Gymnázium, Alejová 1, Košice

  Archív udalostí

  ČO SA STALO ...


  V dňoch 28. až 30. augusta 2017 sa 38 tohtoročných primánov stretlo na zoznamovacom sústredení.


  28
  AUG
  Stredoeurópska matematická olympiáda MEMO
  V dňoch 21. – 27. 08. 2017 sa v Litve konala Stredoeurópska matematická olympiáda MEMO. Samuel KRAJČI zo septimy v nej získal čestné uznanie. Srdečne blahoželáme!
  Byť dobrým žiakom, najlepšie jednotkárom, sa ešte stále oplatí, pretože projekt Za jednotky dole vodou... vstupuje v roku 2017 do svojho už 3. ročníka, ktorého súčasťou bude aj naša Alejka, presnejšie trieda tercia B v sprievode pani učiteľky Janky Králikovej.
  Dobrovoľníci zo Slovenského skautingu, vďaka štedrej podpore Karpatskej nadácie a spoločnosti T - Systems Slovakia, s.r.o. z programu „T“ for All, All for „T“ zorganizovali zážitkový splav rieky Hornád, ktorý sa uskutočnil dňa 22. júna 2017.
  13
  JÚN
  Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu
  V dňoch 13. – 14. 06. 2017 sa v Piešťanoch konali Školské majstrovstvá Slovenska v orientačnom behu SŠ družstiev chlapcov. V tejto kategórii sme získali striebro a v štafete družstiev chlapcov sme obsadili pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  09
  JÚN
  Krajská športová olympiáda v bedmintone dievčat
  V Krajskej športovej olympiáde v bedmintone dievčat sme získali pekné 4. miesto. Srdečne blahoželáme!
  07
  JÚN
  Krajská športová olympiáda v stolnom tenise dievčat
  Dňa 07. 06. 2017 sa v Krajskej športovej olympiáde v stolnom tenise dievčat na víťažný stupienok postavili naše šikovné dievčence. Srdečne blahoželáme!
  07
  JÚN
  Krajská športová olympiáda v nohejbale chlapcov
  1. miesto v Krajskej športovej olympiáde v nohejbale chlapcov pre našu alma mater vybojovali naši zdatní športovci. Srdečne blahoželáme!
  V pondelok 06. 06. 2017 sa na pôde našej školy stretlo 66 tímov z celého Slovenska, ktorí predviedli celkom 80 robotických modelov v súťaži pod názvom Robotický battle na Alejovej (RBA). Súťažilo sa v troch kategóriách.
  Sprievodným podujatím tejto súťaže bola prezentácia modelov - robotov, ktorú si prišlo pozrieť aj veľa žiakov našej školy.
  05
  JÚN
  Krajská športová olympiáda vo volejbale chlapcov
  V krajskej športovej olympiáde vo volejbale chlapcov náš tím športovcov vybojoval pekné 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  05
  JÚN
  Celoslovenské kolo Debatiády
  Dňa 05. 06. 2017 sa v Košiciach konalo celoslovenské kolo Debatiády. Náš tím v zložení Dominika NGUYEN a Matúš HADŽEGA z kvarty B získali 3. miesto. Srdečne blahoželáme!
  Dňa 02. 06. 2017  sme na matematickej súťaži družstiev MAMUT získali 1. miesto (Jakub BLIŠŤAN, Jakub MÜLLER, Katarína SEDLÁKOVÁ, Dávid KEPIČ, Patrik PECHA z prímy A) a 4. miesto (Bianka GURSKÁ, Erik JOCHMAN, Barbora BALTOVIČOVÁ, Martin ŠMILŇÁK a Michael KOLESÁR z prímy B). Súťažiacim srdečne blahoželáme!
  02
  JÚN
  Spievam po francúzsky 2017
  Katka HELMECIOVÁ z tercie A sa zúčastnila finále súťaže Spievam po francúzsky 2017, ktoré sa konalo dňa 02. 06. 2017 v Banskej Bystrici. Vo svojej kategórii vybojovala krásne 4. miesto. Srdečne blahoželáme k úspechu!
  Dňa 01. 06. 2017 žiaci kvarty A a kvarty B pripravili súťaže pre svojich mladších spolužiakov pri príležitosti Dňa detí. Mladší žiaci súťažili v trojčlenných družstvách. Museli splniť úlohy na 27 stanovištiach, za čo získali čísla do políčok sudoku. Sladkosť si zaslúžil každý súťažiaci.
  Michaela RUSNÁKOVÁ z kvarty A sa stala úspešnou riešiteľkou celoštátneho kola Medzinárodnej olympiády mladých vedcov IJSO 2017. Srdečne blahoželáme!
  24
  MÁJ
  Školské majstrovstvá Košického kraja v orientačnom behu
  Zo Školských majstrovstiev Košického kraja v orientačnom behu pre školský rok 2017/2018 naši žiaci priniesli tieto úspechy:
  1. miesto v kategórii školských družstiev študentov
  2. miesto v kategórii študentov - Richard SLÁMA
  3. miesto v kategórii študentov - Michal KURÁK
  Srdečne blahoželáme!
  23
  MÁJ
  Súťaž Družstiev mladých zdravotníkov
  Dňa 23. 05. 2017 sa žiaci sekundy C a prímy A prvýkrát zúčastnili súťaže Družstiev mladých zdravotníkov, kde z 18 družstiev základných škôl a osemročných gymnázií získali krásne 6. miesto. Srdečne blahoželáme!
  19
  MÁJ
  Slávnostná rozlúčka s maturantmi
  Študentská hymna, maturitné tablo, ďakovné slová lúčiacich sa maturantov, kytice vďaky, slávnostný príhovor pána riaditeľa, ocenenia najlepších študentov za úspešnú reprezentáciu školy v priebehu štvorročného štúdia a výborné študijné výsledky - toto všetko bolo súčasťou slávnostnej rozlúčky so žiakmi IV. A, IV. B a IV. C triedy pred odchodom na akademický týždeň.
  15
  MÁJ
  Finále celoslovenskej súťaže IQ olympiáda
  V pondelok 15. 05. 2017 sa na Oravskom hrade uskutočnilo finále celoslovenskej súťaže IQ olympiáda pod záštitou spoločnosti Mensa Slovensko.
  Do finále postúpilo 60 detí - víťazov regionálnych kôl. Z našej školy vo finále zabojovali Jakub a Lenka HAKE, obaja z kvarty B.
  Jakub FARBULA obsadil 14. miesto a Lenka HAKE 20. miesto.
  Celá výsledková listina a spoločná fotka finalistov na Oravskom hrade je na stránke: http://www.iqolympiada.sk/Vysledky2017/
  15
  MÁJ
  PIKOMAT
  Matej VASKY, žiak sekundy C sa stal víťazom matematického korešpondenčného seminára PIKOMAT v kategórii sekunda. Srdečne blahoželáme!
  V dňoch 06. 05 - 11. 05. 2017 sa naši žiaci spolu so svojim pedagogickým dozorom zúčastnili geografickej exkurzie Barcelona – Monaco - Nice. Nakoľko ste sa jej nemohli zúčastniť všetci, ponúkame vám aspoň malý kúsok našich zážitkov prostredníctvom fotografií.

  Facebook

  Sledujte nás na Facebooku

   

  Instagram

  Sledujte nás na Instagrame

  Sponzori