Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokraciu naša škola zorganizovala dňa 16. 11. 2023 matematickú súťaž družstiev Matematický kufor pre žiakov 9. ročníkov základných škôl z Košíc a okolia. Pozvanie prijalo jedenásť škôl. Trojčlenné družstvá súťažili v dvoch disciplínach, po ktorých nasledovalo vyhodnotenie. Víťazom sa stalo družstvo Základnej školy, Laca Novomeského 2, Košice. 2. miesto obsadilo družstvo Súkromnej základnej školy na Dneperskej 1 v Košiciach. Na 3. mieste skončilo družstvo zo Základnej školy, Kežmarská 28, Košice. Srdečne blahoželáme!
  13
  NOV
  Špongia 2023
  123 ľudí v 36. tímoch sa registrovalo tento rok na zaujímavú súťaž Špongia.
  Za 17 dní mali tímy navrhnúť, vytvoriť a sfunkčniť vlastnú počítačovú hru na zadanú tému. Grafici, zvukári, programátori aj textári si prišli na svoje.

  Tri tímy z Alejky
  sa zúčastnili obhajoby svojich prác 13. 11. 2023 v Bratislave. Po celodennej prehliadke všetkých odoslaných hier porota vyhlásila výsledky, ktoré potešili naše Alejácke tímy.
  V silnej konkurencii si naši Alejáci vybojovali:
  2. miesto: tím Mandarínkový kompót z kvinty
  3. miesto: tím Chorá puma zo sexty A, sexty B, septimy A
  11. miesto: tím KAJAK-Amavet 971 zo sekundy A, prímy A

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
  10
  NOV
  IT Show 2023
  Dňa 10. 11. 2023 sa v priestoroch OC Optima konala výstava IT SHOW 2023. Naši maturanti si výstavu nielen pozreli, ale natočili aj krátke videá, ktoré ďalej spracujú na hodinách aplikovanej informatiky.
  Vo štvrtok 9. 11. 2023 sa na našej škole odohral oblastný turnaj stredných aj základných škôl v PIšQworkách. 15 tímov zo strednej a 10 tímov zo základnej školy si prišlo zasúťažiť o postupové miesta na krajský turnaj. Tie si však nakoniec všetky odniesli domáce tímy. Tímom blahoželáme a držíme palce v krajskom turnaji!
  Patrik ANDRÁS
  z oktávy A a Dominik ANDRÁS zo sexty B zvíťazili v Krajskom kole bedmintonu chlapcov a postúpili na Majstrovstvá Slovenska.

  Srdečne blahoželáme a držíme palce v celoslovenskom kole.
  Dňa 9. 11. 2023 pod patronátom Košického samosprávneho kraja sa na našej škole uskutočnil Turnaj vo volejbale chlapcov stredných škôl.
  Družstvo našej Alejky tvorili: Peter LIPÁN (oktáva A), Rišo BUKO, Rišo PALOCSÁNYI, Jakub MAČÁK, Oliver CHOK, Dominik NAGY, Michael KOLESÁR (všetci z oktávy B), Alex CHOK, Mišo KATRIŇÁK (sexta A) a Nikolas KOLESÁR (sexta B).
  Ďakujeme za reprezentáciu školy!
  Dňa 7. 11. 2023 sa na našej škole uskutočnil 10. ročník súťaže v recitácii anglickej poézie a prózy Shakespeare's Memorial.
  Olívii GAÁLOVEJ, Veronike KUGLOVEJ, Janke URBÁNOVEJ, Brunovi BOCZEKOVI, Tomášovi TISCHLEROVI a Marekovi BABUŠČÁKOVI, ktorí postupujú do krajského kola, držíme palce.
  Na milovníkov literatúry a prednesu sa tešíme opäť o rok a veríme, že rodina recitátorov bude na Alejke z roka na rok väčšia.
  Už niekoľko rokov sa naša škola zapája do projektu Záložka do knihy spája školy. Cieľom je spojiť sa s inou školou, nadviazať vzájomnú spoluprácu a podporiť čítanie, naše pocity zhmotniť v podobe malých výtvarných dielok – záložiek. Výmena záložiek nám umožnila nadviazať spoluprácu, kontakt s pridelenou školou, poznávanie jazyka, detektívnej literatúry, obľúbených knižných príbehov či básní. Po prečítaní kníh sme svoje vyhotovené záložky zaslali družobnej škole: Gymnázium – Gimnázium, Zoltána Fábryho 1, Veľké Kapušany a Biskupskému gymnáziu a mateřskej škole v Brne.
  Výstavu našich záložiek si môžete pozrieť na nástenke v učebni SJL
  Dňa 3. 11. 2023 sa naši študenti zúčastnili medzinárodnej súťaže v riešení fyzikálnych úloh Náboj FKS. Na Slovensku sa súťažilo na dvoch súťažných miestach: v Košiciach a Bratislave.
  Na súťažnom mieste v Košiciach bolo 11 juniorských družstiev a 16 seniorských družstiev. Našu Alejku reprezentovali tri družstvá, jedno juniorské a dve seniorské. Získali pekné umiestnenia, ku ktorým im srdečne blahoželáme!
  Dňa 02. 11. 2023, vo štvrtok popoludní, sme mali na Alejke súťaž, kde sa niekoľko tímov z nižších ročníkov osemročného gymnázia pokúšalo odšifrovať kúsky textov. Šifry boli umiestnené v rôznych zákutiach školy. A keďže sa súťažilo na čas, v rýchlosti sa občas niektoré šifry zašmodrchali.
  Tak sme sa dozvedeli, že Jules Verne napísal knihu Päť trnavčanov alebo Päť trpaslíkov v balóne, v lete by sme chceli mať Dva ryby alebo Dva ruky prázdnin, malý hudobný nástroj podobný gitare je okulele alebo ukukulele, priezvisko objaviteľa teórie relativity je Eiastain.
  A napriek tomu, že v šifre vyšlo slovo dikobraz, do odpoveďového hárku sa napísalo dykobras. V prípade, že si lúštitelia nevedeli so šifrou poradiť, malým telesným trestom v podobe klikov a drepov im pomohli šikovní organizátori zo sexty B.

  A tak sa podarilo úspešne zdolať nástrahy odšifrovávania týmto družinkám:
  1. miesto: Ninka, Sophie a Evka z kvarty A
  2. miesto: Monika z tercie A a Tomáš, Filip, Daniel Ryan z kvarty A
  3. miesto: Adam, Michal, Richard a Jakub zo sekundy A

  Boli ste skvelí! Tešíme sa na vás o rok!
  Októbrový Svetový deň výživy sme si už tradične pripomenuli v rámci Alejáckych dní zdravia, ktoré boli spestrené rôznymi zaujímavými aktivitami.
  Triedy sekunda A, sekunda B, kvinta a I. A si vypočuli zaujímavú prednášku o dospievaní.
  Našich najmladších, teda prímu A a prímu B navštívili žiaci septimy B Olívia GAÁLOVÁ, Lea KOLODŽEJOVÁ a Matúš ZAVACKÝ, aby im v rámci cyklu "Starší pre mladších" porozprávali o zásadách zdravého stravovania.
  Na školskom florbalovom turnaji si zmerali svoje sily zmiešané žiacko - učiteľské tímy. Na stupeň víťazov vystúpili triedy I. A s pánom profesorom Miroslavom PETROVOM, II. A s pánom profesorom Ladislavom TURČANOM a celkovými víťazmi turnaja sa stali žiaci triedy sexta B s pánom profesorom Lórantom LIPÁNOM. Srdečne blahoželáme!
  Dobrovoľníci z radov už plnoletých študentov a učiteľov sa zúčastnili Študentskej kvapky krvi na Národnej Transfúznej Službe SR v Košiciach.
  Alejácke dni zdravia vyvrcholili prípravou a prezentáciou zdravej desiaty. Za chutné nátierky, zeleninu, ovocie a zdravé koláčiky ďakujeme žiakom tried príma A, príma B, tercia A, tercia B, kvarta B a kvinta!
  Projekt Krókus vznikol vďaka írskej iniciatíve Holocaust Education Trust Ireland (HETI) v roku 2005. Jeho ambíciou je zapojiť čo najviac detí a mladých ľudí zo štátov Európskej únie a pripomínať si tých, s ktorými je žltá farba smutne spojená.

  Žlté krókusy - žltá Dávidova hviezda. Hviezda, ktorá označovala „nežiaducich“ ľudí počas druhej svetovej vojny, detí nevynímajúc. A práve na pamiatku týchto jeden a pol milióna židovských detí, ktoré počas holokaustu zahynuli, žiaci septimy B, vysadili krókusy ako pamiatku na utrpenie a smrť židovských detí.

  Ďakujeme Múzeu židovskej kultúry v Bratislave za cibuľky a veríme, že na jar všetky vykvitnú.
  Dňa 27. 10. 2023 – deň po úspešnej a vyčerpávajúcej Alejáckej party - sme pre žiakov sekúnd až kvárt pripravili návštevu zaujímavých miest.
  Žiaci sekundy A, sekundy B zavítali do priestorov Technickej univerzity v Košiciach, kde získali nové teoretické vedomosti prepojené s praxou.
  Terciáni obdivovali úžasnú faunu a flóru v Botanickej záhrade Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach. A žiaci kvarty A, kvarty B sa započúvali do pútavého výkladu spojeného s prehliadkou exponátov vystavených vo Východoslovenskom múzeu v Košiciach. Nuž a po tomto dni s pestrými aktivitami hor sa na jesenné prázdniny!
  Už tradične na pôde našej školy sa 27. 10. 2023 konala celoslovenská matematická súťaž družstiev Košický Matboj, kde sme získali výborné 2., 3. a 18. miesto (spomedzi 48 tímov).
  Na 2. mieste sa umiestnilo družstvo v zložení Ondrej KRÁLIK (septima A), Matúš LIBÁK (septima A), Oliver SEMAN (sexta B) a Richard VODIČKA (septima A).
  3. miesto získali Boris KÖRÖŠ (kvinta), Eva KRAJČIOVÁ (sexta A), Martin ŠMILŇÁK (oktáva B) a Michal VODIČKA (kvinta).
  18. miesto patrí Ladislavovi ANTOŽIMU (oktáva A), Veronika JAKABOVEJ (sexta B), Tomášovi HUTŇANOVI (oktáva A) a Janke URBÁNOVEJ (kvinta).
  Srdečne blahoželáme!

  Zadania úloh aj celkové výsledky nájdete na nasledujúcom linku: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/
  V divadelnej sále KSC na Jedlíkovej 7 v Košiciach sme dňa 26. 10. 2023 v popoludňajších hodinách slávnostne privítali a po splnení náročných úloh prijali našich primánov do veľkej Alejáckej rodiny. V závere ceremoniálu pod režisérskou taktovkou PaedDr. Ivety BEDNARČÍKOVEJ a jej organizačného tímu sa k primánom prihovorila RNDr. Tímea KRAJŇÁKOVÁ, riaditeľka školy, ktorá im odovzdala pamätné imatrikulačné listiny a malé darčeky.
  Alejácka party pokračovala tradičnou diskotékou s bohatou tombolou. Veríme, že pre primánov je to prvá z mnohých nezabudnuteľných akciíí, ktoré ich v priebehu štúdia ešte čakajú. Nuž, vitajte, primáni a naplno si užite krásnych osem študentských rokov!
  26
  OKT
  Opäť sme darovali to najcennejšie ...
  „Ten, kto je odvážny, je slobodný.“
  Seneca

  Naši statoční darcovia krvi sa dňa 26 10. 2023 podelili o tú najcennejšiu tekutinu. Možno práve ich krv zachráni niekomu život. Zo srdca ďakujeme za Vašu odvahu a obetavosť.
  Chodby preplnené rôznymi strašidelnými maskami, hrôzostrašné zvuky, veštenie z kariet či vešteckej gule – to všetko a ešte viac znásobovalo dňa 25. 10. 2023 halloweenskú atmosféru na našej Alejke.
  Aby sa nepovedalo, že učitelia sa tejto atmosfére vyhli, v čarovných a originálnych maskách prekvapili svojich študentov nielen náhodnou prechádzkou počas prestávok, ale aj na samotných vyučovacích hodinách. O zábavu naozaj nebola núdza.

  Pri tejto príležitosti Školský parlament Alejky vyhlásil súťaž o najstrašidelnejšiu a najzaujímavejšiu masku. Rozhodnúť, ktorá bola tá „NAJ“ bolo naozaj ťažké. Presvedčte sa sami. Stačí klinknúť na link TU.
  25
  OKT
  Prezentovali sme našu Alejku ...
  na workshope Správna voľba povolania pre žiakov základných škôl mesta Košice a jeho okolia, ktorý sa konal v dňoch 24. 10. - 25. 10. 2023 pod záštitou Košického samosprávneho kraja.
  Dňa 23. 10. 2023 navštívili príma A, príma B už tradične Myšľanské obecné múzeum a Archeoskanzen v Nižnej Myšli.
  Vďaka pútavému výkladu sprievodcu mali možnosť zoznámiť sa so životom ľudí v dobe bronzovej priamo na mieste.
  20
  OKT
  Noc v škole
  Žiaci I. A a kvinty strávili Noc v škole, ktorú im pripravil Školský parlament. Nespali, ale stmeľovali kolektív, bavili sa, plnili úlohy a hrali Nočnú hru.

  (pár foto z akcie)

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori