Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  V regionálnom kole súťaže Mladý Európan naši žiaci Martin KOZÁK, Jakub GEMBICKÝ a Filip BELÁK zo septimy B získali bronzovú medailu. Srdečne blahoželáme!
  Úspešnými riešiteľmi krajského kola Matematickej olympiády kategórie C sa stali 7 žiaci našej školy, pričom Matej VASKY, žiak kvarty C, sa umiestnil na 1. mieste. Srdečne blahoželáme!
  16
  APR
  Regionálne kolo SŠ v orientačnom behu
  Dňa 16. 04. 2019 si naše družstvo v regionálnom kole v orientačnom behu v kategórii školských družstiev vybojovalo krásne 1. miesto. Srdečne blahoželáme!
  12
  APR
  Majstrovstvá SR žiakov a mládeže v streľbe
  Patrik SOBOTKA sa dňa 12. 04. 2019 stal bronzovým strelcom na Majstrovstvách Slovenskej republiky žiakov a mládeže v streľbe. K dosiahnutému úspechu srdečne blahoželáme!
  Tohtoročné kolo súťaže, ktoré sa uskutočnilo 11. 04. 2019, opäť preverilo šikovnosť žiakov tried príma A, príma B, sekunda A a sekunda B v hláskovaní anglických slov. Svoju zručnosť si otestovalo spolu 10 žiakov.
  10
  APR
  Krajské kolo Fyzikálnej olympiády kategórie E
  Adam PÓŠA sa stal úspešným riešiteľom krajského kola Fyzikálnej olympiády kategórie E, ktoré sa uskutočnilo 10. 04. 2019. Srdečne blahoželáme!
  Víťazmi obvodných kôl Matematickej olympiády sa stali Artur PANKUCH, Nina SLUKOVÁ, Ondrej KRÁLIK, Richard VODIČKA, Leo OROS a Barbora BALTOVIČOVÁ. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 08. 04. 2019 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády kategórie Z9. Zúčastnilo sa ho 16 žiakov z kvarty A, kvarty B, kvarty C a sekundy A. Na 3. mieste sa umiestnil Matej VASKY z kvarty C.
  07
  APR
  Európska dievčenská matematická olympiáda
  V dňoch 07. 04. – 13. 04. 2019 sa v Kyjeve uskutočnil 8. ročník Európskej dievčenskej matematickej olympiády, ktorej sa po prvý raz zúčastnilo aj Slovensko. Do našej reprezentačnej štvorice sa prebojovala aj Viktória BREZINOVÁ z oktávy, ktorá získala Čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
  Viac info na: https://www.egmo.org/
  V celoslovenskom finále súťaže RUSKÉ SLOVO dňa 05. 04. 2019 naši piati reprezentantivíťazi krajského kola vybojovali pre našu školu a región vynikajúce výsledky: dve prvé miesta, jedno druhé miesto a dve tretie miesta. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 05. 04. 2019 sa 8 žiakov našej školy zúčastnilo krajského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Dve práce sa umiestnili na 1. mieste a postupujú do celoštátneho kola a jedna práca sa umiestnila na 3. mieste. Autorom prác srdečne blahoželáme!
  03
  APR
  2. miesto v regionálnej postupovej prehliadke Hviezdoslavovho Kubína
  Viktória FÁBEROVÁ sa dňa 03. 04. 2019 umiestnila na krásnom 2. mieste v regionálnej postupovej prehliadke v prednese poézie a prózy IV. kategórie Hviezdoslavovho Kubína. Srdečne blahoželáme!
  03
  APR
  Postup do celoštátneho kola v debate
  Milan GAJTKO zo septimy A úspešne reprezentoval našu školu v štyroch postupových krajských kolách a získal dvakrát 2. miesto, 5. miesto a 1. miesto. Vďaka tomu postúpil do celoštátneho kola, kde bude debatovať na tézu: Od roku 2025 by mali byť v Európe zakázané spaľovacie motory. Ak bude úspešný a prebojuje sa až do finále, debatu o prvé miesto bude prezentovať v NR SR. Držme mu preto palce!
  Andrea SOMOŠOVÁ, žiačka tercie B v zmiešanom tíme vyhrala v krajskom kole Východolsovenského turnaja Debatiády krásne 1. miesto. Debatovalo sa na tému: Deti by mali mať povinnosť postarať sa o svojich rodičov. Srdečne blahoželáme!
  Veronika PÉTER z 1. A - 1. miesto, Ladislav ANTOŽI z tercie A - 3. miesto a Šimon ŠVÁB zo sekundy B 5. miesto v interaktívnej súťaži Spoznaj Rusko XVIII. storočia. 
  Dňa 02. 04. 2019 sa všetci traja zúčastnili na slávnostnom vyhlásení výsledkov na Bratislavskom hrade. Veronika a Ladislav za odmenu pocestujú v lete do Petrohradu. Víťazom srdečne blahoželáme!
  01
  APR
  Derby
  Dňa 01. 04. 2019 sa na našej škole konalo 2. kolo súťaže Derby. Po tomto kole má naše gymnázium 11 bodový náskok nad Gymnáziom, Poštová 9, Košice. O konečnom výsledku rozhodne 3. kolo súťaže. Plný počet bodov v 2. kole získal Martin NEMJO zo sexty A. Srdečne blahoželáme!
  K nahliadnutiu ponúkame výsledkovú listinu.
  Aj v tomto školskom roku sa 52 žiakov nižších ročníkov osemročnej formy štúdia našej školy zapojilo do medzinárodnej matematickej on-line súťaže družstiev Matematický expres MatX. V rámci celoslovenského poradia v jednotlivých kategóriách sme získali jedno prvé, jedno druhé, jedno štvrté, dve šieste, jedno siedme, jedno desiate a jedno jedenáste miesto. Srdečne blahoželáme!
  31
  MAR
  Celoštátne kolo Geografickej olympiády kategórie A
  Cenu dekana PF UK v Bratislave a krásne 3. miesto v celoštátnom kole 47. ročníka Geografickej olympiády kategórie A v dňoch 29. 03. - 31. 03. 2019 pre školu získal Matej GALAMB, žiak oktávy. Srdečne blahoželáme!
  Sme veľmi pyšní na naše žiačky Lenku HAKE (sexta B), Barborku MARCINČÁKOVÚ (kvarta C), Katku MARCINČÁKOVÚ (septima B) a Veroniku NEMJOVÚ (kvarta B), ktoré v celoslovenskom postupovom kole medzinárodnej súťaže RoboCup Junior v Liptovskom Mikuláši v dňoch 27. - 29. 03. 2019 opäť potvrdili, že aj ženské pohlavie patrí do IT sveta.
  V silnej konkurencii tímov z celého Slovenska boli jediný čisto dievčenský tím v celej súťaži a vybojovali si krásne 2. miesto. Srdečne blahoželáme!

  Sponzori