Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  13
  NOV
  Náboj FKS

  Fyzikálna súťaž družstiev Náboj FKS sa v tomto školskom roku uskutočnila online formou dňa 13. 11. 2020.
  I napriek neštandardnému spôsobu vyučovania vzhľadom na nepriaznivú epidemiologickú situáciu sa do tejto súťaže prihlásilo rekordných 5 družstiev. Veľmi nás to potešilo. O to väčšia radosť je aj zo samotných výsledkov družstiev, nakoľko sa im veľmi darilo. Posúďte sami:

  JUNIORI
  V rámci Slovenska súťažilo 44 družstiev a v medzinárodnej súťaži si svoje sily zmeralo 88 družstiev.

  Našim juniorom sa podarilo získať:
  14. miesto v celoslovenskej súťaži a 28. miesto v medzinárodnej súťaži
  Peter BORTÁK, Peter MARUŠIAK, Tomáš PROX, Veronika NEMJOVÁ, Adam PÓŠA

  25. miesto v celoslovenskej súťaži a 51. v medzinárodnej súťaži
  Michal LIŠKO, Peter Lukáš NEDBÁLEK, Michal HÁJEK, Adam ŠTECHO, Miro IVAN

  30. miesto v celoslovenskej súťaži a 60. v medzinárodnej súťaži
  Ladislav ANTOŽI, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Adrián MIKOLAJ

  SENIORI
  V rámci Slovenska sa zapojilo 44 družstiev a v medzinárodnej súťaži sa v konkurenčnom boji stretlo 111 družstiev.

  V tejto kategórii sa našim tímom podarilo získať:
  15. miesto v celoslovenskej súťaži a 42. miesto v medzinárodnej súťaži
  Bohuš LÍŠKA, Filip BALTOVIČ, Ondrej OVČÁR, Tomáš OROLÍN, Radoslav JOCHMAN

  18. miesto v celoslovenskej súťaži a 49. v medzinárodnej súťaži
  Michaela RUSNÁKOVÁ, Martin NEMJO, Lenka HAKE, Erik SEDLÁK, Martin POLYÁCSKO

  Výsledky súťaže ponúkame kliknutím na link: https://physics.naboj.org/?country=SK

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme a tešíme sa z ich úspechu!
  11
  NOV
  Logická olympiáda 2020

  Dňa 11. 11. 2020 sa uskutočnilo celoslovenské kolo Logickej olympiády 2020. Zúčastnilo sa ho 55 súťažiach z 2. stupňa základných škôl a príslušných tried gymnázií osemročného denného štúdia z celého Slovenska.
   
  Za našu školu do tohto kola postúpili Richard Vodička z kvarty A a Robert Marcin z kvarty B. Richard Vodička sa umiestnil na 15. mieste a Robert Marcin na 44. mieste.
  Srdečne blahoželáme!

  Kompletná výsledková listina je na stránke: http://logickaolympiada.sk/mena-vi-azov-lo-2020.html
  11
  NOV
  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii C

  TERMÍN: 11. 11. 2020
  SPÔSOB PREZENTÁCIE: online
  ODBORNÁ POROTA:
  PaedDr. Helena DUFFEKOVÁ, Mgr. Mária SADOVSKÁ

  SÚŤAŽIACI
  tercia A: Anna KUCHTOVÁ, Artur PANKUCH
  tercia B: Alex FUKSZ, Denis KANDRÁČ
  kvarta A: Abigail BEBLAVÁ, Katarína FARBULOVÁ, Veronika VODIČKOVÁ
  kvarta B: Richard ČUBA, Laura Monika HLEBAŠKOVÁ, Adam CHYTIL, Róbert MARCIN, Anna RAJCZYOVÁ

  VÝSLEDKY
  1. miesto: Veronika VODIČKOVÁ, kvarta A
  2. miesto: Anna RAJCZYOVÁ, kvarta B
  3. miesto: Anna KUCHTOVÁ, tercia A

  Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým súťažiacim ďakujeme za ich aktívnu účasť. Bola to naša online premiéra, ktorú sme spolu úspešne zvládli.
  Minulý školský rok vyhlásila základná škola Belehradská, pod záštitou IT Akadémie, súťaž v tvorbe prezentácií, krátkych videí a animácií s názvom Moje obľúbené miesto na Zemi.
  Naša škola v apríli poslala do súťaže 21 prác žiakov minuloročných sekúnd. Vzhľadom na epidemiologickú situáciu však nemohli súťažiaci svoje práce prezentovať pred porotou ani minulý školský rok, ani teraz na jeseň.
  Odborná komisia teda posúdila a vyhodnotila práce „na diaľku“. Vybrala z nich tri najlepšie a nás veľmi potešilo, že sú to práce našich žiakov ...
  V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých chemických pokusov prenikať do tajov chémie.

  Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov.

  Poďakovanie pána riaditeľa v plnom znení so zábermi z chemického laboratória: TU.
  25
  JÚN
  Attomat 3
  Ako sa hovorí - do tretice všetko dobré.
  Toto si pravdepodobne povedali organizátori seminára Pikomat a 25. 06. 2020 zorganizovali 3. kolo matematickej súťaže Attomat pre záujemcov zo Slovenska a Česka.

  Väčšina detí už síce žije v prázdninovom móde a na školu a riešenie úloh už ani nepomyslia, no predsa sa našli aj takí, ktorí sa do súťaže zapojili. Z našej školy to boli ...
  Prvé miesto Petry PSOTOVEJ, žiačky kvarty A v kategórii próza a tretie miesto Zuzany KOZÁROVEJ v kategórii poézia v celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník v meste Lučenec uzatvárajú sériu výnimočných úspechov našich ruštinárov v tomto školskom roku. Vo všetkých súťažiach, do ktorých sa zapojili, vybojovali pre našu školu popredné miesta na celoštátnej úrovni. Srdečne blahoželáme!
  V dňoch 18. 06. - 19. 06. 2020 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže Turnaj mladých fyzikov. Spojený tím Košice (Gymnázium Šrobárova, Gymnázium Alejová, Gymnázium Park mládeže), ktorého členom bol náš študent Filip BRUTOVSKÝ zo sexty A, sa umiestnil na 3. mieste. Srdečne blahoželáme!
  Aj v celoslovenskom kole súťaže „Jazykový kvet“ naši recitátori potvrdili svoje kvality a v kategórii: Ruský jazyk – prevzatá tvorba získali prvé a druhé miesto.

  Petra PSOTOVÁ
  vybojovala prvé miesto a Ladislav ANTOŽI obsadil druhé miesto. Srdečne blahoželáme!
  "Super finále" na Červenom námestí v Moskve v deň narodenín veľkého ruského spisovateľa A. S. Puškina zavŕšilo vyše mesačný maratón výberových kôl 8. ročníka recitačnej súťaže v ruskom jazyku „Živá klasika“.
  Našim dvom žiakom Laure MARKOVIČOVEJ zo sexty B a Ladislavovi ANTOŽIMU z kvarty A sa v silnej konkurencii recitátorov z ruských rodín žijúcich v zahraničí nepodarilo prebojovať až do finále.
  No skutočnosť, že práve oni dostali príležitosť reprezentovať Slovensko na tomto významnom podujatí, je pre našu školu veľká česť a obidvaja súťažili so cťou. Za to im patrí naše úprimné poďakovanie.
  11
  JÚN
  BRLOH - extra
  Máme za sebou ďalšiu súťaž v riešení šifier, hlavolamov a rébusov, ktorú pre Vás prichystali organizátori súťaže Brloh z Masarykovej univerzity v Brne.

  Nebolo to jednoduché, pretože niektoré úlohy vyžadujú znalosť českej histórie a českej kultúry, čo je pre nás, Slovákov, už ťažšie.

  Napriek tomu máme pekné umiestnenia, z ktorých sa veľmi tešíme.
  Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

  Pripájame aj výsledkovú listinu.
  21
  MÁJ
  Attomat 2
  Dňa 21. 05. 2020 sa uskutočnilo už 2. kolo súťaže Attomat.
  Zapojilo sa do nej 17 žiakov našej Alejky a najlepšie sa umiestnili:
  - v kategórii príma: Tomáš GELETKA
  - v kategórii sekunda: Oliver SEMAN
  - v kategórii tercia: Richard VODIČKA
  - v kategórii open: Matej VASKY

  Z účasti všetkých sa veľmi tešíme a srdečne blahoželáme.

  Pripájame aj výsledkovú listinu.
  V krajskom kole postupovej jazykovo – umeleckej súťaže Jazykový kvet 2020 žiaci kvarty A Ladislav ANTOŽI a Petra PSOTOVÁ spoločne obsadili prvé miesto v kategórii RUJ, druhý stupeň ZŠ a postupujú do celoslovenského kola.

  Janka URBÁNOVÁ
  z prímy sa umiestnila na treťom mieste v kategórii ANJ, druhý stupeň ZŠ.
  Srdečne blahoželáme!
  30
  APR
  Purple Comet 2020
  Súťaže sa zúčastnilo 2505 tímov z 53 krajín sveta. Z tohto veľkého počtu bolo 16 slovenských tímov: šesť z Bratislavy, dva z Rimavskej Soboty a osem tímov z našej Alejky.
  Víťazov máme v kategórii Middle School (ZŠ + 8-ročné gymnáziá).

  Iste pre žiakov nebolo ľahké efektívne spolupracovať s tímom na diaľku, ale bola to pekná výzva a naši žiaci ju zvládli so cťou. Srdečne blahoželáme!

  Viac info: TU
  17
  APR
  Attomat
  Dňa 17. 04. 2020 prebehla online súťaž v riešení logických úloh. Bola určená všetkým, ktorí majú záujem precvičiť si mozgové závity. Úlohy v súťaži boli zaujímavé a čas pri nich ubiehal veľmi rýchlo. Súťaže sa zúčastnilo 676 úžasných ľudí zo Slovenska aj Čiech.

  Ponúkame konečné umiestnenie našich žiakov i niektorých učiteľov v tejto silnej konkurencii: LINK
  17
  APR
  Výsledky 42. ročníka KK SOČ
  V krajskom kole Stredoškolskej odbornej činnosti našu školu reprezentovalo 10 študentov s 8 prácami.
  Adam ŽUPČÁN, žiak III. A sa získal 3. miesto v odbore: Pedagogika, psychológia, sociológia s prácou „Vplyv porúch učenia na psychiku dieťaťa.“
  Filip TUMIDALSKÝ a Jakub LUKÁČ, žiaci septimy B sa umiestnili na krásnom 1. mieste v odbore: Informatika s prácou „Tvorba počítačových hier.“ Títo žiaci postupujú do celoštátneho kola. Srdečne blahoželáme!
  08
  APR
  Dvaja naši víťazi celoštátneho kola Živá klasika 2019/2020
  Po minuloročnom obrovskom úspechu Petry PSOTOVEJ z tercie A, ktorá v konkurencii 120 súťažiacich zo 60 krajín sveta v Arteku vyhrala medzinárodné kolo súťaže Živá klasika, odborná porota pozostávajúca zo známych ruských režisérov, hercov a literátov vybrala do medzinárodného kola 2020 dvoch našich žiakov.
  Sú nimi Laura MARKOVIČOVÁ zo sexty B a Ladislav ANTOŽI z kvarty A, ktorí do súťaže vo februári 2020 poslali videá s nahrávkami svojej recitácie úryvkov prozaických diel v ruskom jazyku.
  Ich nominácia je pre našu školu veľkou cťou, keďže medzinárodného kola sa môžu z každej účastníckej krajiny zúčastniť maximálne dvaja víťazi celonárodných kôl z neruského prostredia. Srdečne blahoželáme!

  Prestížnu súťaž mladých recitátorov prózy s názvom Živá klasika usporadúva rovnomenný fond Živá klasika pod patronátom Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie. Je určený pre žiakov ruských škôl a tiež zahraničných záujemcov vo veku 10 – 17 rokov, ktorí sa jej každoročne zúčastňujú diaľkovou formou od decembra do februára.

  Záverečné kolo súťaže v Medzinárodnom detskom stredisku Artek na Kryme je plánované v jesenných mesiacoch po prekonaní súčasnej epidémie.
  Desiati žiaci našej školy obsadili štyri prvé miesta, dve druhé a štyri tretie miesta v Medzinárodnej olympiáde v ruskom jazyku Gramotej (Vzdelanec).
  Odmenou pre víťazov je bezplatný letný alebo jesenný jazykový kurz v Ruskej federácii.
  Srdečne blahoželáme!
  V celoslovenskom kole medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ B – DEŇ 2019 dosiahlo družstvo žiakov nášho gymnázia v zložení: Filip BALTOVIČ (sexta B), Lenka HAKE (septima B), Erik SEDLÁK (septima B) a Patrik RUSNÁK (oktáva B) pekný úspech, keď obsadilo 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Naši žiaci zopakovali významný úspech z minulého roku a v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo, ktoré sa konalo dňa 28. 02. 2020, získali pre našu školu a región dve prvé, dve druhé a jedno tretie miesto v piatich kategóriách v prednese ruskej poézie a prózy. Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori