Gymnázium, Alejová 1, Košice

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko


Slávnostné vyhodnotenie súťaže sa uskutočnilo 19. 05. 2022 v Nových Zámkoch.
Cieľom súťaže bolo formou slohových prác, pokusov o umelecké vyjadrenie myšlienok prostredníctvom poézie a prózy rozvíjať systematický a hlbší záujem detí a mladých ľudí o slovenčinu, jej ľubozvučnosť a výrazovú bohatosť, upozorňovať na významné udalosti v živote Slovákov, na dejateľov, ktorí sa zapísali do histórie slovenského národa, udržiavať kultúrne tradície a formovať aktívny prístup k súčasnému dianiu.
30. ročník celoslovenskej súťaže priniesol pre našich žiakov vynikajúce umiestnenia:

KATEGÓRIA 3
Hlavná cena: Ondrej KRÁLIK (kvinta A)
Čestné uznanie: Simona GIBALOVÁ (oktáva B), Zuzana KOZÁROVÁ (oktáva B)

KATEGÓRIA 2B
Čestné uznanie: Nina SLUKOVÁ (kvarta A)

KATEGÓRIA 2A
Čestné uznanie: Sarah HORŇÁKOVÁ (sekunda B)

Ďakujeme všetkým žiakom, ktorí sa zapojili do súťaže a oceneným srdečne blahoželáme.
Facebook

Sledujte nás na Facebooku

 

Instagram

Sledujte nás na Instagrame

Sponzori