miesto v krajskom kole postupovej súťaže v streľbe
  Dňa 14. 02. 2020 sa v Rožňave uskutočnilo krajské kolo postupovej súťaže v streľbe zo vzduchových zbraní. Náš tím v zložení - Adam CHYTIL, Martin KOZÁR a Juraj STEINER - si vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  13
  FEB
  Celoštátne kolo súťaže ZENIT
  V dňoch 11. 02. - 13. 02. 2020 sa v priestoroch SOŠ automobilovej, na Moldavskej ceste 2 v Košiciach konalo celoštátne kolo súťaže Zenit v elektronike v kategórii B. Úlohou žiakov bolo navrhnúť, vyrobiť a oživiť vlastný plošný spoj podľa priloženej dokumentácie.
  Peter BORTÁK z kvinty A v konkurencii žiakov odborných škôl získal pekné 5. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 12. 02. 2020 sa vybraní žiaci študentských firiem zúčastnili súťaže Inovation Camp, ktorú organizuje JA Slovensko v spolupráci s AT&T.
  Žiaci pracovali v zmiešaných tímoch so žiakmi z rôznych škôl Slovenska.
  Erik TOMKO, žiak septimy B so svojím tímom získal za kreatívne a efektívne splnenie výzvy 1. miesto. Kristián LAURINC, žiak septimy B sa spolu so svojím tímom umiestnil na 2. mieste. Víťazom blahoželáme!
  12
  FEB
  Darilo sa aj v krajskom kole OANJ ...
  Dňa 12. 02. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v anglickom jazyku, v ktorom sa Zuzana KOZÁROVÁ, žiačka sexty B umiestnila na krásnom 3. mieste v kategórii 2A. Srdečne blahoželáme!
  11
  FEB
  Úspešné krajské kolo ONEJ ...
  Dňa 11. 02. 2020 sa uskutočnilo krajské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, v ktorom sme získali jedno prvé a jedno tretie miesto.
  Filip BRUTOVSKÝ sa v kategórii 2A umiestnil na krásnom 1. mieste. Andrea SOMOŠOVÁ v kategórii 1B obsadila 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  05
  FEB
  Školské kolo Matematickej olympiády kategórie B a C
  Dňa 05. 02. 2020 boli zverejnené výsledky školského kola Matematickej olympiády kategórie B a C.
  Víťazmi kategórie C sa stali Matej VASKY z kvinty C a Richard VODIČKA z tercie A. Medzi úspešných riešiteľov patria aj Barbora MARCINČÁKOVÁ, Peter BORTÁK, Hana LUČANSKÁ, Veronika NEMJOVÁ, Adam VLČEK, Ladislav ANTOŽI, Bianka GURSKÁ, Adam ŠTECHO, Adam PÓŠA, Peter NEDBÁLEK, Ján TOMČOVČÍK, Tomáš PROKS, Eduard FEKETE, Jakub ĽUPTÁČIK, Šimon KENTOŠ, Ondrej KRÁLIK, Barbora BALTOVIČOVÁ, Jakub MÜLLER, Dávid KEPIČ, Zuzana KUDLÁČOVÁ, Matej POKORNÝ a Peter MARUŠIAK.

  Víťazom kategórie B sa stal Filip BALTOVIČ zo sexty B. Úspešnými riešiteľmi sú aj Daniela STUPAROVÁ, Marek ŠTEFANKO, Ondrej OVČAR, Lea JANTOŠOVIČOVÁ, Peter BORTÁK, Teodor SEPEŠI, Radoslav JOCHMAN, Filip BRUTOVSKÝ, Tadeáš KAMINSKÝ, Lukáš BEHUN a Bohuslav LÍŠKA.

  Všetci úspešní riešitelia (24 z kategórie C a 12 z kategórie B) postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 31. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
  Výsledková listina na stiahnutie TU.
  30
  JAN
  Alejáci úspešní aj v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9
  Aj v tomto školskom roku sa našim žiakom mimoriadne darilo v obvodnom kole Matematickej olympiády kategórie Z9. Víťazom sa stal Ondrej KRÁLIK (tercia A), na 2. mieste sa umiestnil Richard VODIČKA (tercia A) a tretí skončil Dávid KEPIČ (kvarta A). Nezaostali ani ďalší naši žiaci (Ladislav ANTOŽI (kvarta A), Martin ŠMILŇÁK (kvarta B), Peter LIPÁN (kvarta A), Barbora BALTOVIČOVÁ (kvarta B), Bianka GURSKÁ (kvarta B), Katarína SEDLÁKOVÁ (kvarta A), Jakub KUKURA (kvarta A) a Jakub MŰLLER (kvarta A), ktorí sa ako úspešní riešitelia umiestnili na 5. – 14. mieste v poradí. Úspech našich žiakov podčiarkuje aj to, že spomedzi 15 úspešných riešiteľov obvodného kola bolo 11 z našej školy. Úspešní riešitelia postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 17. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
  28
  JAN
  Alejáci úspešní aj v krajskom kole MOA ...
  Dňa 28. 01. 2020 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie A. Krásne 2. miesto vybojovala Lenka HAKE zo septimy B. 4. miesto obsadil Matej VASKY z kvinty C. K úspešným riešiteľom patrí aj Martin NEMJO zo septimy A a Patrik RUSNÁK z oktávy B.

  Najúspešnejší riešitelia postupujú do celoštátneho kola, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. - 25. 03. 2020. Srdečne blahoželáme!
  Kompletnú výsledkovú listinu si môžete pozrieť na: https://skmo.sk/poradia.php?kategoria=A
  Dňa 27. 01. 2020 si celý svet pripomenul 75. výročie oslobodenia najväčšieho nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim.
  Aj naši študenti si na tieto udalosti zaspomínali. Žiaci septimy a III. A navštívili ortodoxnú synagógu na Puškinovaj ulici a žiaci kvarty B Pamätník holokaustu na Idanskej ulici.
  V sobotu 25. 01. 2020 sa náš divadelný krúžok zúčastnil Divadelného festivalu v CVČ Domino v Košiciach s hrou Made in chin chin.
  V dobrej atmosfére a plnom hľadisku hrali študenti svoju derniéru. Maturanti týmto zavŕšili svoje účinkovanie a odovzdali žezlo mladším spolužiakom, ktorí s nimi vystupovali.

  Sponzori