Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Naša študentka Maxima Anna Alžbeta BEDNARČÍKOVÁ, žiačka kvarty A, úspešne reprezentovala našu školu vo výtvarných súťažiach.
  V celoslovenskom kole súťaže Vesmír očami detí, ktoré sa konalo v Hurbanove, získala vo svojej kategórii úžasné 1. miesto, v krajskom kole krásne 3. miesto.
  V celoslovenskej súťaži Rusko mojimi farbičkami - ideme, ktorá sa konala v Bratislave, zvíťazila v nominácii Najlepší výkres.
  K dosiahnutým úspechom srdečne blahoželáme!
  Niektorí žiaci z kvarty A a kvarty B sa ochotne zapojili do splnenia úlohy, v rámci ktorej sme v areáli školy vysadili nové ovocné stromčeky – čerešňu, slivku a jabloň. Z výsadby stromčekov mali žiaci obrovskú radosť.
  Veríme, že výsadbou nových stromčekov pomôžeme zmierniť dopady klimatickej krízy!
  14
  MÁJ
  Regionálne kolo IQ olympiády
  V regionálnom kole sa vynikajúco umiestnil Richard VODIČKA, ktorý postupuje do celoslovenského kola. Prehľad umiestnení našich žiakov ponúkame na tomto linku: TU.
  Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a Richardovi držíme palce v celoslovenskom kole, ktoré (ak pandemická situácia dovolí) sa bude konať na Bratislavskom hrade.
  14
  MÁJ
  Školské kolo Logickej olympiády
  Logická  olympiáda, ktorú organizuje Prešovská univerzita, je určená žiakom s všeobecným intelektovým nadaním. Rieši sa 13 úloh počas 40 minút, bez použitia kalkulačiek. O poradí rozhoduje počet získaných bodov za úlohy. Maximum je 21 bodov.
  Aj v tejto súťaži si naši žiaci počínali veľmi dobre. Svedčí o tom i skutočnosť, že do celoslovenského finále postupuje Richard VODIČKA a Eva KRAJČIOVÁ. Srdečne blahoželáme!
  Výsledková listina TU.
  12
  MÁJ
  Krajské kolo Fyzikálnej olympiády
  Dňa 12. 05. 2021 sa uskutočnilo krajské kolo Fyzikálnej olympiády. Študent sexty B Adam PÓŠA sa umiestnil na 1. mieste v kategórii C. Študenti kvinty A Dávid KEPIČ, Jakub MÜLLER, Ladislav ANTOŽI a Adrián MIKOLAJ sa stali úspešnými riešiteľmi v kategórii D. Srdečne blahoželáme!
  Po dlhých šiestich mesiacoch sa od utorka 11. 05. 2021 konečne vracajú do lavíc žiaci všetkých tried. Hoci dištančná výučba prebiehala podľa hodnotenia rodičov i žiakov úspešne, predsa len nenahradí vyučovanie v školských laviciach. Dúfajme, že nám vydrží až do konca školského roka bez ďalšieho prerušenia.

  Tak, ako na jeseň, ani tentoraz sme počas obdobia, kedy bola škola bez žiakov, nezaháľali a snažili sme sa pripraviť pre našich žiakov ešte príjemnejšie pracovné prostredie v interiéri i v exteriéri školy.
  Olívia GAÁLOVÁ z kvarty B postúpila do semifinále medzinárodnej súťaže Živá klasika v recitácii ruskej prózy, ktoré bude prebiehať 11. 05. 2021. v priamom prenose na Youtube Kanáli organizátorov v sociálnych sieťach Facebook a Vkontakte.
  Odborná porota zložená z významných ruských režisérov, hercov, pedagógov, spisovateľov a scenáristov v sobotu 08. 05. 2021 vybrala 30 účastníkov s najvyšším počtom bodov. Olívia získala 47 bodov z celkového počtu 50. Srdečne blahoželáme a držíme palce v semifinále !

  Prvé miesta v krajskom kole postupovej jazykovo-umeleckej súťaže Jazykový kvet 2021 vybojovali Veronika KUGLOVÁ (sekunda) v kategórii prevzatá tvorba v anglickom jazyku - ZŠ a Zuzana KOZÁROVÁ (septima B) v kategórii prevzatá tvorba v ruskom jazyku - SŠ. Srdečne blahoželáme a želáme úspešné celoslovenské kolo, ktoré sa bude konať v júni 2021.
  29
  APR
  Krásne úspechy v celoslovenskom kole SOČ
  Naši šikovní študenti reprezentovali seba a svoju alma mater v celoslovenskom kole SOČ a dosiahli fantastické úspechy.
  Anežka MÁRTONFIOVÁ (III. A) sa umiestnila na 2. mieste v odbore Pôdohospodárstvo. Bohuš Líška (sep B) v odbore Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obsadil 3. miesto.
  Veľká vďaka patrí všetkým študentom zapojeným do SOČ a učiteľom, ktorí ich pri tvorbe stredoškolských prác podporovali. Srdečne blahoželáme!
  27
  APR
  Vynikajúci úspech ...
  Matej VASKY zo sexty C bude reprezentovať Slovensko na 62. medzinárodnej Matematickej olympiáde IMO 2021. Medzi šesticu Slovákov sa prebojoval na výberovom sústredení, kde skončil na 4. mieste.
  Srdečne blahoželáme!

  https://skmo.sk/poradia.php?sutaz=_vyber
  V tomto školskom roku sa súťaž konala on-line formou. V kategórii Seniori súťažilo v rámci Slovenska 111 družstiev, celkovo v medzinárodnom súperení ich však bolo až 547. V kategórií Juniori bolo 108 družstiev zo Slovenska a celkovo ich bolo 591. Vo výsledkovej listine sa nestratili ani žiaci nášho gymnázia. K medailovému umiestneniu chýbal nášmu družstvu, zloženému zo žiakov sexty B a sexty C, iba jeden bod.

  23
  APR
  Attomat 7
  Dňa 23. 04. 2021 sa uskutočnilo už 7. kolo online súťaže Attomat.

  Tejto súťaže v riešení logických úloh sa zúčastnilo spolu 360 detí zo Slovenska, Moravy aj Čiech. Našu Alejku reprezentovali .....

  Klinknutím TU sa dozviete viac.
  23
  APR
  Purple Comet 2021
  Program Awesome Math sa venuje poskytovaniu obohacujúcich skúseností z matematiky pre intelektuálne zvedavých študentov.
  Prostredníctvom letných táborov, publikácií, učebných osnov a súťaží podporuje kritické myslenie, tvorivosť, riešenie problémov a celoživotné matematické učenie. Jednou z aktivít, ktoré tento program zastrešuje, je súťaž Purple Comet.

  Purple Comet je tímová matematická súťaž určená pre študentov základných a stredných škôl, ktorá sa koná každoročne od roku 2003. Tohtoročného kola sa zúčastnili tímy z 54 krajín. Nuž a ako sa darilo v tomto školkom roku našim študentom? Kliknite na link TU a dozviete sa viac.
  23
  APR
  Krajské kolo Ekonomickej olympiády
  Tomáš PROKS, žiak sexty C sa úspešne prebojoval medzi 50 najlepších ekonómov zo Slovenska. Postúpil z 3. miesta v krajskom kole Ekonomickej olympiády 2020/2021 do celoslovenského finále, ktoré sa bude konať v júni 2021 na pôde Ekonomickej univerzity v Bratislave. 5. miesto získal Jakub HORVAT. Na 7. mieste sa umiestnil Samuel BAČO a v poradí na 16. mieste skončil Dávid VASS. Srdečne blahoželáme!

  K nahliadnutiu ponúkame výsledkovú listinu:
  https://ekonomickaolympiada.sk/wp-content/uploads/2021/04/KE-poradie.pdf
  23
  APR
  Krajské kolo Matematickej olympiády kategórie Z9
  V krajskom kole Matematickej olympiády kategórie Z9 zvíťazil Richard VODIČKA, žiak kvarty A.
  V tejto súťaži sa ďalšími úspešnými riešiteľmi stali ...
  Zobraziť viac TU.

  Všetkým súťažiacim srdečne blahoželáme!
  23
  APR
  Okresné kolá Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8
  Sarah HORŇÁKOVÁ, Timotej HAVÍR (obaja príma B), Nina HUDÁKOVÁ (príma A), Janka URBÁNOVÁ (sekunda) a Oliver SEMAN (tercia B) sa stali víťazmi okresného kola Matematickej olympiády kategórií Z6, Z7 a Z8.
  Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli - zobraziť viac TU.
  Srdečne blahoželáme!
  23
  APR
  IQ olympiáda
  Milí Alejáci,

  na začiatku apríla prebehli krajské kolá 10. ročníka IQ olympiády, ktorú organizuje MENSA Slovensko. Súťaže sa zúčastnilo 9 222 detí zo 405 základných škôl a osemročných gymnázií celého Slovenska. Z tohto kola postupuje do regionálneho kola najlepších 80 detí v každom regióne, spolu 240 detí. Región Východ zahŕňa Košický a Prešovský kraj.
  Za našu školu sa súťaže zúčastnilo 26 žiakov a do regionálneho kola postupujú naši šiesti žiaci - viď výsledková listina. Srdečne blahoželáme!
  Olívia GAÁLOVÁ (kvarta B) sa stala víťazkou celoslovenského kola súťaže v recitácii v ruskom jazyku pod názvom "Živá klasika" a v máji bude reprezentovať Slovensko v jej medzinárodnom kole.
  Srdečne blahoželáme!
  Jakub HUTNÍK (príma A), Janka URBANOVÁ (sekunda) a Oliver SEMAN (tercia B) sa stali víťazmi okresného kola PYTAGORIÁDY v kategóriách P6, P7 a P8.
  Úspešnými riešiteľmi sa stali aj títo žiaci: kategória P6Andrej SEDLÁK, Viktor SOPKO, Patrik SOPKO, Tomáš SAKSUN, Daniel Ryan TAKÁČ, Nina HUDÁKOVÁ (všetci príma A), Ladislav Ivan ŠIRILLA a Radovan JAVORSKÝ (obaja príma B), kategória P7Jakub HUTNÍK, Daniel Ryan TAKÁČ (obaja príma A), kategória P8Janka URBANOVÁ (sekunda), Jakub ČANÍK, Adam ŽULEVIČ (obaja tercia A).
  Srdečne blahoželáme!
  Ondrej KRÁLIK (kvarta A) a Matej VASKY (sexta C) sa stali víťazmi krajského kola Matematickej olympiády v kategóriách C a B. Obaja získali plný počet bodov.
  Úspešnými riešiteľmi sa stali aj títo žiaci: kategória C – Richard VODIČKA (kvarta A), Ladislav ANTOŽI (kvinta A), Barbora BALTOVIČOVÁ (kvinta B), Katarína SEDLÁKOVÁ (kvinta A), Martin ŠMILŇÁK (kvinta B), Tomáš HUTŇAN, Adrián MIKOLAJ, Jakub MṺLLER, Jakub BLIŠŤAN, Dávid KEPIČ, Peter LIPÁN (všetci kvinta A), Roman LEVICKÝ (kvinta B), kategória BVeronika NEMJOVÁ (sexta B), Tomáš PROKS (sexta C).
  Srdečne blahoželáme!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori