Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  06
  DEC
  Školské kolo Matematickej olympiády kategórie A
  Dňa 06. 12. 2022 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Spomedzi 21 účastníkov bolo 15 žiakov úspešných, čím si zabezpečili postup do krajského kola. Držíme im palce.

  1. miesto s plným počtom bodov získali Matej VASKY (oktáva C), Richard VODIČKA (sexta A), Martin ŠMILŇÁK (septima B), Tomáš HUTŇAN (septima A).
  Ďalší postupujúci sú Eva KRAJČIOVÁ (kvinta A), Ladislav ANTOŽI (septima A), Dávid KEPIČ (septima A), Matúš LIBÁK (sexta A), Jakub KUKURA (septima A), Leo OROS (sexta A), Peter BORTÁK (oktáva A), Katarína SEDLÍKOVÁ (septima A), Veronika VODIČKOVÁ (sexta A), Ondrej KRÁLIK (sexta A), Adrián MIKOLAJ (septima A).
  Dňa 06. 12. 2022 sme otvorili brány našej Alejky pre nádejných budúcich primánov osemročného štúdia a prvákov štvorročného štúdia, aby sme im predstavili našu školu, sprístupnili jej priestory a poskytli potrebné informácie.
  V učebniach učitelia a žiaci očakávali návštevníkov, aby spolu s nimi prenikli zaujímavou formou do niektorých vyučovacích predmetov.
  Členovia tímu Erasmus+ a zástupcovia študentskej firmy pripravili milé prekvapenia. Nechýbala ani krátka ukážka z bohatej záujmovej činnosti našich žiakov. A prišiel aj túžobne očakávaný Mikuláš so skromnými darčekmi.

  Milí piataci a deviataci, vážení rodičia, ďakujeme vám, že ste si našli čas a prijali ste naše pozvanie. Veríme, že sa s niektorými z vás stretneme.
  V pondelok 05. 12. 2022 sa už tradične na našej škole konala pre žiakov prím a sekúnd Vianočná dvanástka. Prečo práve dvanástka? Nuž žiaci sa museli popasovať s dvanástimi úlohami, za vyriešenie ktorých získali u starších spolužiakov z kvinty A (za menšiu protislužbu) dvanásť dielikov pentomína. Z tých museli zložiť vianočný stromček. No a zložený text im pomohol nájsť Mikuláša (žiakov zo sexty A) s odmenou. Pri tom všetkom museli po škole pozháňať množstvo informácií od počtu zubov žiakov kvinty A po obľúbené ovocie pána profesora Hnatha.

  Mikuláša našlo všetkých 19 tímov, najrýchlejšie boli tieto tri tímy:
  1. Martin FEDOROČKO, Richard SEMANIŠIN, Michal HUDÁK (príma A)
  2. Tamara DRANČÁKOVÁ, Charlotta FERKOVÁ (sekunda B)
  3. Catherine BIBKOVÁ, Lenka MOLČÁKOVÁ, Danka HVIŠČOVÁ (sekunda B)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  02
  DEC
  Pozdravujeme priateľov do Turecka
  V piatok 02. 12. 2022 naši študenti poslali ručne vyrobené pohľadnice z recyklovaných materiálov svojim priateľom v projekte Erasmus+ v Turecku.
  Yeni Yılın Kutlu Olsun!
  V novembri sme v rámci projektu Euroscola realizovali niekoľko vzdelávacích aktivít s názvom „Dni Európy na Alejke". Pracovný tím Euroscoly zorganizoval pre jednotlivé triedy odbornú prednášku spojenú s diskusiou a aktivitami na tému „Čo robí Európa pre mňa“. Cieľom tohto projektu bolo podnecovať mladých ľudí, aby sa viac zaujímali o európske dianie a zlepšili si znalosti o hodnotách, cieľoch a smerovaní Európskej únie. Keďže sa v školách o Európskej únii a jej politike učí veľmi málo, spomínané aktivity žiaci vnímali ako zaujímavú a účinnú formu vzdelávania. Veríme, že aj toto podujatie bolo pre našich žiakov prínosné a podnetné.
  30
  NOV
  MathRace 2022
  Dňa 30. 11. 2022 sa konala online matematická súťaž družstiev MathRace. Zúčastnili sa jej dva tímy z našej školy. Spomedzi 75 zúčastnených tímov družstvo zo sexty A v zložení Richard Vodička, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS sa umiestnilo na 7. mieste. Na 13. mieste skončilo družstvo v zložení Matej VASKY (oktáva C), Adam PÓŠA (oktáva B), Barbora MARCINČÁKOVÁ (oktáva C), Veronika NEMJOVÁ (oktáva B).

  Celkové výsledky nájdete na stránke: http://brkos.math.muni.cz/mathrace/?s=vysledky
  30
  NOV
  Krajské kolo v zrýchlenom šachu jednotlivcov pre mladších žiakov
  30. novembra 2022 sa v Michalovciach uskutočnilo krajské kolo v zrýchlenom šachu jednotlivcov pre žiakov 2.stupňa ZŠ a tried príma – kvarta osemročných gymnázií.

  Zo štyroch reprezentantov našej školy sa najviac darilo Nine HUDÁKOVEJ z tercie A, ktorá sa stala majsterkou kraja pre tento školský rok. Nine držíme palce aj v celoštátnom kole.
  Michalovi HUDÁKOVI, žiakovi prímy A, ušlo postupové 2. miesto o vlások.

  Srdečne blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu!
  30
  NOV
  Florbalistom Alejky sa zadarilo ...
  Dňa 30. 11. 2022 sa naši žiaci, pod vedením Mgr. Ladislava TURČANA, zúčastnili regionálneho finále XIV. ročníka Dlhodobých športových súťaží vo florbale chlapcov, ktoré organizovalo CVČ Košice. A nielen zúčastnili, ale v tomto športovom zápolení vybojovali krásne 2. miesto.
  Náš Alejácky tím tvorili: Tomáš BEZEG (IV. A), Patrik JURČÁK (IV. B), Tomáš HOCKICKO (oktáva A), Peter BORTÁK (oktáva A), Michal LIŠKO (oktáva B), Jakub BEDNÁRIK (III. A), Dominik NAGY (septima B), Šimon GÁBRIŠ (septima B), Dominik ČABRÁK (septima B), Adam CSOMÓS (septima B). Srdečne blahoželáme!
  V utorok, 29. 11. 2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Celkovo 24 žiakov našlo odvahu, aby si zasúťažilo v tomto nie ľahkom, ale o to krajšom jazyku velikánov nemeckej literatúry Goetheho a Schillera.
  28
  NOV
  Tento chlapec, to som ja, ŠALIANSKY MAŤKO...
  Každoročne sa v celoslovenskom meradle realizuje súťaž v prednese slovenských ľudových povestí, ktorej jedným zo zámerov je aj prehlbovanie literárno-estetického a interpretačného cítenia. Účastníkmi - recitátormi boli v školskom kole žiaci prímy A, prímy B a sekundy B. Súdiac umelecké prednesy a výber literárnych textov, porota napokon dospela k rozhodnutiu a udelila prvé 3 miesta. 3. miesto obsadil Oliver KRUTÁK z triedy príma B, na 2. mieste sa umiestnila Daniela HVIŠČOVÁ zo sekundy B a obzvlášť hlboký dojem zanechala recitácia žiaka Ladislava KLIMENTA z prímy A, ktorú porota ocenila 1. miestom. Víťazovi želáme veľa šťastia pri reprezentácii našej školy v okresnom kole.
  Inšpiruj sa a buď kreatívny!

  Tento školský rok sa žiaci prímy a sekundy opäť zapojili do projektu podporujúceho kreatívne čítanie a činorodú prácu na hodinách slovenského jazyka a literatúry, ktorá napokon vyústila do výsledného produktu – záložky do knihy. Impulzom k tvorbe tohto umeleckého dielka bol svet obľúbených knižných príbehov, rozprávok, básní, ktoré ožili na záložkách v podobe kreslených hrdinov, motívov, tém či citátov pre zatiaľ neznámych žiakov z partnerskej školy v Česku. Vzájomná kooperatívnosť rozvinutá na pozadí tvorivého čítania sa tak ukotvila prostredníctvom priateľskej a inšpiratívnej výmeny záložiek spolu s odkazmi medzi žiakmi nášho a českého osemročného gymnázia.
  V dňoch 24. až 25. 11. 2022 sa družstvo L mor zo sexty A v zložení Richard VODIČKA, Ondrej KRÁLIK, Matúš LIBÁK, Leo OROS zúčastnilo medzinárodnej súťaže Vedecký štvorboj, kde získali 9. miesto. Súťaž pozostávala zo štyroch kôl a súťažilo sa v predmetoch matematika, fyzika, chémia a biológia. Srdečne blahoželáme!
  Celkové výsledky nájdete na stránke: https://vedeckyctyrboj.cz/
  Dňa 25. 11. 2022 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej matematicko – fyzikálnej súťaže štvorčlenných družstiev žiakov druhého stupňa základných škôl alebo nižších tried gymnázií s osemročnou formou štúdia. Pre oblasť Košického kraja sa súťaž už tradične uskutočnila v priestoroch našej školy.
  A darilo sa aj naším súťažným družstvám. Získali prvé a druhé miesto.
  24
  NOV
  Horovov Zemplín
  Hovorí sa, že nie je dôležitá krása, ani bohatstvo, ale to, čo človek urobí pre iného človeka. To rezonovalo v našich mysliach v priestoroch Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach, ktoré dňa 24. 11. 2022 otvorilo svoje brány pre 44. ročník recitačnej súťaže Horovov Zemplín.
  Pavol Horov – človek – básnik zanechal skvostné dielo, ktoré je svedectvom veľkej lásky k rodnému kraju, k matke, k ľuďom, k životu bez strachu a v pokoji. Poéziu národnú, ktorá priťahuje aj dnešnú mladú generáciu svojimi humánnymi hodnotami. Urobil pre tých druhých dosť, snáď i preto jeho posolstvo pretrvalo do dnešných dní.

  24. 11. 2022 sme uvítali možnosť podporiť jeho odkaz a vyjadriť svoj vzťah k poézii. Vypočuli sme si kvalitatívny prednes druhých, no zároveň sami prispeli svojím podielom, čo sa prejavilo na pochvalných rozboroch alebo na konkrétnom umiestnení. Petra PSOTOVÁ získala 1. miesto a Samuel TORHÁNY ocenenie poroty v IV. kategórii. Víťazom srdečne blahoželáme!
  24
  NOV
  Shakespeare´s Memorial
  Po školskom kole súťaže v prednese anglickej poézie a prózy – SHAKESPEARE´S MEMORIAL sa jeho víťazi zúčastnili kola krajského v zostave: Stela JUHAROVÁ, žiačka sekundy A, Janka URBÁNOVÁ a Veronika KUGLOVÁ, žiačky kvarty, Samuel TORHÁNY, žiak sexty A a Bruno BOCZEK, žiak sexty B.

  V silnej konkurencii súťažiacich z celého nášho kraja sa postup do celoslovenského kola podarilo vybojovať Janke URBÁNOVEJ. Srdečne blahoželáme a držíme palce!
  24
  NOV
  Zenit v programovaní a v elektronike
  Dňa 24. 11. 2022 sa uskutočnilo krajské kolo súťaže ZENIT V PROGRAMOVANÍ. 1. miesto v kategórii A získal Matej VASKY z triedy oktáva C, čím si zabezpečil aj postup do celoslovenského kola súťaže. V rovnakej kategórii na 4. mieste skončil Dávid KEPIČ zo septimy A a na 7. mieste sa umiestnil Martin ŠMILŇÁK zo septimy B.
  Oliver SEMAN v kategórii B získal krásne 2. miesto. Účasť v celoslovenskom kole ho tento rok tesne minula.

  V krajskom kole ZENIT v ELEKTRONIKE sme mali zastúpenie iba v kategórii A. Peter BORTÁK, žiak oktávy A zvíťazil a postupuje do celoslovenského kola súťaže. Srdečne blahoželáme!
  V utorok 22. 11. 2022 sa na krajskom turnaji v kategórii základné školy zišlo 10 tímov. Neporaziteľný tím z kvarty (Tomáš GELETKA, Michal FERDINANDY, Janka URBÁNOVÁ) si odniesol zaslúžené víťazstvo a pocestuje na Grandfinále do Brna. Budeme držať palce!

  V stredu 23. 11. 2022 prišlo na našu školu súťažiť 20 tímov v kategórii stredné školy. Prvé dve postupové miesta putovali prekvapivo do Kráľovského Chlmca. Z našich tímov sa najlepšie – na 4. mieste umiestnili piškvorkári z oktávy A (Miroslav IVAN, Karol GRÉK, Samuel SABADKO, Peter MARUŠIAK, Adam ŠTECHO).
  Školské divadlo našej Alejky opäť predviedlo veselohru Teta na zjedenie. Študenti sa pod vedením Mgr. Márie SADOVSKEJ zúčastnili na Festivale amatérskych divadiel v Košiciach, kde predviedli svoje umenie a pobavili divákov. Ďakujeme za úspešnú prezentáciu našej školy!
  16
  NOV
  Rok historických výročí
  Po dlhom čase sa opäť konala dejepisná súťaž Rok historických výročí.
  Zúčastnilo sa jej šesť trojčlenných tímov. Medzi zdatnými súpermi sa podarilo uspieť tímu v zložení Lukáš MIKLOŠ, Abdul Rahman FARAH a Martin LÍŠKA.
  Víťazom srdečne blahoželáme!
  Dňa 14. 11. 2022 46-členná skupina učiteľov, rodičov a žiakov navštívila divadelné predstavenie: Pygmalion.
  Divadlo plné nadšenými divákmi, pomocou jazykovej úpravy Milky Zimkovej slovenského jazyka do šarišského nárečia prežilo nádherné 2 a pol hodiny smiechu, ale aj vážnych momentov.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori