Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  Na celoštátnom kole súťaže Ruské slovo naši žiaci vybojovali pre košický región vynikajúce výsledky v štyroch kategóriách a získali dve druhé miesta v kategóriách poézia a próza SŠ (Olívia GAÁLOVÁ a Ladislav ANTOŽI) a dve tretie miesta v kategóriách poézia a próza ZŠ (Júlia ŠOGANIČOVÁ a Matúš MOSNÝ). Srdečne blahoželáme!
  Dňa 27. 01. 2022 si celý svet pripomenul 77. výročie oslobodenia najväčšie nemeckého koncentračného a vyhladzovacieho tábora Osvienčim. Aj naši študenti si pripomenuli tieto udalosti.

  Žiaci septím osemročného a žiaci tretieho ročníka štvorročného štúdia navštívili orotodoxnú synagógu na Puškinovej ulici postavenú v maurskom štýle v roku 1927 a Galériu Ľudovíta Felda, významného košického rodáka a maliara, ktorý prežil utrpenie v koncentračnom tábore.

  Nesmieme zabudnúť!
  V postupovej súťaži Ruské slovo naši žiaci obsadili v štyroch kategóriách prvé miesto a v ďalších dvoch druhé miesto. Srdečne blahoželáme a držíme im palce v celoslovenskom kole!
  Predmetová komisia druhého cudzieho jazyka predstavuje víťazov školského kola 51. ročníka Olympiády v ruskom jazyku, ktoré sa uskutočnilo dňa 25. 01. 2022.
  Srdečne blahoželáme a víťazom želáme úspešné zvládnutie krajského kola v marci 2022!
  V školskom kole Matematickej olympiády kategórie C sa zúčastnilo 19 žiakov z kvarty A, kvarty B, kvinty A a kvinty B. Z nich 17 bolo úspešných.
  V kategórií B sa zúčastnilo 17 žiakov z kvinty A, sexty A a sexty B. Z nich 15 bolo úspešných.
  Všetkým úspešným riešiteľom srdečne blahoželáme a želáme veľa úspechov v krajskom kole.

  Dňa 11. 01. 2022 sa konalo krajské kolo Matematickej olympiády kategórie A, v ktorom bolo úspešných 13 žiakov našej školy, 2. miesto získal Matej VASKY zo septimy C. Srdečne blahoželáme!
  Aj tentoraz sme využili obdobie dištančného vzdelávania a vianočných prázdnin na zveľadenie priestorov našej školy. Opravy sa dočkala žiacka klubovňa, resp. jej podlaha. Tá pôvodná, plávajúca, nám pri jednej „potope“ odplávala, tak sme zvolili trvanlivejší variant.

  Poďakovanie patrí Rade rodičovského združenia za poskytnuté finančné prostriedky a šikovným rukám našich telocvikárov Lóranta LIPÁNA a Ladislava TURČANA spoločne s údržbárom Marekom OLAJOŠOM. A výsledok posúďte sami....
  11
  JAN
  VIA LITERA 2021
  KULTeen

  Kultúra a umenie v živote mladého človeka

  Pod týmto názvom sa uskutočnila literárna súťaž pre študentov strednej školy, do ktorej sa zapojili aj naši žiaci.
  Ich literárne práce odborná porota vysoko hodnotila. Študentke Sophii HORŇÁKOVEJ udelila cenu Petra RAŠEVA - III. miesto v próze.
  Súčasťou ceny boli rôzne darčekové predmety, ako aj darčekové poukážky na nákup kníh.
  Porota odmenila aj ďalších účastníkov súťaže: Simonu GIBALOVÚ, Martina KOZÁRA a Šimona ZGOLU. Všetkým srdečne blahoželáme!
  7
  JAN
  Klimatické záhrady
  Milí Alejáci,

  reportáž o našom projekte Klimatických záhrad a budovaní jazierka si môžete pozrieť v priloženom odkaze:
  https://videoarchiv.markiza.sk/.../12595-klimaticke-zahrady

  Realizácia jazierka bola financovaná z prostriedkov Fondu zdravia mesta Košice.


  VIDEOARCHIV.MARKIZA.SK

  Klimatické záhrady / Televízne noviny /Relácie A - Z / Archív Markíza
  20
  DEC
  Majstrovstvá SR 2021 v šachu
  Na Majstrovstvách Slovenskej republiky v šachu za rok 2021 v kategórií žiačok do 15 rokov obsadila Nina HUDÁKOVÁ, žiačka sekundy A, pekné 12. miesto. V tejto kategórií súťažilo 74 žiačok.
  Srdečne blahoželáme!

  Podrobnejšie výsledky si môžete pozrieť na stránke http://chess-results.com/tnr597518.aspx?lan=1&art=1
  Dňa 14. 12. 2021 prebehlo školské kolo 16. ročníka súťaže v prednese ruskej poézie a prózy Ruské slovo, ktorého ústrednou témou je „Svet rozprávok“.
  V krajskom kole v januári 2022 sa naša škola predstaví v šiestich kategóriách a reprezentovať ju budú už skúsení recitátori z predošlých rokov a pridajú sa k nim aj naši malí nováčikovia.
  Veríme, že aj v tomto školskom roku budú naši žiaci patriť k favoritom súťaže. Všetkým držíme palce v ďalších kolách!
  9
  DEC
  Ďakovný list a krásne 6. miesto ...
  V dňoch 07. – 09. 12. 2021 sa uskutočnila Medzinárodná olympiáda vo francúzskom jazyku. Simona GIBALOVÁ, žiačka oktávy B bola členkou slovenského tímu, ktorý v silnej konkurencii 23 krajín obsadil skvelé šieste miesto. Srdečne blahoželáme!
  10
  DEC
  Školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka v kategórii A a v kategórii B

  Dňa 10. 12. 2021 sa uskutočnilo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka kategórie A ,v ktorom na prvých troch miestach uspeli nasledovní študenti:

  1. miesto: Radoslav JOCHMAN (oktáva A)
  2. miesto: Tomáš OROLÍN (oktáva A)
  3. miesto: Lea JANTOŠOVIČOVÁ (oktáva A)

  V ten istý deň prebehlo online školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka kategórie B, v ktorom na prvých troch sa umiestnili nasledovní študenti:
  1. miesto: Dávid KEPIČ (sexta A)
  2. miesto: Peter LIPÁN (sexta A)
  3. miesto: Jakub MÜLLER (sexta A)

  Víťazom srdečne blahoželáme!
  Dňa 09. 12. 2021 sa uskutočnilo školské kolo Pytagoriády, ktorej sa zúčastnili aj naši žiaci prím až tercií.

  V kategórii P6 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  • 1. miesto získala Michaela OVČIARKOVÁ (príma A),
  • 2. miesto získala Lenka MOLČÁNOVÁ (príma B),
  • 3. miesto získali Dorian KORČEK (príma A), Daniel NADZON (príma B) a Damián SEMAN (príma B).

  V kategórii P7 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  • 1. miesto získal Peter ĎURICA (príma A),
  • 2. miesto získala Nina HUDÁKOVÁ (sekunda A),
  • 3. miesto získala Tamara DRANČÁKOVÁ (príma B).

  V kategórii P8 sa najlepšie umiestnili títo žiaci:
  • 1. miesto získal Boris KÖRÖŠ (tercia),
  • 2. miesto získal Michal VODIČKA (tercia),
  • 3. miesto získal Ján MAGDO (tercia).

  O ďalších úspešných riešiteľoch v jednotlivých kategóriách sa dozviete viac ... (link hore)

  Všetkým srdečne blahoželáme!
  Dňa 09. 12. 2021 sa uskutočnilo už 9. kolo online súťaže Attomat 9. Tentokrát sa do tejto súťaže v riešení logických úloh zapojilo spolu 543 detí zo Slovenska, Moravy aj Čiech.
  Viac sa dozviete ...
  Dňa 07. 12. 2021 sa konalo školské kolo Matematickej olympiády kategórie A. Zúčastnilo sa ho 26 žiakov z kvinty A, sexty A, sexty B, septimy A, septimy B, septimy C, oktávy A a oktávy B. Z nich bolo 14 úspešných.
  Postupujúcim do krajského kola, ktoré sa uskutoční dňa 11. 01. 2022, srdečne blahoželáme!
  6
  DEC
  Mikuláš na Alejke 2021
  Dňa 06. 12. 2021 Žiacka školská rada pripravila tradičnú školskú akciu Mikuláš na Alejke. Každoročne sú to príjemne strávené chvíle pred najkrajšími sviatkami roka – Vianocami. Mikuláš, anjel a čert zavítali medzi žiakov a učiteľov. Rozdali mikulášske balíčky a sladké odmeny pre každého, kto bol v mikulášsko - vianočnom oblečení.
  3
  DEC
  Šaliansky Maťko
  Dňa 03. 12. 2021 sa realizovalo školské kolo súťaže v prednese slovenských ľudových povestí – Šaliansky Maťko – ktoré absolvovali žiaci prímy B, sekundy A a sekundy B. Hodnotiaca komisia v zložení koordinátorky súťaže Mgr. Sone METYĽOVEJ a kolegýň Mgr. Miriam SAKMÁROVEJ a PaedDr. Heleny DUFFEKOVEJ mala neľahkú úlohu vybrať spomedzi zúčastnených žiakov toho najlepšieho, ktorý by sa stal reprezentantom našej školy pri príležitosti okresného kola súťaže. Sumarizujúc všetky kritériá umeleckého prednesu, porota napokon dospela ku konečnému výsledku a určila víťaza-recitátora. Svojím pôsobivým umeleckým prednesom si porotu získala žiačka Daniela HVIŠČOVÁ z triedy príma B, ktorej úprimne želáme veľa odvahy a šťastia v okresnom kole Šalianskeho Maťka.
  Dňa 01. 12. 2021 sa v online priestore konala medzinárodná matematická súťaž družstiev MathRace. Spomedzi 78 zúčastnených družstiev boli tri družstvá z našej školy a uspeli so cťou.
  Ako rozvíjame finančnú a podnikateľskú gramotnosť na hodinách občianskej náuky extra

  V rámci národného projektu na zvýšenie čitateľskej, matematickej, finančnej a prírodovednej gramotnosti sme sa so žiakmi na hodinách občianskej náuky extra rozbehli s projektom ROZBEHNI SA! Tento projekt je určený pre stredoškolákov a podporuje ho aj Košický samosprávny kraj.
  V tomto školskom roku sa nám podaril veľký úspech: jeden tím z našej školy – dievčatá Natália ŠLAUKOVÁ a Ela Sofia MÚDRA z II. A - sa dostal medzi 47 najlepších nápadov (spomedzi 208) a získal profi podporu pri rozbiehaní svojho nápadu. Srdečne blahoželáme našim úspešným dievčatám!

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori