Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Dňa 08. 06. 2022 žiaci 3. ročníka a septím v rámci seminára z informatiky navštívili priestory Technickej univerzity Košice, kde sa konala výstava pod názvom 70 rokov TU Košice a prebiehala súťaž WRO - World Robot Olympiad Slovakia 2022.
  Dňa 03. 06. 2022 sa konala celoslovenská súťaž družstiev MAMUT, ktorej sa zúčastnili 15 naši primáni. Spomedzi 53 zúčastnených družstiev sme získali 4., 9. a 19. miesto. Pri organizovaní pomáhali naši žiaci z kvinty A. Všetkým srdečne blahoželáme!
  Z vyše 9000 prihlásených žiakov sa do celoslovenského kola (po krajskom a regionálnom), ktoré sa konalo dňa 30. 05. 2022 na Trenčianskom hrade, dostalo 60 súťažiacich.
  Našu školu reprezentovali hneď dvaja žiaci: Michal FERDINANDY z tercie (18. miesto) a Oliver SEMAN z kvarty B (20. miesto). Srdečne blahoželáme!
  Dňa 24. 05. 2022 sa žiaci kvárt zúčastnili dejepisnej exkurzie do Údolia smrti.

  Navštívili miesta, kde prebiehali najťažšie boje 2. svetovej vojny na našom území počas Karpatsko-duklianskej operácie.

  Exkurzia pozostávala z návštevy Vyhliadkovej veže na slovensko-poľskej hranici, odkiaľ videli presné miesta bojov, potom sa žiaci presunuli do Údolia smrti a exkurziu ukončili návštevou Vojenského múzea vo Svidníku.
  20
  MÁJ
  Prezentácia firmy Printify 3D v rámci Župných dní

  Členovia našej firmy prezentovali 3D tlač výrobkov.

  20
  MÁJ
  Teta na zjedenie a Župné dni
  V priestoroch Verejnej knižnice Jána Bocatia v rámci Župných dní vystupovalo aj naše školské divadlo. Po úspešnej premiére sme mali skvelú reprízu. Prišli nás podporiť študenti a učitelia nášho gymnázia a pán riaditeľ. Boli sme radi, že prišli aj diváci z ulice. Ďakujeme.
  Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19. 05. 2022 v Nových Zámkoch.
  Cieľom súťaže bolo formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.
  30. ročník celoslovenskej súťaže priniesol pre našich žiakov vynikajúce umiestnenia: hlavnú cenu a dve čestné uznania. Srdečne blahoželáme!
  18
  MÁJ
  CPSJ

  V dňoch 15. – 18. 05. 2022 sa v Karlove pod Pradědom konalo Česko-poľsko-slovenské stretnutie juniorov, ktorého sa zúčastnili šiesti Slováci, medzi nimi Richard VODIČKA z kvinty A. Obsadil pekné 6. miesto v kategórii jednotlivcov a 3. miesto v kategórii družstiev.

  Srdečne blahoželáme!

  Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_CPSJ
  Naši žiaci opäť patrili k najlepším recitátorom v kategórii prevzatej tvorby v ruskom jazyku v krajskom finále súťaže v cudzích jazykoch pod názvom Jazykový kvet.
  Petra PSOTOVÁ zo sexty A získala 1. miesto a Olívia GAÁLOVÁ 2. miesto. Súťaž prebehla prezenčnou formou v Košiciach pre účastníkov z celého Košického regiónu. Obidvom talentovaným dievčatám srdečne blahoželáme a Petre želáme úspešné celoštátne kolo, ktoré sa uskutoční 10. 06. 2022 v Nitre.
  06
  MÁJ
  Košice včera a dnes
  Dňa 06. 05. 2022 sa uskutočnil jubilejný 20. ročník dejepisnej súťaže Košice včera a dnes, ktorú organizuje Gymnázium, Opatovská cesta 7, Košice v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom.
  Náš tím zo sexty A v zložení Petra PSOTOVÁ, Tomáš HUTŇAN a Martin HLIVKA získali skvelé 2. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 06. 05. 2022 sa na pôde našej školy konala celoslovenská súťaž družstiev MATBOJ. Spomedzi 45 zúčastnených družstiev sa naše štyri družstvá umiestnili na 4., 5., 6. a 13. mieste.

  Uvádzame výsledky našich žiakov:
  4. miesto získali Matej VASKY (septima C), Veronika NEMJOVÁ (septima B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (septima C), Adam PÓŠA (septima B)
  5. miesto získali Ladislav ANTOŽI (sexta A), Jakub BLIŠŤAN (sexta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Adrián MIKOLAJ (sexta A)
  6. miesto získali Richard VODIČKA (kvinta A), Leo OROS (kvinta A), Matúš LIBÁK (kvinta A), Veronika VODIČKOVÁ (kvinta A)
  13. miesto získali Martin ŠMILŇÁK (sexta B), Erik JOCHMAN (sexta B), Richard ČUBA (kvinta B), Bruno BOCZEK (kvinta B)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Výsledky nájdete na stránke: https://seminar.strom.sk/sk/matboj/
  3
  MÁJ
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie B
  Dňa 03. 05. 2022 boli zverejnené výsledky krajského kola Matematickej olympiády, ktoré sa konalo 05. 04. 2022.

  Na 1. mieste sa umiestnil Martin ŠMILŇÁK zo sexty B.

  Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Ladislav ANTOŽI (sexta A), Richard VODIČKA (kvinta A), Dávid KEPIČ (sexta A), Tomáš HUTŇAN (sexta A), Erik JOCHMAN (sexta B), Michael KOLESÁR (sexta B), Jakub KUKURA (sexta A), Katarína SEDLÁKOVÁ (sexta A), Ondrej KRÁLIK (kvinta A), Jakub MǗLLER (sexta A).

  Srdečne blahoželáme!

  Celkové výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_krajske_kolo&kraj=KE&kategoria=B
  29
  APR
  Turnaj mladých fyzikov
  V dňoch 27. 04. - 29. 04. 2022 sa uskutočnilo celoštátne kolo súťaže družstiev Turnaj mladých fyzikov. Študenti sexty A Adrián MIKOLAJ, Ladislav ANTOŽI a Jakub MÜLLER vytvorili zmiešané družstvo s dvoma študentami z Gymnázia na Šrobárovej ulici a umiestnili sa na 3. mieste. Adrián a Laco postupujú na sústredenie na medzinárodné kolo. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 29. 4. 2022 sa na pôde našej školy konala matematická súťaž družstiev LOMIHLAV.
  V konkurencii 49 tímov z celého Slovenska všetky naše tri tímy dosiahli vynikajúce umiestnenia, a to prvé, tretie a šieste miesto.
  1. miesto: Oliver SEMAN (kvarta B), Eva KRAJČIOVÁ (kvarta A), Michal VODIČKA (tercia), Janka URBÁNOVÁ (tercia)

  3. miesto:
  Jakub ČANÍK
  (kvarta A), Artur PANKUCH (kvarta A), Boris KÖRÖŠ (tercia), Jakub HORVÁTH (tercia)

  6. miesto:
  Nina HUDÁKOVÁ
  (sekunda A), Daniel Ryan TAKÁČ (sekunda A), Nina SLUKOVÁ (kvarta A), Denis KANDRÁČ (kvarta B)
  Srdečne blahoželáme!
  Dňa 29. 04. 2022 sa uskutočnila premiéra komédie Teta na zjedenie. Divadelný krúžok nášho gymnázia pod vedením Mgr. Márie SADOVSKEJ previedol svoje umenie v Kultúrno-spoločenskom centre MČ Košice Sever. Na premiére sa zúčastnil aj riaditeľ školy PhDr. Ľubomír SOBEK. Študenti zožali veľký úspech od divákov, ktorí sa dobre bavili.
  Pekný úspech sme zaznamenali aj v tejto súťaži registrovanej na MŠVVaŠ SR:
  1. miesto v tvorbe prezentácie so sprievodným slovom získal žiak sekundy B Radovan JAVORSKÝ, ktorý sa dňa 28. 04. 2022 zúčastnil aj slávnostného odovzdávania cien v Nitre.

  3. miesto dosiahla aj žiačka Veronika KUGLOVÁ z tercie tvorbou animovanej prezentácie.
  Obidvaja boli odmenení hodnotnými cenami a diplomom. Obidvom žiakom ďakujeme za účasť a blahoželáme.
  27
  APR
  Výberové sústredenie Matematickej olympiády kategórie A
  Matej VASKY zo septimy C postupuje z 1. miesta výberového sústredenia na IMO (medzinárodnú Matematickú olympiádu), ktorá sa tohto roku bude konať v nórskom Osle. Srdečne blahoželáme a držíme Matejovi palce!

  Výsledky nájdete na stránke: https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_vyber
  Dňa 27. 04. 2022 sa študenti zapojení do projektu Erasmus+ zúčastnili exkurzie do Energolandu, ktorý sa nachádza v areáli Atómovej elektrárne Mochovce.
  Dozvedeli sa, aký je proces výroby elektriny, na akom princípe funguje jadrový reaktor a cyklus jadrového paliva.
  Dňa 26. 04. 2022 sa netradične na našej škole konala pre 25 žiakov prím Veľkonočná dvanástka. Primáni sa museli popasovať s dvanástimi úlohami, ktoré pre nich pripravili starší spolužiaci zo septimy A pod vedením Zuzky KUDLÁČOVEJ, a to Karol GRÉK, Hanka LUČANSKÁ, Peter MLATIČEK a Samo TORHÁNY z kvinty A. Pri tom všetkom museli po škole pozháňať množstvo informácií.

  Na prvých troch miestach boli nasledujúce tímy:
  1. miesto: Lenka MOLČÁKOVÁ, Daniela HVIŠČOVÁ, Catherine BIBKOVÁ (príma B)
  2. miesto: Karla KROKOVÁ, Ela VASÍĽOVÁ (príma B)
  3. miesto: Tamara DRANČÁKOVÁ, Lukáš HORVÁTH (príma B)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Dňa 25. 04. 2022 sa uskutočnil 24. ročník celomestskej recitačnej súťaže pre žiakov základných a stredných škôl. Našu školu v prednese poézie reprezentovali traja študenti a boli úspešní:

  1. miesto: Amélia KAVOŇOVÁ (sekunda B, ZŠ)
  3. miesto: Veronika KUGLOVÁ (tercia, ZŠ)
  3. miesto: Slavomír BANÍK (oktáva B, stredné školy)

  Okrem diplomov súťažiaci boli odmenení aj knižnými darčekovými poukážkami. Veríme, že ich úspechy zmotivujú aj ďalších žiakov, aby sa na budúci rok prihlásili do tejto súťaže.

  Všetkým oceneným srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori